Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2020_07_aug

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXX. évf. 7. szám, 2020. augusztus

Lapzárta: 2020.08.06.

Szerkesztőbizottsági: ?

Következő lapzárta: 2020.09.07.

Fedlap

Fedbelső

Államalapítás és új kenyér ünnepe

Augusztus 19-én újra együtt ünnepelhettünk! A Petőfi téren az időjárás és a járvány megpróbáltatásait feledve örültünk, hogy látjuk egymást. Az elmúlt hónapok viszontagságai ellenére igazán szép számmal összejöttünk, a hőség is enyhült, így már vidámabb, könnyedebb hangulatban vártuk az ünnepi megemlékezést.
Farkas Évi színművész köszöntött minket és a meghívott vendégeket: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, Nagy János polgármestert, Czeczidlovszky Gábor alpolgármestert, Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzót és Dr. Göndör-Kökény Katalin jegyzőt.

A Himnusz megható szavai és dallama után kezdődött az ünnep, mely az államunk születésnapja, Szent István emléke és az új kenyér ünnepe. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő ünnepi beszéde következett. Történelmi visszapillantással kezdte, amikor különböző korok más stílusokban, más szempontokból ünnepelték ezt a napot, az államalapítás napját. Szent István alakját, történelmi jelentőségét nemesebbé, emlékezetesebbé tette az elmúlt ezer év! Czeczidlovszky Gábor alpolgármester úr ünnepi beszédét is örömmel hallgattuk, köszönjük a szívhez szóló, frázisoktól mentes, meleg szavait!
A gyáli Kaleidoszkóp Színpad előadása következett, melyet Farkas Évi szervezett a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarával és a „Zenész fiúkkal”: Metzker Pál hegedű, Mag Kálmán harmonika és Rozgonyi Zoltán gitár. Ez a kis zenei együttes új, vidám hanggal mutatkozott be nekünk, reméljük, hogy a jövőben is láthatjuk, hallhatjuk őket!
Az ünnepi műsort összeállította, rendezte és közreműködött Farkas Évi színművész. Lelkes munkájával, szakértelmével emlékezetes és megható élményt adott nekünk. Ének Szent István királyról… Juhász Gyula, Aranyos Ervin, Reményik Sándor, Kányádi Sándor versei, István király intelmei, soha ilyen aktuálisak nem voltak, mint napjainkban!
A Darumadár kórus által előadott népdalokat örömmel és meghatottan hallgattuk. „Búza, búza, de szép tábla búza…, Domboldalon áll egy magas nyárfa,… Búza közt kéklik a búzavirág… - dúdolgattuk együtt a lelkes kis kórussal. A harmonika, gitár és hegedű kíséretével meghatóbb és szívhez szólóbb volt az ő műsoruk is.
Az ünnepi megemlékezés végén Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó megszentelte az ünnepi kenyeret. Örömmel hallgattuk az általa előadott egyházi énekeket, méltó visszaemlékezésként a régi ünnepekre. Boldogasszony anyánk… hányan emlékszünk még azokra a rokoni, baráti arcokra, akikkel valaha együtt ünnepeltünk?
Sajnos, idén nem kóstolhattuk meg az ünnepre sütött kenyeret, de gyönyörködhettünk benne.
Elénekeltük a Szózatot. Kívánom, hogy ennek a délutánnak a hangulata úgy maradjon meg emlékeinkben, hogy mindig öröm legyen felidézni.
Köszönjük Farkas Évinek és minden résztvevőnek ezt az élményt!

Cseh Rózsa

Önkormányzat

MAGYAR FALU PROGRAM

Újabb két sikeres pályázat!

A Magyar Falu Program keretében újabb pályázati elbírálások láttak napvilágot.
Felsőpakony két témakörben volt érintett, és nagy örömmel közölhetjük:
mindkét pályázat eredményes elbírálásban részesült!
- A játszótéren lebontott csúszda helyére tervezett hét tornyú kalandvár beszerzéséhez ötmillió forint támogatást sikerült elnyerni.
- A közterületek karbantartása céljából pedig eszközbeszerzésre tizenötmillió forintot nyert az önkormányzat.
Mindkét pályázati körben a maximálisan elérhető támogatást sikerült megszerezni!
A kalandvárat és a többfunkciós munkagépeket megrendeltük, a szállításra és telepítésre a kivitelező cég 10-12 hetet ígért.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a kerékpárútról

