Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2020_10_novdec

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXX. évf. 10. szám, 2020.november-december

Lapzárta: november 16.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: január 08.

Fedlap

Fedbelső

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,

nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. (idézet Márai Sándortól)

Higgyünk hát a csodában!

Higgyünk abban, hogy az idei év megpróbáltatásai után egy nyugodtabb, békésebb esztendő következik!

Az emberiség nagy próbatételen megy át, a napról napra változó előírások láttán néhány nappal KARÁCSONY előtt még abban sem lehetünk biztosak, hányan állhatunk a feldíszített karácsonyfa köré.

A legnagyobb ajándék ezen a karácsonyon az EGÉSZSÉG!

Hála és köszönet mindazoknak, akik fáradhatatlanul dolgoztak azért, hogy az egészségünket megőrizhessük, vagy a betegségeket leküzdhessük.

Köszönet a sok jó szóért, az önzetlen segítségért.

Az Önkormányzat és a település lakossága nevében köszönetet kell mondanom azoknak is, akik részt vettek abban, hogy a nehéz körülmények között is rendben haladjanak beruházásaink, fejlesztéseink.

Köszönet közvetlen munkatársaimnak, a Képviselő-testület tagjainak azért, hogy a lehetetlen körülmények között is megoldottuk a mindennapi feladatokat, és köszönet a lakosságnak a megértésért, a türelemért, melyet e nehéz helyzetben tanúsítottak és tanúsítanak.

Kedves Felsőpakonyiak! Kívánom, hogy az új esztendőben végképp küzdjük le a járvány okozta nehézségeket, valósuljanak meg közös álmaink, békében, barátságban építhessük tovább szeretett településünket. A közelgő ünnepek pedig vigyenek otthonukba szeretetet, boldogságot.

Ennek jegyében kívánok békés, boldog ünnepeket és eredményekben gazdag új évet!

Nagy János
polgármester

SZERKESZTŐSÉGI KÖSZÖNTŐ

Köszönjük minden kedves olvasónknak az egész éves figyelmet, a cikkírók és fénykép beküldők munkáját, továbbá reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan élénk aktivitással küldik számunkra a cikkeket, témajavaslatokat és ötleteket, ezzel is segítve a szerkesztőség munkáját az újabb lapszámok megjelenésében.
Békés, boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánunk!

A Felsőpakonyi Agora szerkesztőbizottsága

Önkormányzat

T I S Z T E L T L A K O S S Á G!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:

2020. december 23-tól 2021. január 1-ig
ZÁRVA TART.
2021. január 04. hétfő 8-12, 13-16 óra között lesz ügyfélfogadás.

Sürgős anyakönyvi ügyekben Kronvalter Emília elérhető az alábbi telefonszámon: 06-20/947-1509.

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző

Lakossági használt sütőolaj gyűjtés önkormányzatoknál, önkormányzati intézményeknél

A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket okoz: a csatornába öntve letapad annak falára, táplálva ezzel a kórokozókat, élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat pedig leterheli.
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A földbe kerülve erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt termel.
Egyre több település csatlakozik a gyűjtőpontos begyűjtéshez, így az eddigi benzinkúti leadóhelyek mellett már elérhetőbb a lakosság számára is.
A környezettudatosság egyre erősebb a lakosság körében, az önkormányzatok is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. A gyűjtés környezetvédelmi haszna mellett jelentős gazdasági haszonnal is bír: nem terheli a szennyvíztisztítókat, csökken a csatornadugulás-elhárításra költött összeg, az olajból pedig bioüzemanyag készül.
A gyűjtést 100%-ban hazai tulajdonú cég szervezi.
A települések lélekszámától és méretétől függően több gyűjtőpont is létesíthető. Leginkább önkormányzati intézmények (önkormányzati épületek, óvodák, iskolák) udvarain kerül telepítésre a gyűjtőedény.
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni az olajat, önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. A gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint biztosítja az elszállítást és az edények cseréjét. A gyűjtőkhöz molinót is biztosít a cég.
A szolgáltatás díjmentes, a partnereket semmiféle pénzügyi kötelezettség nem terheli.
(„Zöldkanyar Koncepció”)

Önkormányzatunk élni kíván a lehetőséggel, kettő darab edény kihelyezésére kaptunk lehetőséget, melyek december folyamán érkeznek, a pontos helyükről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Polgármesteri Hivatal

+kép

Közmeghallgatás – idén csak írott formában

A koronavírus okozta veszélyhelyzet az idei évben sokadszorra írja át életünket.
Nincs gyűlés, nincs csoportosulás, nincs rendezvény, és nem lehet képviselő-testületi ülés sem. Azaz, nem lehet Közmeghallgatást sem tartani. Az információkat, az önkormányzat gazdálkodásának főbb paramétereit azonban szerettük volna megosztani a Tisztelt Lakossággal, ha szóban nincs is rá lehetőség, legalább írott formában, itt, az Agora oldalain.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának éves közmeghallgatásán bemutatjuk a 2019. őszi közmeghallgatás óta eltelt évben elért eredményeinket, gazdasági, pénzügyi helyzetünket, valamint bemutatjuk az Önkormányzat feladatainak finanszírozhatóságát.


