Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2020_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXX. évf. . szám, 2020.

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Nemzeti Vágta - Felsőpakony a középdöntőben

Eseménydús hétvégének lehettünk lelkes szurkolói október 10-11-én, ugyanis idén az önkormányzat támogatásával két fiatal hölgy indult a Nemzeti Vágtán Felsőpakony színeiben a települést képviselve. Nagy örömmel számolunk be az eredményes szereplésükről.
A Baján Team csapat tagjaként a Kishuszár Vágtán Csörgő Lili és Salvatino nevű lova nagyot versenyeztek, az „öreg” paci a kicsi lánnyal 3. helyen ért célba, így a döntőbe jutás is majdnem sikerült. Minden elővágtán döntősek voltak, majd a Hevesi vágta megnyerésével kivívták a feljutást, ami sok kishuszár álma.
A felnőttek között pedig Baján Benita, a csapat edzője, mint a legfiatalabb induló a felnőttek között, Makadám nevű lovával elképesztő versenyt futott! Végig első helyen, de végül, egy minimális különbséggel, a 2. helyen végeztek az elődöntőben, majd kitartó küzdelemmel a középdöntő 5. helyét tudták megszerezni, így a mezőny legjobb 25 versenyzője között zárták a vágtát.
Gratulálunk a lányoknak, a csapatnak, nagyon büszkék vagyunk erre az elképesztő eredményre, a felkészülésre, a versenyzésre és arra, hogy népszerűsítették Felsőpakonyt a verseny során.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
+kép

Emlékeztetőül

Ne feledjék, hogy az idei évben, november 7-én szombaton lesz utoljára konténeres zöldhulladék gyűjtés a játszótérrel szemben 8-13 óráig.
Polgármesteri Hivatal
+kép

Kiásott árkok a Határ út mentén

Tisztelt Felsőpakonyiak!

Magunk is tapasztaltuk, illetve számtalan megkeresést is kaptunk az ügyben, hogy valaki(k) felásták a „Makkos” felé vezető utakat. Érdeklődésünkre Gyál Város Önkormányzatától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az árkolási munkálatokat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végeztette el az Önkormányzat megbízásából az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Felhívjuk a lakosok szíves figyelmét, hogy az említett helyszíneket elsősorban gyalogosan és kerékpárral közelítsék meg.
Az érintett részek ugyan nem Felsőpakony közigazgatási területén helyezkednek el, mivel azonban a helyszín Felsőpakony belterületétől mindössze egy méterre található, ezért a felsőpakonyi lakosok védelmének érdekében a történtek kapcsán észrevételeinket eljuttattuk a szomszédos önkormányzat illetékeseinek, várjuk válaszukat az ügyben.

Nagy János polgármester

+kép

Pályázz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 23. napján megtartott ülésén döntött a 2021. évi fordulóhoz való csatlakozásról!

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának helye:
Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Hivatali ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00-16:00; szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00; péntek: 8:00 – 12:00.
Pályázati kapcsolattartó:
Balázs Ildikó (telefon: 06-29/317-131)

A pályázati kiírások megtalálhatóak a felsopakony.hu honlapunkon.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a szeptemberi testületi ülésekről

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 7-én és 23-án ülésezett. Az alábbi főbb témakörökben születtek döntések:
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázat kivitelezési munkálataira beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó RBM Úttechnika Kft. ajánlatát fogadták el.
- A képviselő-testület támogatta a kutyafuttató létesítéséről szóló javaslatot, kész területet biztosítani a kutyatartók részére, amennyiben egyesület vagy szervezet létesül a terület fenntartására, működtetésére.
- Elfogadásra kerültek a Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, valamint a Pakonyi Palánták Közalapítvány 2019. évi beszámolói, 2020. évre szóló munkatervei.
- Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.
- A testület, javaslattételi jogával élve, a Pest Megyéért Emlékérem díjra a Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesületet javasolta.
- A település honlapjának fejlesztésével megbízták az Everengine Kft-t.
- Módosításra került az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) számú rendelet.
- Elfogadásra került a polgármester bruttó 115 Ft-ról szóló illetményemelése, (a polgármester illetménye korábban az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrészekből állt, azonban a 2020. április 11-i módosulás értelmében már a megyei jogú város polgármesterének illetményéből számolandó).
- Elfogadásra került a képviselő-testület 2019-2024 időszakra szóló gazdasági programja.
- Útelnevezésekről döntöttek, a 453/4 hrsz-ú út a Fejes Lajos út, a 013/63 hrsz-ú út a Patinás út elnevezést kapta.

A következő képviselő-testületi ülés november első hetében várható.

dr. Göndör-Kökény Katalin
jegyző

A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.

Szociális Szolgálat

Segítség a karantén napjaiban

Mint Önök is tudják, hazánkban – ahogy Európában mindenütt – emelkedik a fertőzöttek, így a hatósági karanténba kényszerültek száma is.

Ez többnyire váratlanul, felkészületlenül éri a lakosságot, hiszen gyakori, hogy a kontaktkutatás során kerülnek látókörbe. Mivel lakhelyüket nem hagyhatják el, - segítség hiányában - a napi életvitelhez szükséges cikkek beszerzése is akadályba ütközik. Ezt a kellemetlen helyzetet – 10 nap – próbálja a Szolgálat enyhíteni.

A beérkező hatósági jelzések alapján munkatársunk személyesen felkeresi Önöket – természetesen a kellő védőtávolságot tartva és maszkban – megkérdezi, hogy milyen segítségre van szükségük. Kérem, ne vegyék zaklatásnak!