Tisztelt Lakosok!
A kerékpárút megvalósítása kapcsán több ízben is szó esett már a folyamatról, de a nagy érdeklődésre való tekintettel az alábbiakban röviden ismertetem, hogy hol tartunk.
Az önkormányzat kerékpárút terve és pályázata pozitív elbírálásban részesült még az előző nyáron. A nyertes pályázat kormány általi kihirdetése, a megvalósításhoz elnyert támogatás ismertetése azonban nem jelenti azt, hogy a támogatási összeg máris a számlánkon van. Arra csak a támogatói szerződés aláírását követően kerül sor.
Az Államkincstár feltételül szabta, hogy a szerződés megkötésére csakis abban az esetben van mód, ha a kerékpárút által érintett terület kizárólag önkormányzati tulajdonban van. A bekötő út mentén elhelyezkedő cégekkel több egyeztetés is zajlott már. A tulajdonosok többsége jelezte, a közös cél érdekében külön igények támasztása nélkül átadják a területüknek a kerékpárúttal érintett szakaszát, akadt azonban cég, amelynek több külföldi tulajdonosa van, s az ajándékozásról hallani sem akartak. (Esetükben kisajátítást kezdeményeztünk, melynek eredményeképp a kivásárlásról megegyezés született.) Sajnos van olyan tulajdonos is, aki eladásban gondolkodik, sőt van cég, amelynek tulajdonán jelzálog van, ez pedig tovább bonyolítja a helyzetet.
Az egyeztetések ügyvéd bevonásával a háttérben folyamatosan zajlanak.
Az önkormányzat fontosnak tartja a kerékpárút megépítését.
Amint a tulajdonviszonyok rendeződnek, a támogatói szerződés aláírásra kerül, megtörténik a közbeszerzési eljárás kiírása. A nyertes kivitelező kiválasztása után pedig megkezdődhet az építkezés. Sajnos a realitás az, hogy erre 2020-ban kevés az esély.
Bízunk benne, hogy a tárgyalások mielőbb lezárulnak, és eredménnyel járnak, addig is türelmüket kérem. Illetve kérem, hogy vigyázzunk egymásra, körültekintően közlekedjünk a bekötő úton.

Nagy János polgármester

Alkotói Pályázat 2020

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A pályázatra az iskolások a 6-10 éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban küldhetnek alkotásokat. A pályázat felmenő rendszerű, első körben területi szinten bírálják el a beérkezett műveket. A területi szinten nyertes alkotások az országos versenyben vesznek részt. Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.
A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások a kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. A pályázaton az alkotások központi témája a tűzmegelőzés. Ezt a tűzoltó hivatás bemutatásával, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehet bemutatni.
Az óvodások a pályázatra szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es méretű alkotásokkal.
Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:
− szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás)
− plakát (bármilyen technikával készített A/3-as méretű figyelemfelhívó, informatív, tűzmegelőzési tárgyú alkotás)
− egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×20×20 cm méretben)
− irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet)
− számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó fő vehet részt. Benyújtás módja: alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a megyei igazgatóság részére, valamint az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség részére. Lehetőség szerint a pályaműveket összegyűjtve személyesen adják le az iskolák/óvodák az illetékesség szerinti katasztrófavédelmi kirendeltségen.
Címeket megtalálják a https://pest.katasztrofavedelem.hu/25176/katasztrofavedelmi-kirendeltsegek linken.
Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), email cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell! (letölthető melléklet)
Beérkezési határidő: 2020. szeptember 30.
Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként 3-3 alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyben is! Az országos verseny nyertesei oklevelet és kupát kapnak, valamint több különdíj is átadásra kerül. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2020” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.
További információ: pest.mki@katved.gov.hu e-mail címen.

TÜDŐSZŰRÉS

Felsőpakonyon

A vizsgálat ideje:

2020.09.11-én (péntek) 08:00-tól -18:00-ig

2020.09.14-én (hétfő) 08:00-tól -18:00-ig

2020.09.15-én (kedd) 08:00-tól -18:00-ig

2020.09.16-án (szerda) 08:00-18:00-ig

2020.09.17-én (csütörtök) 08:00-18:00-ig

A tüdőszűrés helye:

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. Ebben az esetben postázzuk az eredményt egy felbélyegzett válaszboríték ellenében. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Óvoda

Újszülöttek

Pásztor Zsolt András 07.13
Graur Enikő Izabella 07.14
Bozány Gergely Bence 07.19
Magyari Csongor 07.26
Bódi Alina 07.28

Iskola

Vigyázz … Kész … RÉVFÜLÖP

Ismét eljutottunk a felsőpakonyi gyerekekkel Révfülöpre. A járványra való tekintettel, sajnos, nem volt biztos, hogy idén megvalósíthatóak lesznek a táboroztatások, ám szerencsére május hónapban engedélyezték az olyan táborokat is, ahol a gyerekek ott tölthetik az éjszakákat is – a szülők és persze a gyerekek nagy örömére.

Így aztán július 23-án reggel a 30 gyerek és mi, a két kísérő pedagógus (Kocsisné Matusek Diána és Sárossy Szilvia) vettük a szalmakalapunkat, csomagjainkat és nekiindultunk a majdnem 3 órás buszos útnak, hogy a Balaton északi partján fekvő révfülöpi táborban egy teljes hetet eltöltsünk.