Az Önkormányzat, a jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a 2020. évi költségvetési rendeletét 2/2020 (II.13.) sz. elfogadta, a költségvetési főösszeg 1.058.514 ezer Ft.
A költségvetés tartalmazza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait, valamint önálló könyvvitellel, elkülönítetten nyílvántartva, az intézményeink kiadásait és bevételeit.

Az önkormányzat bevételi forrásai a következők:

1. Működési célú állami támogatás
= Helyi önkormányzatok általános támogatása várható bevétel: 44.327 e Ft
= Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Óvoda) 95.403 e Ft
= Önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása (segélyezés és SZOGYI+ ingyenes intézményi gyermek étkeztetés) 49.416 e ft

2 .Egyéb működési támogatás
OEP finanszírozás az orvosi ügyeleti ellátásra, védőnői szolgálatra, valamint iskola egészségügyi feladatok ellátására: 9.100. e Ft

3. Helyi adó bevételek:
Magánszemélyek kommunális adója. Az adó éves mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12 000 Ft/év. Ez adónemből 09.30-ig ténylegesen befolyt bevétel: 10.392 e Ft

Iparűzési adó. Az adó mértéke állandó jellegű tevékenységnél az adóalap 2%-a. 2020.09.30.-ig befolyt bevétel: 115.959 e Ft

Építményadó. Az adó éves mértéke az adóztatott építmény után 550 Ft/m2. Befolyt bevétel 2020.09.30-ig 17.391 e Ft.

4. Átengedett központi adó:
A gépjárműadó nem helyi, hanem átengedett központi adó. Ennek bevétele 2013. január 1-től csak részben – 40 %-ban - az önkormányzaté, 60 %-a pedig az államot illeti meg, 2020. január elsejétől 100%-ban központosították ezt az adónemet, minden befolyt bevételt tovább kell utalni.
2021 januártól az adóztatással kapcsolatos feladatokat a NAV végzi, tehát a feladat már nem helyi szinten lesz.


Az Önkormányzat kiadásai:
Működési kiadások tekintetében jelentős tétel a személyi juttatások és annak bérjáruléka. Az Önkormányzat tekintetében jelenleg 1 védőnő, 1 fő takarító 3 fő karbantartó, 1,5 fő konyhai alkalmazott áll.
Folyamatosan részt vesz az önkormányzat a közmunka programban, ennek keretein belül jelenleg 4 főt foglalkoztatunk.

Dologi kiadások a következő tételeket tartalmazza:
= különféle készlet beszerzések
= kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)
= szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, közmű szolgáltatások)
= ÁFA
= egyéb dologi kiadások

A legjelentősebb kiadási tételeket az önkormányzat alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások jelentik, ezek a következők:
Az Önkormányzat költségvetési szervei:
Polgármesteri Hivatal: 84.710 ezer Ft
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda: 143.300 e Ft
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: 24.600 e Ft
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: 24.210 e Ft

Az Önkormányzat kötelező feladat ellátása végett a szolgáltatási kiadások is jelentős összeget képviselnek, hisz az éves költségvetésben több milliós tétel a település közvilágítása vagy a folyamatos orvosi ügyelet, melyet a gyáli ügyeletnek fizetünk.

Segélyezés: Az Önkormányzat a jogszabályi feltételeknek eleget téve megalkotta helyi rendeletét, ennek keretein belül a rászorultak részére nyújt támogatást rendkívüli vagy rendszeres formában. A segélyezés keretén belül immár hagyomány az idősek egészségmegőrző csomagja, az újszülötteknek járó baba csomag, valamint a szociális tűzifa. Az idei rendkívüli helyzetre való tekintettel a képviselők 1 havi tiszteletdíjukról lemondtak, így lehetőség nyílt több gyermek ingyenes táboroztatására költőpénzzel együtt, ehhez egyébiránt az önkormányzat is minden évben hozzájárul.

Civil szervezetek és az általuk meghirdetett karitatív és kulturális programok megszervezéséhez az elmúlt évhez hasonlóan ebben a költségvetési évben biztosítottunk támogatást, illetve az egyházak is részesültek vissza nem térítendő támogatásban.