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK ARCKÉPES IGAZOLVÁNYA VAN, MELYET A RUHÁZATUKON VISELNEK!

Sokak számára fontos lehet, hisz egyedül élnek, rokonaik dolgoznak, vidéken laknak, vagy a fokozottan védendő korcsoportba tartoznak, idősek, betegek.

A jelzések azonban gyakran több nap késéssel érkeznek, így akinek szüksége van rá, kérem, telefonon jelezze!

T: +36 20-297-1515

Amennyiben szükségük van bevásárlásra, halaszthatatlan ügyek intézésére (gyógyszerfelíratás, kiváltás), esetleg napi egyszeri meleg ételre, kérem, jelezzék! A szolgáltatás és a házhozszállítás – az Önkormányzat döntése alapján – ingyenes. (a bevásárlás, vagy gyógyszer ellenértékét természetesen fizetni kell, az ebéd ára 455,- Ft/adag)

Gyermekjóléti Szolgálat

Kérjük, hogy az irodánkat kizárólag ügyfélfogadási időben – lehetőség szerint, ha nem S. O. S. intézkedésről van szó, előzetes, telefonon egyeztetett időpontban – keressék fel!
Telefonon történő megkeresés esetén kérjük, legyenek türelemmel, a hívószám kijelzéssel beérkező, de nem fogadott hívásokat visszahívjuk! Amennyiben (költségcsökkentés miatt) szükséges, kérjenek visszahívást kollégáimtól!

Folyamatban lévő gyámhivatali ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalban lehet érdeklődni. Személyes felkeresés előtt mindenképp telefonos egyeztetés szükséges.

A Gyámhivatal ügyfélfogadásának helye.:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 1. emelet 102. és a 104. szoba.
(tel.: 06 29 544-139, gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu)
Hétfő.: 12:30 - 15:30
Szerda.: 12:30 - 17:30
Csütörtök.: 08.00 - 12.00

Ifjúsági Klub
Örülök, hogy hosszú idő után ismét találkozhattam néhány tagunkkal. Sajnos, a járvány miatt településen kívüli programot, kirándulást, színházlátogatást, stb. – különösen előre – szervezni, felelősséggel nem lehet.

A mostani alkalommal beszélgettünk a nyári szünetről, meg arról, hogy mennyire átírta ezt az évet a COVID19. A tagoknak jól csúszott a zsíros kenyér hagymával, és játszottunk is egy kicsit.

A következő találkozó időpontja: 2020. október 21. szerda 15 óra.

Tervezett találkozó: 2020. november 11. szerda, 15 óra.

A részletekről, esetleges változásokról a facebookon, illetve a messenger csoportban tájékoztatlak Benneteket.

A Szolgálat nevében jó egészséget kíván minden felsőpakonyi polgárnak:

Tamás Katalin
intézményvezető

+logok

Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK:

Balassa Noel 09.18
Orosz Mendel 10.04.
Gyenis Bálint 10.05.

Idősek napja

„Fontos, hogy az idősebbek meséljenek életük eseményeiről. Sokat tanulhatunk tőlük.”

Sajnos, a mostani helyzetben nem jutunk el, hogy személyesen köszönthessük a felsőpakonyi időseket, de bízunk benne, ha vigyázunk egymásra, hamarosan újra találkozhatunk.
Fogadják hát szeretettel itt, a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda apraja s nagyja nevében kis versünket, köszöntőnket, hálánk és megbecsülésünk jeléül. Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!

Aranyosi Ervin: Egy kis szakács gondolata

Elkezdtem az életemet,
mint egy ételt, főzni.
Elterveztem, hogy a tálnál,
mennyit kell időzni.
Mi mindennel fűszerezzem,
hogy az íze tetszen?
Hogy az ételt és magamat
egyaránt szeressem.
Belefőzöm mosolyomat,
minden kedvességem!
Sok élménnyel gazdagítom,
elterveztem régen.
Jó nagy adag szeretetet
kell belekevernem,
s hagyni, hogy majd más szívekben
viszonzásra leljen.
Kifőztem, hogy milyen legyen
jövőm, boldogságom,
én legyek a legboldogabb
ember a világon!

Sztancs Annamária

+1kép

Iskola

Rendhagyó Állatok napja a suliban

Mint minden évben, így idén októberben sem feledkeztünk meg az Állatok Világnapjának megünnepléséről. A jelenlegi járványügyi helyzet kissé átalakította a már megszokott hagyományainkat, így rendhagyó módon igyekeztünk egy kis időt szánni az életünket körülvevő állatoknak. Az idei évben kicsit túlléptünk a szűkebb lakókörnyezetünket benépesítő állatkák bemutatásán, de azért maradtunk a hazai pályán, a nemzeti parkjainkban élő védett állatok közül mutattunk be néhány ismert és kevésbé ismert élőlényt.
Az osztályok csoportokban, rejtvényeket fejtve, okos eszközeiket is használva az internet segítségével gyűjtötték ki az egyes nemzeti parkok védett állatainak jellemzőit, és nem utolsó sorban eszmei értéküket. A feladatok ismertetésében az osztályok diákönkormányzati képviselői vállalták az irányító szerepet. Az alsó tagozatos tanulóink osztályfőnökeik irányításával rajzokat, néhány soros leírásokat készítettek az általuk választott állatról. Kis elsőseink is aktíván vettek részt ebben programban és iskolánk auláját erre a napra benépesítették az általuk készített süncsalád tagjaival. A nagyobbak közül néhányan egyéni bemutatót készítettek házi kedvencükről. A 4. osztályosok csoportos portfóliók alkotásával hívták fel a figyelmet a világ védett és veszélyeztetett állatfajai iránt. Szép és igényes munkák készültek.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzatot segítő tanár