A hét napjait igyekeztünk változatossá tenni. A délelőttöket a táborban töltöttük különböző programokkal: beavatás, különböző kézműveskedések, sportolás és az elmaradhatatlan számháborúzás. Az idő elég kegyes volt hozzánk, így a délutánok legizgalmasabb programja volt a magyar tengerben való fürdés. Ha az időjárás mégis közbeszólt, akkor sem szomorodtunk el, hiszen lesétáltunk a mólóra, ahol fagyiztunk vagy jégkásáztunk egyet. A hét folyamán lehetőség volt a gyerekeknek megtapasztalni a vitorlázás szépségét, túrázhattak a Fülöp-hegyi kilátó romjaihoz is. Sőt a DISCO-hajó fedélzetén a nyílt vízen bulizhattak. Egész napos programunkra komppal mentünk át Balatonboglárra, ahol a szabad strandon töltöttük a napunkat vízibiciklizéssel, fürdőzéssel és napozással, Boglártól végül egy finom fagyi elfogyasztásával búcsúztunk.
Az utolsó napunk is jól telt. A tábor rendbetétele után benyomultunk még egyszer, utoljára a strandra és megmártóztunk a Balaton hűsítő vizében. Mielőtt hazafelé vettük volna az irányt mindenki kapott egy finom meleg ebédet, na meg persze az elmaradhatatlan „búcsú” jégkását.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, magam, a kolléganőm és persze a gyerekek nevében is a Felsőpakonyi Önkormányzatnak, hogy támogatásával hozzájárult eme csodás élményhez. Köszönjük!

Kocsisné M. Diána
tanár

Balaton, Velencei-tó, vízpart, horgászat….

Iskolánk 18 tanulója Erzsébet Táborban vett részt 2020. július 27-től július 31-ig. A programok különböző helyszíneken valósultak meg. A tábor megálmodása és megszervezése az én feladatom volt, a kivitelezésben és megvalósításban Polgár Aranka kolléganő segített.

A programok célja a vizek és vízpartok élővilágának a megismerése, valamint horgászati alapismeretek elsajátítása és horgászvizsga megszerzése volt.

Vonattal utaztunk Balatonkenesére és Agárdra. Balatonkenesén meglátogattuk a tájházat és csobbantunk a Balatonban. Agárdon hajókiránduláson vettünk rész, vízibiciklit béreltünk, és ismét fürödtünk, de most már a Velencei- tóban.

A tábor további napjait a közeli tájakon töltöttük. Kerékpárral mentünk Gyálra és Ócsára. Gyálon a Peremvárosi Horgásztó és Pihenőpark nyújtotta szép tóparti környezetben horgászati alapismereteket sajátítottak el a gyerekek, sikeres horgászvizsgát tettek, és a horgászversenyen szép eredményeket értek el. Ócsán a Turjáni tanösvény útját jártuk be, közben fokozottan védett növényekkel és állatokkal ismerkedtünk meg.

Csodálatos egy hét volt!

Pataki Rozália táborvezető

+képek?

Vízi-vándortábor a Dunakanyarban

Iskolánkkal idén is vízi tábort hirdettünk felsőpakonyi felsősöknek és középiskolásoknak, melyre szép számmal, 22-en jelentkeztek 11-16 éves korig. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által július 8-14 között szervezett tábor megint varázslatos tájakra vitt bennünket remek programokkal, a tábori körülményekhez képest jó ellátással.

Az első két napunkat Esztergomban töltöttük, ahol elkezdtük a kenuzás gyakorlását egy kis mellékágon, aztán négy hajónkkal kimerészkedtünk a nagy Dunára is. Strandoltunk, várost néztünk, sokat SUP-oztunk. Kezdtünk hozzászokni a sátorban alváshoz és a szúnyogokhoz. Ittlétünket tábortűzzel és éjszakába nyúló beszélgetéssel zártuk.

Esztergomból áteveztünk Dömösre, ahol a harmadik és negyedik napunkat töltöttük egy kempingben. Az evezés során nagyon jó időnk volt, ismét strandoltunk, sokan meg is pirultak. Ha már a Pilisben voltunk, egy kalandos, érdekes túrán is részt vettünk ittlétünk második napján a Rám-szakadékban. Nem véletlenül ez az ország egyik legkedveltebb turistacélpontja. A sziklafalak hűvösében sokszor egymást segítve, a falakon, létrákon mászva tudtunk csak előre jutni, mellettünk néha csobogó patakkal, néha zuhogó vízesésekkel. Felejthetetlen élmény volt! Ebben a gyönyörű helyen fekvő kempingben sokat medencéztünk, biliárdoztunk, csocsóztunk és táncoltunk.

Dömösről – többek között a meseszép Visegrádi várat érintve - Szentendrére eveztünk át, ahol ismét egy Duna-parti kempingben, katonai sátrakban szálltunk meg. Mivel kevés vendég volt, zavartalanul birtokba vehettük a területet a medencével együtt. Szentendre egyedi, girbe-gurba, szűk utcás, ékszerdoboz-szerű belvárosát is meglátogattuk. Voltunk japánkertben, templomban, skateparkban, fagyiztunk, kondiztunk. Itt töltött napjainkat is egy nagy zenés-éneklős-beszélgetős tábortűzzel és a tábor értékelésével zártuk.

Utolsó napunkat Szentendréről Budapestre evezéssel és a hazaúttal töltöttük. Izgalmas volt beérni a világvárosba a „vadonból”, és kicsit el is szomorodtunk, hogy véget ért ez a húzós, mégis annyira jó hét. A Római-parton kötöttünk ki, ahol elbúcsúztunk MKKSZ-es segítőinktől, majd busszal, vonattal hazajöttünk. A csapat kellemesen elfáradt, de a Dunakanyarban együtt átélt élmények talán kárpótoltak mindenkit minden nehézségért.