+kép1: Az 1.osztályosok sünikéi
+kép2 : A 4. osztályosok projektjei
+kép3 : Felsős tanulóink munkái


„… viruljanak sírjaikon vérvirágok,
felejthetetlen légyen az ő haláluk…”
…e sorokat suttogták csendesen a 7.a osztály tanulói az iskola emeleti aulájában, amikor október hatodikán a 13 aradi vértanú halálára emlékeztünk.
Műsorunkat évfolyamonként hallgatták meg a felső tagozatos diákok. Rövid történelmi ismertető után Polgár Aranka néni bús-szomorú hegedűszóló játéka kísérte a gyerekek énekét: „Mert a haza nem eladó …”. Ezt követően Lévay József: Az aradi tizenhárom balladája című költeményét olvastam fel. A versben elhangzott mártírjaink előtt a nevük elmondásával és egy-egy harangkondítással tisztelegtünk.
Köszönjük Durkó Éva néninek az általa készített kiállítást, amelyet a nap folyamán megtekinthettek iskolánk diákjai és tanárai.
Viziné Surányi Erika (7. a osztályfőnök)

+kép4 Vértanúkra emlékezve

Október 17-e, "az Egri vár védőinek a török seregek felett aratott dicsőséges győzelme"

Arról, hogy mi is történt valójában Egerben, nos arról az egriek biztosan többet tudnának mesélni, bár az egri nők dicsőséges küzdelmét az ádáz ellenségge, és hős magyarjaink összefogását - akik életüket és vérüket a vár védelméért feláldozva harcoltak - Gárdonyi Géza Az egri csillagok című regényéből - vagy a belőle készült filmből - mindenki ismeri.
Ezt a napot 2013 óta Gárdonyi Géza emléknappá nyilvánították. Az emléknap célja, hogy ráirányítsuk diákjaink figyelmét Gárdonyi regényére és azon keresztül a magyar történelem kiemelkedő eseményére. Így iskolánkban is azóta emlékezünk az íróra és a magyar történelem e kiemelkedő eseményére minden évben. Tanulóink részére pályázatot hirdettünk, az elkészült irodalmi munkákat, tablókat, lapbook-okat az emeleten állítottuk ki.
Két tanulónk, Marton Ákos (8.o) és Ferencz Alekszandra (7.o) erre az alkalomra készített diavetítését, amelyben igényesen összefoglalva mutatták be az író életét és munkásságát, iskolánk földszinti aulájában a nap folyamán mindenki megtekinthette.

Sebestyénné Fehérvári Márta

Elköszöntünk Pálné Mórucz Erika nénitől

„A híd legenda,
A híd csend,
A múltból a jövőnek üzen.
A híd kinyújtott kéz,
Történelmet mesél.
A híd megérint,
S átérsz
Évszázadokat is talán.
A híd összeköti azt:
Mit elválasztott emberi határ…”

Hidakat bár avatni szoktak, a fenti verssorok 2020 augusztusában, kedves kollégánk, a sokszor kortalannak tűnő Erika néni nyugdíjba vonulása alkalmából szervezett búcsúztatón hangzottak el. Aktualitása pedig nem más, minthogy Pálné Mórucz Erika hídként kötött össze embereket, közösségeket és feladatokat egymással, pedagógiai kultúrát és elhivatottságot emberekkel.

Ma már nem meglepetés Erika néni nyugdíjba vonulása, hiszen köztudott, hogy a 2020/2021. tanévet nélküle kezdtük, s egy hónap távlatából jól látható az, amit szinte minden nyugdíjba vonulás alkalmával megtapasztaltunk, s aminek az ellenkezőjét sokan állítják (azaz, hogy nincs pótolhatatlan ember): léteznek pótolhatatlan emberek. Árnyaltabban fogalmazva: léteznek nagyon nehezen pótolható emberek, s ez fokozottan igaz jelenleg (s egy jó ideje) pedagógus berkekben.

Pálné Mórucz Erika kolléganő is nehezen pótolható, mert tanítói oklevelének megszerzése óta (1981.) nemcsak iskolánk pedagógusaként, hanem településünk és kisebb-nagyobb közösségek aktív tagjaként rendületlenül, hittel, kiemelkedő szorgalommal és példamutatással látta el feladatait.

1986-tól, azaz 34 évig az alsó tagozatos munkaközösség vezetője volt. Pályája folyamatos tanulással telt. A 2001-ben szerzett nyelv- és beszédfejlesztő képesítésen kívül sok-sok továbbképzésen vett részt. A töretlen hit, a példamutatás, a lendület, a nyitottság, a segítőkészség és a tenni akarás jellemezte. A közösségért végzett munkájáért 2004-ben Felsőpakonyért kitüntetést kapott. 2015-ben sikeres pedagógusminősítésen esett át. 2017-ben az „Év pedagógusa” kitüntető címet vehette át.

Teljes pályafutása során művészi finomsággal érintette meg munkadarabját, a gyermeki lelket, megértő és segítő szándékkal fordult a gyermeki problémákhoz.

Ezúton is kifejezzük köszönetünket az elmúlt évtizedek szeretetéért, pedagógiai munkájáért és valamennyiünk támogatásáért, s kívánunk Erika néninek hosszú, egészségben eltöltendő nyugdíjas éveket!

Matisz Zsolt

+kép5 ?

Katolikus

Hírek a Katolikus Egyházközösség életéből

Közösségünk örömünnepe – elsőáldozás

„Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.” (Máté ev. 26.26.)

Szeptemberben a templombúcsú után ismét nagy öröm érte közösségünket: 4 gyermekünk elsőáldozó lett! Név szerint: Aczberger Karina Szilvia, Gulyás Anna, Janocha Bendegúz Zsolt, Takács Gábor.

Ez elég egyszerűen hangzik, de valójában egy hosszú felkészülési folyamat megkoronázása volt ez az esemény. A tanulók két éven át szinte minden misén részt vettek, az iskolai hittanórákra is jártak. Hétvégente külön elsőáldozási felkészítésen vettek részt hónapokon át, Gyálra átjárva, az ottani gyermekekkel együtt készülve, Hegedűs Judit hitoktató gondos kezei alatt. Tanulmányaik végén gyóntak és vizsgáztak a diákok. Felsőpakonyi gyermekeink mindannyian lelkiismeretesen felkészültek, sikeresen vizsgáztak, gyóntak, így méltóvá váltak Jézus Krisztus testének és vérének – a kenyérnek és bornak- magukhoz vételére.

A szentmisét dr. Káposztássy Béla plébános atya celebrálta. Az elsőáldozók szülei közreműködtek az olvasmányok és az egyetemes könyörgések felolvasásában. A felkészítő hitoktató, Hegedűs Judit nagy szeretettel terelgette a szertartás során a kis „nyájat”. A szülők, nagyszülők, rokonok, barátok és az egész katolikus közösségünk nagy örömére elsőáldozóink először részesülhettek az Eucharisztia szentségében. Ezen a napon talán még szebben, örömmel, reménnyel teltebben zengtek a dalok a kórus és a hívek ajkán. Az esemény után az ünnepeltek és a közeli hozzátartozók a toronyszobában egy szerény, családias agapén vehettek részt.

Köszönjük a felkészítést, a vizsgáztatást, a gyóntatást, a szülők támogatását, a katolikus közösség ajándékait és mindenki más szolgálatát!

Papp Norbert

+kép

Református

KÖSZÖNÖK MINDENT, FELSŐPAKONY!

A címből lehet következtetni, hogy elköszönök Felsőpakony nagyközség lakóitól. Nem könnyű eljönni egy olyan községből, ahonnan nagyon sok szeretetet kaptam az ott élő emberektől. Hosszú lenne felsorolni mindazokat az élményeket, amelyekkel gazdagodott az életem. Istentől 18 évet kaptam itt, Felsőpakonyon arra, hogy a rám bízott feladatokat elvégezzem, Isten Igéjét hirdessem és szívetekre helyezzem. Történelmet írtunk azzal, hogy én lehettem az első lelkipásztor, aki közöttetek élt. Az első nagy kihívás a református templom és parókia építésének befejezése volt, utána pedig a hozzá tartozó gyülekezet összegyűjtése és annak vezetése következett. Isten segítségével 2019-re önálló anyaegyházközséggé vált a közösség! Az évek során hallgathatták meg Isten Igéjét, s indulhattak el a hit útján, és lehettek olyanok is, akik befogadták Jézus Krisztust az életükbe, s ezáltal Isten élő hittel és az örök élet bizonyosságával ajándékozta meg őket. Szerettem a gyerekek között lenni, óvodai és iskolai hittanórákat tartani. Gyermek és felnőtt konfirmációi előkészítők, valamint a keresztkérdések sorozat alkalmain Isten Igéjéről beszélgetni. Felejthetetlenek maradnak a hittantáborok, ifjúsági hetek, családos és gyülekezeti hétvégék közös alkalmai, áldásai, valamint a községben lévő rendezvényeken való közös együttlét. A település polgármestereivel (Sztancs János, Matusekné Dimov Éva, Nagy János) éveim során jó kapcsolatot ápoltam. Igyekeztem MINDENKI felé szeretettel fordulni, és köszönöm, akik elfogadták és viszonozták ezt! Hálás vagyok mindazokért, akikkel együtt szolgálhattam, munkálkodhattam mind a református gyülekezetért, mind pedig Felsőpakony közösségéért, községünk épüléséért és növekedéséért. Nyilván nem tudtam mindenki számára megfelelni, kedvébe járni,és itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy ha bárkit is valamivel megbántottam, elnézést kérek Tőle. Szeretném, ha a szép és jó emlékek maradnának meg bennünk! Szeptembertől a Dunaföldvári Református Gyülekezetben hirdetem tovább Isten Igéjét, mint a gyülekezet új lelkipásztora.
Kedves Felsőpakonyiak! Mivel is köszönhet el egy református lelkipásztor, mint Isten drága Igéjével: „Minden dolgotok SZERETETBEN menjen végbe!” (1.Korintus 16,14.)

A teljesség igénye nélkül: KÖSZÖNÖK MINDENT, FELSŐPAKONY!
Szeretettel és tisztelettel:
Vizi János református lelkipásztor

+kép

Az ÚR csodásan működik!