Köszönöm a gyerekek, fiatalok kitartását, egymás iránti toleranciájukat, az egymással törődést és a sok beszélgetést. Köszönöm a szülők töretlen bizalmát iskolánk és jómagam, mint táborvezető iránt! Köszönöm az MKKSZ, a Herman Ottó Álalános Iskola és intézményvezetője, Matisz Zsolt támogatását! Köszönöm felnőtt segítőink, Kovács Éva, Horváth Katalin, Papp Csengele, Somogyi Dániel munkáját!

Papp Norbert
pedagógus, táborvezető

+fotók

Katolikus

DD hétvége Alsónémedin

2020. augusztus 7-9-ig Alsónémedin megrendezésre került a Dél-Duna menti missziós közösség nyári hétvégéje, amely összesen 75 fő részvételével zajlott. Az idei téma az Eucharisztia volt. A hétvége folyamán a táborhoz hasonló programokat igyekeztünk megtartani, mint az előadások, a közbenjáró ima, a sportblokk, a kiscsoportos beszélgetések. A sikeres és emlékezetes program szervezése és lebonyolítása a régió felelőseinek, név szerint Nyulas Tamás, Szabó Adrienn és Papp Csengele, illetve az ún. „kisebb testvérek” (segítők) szolgálatának és munkájának köszönhető.

Papp Csengele régiófelelős

+képek

MEGHÍVÓ

A felsőpakonyi Fájdalmas Anya tiszteletére szentelt római katolikus templom búcsúját 2020 szeptember 20-án 15:00-kor tartandó szentmise keretében tartjuk, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

A szertartás és az azt követő szerény agapé az adott napon érvényes járványügyi előírások szigorú betartása mellett történik!
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Információ: Plébánia hivatal, Gyál
+3630/3257153
+3629/340513

Református

Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el

Így kezdődik az ének, amellyel a kórus köszöntötte július 19-én templomunkban a felnőtt konfirmandusokat. De szólhatott volna ez az áldáskérés akár a 12-én megkeresztelt Sándor Laura Szófiának, sőt szólhat mindnyájunknak minden reggel, hisz, ha áldást kapunk új napunkra, akkor nem lehet okunk aggodalomra.

Isten nem fukarkodik az áldásokkal. Dicséret, dicsőség és hála Neki gyülekezetünkben júliusban is folytatódott az áldott alkalmak sora. Amint már utaltam rá, 12- én a keresztség sákramentumában részesült Sándor Márk és Balogh Petra gyermeke, Sándor Laura Szófia. Ünnepi köszöntőjében Vizi János lelkipásztor az imádság fontos szerepére hívta fel a szülők, keresztszülők és a jelenlévő gyülekezeti tagok figyelmét. Amint mondotta: „A lélek tápláléka az Isten Igéje, és a lélek levegője az imádság.” Nagy jelentőséggel bír az, hogy milyen légkör veszi körül a gyermeket. A gyermek a szülő szíve, ott van édesanyja és édesapja minden gondolatában, minden lélegzetvételében. De mindez kevés. A legnagyobb dolog, amire szüksége van, az az Isten vezetése, áldása. Fontos, hogy lássa, szülei Jézushoz tartoznak, fontos, hogy érezze, szeretetkötelék kapcsolja őket össze hit által. „Ne csak higgyetek, bízzátok oda magatokat Istennek” – hangzott a felhívás az ünnepi köszöntő végén.

Július 19-én a kegyelem asztalán elhelyezett ünnepi virágcsokor jelezte, hogy ismét örülhetünk. Két felnőtt fiatal állt a gyülekezet előtt készen arra, hogy konfirmációi fogadalomtétellel erősítse meg azt az elhatározását, hogy elfogadva Isten szövetségét, a református keresztyén anyaszentegyház tagja szeretne lenni: Békési Barbara és Molnár Brúnó Tamás. Mivel még nem voltak megkeresztelve, tiszteletes úr mindkettőjüknek kiszolgáltatta a keresztség sákramentumát. Ezután következett a bemutatkozás, és annak kifejtése, hogy mi hívta el őket arra, hogy reformátusok legyenek. Barbara esküvő előtt áll. Mindenképpen Isten színe előtt szeretne frigyre lépni élete párjával. Brúnó keresztszülő lesz, ő is házasodni készül. Ezeknek a kihívásoknak már a gyülekezet tagjaként szeretne eleget tenni. Mindketten elmondták, sokat kaptak a felkészülés során, és bíznak benne, hogy az élet minden területén erősebbé lesznek a hit által. A konfirmációi fogadalomtétel után lelkipásztorunk felhatalmazta őket az úrvacsora sákramentumával élésre és gyülekezetünk tagjává nyilvánította mindkettőjüket, majd imában köszönte meg Istennek a kegyelmet, az ünnepi pillanatokat. Kérte, hogy segítse az újdonsült egyháztagokat rátalálni a keskeny útra, ami az Életre visz, áldásával legyen velük és a gyülekezettel szüntelen.