Szeptember elsejével megélénkült az élet a református gyülekezetben. A vasárnapi istentisztelet és a csütörtöki bibliaórák mellett az iskolában elkezdődtek a hittanórák, melyeket lelkipásztorunk, Himinec Nándor tiszteletes úr tart. Ebben a tanévben 8 osztályban 63 tanuló választotta a református hittant. Elindultak a vasárnapi gyermek-istentiszteletek. Amíg a szülők a templomban együtt hallgatják az Igét, dicsőítik Istent, a gyermekekkel 5 pedagógus foglalkozik két csoportban. Folyamatban van az ifjúsági bibliaóra újraindítása. Itt fel is hívnánk gyülekezetünk ifjú tagjainak figyelmét, hogy az alkalmak péntekenként 18 óra 30 perckor kezdődnek. Szeretettel hívogatunk és várunk mindenkit, aki szívesen töltene egy órát Istennel és az Ő Igéjével kortársai körében! Nagy az érdeklődés a konfirmáció előkészítő órák iránt, amelyek két csoportban zajlanak: külön a hetedikesek, és külön a nyolcadikosok részére.

Sok teendője mellett tiszteletes úr időt szakít a családlátogatásra is. Első körben idősebb korú gyülekezeti tagjainknál teszi tiszteletét, azoknál, akik betegség vagy egyéb okok miatt ritkán vagy egyáltalán nem tudnak eljönni a templomba.

Örömmel tölt el bennünket, hogy röpke egy hónap alatt két keresztelőnek is tanúi lehettünk. Szeptember 20-án Szücs Roland és Szücs Fülöp Alexandra kisfia, Ármin részesült a keresztség sákramentumában, október 4-én pedig Károly Tamás és Tálas Györgyi kislányát, Annát tartották a keresztvíz alá.

Mindezt Isten gondoskodó szeretetének köszönhetjük. Dicsőség, hála és dicséret Neki érte!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Programok az Országos Könyvtári Napok alkalmával a felsőpakonyi Szabó Magda Könyvtárban


Idén rendhagyó módon alakult könyvtárunkban az Országos Könyvtári Napok rendezvénye. Minden év október elején kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtárak népszerűsítésére. 2020. október 5-11 közötti hét szlogenje „Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt”.
Október 5-én névadónk, Szabó Magda születésének 103. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatra beérkezett, felsőpakonyi amatőr és profi képzőművészek által készített, az írónőt ábrázoló portrékiállítás megnyitójával kezdtük a könyvtárat népszerűsítő programhetünket.
Október 6-án „Nagy könyvtári beavatás” címmel a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 4. osztályos diákjait vártuk, ahol könyvtárismereti órán vehettek részt és bemutattuk a korszerű könyvtári szolgáltatásainkat.
Majd a pénteki napon a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár dolgozói tartottak zenés papírszínházi bemutatót a helyi iskola diákjainak. A só című magyar népmesét hallgathatták meg a gyerekek, a japán papírszínház technikájával. A papírszínházban a történet nagyméretű lapokra van festve. A lapoknak a mozgatásával megteremthető a mesélés dinamikája, mely a mesehallgatás élményszerűségének növeléséhez, az érdeklődés felkeltéséhez, fenntartásához, az átélés izgalmának fokozásához, a színházi varázslat megteremtéséhez járul hozzá.
A vasárnapi napon „Könyves vasárnapot” tartottunk, 10-től 13 óráig vártuk az olvasni vágyókat.
A vírushelyzetre való tekintettel elővigyázatosan, az egészségvédelmi szabályok betartását szem előtt tartva tudtuk fogadni az érdeklődőket.
Remélhetőleg a jövőben több színes programmal készülhetünk, és egyre többen tudják birtokba venni új könyvtárunkat.

Varro-Vida Nikoletta intézményvezető

Civil

SZEPTEMBER ÉS OKTÓBER AZ FJE ÉLETÉBEN

Itt van az ősz, itt van újra / Szép, mint mindig én nekem / Tudja Isten, hogy mi okból / Szeretem, de szeretem.

Petőfi örökszép sorai bujkálnak elmémben így ősztájt, s ha nem is ülök ki a dombtetőre, mert errefelé ennek igencsak híja van, de a halkan hulldogáló levelek csöndes ejtőzése ugyanúgy megérint, mint Sándorunkat. Bizony, elhull a virág, kinyílik az ég világító kékje, hogy elgondolkoztasson bennünket: ha nem is az élet iramlik el, de ez az év rövidesen.

A szeptemberi tatai kirándulásnak már csak az emléke üt fel olykor-olykor. Az őszi betakarítások konkrét teendői közé befurakodva, egy-egy pillanatra megszínesíti a hétköznapi teendőket. Legközelebbi összejövetelünk kedvenc foglalatossága lesz majd elidőzni az ott készült fotók sokasága fölött. Most azonban mindenki végzi, amit a kertje, a lakása, a télre való készülődés megkíván. Telnek a befőttes és a savanyúságos üvegek, zsákba került a krumpli, szárad a hagyma és a szőlőszüretnek is elérkezett az ideje.

Készülődésünknek a Falunapra immár befellegzett. Covid „királyunk” ismét átvette a hatalmat. Se Falunap, se Tökfesztivál, csak a maszk tért vissza kéz a kézben a fertőtlenítőszerekkel. Még a katolikus Búcsú csak „megúszta” a szigorításokat, de a többi községi vigadalomtól nekünk kellett elbúcsúznunk – remélhetőleg – csak egy évre.

Mi azonban nem hagytuk magunkat! Úgy döntöttünk: kifogunk „Őfelségén”! Sőt, rádupláztunk!

Október 6-án - Covid ide, vagy oda -, a Mártírok Parkjában közel harmincan tisztelegtünk az Aradi Vértanúk emléke előtt. Maszkosan, kellő távolságban, de ott voltunk! Kisebb kiállítással is készültünk erre a megemlékezésre: négy grafikai tablón mutattuk be az 1848-49-es szabadságharc hőseinek áldozatát. Felkerültek rá a kevésbé ismert nevek is, akiket kivégeztek vagy 20 évi börtönre ítéltek, és nem feledkeztünk el a közkatonaként itáliai harctérre besorozott ezrekről sem, de az asszonyokról sem, akik feleségként, testvérként, araként szenvedték el szeretteik elvesztését és büntetését.

Őszinte örömömre szolgált, hogy mielőtt a Mártírok Parkjában felállítottuk volna kiállításunkat, október 6-án délelőtt a Herman Ottó Általános Iskolában „vendégszerepeltek” tablóink Vízi Erika tanárnő külön kérésére. Megtiszteltetés volt eleget tenni ennek a kérésnek! Megismerni a magyar történelemnek ezt a hősi korszakát, amikor emberek ezrei adták életüket a magyar nemzet, a magyar haza szabadságáért (holott sokuk még a nyelvünket sem beszélte!), olyan példa, amit a ma felnövekvő generációnak tovább kell adnunk minden lehetséges módon!

Másodjára szokásos szüreti hagyományunk megtartásával fogtunk ki Covid úron!

Hozzá tartozik, hogy még a nyáron megegyeztünk Sipos Etelkával, akinek szép kis szőlőskertjéből akartunk vásárolni a falunapi must kínálásunkhoz. Az adott szót megváltoztatni nem korrekt, a hagyományt élni kell nem pedig őrizgetni: tehát leszedtük a szőlőt és eljuttattuk oda, ahová - must formájában bár – de eddig is került. Az intézmények területére idegenként nem mehettünk be, de adhattunk szőlőt a Mesevár óvodának és vittünk a Nyugdíjas Klubba is. (Sajnos, az iskola nem fogadhatta így sem.) Kipréseltük hát a másik felét, szétosztva a mustot magunk és barátaink között. Így, Etelka csodaszép burgundijából a kicsurgó sötétbordó, testes, mézédes must szolgálhatja egészségünket, lekörözve minden tablettába sűrített vitamin kollekció összes hatásmechanizmusát! Nesze neked Covid!

Durkó Éva FJE

képaláírások:

Így tisztelegtünk október 6-án nemzeti hőseink előtt - 20201006_184440.jpg

Esti fényben a Mártírok Parkja október 6-án - 20201006_184333.jpg

Gróf Batthiány Lajos - 20200924_112114.jpg

Az első felelős magyar miniszterelnök kivégzése - 20200924_103103.jpg

A tizenhárom Aradi Vértanú kivégzése - 20200924_103123.jpg

Hírek a polgárőrség háza tájáról

A szeptember hónap sem telt eseménytelenül. Egyre inkább beépül a köztudatba a bármikor hívható telefonszámunk. Az elmúlt bő két hónapban több, mint 30 bejelentés érkezett. Melynek nyomán sikeresen intézkedtünk több esetben, magánlaksértés, garázdaság, vagy talált kutyák esetében.
Megvásároltuk az új szolgálati gépjárművünket, ami URH rádióval, fényhíddal is fel van szerelve, valamint az Országos Polgárőr Szövetség előírásainak megfelelően matricáztuk fel. Október hónaptól már ezt az autót is láthatják a település utcáin járőrszolgálatot ellátni.
Csapatépítő napot is tartottunk a polgárőr épületnél, ami jó hangulatú bográcsozás mellett az épület raktárhelyiségének rendbetételéről is szólt.
Részt vettünk egy megbeszélésen Mórocz József őrsparancsnok Úrral, aki a Gyáli Rendőrőrs vezetője. Elindult a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal aláírandó együttműködési megállapodás előkészítése. Minden feltételnek megfelelünk, és minden ehhez szükséges dokumentumot eljuttattunk részükre.
A megbeszélés keretében több olyan dolog is felmerült, amivel a jövőben segíteni tudjuk egymás munkáját. Ezek közül az egyik, hogy a Gyáli Rendőrőrs munkatársai havi rendszerességgel fognak nekünk szakmai jellegű képzést tartani a rendészeti szabályoknak megfelelő intézkedésekről és kommunikációról.

Jó látni, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy a tevékenységünk, alapján érdemes támogatni az egyesületet. Van, aki anyagilag, van aki eszközökkel, és van aki a munkájával. A működésünkhöz, erre nagy szükség van, ezért örömmel vesszünk minden támogatást.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank


Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Kövessék facebook oldalunkat is! (https://www.facebook.com/Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért)

+logó

Az elektronikus kereskedelem szabályai és kockázatai

A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat. Érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival és érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk?

Megrendelés – szerződés;
Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon. Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!

Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? A weboldalon látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével jön létre, automatikus visszaigazolás is elegendő. A megrendelés elküldésével a vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.[Megrendelés→ elfogadás→számla→fizetés]

Elállási jog az e-kereskedelemben;
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal megszűntetheti a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.

A vásárló 14 napon belül visszaküldi az átvett terméket a vállalkozásnak, a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.

A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A elállási jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) használható.

A webáruházat működtető vállalkozást az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájékoztatja a vásárlót, akkor az elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog a zárt csomagolású termék felbontás után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a számítógépes szoftver sem küldhető vissza a csomagolás felbontása után stb.