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Könyvtári Kalandtábor 2020

A nyár nem csak a szülők, de a gyerekek számára is kihívás, hiszen amíg a szülők dolgoznak, a gyerekek számára az iskolai szünetben elfoglaltságot kell keresni. Idén július első két hetében, immáron harmadik alkalommal, de rendhagyó módon 8-16 óra között vártuk a gyerekeket a könyvtárba. Közülük többen nem először táboroztak velünk, de örömünkre új arcokkal is találkozhattunk. A táborok folyamán nem ritka, hogy barátságok alakulnak ki, amelyek remélhetőleg később is folytatódnak.
A két hét során kreatív kézműves foglalkozásokkal kötöttük le a gyermekeket, de egy-egy alkalommal ellátogattunk lovaskocsival Ócsára, és busszal a Margit-szigetre is.
A kézműveskedés során egyes tárgyak és technikák nagyon nagy népszerűségnek örvendtek. A gyerekek szívesen festették a különböző gipszfigurákat, elsajátították a dekupázs technikáját, sokan megtanulták a gombteknős gombvarrási technikáját, köztük több fiú is, a fonalakból örömmel gyártottak pom-pom állatokat, de a papírguriga unikornis is nagy sikert aratott. A fiúk ki is próbálhatták, hogyan siklik vízen a parafadugóból készített vitorlás hajójuk.
Ebéd után egy kis pihenés gyanánt papírszínházzal kedveskedtünk a gyerekeknek. Sőt egy-egy nap a könyvtár világába is betekintést nyertek.
A kézműves és egyéb foglalkozások mellett a mozgást sem felejtettük el, így több alkalommal játszhattak a játszótéren, az iskola udvarán, illetve a felsőpakonyi focipályáját is használtuk egy nyári vizes futkározásra (a rossz idő miatt ez csak az első héten valósult meg).
Néhány alkalommal reggelente tornával, tánccal motiváltuk a gyerekeket, hogy még jobban induljon a nap. A közreműködést köszönjük Csete Melindának.
Berkiné Marikának köszönjük a finom meglepetés palacsintát, amit az első héten készített a táborozók számára.
Reméljük, a gyerekek jól szórakoztak, és sikerült egy kicsit színesebbé tenni számukra a szünidőt.
A táborról készült képeket a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is megnézhetik.

Juhász-Kiss Regina
könyvtáros

+ fotók

Civil

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Gavló János…

Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesületének hírei

Idei első félévre tervezett programjaink megrendezését, sajnos, a vírushelyzet teljesen felborította. Szerettünk volna a húsvéti tojásfa díszítésén résztvevőknek kedveskedni általunk sütött süteményekkel. Kecskeméti fürdőzésünkhöz már a busz is le volt foglalva, ezt is le kellett mondani. Nagyon készültünk a Gyereknap megrendezésére az Önkormányzat anyagi támogatásával. Az előkészületek jól haladtak, megvolt az időpont, összeállítottuk a programokat, de a fránya vírus miatt ez is elmaradt. Minden tervezett program elmaradását nagyon sajnáltuk, de legjobban a Gyereknap megünneplése hiányzott. Az Élelmiszerbanktól egyesületünk gyerekeinek kis közbenjárás után sikerült egy kis édességcsomagot osztani, ez nem pótolta az egész napos szórakozást, ám nagyon örültek ennek is. Ebben a nem könnyű időben Országos Egyesületünk is próbált segíteni. A hozzájuk eljuttatott jelentkezési lap alapján választottak kettő, legjobban rászorult családot, akik 12 kg-os tartós élelmiszercsomagot kaptak,valamint három, gyerekét egyedül nevelő anyukát, akik egy hetet nyaralhattak Zalakaroson térítésmentesen. Lehetőséget kaptunk laptopokra pályázni a gyerekek otthon tanulásának könnyítéséhez. Egyesületünkből tizenegy gyerek élt a lehetőséggel. Benyújtottam a pályázati anyagot, de még az elbírálás nem történt meg.

Májusban, mikor már lehetett végre szabadabban mozogni, sikerült buszt foglalni a lillafüredi kiránduláshoz, így július 18-án végre együtt indulhattunk erre a gyönyörű helyre. Reggel szép időben indultunk útnak, de fent a hegyekben szinte egész nap esett az eső. Ennek ellenére mindenki jól érezte magát. Kisvasúttal utaztunk, sétáltunk a Kastély Szálló Angol kertjében, megnéztük a Fátyol-vízesést és a vadregényes Hámori-tavat. A pisztráng neveldénél frissen fogott, ízletesen elkészített sült halat ettünk. Nagyon finom volt. Kellemesen elfáradva este hét órára értünk haza.

Augusztus első hétvégéjét tizenheten Agárdon töltöttük. A családok pénteken érkeztek, és vasárnap indultak haza. Nagyon jó idő volt, a szálláshelytől kb. húsz lépésre van a strand bejárata, lehetett egész nap fürdeni. Szombaton, míg a gyerekek a szülőkkel strandoltak, Magyarné Marikával bográcsban gulyáslevest készítettünk, hozzá sajtos-tejfölös lángost és palacsintát sütöttünk. Ez a hétvége is nagyon jól sikerült, volt, aki már tavaly is volt itt. Akik most jöttek először, azok is jól érezték magukat. Ha lehetőség lesz rá, jövőre is lesz ilyen hosszú hétvége Agárdon.

Tervezzük az őszi, téli programokat is, és bízunk benne, meg is tudjuk valósítani.