Számla;
Minden online vásárlásról kérjünk a nevünkre és címünkre szóló számlát, jogvita esetén szükség lehet rá. Az online számláról nem hiányozhat a számlaszám, számla kelte, az eladó neve (nem fantázianév), pontos címe, ahol ténylegesen megtalálható (nem postafiók), adószáma, a vásárolt termék azonosító adatai, egységára, fizetendő összeg stb.
Külföldi webáruháznak a magyar nyelvű weboldala megtévesztő lehet. Nem találjuk meg a működtető vállalkozást, leveleinkre nem válaszolnak, nem adnak számlát vagy az hibás, hiányos, változtatják a bankszámlaszámokat, a visszaküldött árut nem veszik át, a vásárlói jogok nehezen vagy egyáltalán nem érvényesíthetők.


Szerződés teljesítése, áruátvétel;
Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszállított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított áru csomagolásának sértetlenségéért tartozik felelősséggel. A becsomagolt termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. A futár a sértetlen csomagolásban elhelyezett termék sérüléséért, rendeltetésének alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell fordulni. Árengedmény vagy csere kérhető a kereskedőtől. Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült termék küldése nehezen bizonyítható, a kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése segíthet. Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy átvételi ponton vesszük át.

Jogorvoslat – Jogvita;
Reklamációval először a webáruházhoz vagy a működtető vállalkozáshoz kell fordulni írásban. Elutasítás esetén ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló panaszával békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor magyar nyelven előterjesztett kérelem alapján ingyenesen segíthet a magyar
Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
e-mail: info@magyarefk.hu
telefon: (1) 896-77-47

Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely ország nem tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
fogyasztóvédelmi referens
műsorvezető a FIX Televízióban

+kamarai logo és fénykép

Sport

Idegenben otthon!

Korábbi szezonokban felnőtt labdarúgó csapatunk nagyon hosszú ideig veretlen volt hazai pályán, nagyon ritka volt, amikor tőlünk sikerült bárkinek is pontot rabolnia. Idén ez a tendencia picikét megváltozott, hiszen ezt a parádés szereplést az idegenbeli mérkőzésekre tudjuk elmondani, mivel az idén lejátszott 5 idegenbeli mérkőzésből négy siker és egy döntetlen jött össze.

Amikor Pilisre látogattunk eszünkbe juthatott az a 1,5 évvel ezelőtti élmény, amikor együtt sírva, de nem megtörve kiestünk a megyei első osztályból. Így egy igazán nagy revans kerekedett a meccs végére, hiszen mondhatni legjobb idegenbeli mérkőzésünket játszottuk, és 4 gólt berámolva 2:4-es sikert arattunk.
Egy héttel később azt a Maglódot fogadtuk, ahol korábbi vezetőedzőnk, a Ferencvárossal a Bajnokok-Ligáját is megjárt Goran Kopunovic a jelenlegi edző. Egész meccsen mindkét csapat a győzelemre játszott, ez az eredménynek az alakulásában is látszik, hiszen 2 alkalommal is sikerült egyenlítenünk, majd a 88. percben bekapott gólra már sajnos nem tudott Pakony válaszolni, így hazai pályán újabb vereséget könyvelhettünk el.
Dunavarsányi idegenbeli szereplésünk sem az elképzeléseink szerint alakult. Az első félidőben rengeteg kialakított helyzetünkből nem sikerült betalálni. A gólokat a második félidő tartogatta, 1 gól itt, 1 gól ott, így a pontokat szépen meg is osztottuk, 1:1 a vége.
Utolsó meccs, amiről az újságcikk megírásáig be tudunk számolni, egy szép hazai siker, Százhalombatta ellen 4 gólt rúgva, és mindössze egyetlen egyet kapva itthon tartottuk mindhárom pontot.

Pilisi LK – Felsőpakony KSE 2:4 (Farkas Z.,Kordé K., Nagy-Jáger D.)

Felsőpakony KSE – Maglódi TC 2:3 (Nagy-Jáger D., Oláh Z.)

Fémalk-Dunavarsány – Felsőpakony KSE 1:1 (Nagy-Jáger D.)

Felsőpakony KSE – Százhalombattai LK (Kordé K. 2, Matyi M., Tóth R.)

Ezzel az eredménysorozattal teljes mértékben az élmezőny csapatai között tudunk lenni, és ezt nagyban köszönhetjük Kordé Krisztiánnak is, 8 góljával vezeti a házi góllövőlistát, fel is tettünk neki pár kérdést, íme:

1. FKSE: 2017-ben hogyan kerültél Felsőpakonyra?
Kordé Krisztián: Emlékszem, épp egy hosszabb külföldi tartózkodás végén készülődtem haza, amikor Laci megkeresett, hogy lenne-e kedvem Pakonyon focizni. Őt ugye még Dunaharasztis időszakomból ismertem. Akkor már egy éve nem igazán rúgtam labdába, és nem is igazán gondolkodtam rajta addig, hogy mi legyen a folytatásban, de nem kellett sokáig győzködnie, hogy csatlakozzak.

2. FKSE: Mi az, ami ennél a csapatnál tart most már 4. éve?
K.K.: Amit talán kiemelnék a jó hangulat mellett, az az, hogy ide tényleg focizni szerető egyének járnak. Jó létszám van edzéseken, lehet dolgozni hét közben, és ez legtöbbször visszaköszön a mérkőzéseken is. A csapat magja mostanra eléggé összeért, és rendre érkezik néhány minőségi igazolás is.