Oláh Istvánné elnök

+fotók

JÚLIUS A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN

Ismét nekiveselkedtünk egy pályázatnak a Magyar Falu Program civil szervezeteknek szánt kiírását felhasználva. Tekintve, hogy ingatlanunk, gépjárművünk, gyakorlatilag semmilyen konkrét tárgyi eszközünk nincsen, ahová beruházhatnánk, amit tovább fejleszthetnénk, így a programszervezés témakörét választottuk. TRIANON 100. JUBILEUMA rendezvénysorozatként szerepelt terveinkben, és a hagyományőrzés is évek óta profilunkba tartozik, így ezen az úton indultunk el. Erre alapoztuk pályázatunkat, és a még mindig házhoz kötött, mozgásában korlátozott (bár, hál’Istennek, egyre szebben gyógyuló!) barátunk és támogatónk: Matisz Zsolt hathatós segítségével július 22-én útjára is bocsátottuk. Most ismét várakozunk az elbírálás eredményére: vajon hányadikok vagyunk a sorban, akik megcéloztuk Fortuna asszony bőségszarujának gyorsan kiapadó áldását.

Nem panaszkodhatunk az idei nyárra, kánikula, eső felváltva szolgál bennünket, és Felsőpakonyt a katasztrófák is elkerülték eddig, hál’Istennek! Egyesületünk tagjai is kihasználják a lehetőségeket: járják az országot kirándulások, üdülések, utazások, baráti látogatások keretében. Mindenkinek van valami programja, hacsak nem a munkája köti le, ami a karantén felszabadítása után természetes és fontos. Mindössze csak egy közös kirándulás lehetőségének a megszervezése okoz gondot, hiszen egy zsák bolhát könnyebb összefogdosni ilyenkor, mint az egyesületi tagságot egy adott időpontra összeterelni.

Az évek óta tervezett és mindig halogatott buszkirándulásra elérkezettnek látszik az idő. A hely is kitűzetett: Tata, a vizek városa, a legszebb barokk városnak aposztrofált kisvárosunk elvár bennünket egy látogatásra! Az Öreg tó hajókázásra, a Tatai Vármúzeum megtekintésre, az arborétum sétára, az Eszterházy grófok ízlését követő óváros barangolásra csábítanak, ahol múlt és jelen szervesen kapcsolódnak egymásba és példát szolgáltatnak: ha tiszteled a múltad, következetesen építed a jelent. Talán beugrunk egy látogatásra Samuhoz, vértesszőlősi ősünkhöz, és megcsodáljuk tatabányai Turulunk hatalmas szárnyainak fesztávolságát is. Most még a reménykedés állapotában leledzünk ugyan, de a várakozásnak is megvan a maga öröme.

Megpróbáljuk karbantartani kis eredményeinket: kaszáltattuk az Emlékparkot, öntözzük a Tanösvények hőségverte virágait, megpróbáljuk életben tartani, ha már kitettük őket a veszélynek.

Hozzáfogunk új Tanösvény elemünkhöz is, amelyet a Sportpályánál szeretnénk felállítani. Gyűjtjük hozzá az emlékeket, amihez kérjük azokat, akik fotóval, információkkal hozzá tudnak járulni, keressenek meg! Sajnos, a hajdani csapattagok immár csak felülről nézik a mai, pakonyi foci sikereit, és drukkolnak a szépen kiépült, királydinnyés homok helyén dús, zöld gyepen elszántan küzdő foci-utódaiknak. Szegény édesapám, Durkó Gábor is nagy rajongója, sőt, gazdasági felelőse volt 50 évvel ezelőtt az akkori futball klubnak, ahol még – többek közt - Barta Lali, Soós Karcsi, Baranyi Imre rúgták a bőrt és Füzy Gyurka bácsi, Pehula Imre egyengették a csapat életét – kiöregedésük után – lankadatlan szorgalommal és odaadó szeretettel. (Elnézést kérek azoktól, akik kimaradtak a felsorolásból! Ezért kérem a még emlékezők jelentkezését! Hogy senki ne maradjon ki!) Úgy emlékszem, akkor mindenkinek szívügye volt „a csapat”, tanácselnöktől a legkisebb labdaszedőig. A „Minden idők focija” mintha innen is merített volna történelmet, mintha „minarikedék” sora éltette volna ezt a sportot az egész országban: „mert kell egy csapat!”. Aztán jött Gáspár János, a Fradi- rajongó mecénás, és új fejezet kezdődött Pakonyon a futball-pályán is: gazdagodással, gyarapodással, számtalan szép eredménnyel, mindmáig. MEGÖRÖKÍTENDŐ!

Készülünk a Falunapra, bár tartunk tőle, hogy a vírusjárvány második hulláma bennünket is elér, és jobb félni, mint megijedni – lemondhatunk róla! Talán majd jövőre túljutunk ezen is. Reménykedjünk!

Durkó Éva FJE

+fotók

MEGBESZÉLENDŐ ÉVA ÖTLETE:

„Kedves Béla!

Elmaradnak a trianoni megemlékezések, a rendezvények, elmarad a Falunap is. Lenne egy javaslatom: nyissunk egy oldalt a trianoni évfordulónak az Agorában! Címe lehetne: 100 ÉVE TÖRTÉNT: TRIANON KÉPEKBEN. Máris küldenék át néhány fotót, ha nem haragszol. Ha értelmesnek és kivitelezhetőnek tartjátok, lehetne belőle egy összeállítás minden hónapban. Lehetne mellé néhány korabeli vers is. Ha Imre élne, biztos szimpatizálna a megvalósításával.

Üdv: Éva”

Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

Hírek egyesületünk házatájáról

Támogatási szerződést kötöttünk az Önkormányzattal, melynek értelmében az önkormányzat 500.000.- Ft. összeggel járul hozzá költségeinkhez.

Elsődleges feladatunk volt, hogy rendbe hozzuk a szolgálati autót. Műszaki vizsga, szélvédőcsere, időszakos nagyszervíz, gumiabroncs csere történt. Köszönettel tartozunk Tamás Péternek, Nagy Jánosnak, Florentin Chioreannak, Kállai Zsoltnak és Kohári Ádámnak, akik anyagilag vagy a munkájukkal hozzájárultak ezekhez.

A játszótér állapotával, nem megfelelő használatával kapcsolatban egyre több panasz érkezett, ezért ismét zárjuk éjszakára. Esténként a polgárőr kolléga a szolgálat kezdetekor bezárja a kaput.

A helyi polgárőrség működése fontos részének tekinti az állatvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Ennek első lépéseként felszereltük a szolgálati autót egy chip olvasóval, ezzel az éjszakai szolgálatok során utunkba akadó elkóborolt kutyáknak próbálunk segíteni a hazajutásban. Ezúton is köszönet a felajánlásért Joánovits Andreának, aki a Mopszokért Alapítvány nevében adományozta ezt egyesületünknek.

A polgárőrség épületénél kisebb fejlesztések, javítások történtek. Kicseréltük a régi széf zárját és egy korszerű, kártyaolvasós rendszerrel szereltük fel.
Az épület körüli kamerarendszerhez tartozó vevőegységben kicseréltük a merevlemezt olyanra, ami optimálisabb a folyamatos működéshez és a rögzítéshez. Köszönettel tartozunk Ács Zoltán biztonságtechnikai szakembernek, aki térítésmentesen szerelte be ezeket nekünk.

Simon Tamás az egyesület könyvelésének költségeit vállalta magára, továbbá autómágneseket vásárolt, hogy esetlegesen civil autókat is tudjunk használni a szolgálatban. Köszönjük neki!

Köszönet illeti Susla Lászlónét, aki vállalta a polgárőrség épületének takarítását.

Egy, a neve elhallgatását kérő lakótársunk díjmentesen vállalta a polgárőrség autóinak ellenőrző szervizeit és karbantartási munkáit. Hálásak vagyunk érte, nagy segítség.

Mindannyiunk érdeke, hogy településünkön polgárőrség működjön. Ehhez viszont egyéb bevételek híján támogatókra van szükségünk. Kérem, aki bármilyen módon, akár anyagilag, akár más formában szeretné segíteni működésünket, az jelentkezzen bátran! Biztosak vagyunk benne, hogy valamit mindenki hozzá tud tenni a közös célunk eléréséhez.

Továbbra is várjuk sorainkba, aki szeretne a közvetlen lakó- és szociális környezetének értéket adó önkéntes munkát végezni polgárőrként. Keressenek minket bizalommal!

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

+logo

Kedves felsőpakonyiak, főleg cicások!

Az utóbbi időben elég sok problémát okoztak a macskák a szomszédoknak, több cicát elütöttek az úton, egyre több a kóbor macska, ezek újabb és újabb felesleges macskaszaporulattal „örvendeztetik” meg szeretett otthonunkat.
Ezért néhányan időnket, energiánkat, pénzünket nem sajnálva összefogtunk, hogy a kóbor macskákat befogjuk, ivartalanítsuk, majd visszaengedjük őket. Így ha gazdit nem is találunk nekik, de ők legalább nem fognak újabb és újabb kiscicákkal meglepni minket.
De nem csak a kóbor macskák okoznak gondot, így most azokhoz a gazdikhoz szeretnénk szólni, akik valamiért nem szeretnék ivartalanítani a macskájukat. Felsoroljuk annak előnyeit, talán ezzel pár gazdit sikerül meggyőznünk arról, hogy az ivartalanítás fontos.

  • Nincs több nem kívánt szaporulat.
  • A nőstény nem tüzel többet, tehát nincs többé folyamatos nyávogás sem.
  • Nem válik folyamatossá a tüzelés: azoknál a macskáknál, amelyeknek nem sikerült párosodni, a tüzelés tünetei állandósulhatnak, ami folyamatos stresszel jár, ez pedig a nemi szervek megbetegedéséhez vezethet.
  • Kisebb territórium: kisebb a balesetek és verekedések veszélye.
  • Nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, megbízhatóbbak lesznek.
  • Kevesebb agresszív viselkedés.
  • A nemi jellegű betegségek ritkábbak kasztrált macskák körében. (A méh betegségei teljesen kizárhatók, ha a méh is eltávolításra kerül.)
  • Magasabb a várható élettartam.
  • Csökkenthetőek a rákos megbetegedések vagy a szervek patológiai elváltozásai.