3. FKSE: Ha jól tudom szélső támadót játszol leggyakrabban. Ha nem ezen a poszton kellene játszanod, hol tudnád magad elképzelni a pályán, és miért?
K.K.: Kapusposzt! Néha edzésen beállok, mikor nincs két hálóőr, és lelkesen védem a kaput, egész eredményesen. De viccet félretéve, jól érzem magam a szélen, de más támadó pozícióban sem ijedek meg.

4. FKSE: Tekintve, hogy potenciális gólkirály lettél, cél, hogy ott is maradj az élmezőnyben?
K.K.: Potenciális gólkirálynak azért nem nevezném magam, eddig kijött a lépés, de azért szélsőként nekem védőfeladatom is van, még ha nem is a nagy mentéseimért szeretnek a többiek (ha szeretnek, ugye). Persze, jó ránézni a góllövőlistára, meg van egy kis privát fogadásunk Benivel, a kapusunkkal, hogy gólszámot tekintve meddig kell eljutnom, amit reményeim szerint el is érek. Ennek ellenére hosszú még a szezon, és bizonyára jó pár klasszikus csatár feni a fogát az aktuális pozíciómra.

5. FKSE: Mik a céljaid akár erre a szezonra nézve, akár az elkövetkező 5 évre tekintve?
K.K.: A szezont tekintve könnyű a válasz: folytatni az eddigieket mind egyéni, mind csapatszinten. Gólgazdag meccseket játszunk, érdemes kilátogatni a meccseinkre, és a továbbiakban is játszós csapat akarunk maradni. Aztán meglátjuk, hogy ez helyezésben mit jelent majd, de a tabella első felével szeretnék szemezgetni.
5 év meg nagy idő, remélem, hogy elkerülnek a sérülések, mert az utóbbi időben nem kevés fejfájást okoztak, ha így lesz, akkor ezen a szinten focizni a továbbiakban is.

6. FKSE: Mit tartasz legnagyobb erényedben a labdarúgásban?
K.K.: Szeretem kihasználni a gyorsaságomat, és rávezetni a labdát az ellenfélre, hogy minél jobban megkavarjam a védelmet, amiből jöhet egy kulcspassz vagy a befejezés. Ezek egész jó arányban bejönnek, de más területen meg bőven akad javítanivaló, úgyhogy nem is nagyon szeretném magam dicsérni, pláne, hogy ez a végszó 🙂

További sikeres szereplést kívánunk Neked Krisz, és a teljes csapatnak!

Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

+képek

Hátbelső

Kedves Felsőpakonyi Lakosok!

Felsőpakonyon a Polgárőrség 2009 óta működik és áll a felsőpakonyi lakosság szolgálatában. A település lakosainak összefogása hívta életre. Sok ember önkéntes munkája és anyagi támogatása kellett ahhoz, hogy legyen szolgálati autó, elinduljon a járőrszolgálat, és a polgárőr épület úgy nézzen ki, ahogy most. Az elmúlt több, mint tíz év során a polgárőrség számtalan esetben bizonyította, hogy a létezése elengedhetetlen a településen.
A Polgárőrség tagjai önkéntesen, mindennemű juttatás nélkül vesznek részt az állampolgárok tájékoztatásában, a katasztrófákra való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és a helyreállításban. A polgári védelmi szervezetek tevékenységében, a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, valamint a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében. Támogatást nyújtanak az otthonukban élő fogyatékos személyek megsegítésében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, és a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységekben. Ezen áldozatos tevékenységnek is köszönhető, hogy Felsőpakony a hivatalos bűnügyi statisztikák szerint Pest Megye egyik legbiztonságosabb települése.

A Polgárőr Egyesület fenntartható és biztonságos működéséhez havi szinten minimálisan 100.000.- forintra van szükség. Ezt az összeget a Polgárőrök által fizetett egyesületi tagdíjakból és támogatásokból igyekszünk fedezni, de egyéb bevételek híján csak a támogatóink segítségével tudjuk a Polgárőrség zavartalan működését biztosítani. Annak érdekében, hogy legalább a Polgárőrök által fizetett egyesületi tagdíjakat ne a mindennapi működésre, hanem fejlesztésére tudjuk fordítani (mint például: kamerarendszer, rendszeres nappali járőrszolgálat, rendezvények, képzések, tárgyi eszközök), összefogásra szeretnénk buzdítani a lakosságot! Tekintettel arra, hogy Egyesületünk alacsony költségvetéssel működik, a teljes felsőpakonyi lakosságra vetítve, háztartásonként havi 100 Ft-os támogatással már biztosított lenne a működésünkhöz szükséges összeg.

Arra kérünk mindenkit, akinek fontos, hogy településünkön a jelenlegi színvonalon tudjon működni a Polgárőrség, támogassa rendszeresen az Egyesületet tetszőleges összeggel! Hiszen a fenti példából jól látszik, megfelelő összefogás mellett a legkisebb összeg is segítséget jelent.

A támogatásokat az OTP Banknál vezetett számlaszámunkra teljesítheti:
11742300-21447817-00000000
Készpénzben, bizonylat ellenében tudunk adományokat fogadni, de támogathatja az Egyesületet akár anonim módon a Felsőpakonyi KSE labdarúgó csapat hazai mérkőzésein kihelyezett adománygyűjtőbe történő adakozással.

Éjjel-nappal hívható telefonszámunk: +36-20 / 382 – 9011

Hátlap

2020_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2020/11/02 17:11 szerkesztette: bavegh