Bízunk benne, hogy ezen sorok olvasása után több gazdi elviszi szeretett kis kedvencét állatorvoshoz, hogy még sokáig együtt játszhassanak vele a kertben.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Felsőpakonyi Önkéntes Cicamentők

Sport

Futballban gazdag nyár!

Sok minden történt a nyáron, ami a felsőpakonyi labdarúgást érinti, hiszen megtartottuk az I. Nyári Focitábort, átadásra került az új büférészleg, a lelátóra fedél került, majd egy díszes „pakony-tábla”, így ezeket hátrahagyva vártuk az új szezont.
A táborban 42 gyermek vett részt, ahol hétfőtől péntekig 8 órában a focié és a szórakozásé volt a főszerep. Sok olyan élménnyel lehettek gazdagabbak a fiatalok, amikkel egy hagyományos edzésen nem találkoznak, gondolhatunk itt egy közös meccsnézésre vagy egy számháborúra. Reméljük, 2021-ben is ekkora népszerűsége lesz a tábornak, és meg tudjuk tartani a másodikat is.
A felnőtt csapat, miután kiderült, hogy a megyei I. osztályban indul, megkezdte az ehhez méltó felkészülést, ami rengeteg edzőmeccsben merült ki. A tavalyi kerethez képest két távozóval kellett hogy számoljon Megyesi László vezetőedző, így a vezetőséggel együtt a pótlásukon dolgozva 2 játékost sikerült igazolnunk. A középpályánkat, illetve a csatársort próbáltuk megerősíteni, előbbit Veres Zsolt személyével, aki a megyei I. osztályból érkezett hozzánk, igaz nem a jól ismert Pestiből, hanem Békés megyéből, azon belül is Szeghalomról. Utóbbi posztra pedig Bugyiról érkezett az erősítés Nagy-Jáger Dávid személyében. Nekik jó beilleszkedést, és sikeres meccseket kívánunk.
A tétmeccsek sora a Magyar Kupa PM-ág 1. fordulójával kezdődött, amikor is Tökölre látogattunk, de sajnos 4:1-es végeredménnyel búcsúztunk a sorozattól.
1 éves távollét után újra megyei I. osztályú mérkőzést játszva látogattunk Dunakeszire. Mondhatni, ebben a szezonban az első meccs, amikor a legkevesebb sérülttel, hiányzóval tudtunk kiállni, így ehhez méltóan igencsak hamar, a 20. percben megszereztük a vezetést Kmetykó Kevin fejesével. A 2. félidő legelső perceiben egy büntetővel kiegyenlített a hazai alakulat. Ezután egy kiegyenlített 2. félidő hajrájában Fülöp Tamás mesteri szabadrúgás gólja döntötte el a 3 pont sorsát. Nagy öröm ez, hiszen az előző itt lejátszott meccsen egy nagyobb vereségbe szaladtunk bele.
VS Dunakeszi – Felsőpakony KSE 1:2 (Kmetykó K., Fülöp T.)
Legfiatalabb játékosunk, Lőrincz Botond is pályára lépett ezen a találkozón, aki 2003-ban született, így 17 évesen elmondhatja magáról, hogy a megyei I. osztályban nyert meccsen játszhatott a csapatban. Botond iskolapéldája annak, hogy sok és kitartó edzésmunkával hogyan lehet valaki az utánpótlásból kiemelve felnőtt kerettag. A mérkőzés után interjút készítettünk vele, hogyan is vélekedik a labdarúgásról nálunk.

FKSE: Mióta vagy a felnőtt csapatnál kerettag?
L.B.: Úgy igazán kerettag most lettem a nyári felkészülési időszak alatt, de már egy éve edzek a felnőtt csapattal.
FKSE: Hogy érzed magad a felsőpakonyi közegben?
L.B.: A közösség nagyon jó, összetartó, jó a hangulat, jól érzem magam a csapatban, a szurkolóktól is rengeteg biztatást kapunk, amire szükség is van a meccsek alatt.
FKSE: Milyen poszton érzed magad a legjobban?
L.B.: Mostanában szélső védő voltam, ezt is nagyon szeretem, de a középpályán is jól érzem magam, bár azt kicsit nehezebb, felelősségteljesebb posztnak tartom.
FKSE: Ki a példaképed a jelenlegi keretben, kitől tanulsz a legtöbbet edzéseken?
L.B.: Igazából az egész csapat segít nekem edzéseken, meccseken egyaránt, mindenkitől lehet tanulni, de leginkább talán Farkas Zoli az, akitől a leginkább el tudom tanulni/sajátítani a középpályás posztot. Mindig elmondja, hogy hova helyezkedjek, hova passzoljak, mikor kérjem el a labdát. Őt emelném ki, de bárkit ki tudtam volna még emelni a keretből, hiszen nagyon befogadóak voltak velem.
FKSE: Hol látod magad 10 év múlva a labdarúgást tekintve?
L.B.: 10 év alatt bármi megtörténhet, nem tudom, sok mindentől függ, egyelőre idén szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni és minél jobb helyezést elérni a bajnokságban.
Botondnak nagyon sok kitartást, és eredményes mérkőzéseket kívánunk!

Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

+fotók

Hátbelső

Hátlap

2020_07_aug.txt · Utolsó módosítás: 2020/08/25 15:28 szerkesztette: kadar.rozalia