Az idei esztendőben, sajnos, rendezvényeinkről nem tudunk beszámolni, hiszen a járványhelyzet miatt nem csak a szokásos események maradtak el, de nem volt lehetőség megünnepelni a település önállóvá válásának harmincadik évfordulóját vagy az ötven éve alapított óvodánkat sem.

Egyedül a pályázati beruházások folytatására volt lehetőség, melyek a következők:

- Megépült az új orvosi rendelő 58 millió forint értékben
- A Magyar Falu Program keretében megtörtént a Lagúna rendezvényház szigetelése, tetőcseréje, a művelődési ház átépítése, a könyvtár előírások szerinti bővítése.
- Történt járdaépítés, az óvoda emeletén kialakításra került a 7. csoportszoba a hozzá tartozó mosdóval, az udvaron pedig a zsibongó helyén egy zsindelytetővel ellátott közösségi tér lett felépítve.
- Befejeződött a volt honvédségi bázison a II. számú Ipari Park infrastrukturális fejlesztése 312 millió értékben. Megtörtént az utak aszfaltozása, a víz, csatornahálózat kiépítése, míg a gáz és elektromos áram kiépítése a szolgáltatók ütemezésétől függ.
- a Vasút utcai lakóterületen az utak mart aszfaltos borítása folyamatos felújításokat kíván. Ám a legújabb hírek szerint jövő év elején kiírásra kerül beltéri utak aszfaltozására pályázat, az induláshoz az engedélyes tervek a teljes területre készen állnak.
- a játszótérrel szemben ütemszerűen halad a bölcsőde építése, 2021 szeptemberétől két csoportszobában 28 gyermek elhelyezésére lesz lehetőség.
- már csupán egy szerződés aláírása szükséges ahhoz, hogy a bekötő út mentén tervezett kerékpárút által érintett teljes terület az önkormányzat tulajdonába kerüljön, mely feltétele a támogatói szerződés megkötésének és a pályázati forrás elérésének. Ezen szerződés esetében jelzálogjog bejegyzése miatt háromoldalú egyeztetés van folyamatban, ha ez realizálódik, talán elhárul minden akadály a kerékpárút kivitelezése kapcsán.

Magyar Falvak Pályázat 2020

Az idei évben az alábbi projektekre pályáztunk:


Sor-szám

Pályázat neve

Pályázat célja

Elnyert támogatás

1

Orvosi eszközbeszerzés

1db Fogászati kezelőegység beszerzése

2.990.000 Ft

2

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés

Agrolánc Kft-től egy többfunkciós traktor beszerzése

14.980.920 Ft

3

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés

Játszótérre a „mekis” csúszda helyére egy esztétikus, biztonságos, korszerű játék beszerzése.

7 tornyú kalandvár

4.999.999 Ft

4

Szolgálati lakás kialakítása

A József Attila utcában megvásárolt ingatlan teljeskörű felújítása szolgálati lakás kialakítása céljából.

29.978.494 Ft

5

Temetői infrastruktúra fejlesztése

Kéttálcás halott hűtő beszerzése a ravatalozóba, valamint új urnafalak építése.

4.984.099 Ft

6

KSE Napelem

Sportközpont, öltöző épületére napelemek beszerzése.

6.000.000 Ft

7

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

A volt honvédségi bázistól a temető végéig mart aszfaltos borítás, parkolóhelyek kialakítása, vízelvezetés kiépítése.

29.776.572 Ft

8

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása”

Dr. Jáhn Ferenc utca játszótér felőli oldalán a Zrínyi utcáig, valamint a Petőfi S. u. mentén a Piac térig, Eötvös u. sarkáig járda építéséhez szükséges anyagbeszerzés.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.

9

Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás

Juniális területén közösségi tér kialakítása, fix színpaddal.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban forráshiány miatt tartaléklistára került.

Összes elnyert támogatás:

93.710.084 millió Ft


A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS, CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

Szociális Szolgálat

Segítség a karantén napjaiban
Mint Önök is tudják, hazánkban – mint ahogy Európában mindenütt – emelkedik a fertőzöttek, így a hatósági karanténba kényszerültek száma is.
Ez többnyire váratlanul, felkészületlenül éri a lakosságot, hiszen nemcsak fertőzöttként, hanem gyakran kontaktkutatás során is kerülnek egész családok karanténba. Lakhelyüket nem hagyhatják el, segítség hiányában a napi életvitelhez szükséges cikkek beszerzése is akadályba ütközhet. Ezt a kellemetlen helyzetet – 10 nap – próbálja a Szolgálat enyhíteni.
A beérkező hatósági jelzések alapján munkatársunk telefonon, ennek hiányában személyesen felkeresi Önöket – természetesen a kellő védőtávolságot tartva és maszkban – és megkérdezi, hogy milyen segítségre van szükségük. Kérem, ne vegyék zaklatásnak!

AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK ARCKÉPES IGAZOLVÁNYA VAN, MELYET A RUHÁZATUKON VISELNEK!

Sokak számára fontos lehet, hisz egyedül élnek, rokonaik dolgoznak, vidéken laknak vagy a fokozottan védendő korcsoportba tartoznak, idősek, betegek.
A jelzések azonban gyakran több nap késéssel érkeznek, így, akinek szüksége van erre, telefonon is jelezheti: +36 20-297-1515
A szolgáltatás és a házhozszállítás – az Önkormányzat döntése alapján – ingyenes. (a bevásárlás, vagy gyógyszer ellenértékét természetesen fizetni kell, az ebéd ára 455,- Ft/adag)

Gyermekjóléti Szolgálat

Kérjük, hogy az irodánkat kizárólag ügyfélfogadási időben – lehetőség szerint, ha nem S. O. S. intézkedésről van szó, előzetes, telefonon egyeztetett időpontban – keressék fel!
Telefonon történő megkeresés esetén kérjük, legyenek türelemmel, a hívószám kijelzéssel beérkező, de nem fogadott hívásokat visszahívjuk! Amennyiben (költségcsökkentés miatt) szükséges, kérjenek visszahívást kollégáimtól!

Folyamatban lévő gyámhivatali ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal Gyáli Járási Hivatalban lehet érdeklődni. Személyes felkeresés előtt mindenképp telefonos egyeztetés szükséges.

A Gyámhivatal ügyfélfogadásának helye.:

2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. 1. emelet 102. és a 104. szoba.
(tel.: 06 29 544-139, gyal.gyamhivatal@pest.gov.hu)
Hétfő.: 12:30 - 15:30
Szerda.: 12:30 - 17:30
Csütörtök.: 08:00 - 12:00

Ifjúsági Klub

Örülök, hogy hosszú idő után ismét találkozhattam néhány tagunkkal. Beszélgetéssel, a jó idő adta lehetőséggel élve szabadtéri játékkal töltöttük az időt.

Sajnos, a járvány miatt településen kívüli programot, kirándulást, színházlátogatást szervezni felelősséggel lehet. Így jártunk a november 13-ára szervezett Láthatatlan kiállítás meglátogatásával is. Reméljük, egy későbbi időpontban pótolhatjuk.

A kontaktusok minimalizálása érdekében a karácsonyi előkészületeket sem tarthatjuk meg, így elmarad a decemberre tervezett ajándékkészítő kézműves foglalkozás.
Vigyázzatok magatokra és egymásra, meleg hangulatú, békés, boldog ünnepeket és jó egészséget kívánok minden felsőpakonyi polgárnak!

Tamás Katalin
intézményvezető

+FOTÓK AZ IFJÚSÁGI KLUBHOZ

Januártól tilos avart égetni a kertben

A lehullott falevelek, lemetszett gallyak, levágott ágak elégetése kézenfekvő megoldásnak tűnik, hiszen néhány perc alatt több köbméter száraz növényből csupán egy kupac hamu marad hátra. Ellenben súlyos következményekkel jár, ezért betiltják.

Az avar elégetésével azonban nemcsak üvegházhatású szén-dioxid keletkezik, hanem a levegőben szálló por mennyisége is jelentősen megnő. Az egészen apró szállópor-szemcsék aztán lerakódnak a ruhán, a bőrön, a tüdőben. Bekerülnek a véráramba és így a belső szervekbe is, hosszú távon komoly betegségeket idézve elő. Egy-egy száraz növénykupac elfüstölésével nemcsak bosszúságot okozunk a szomszédoknak, hanem a saját magunk, a családunk és az egész lakókörnyezetünk egészségét is károsítjuk. Érdemes tehát meggondolni, hogy megéri-e füstölögni.

Komoly változás jön!

A környezetvédelmi szabályok január 1-jétől változnak.

Jövő év elejétől az önkormányzatok nem engedélyezhetik a kerti zöldhulladék égetését, tehát mindenhol tilos lesz avart és egyéb kerti hulladékot meggyújtani.

Aki ezt a szabályt megszegi, komoly bírságra számíthat. Adódik a kérdés, hogy mit kezdjen az ember a kertjében hétről hétre keletkező, éves szinten akár több köbméter mennyiséget is meghaladó zöldhulladékkal. Az egyik megoldás a komposztálás lehet. Aki nem akar a komposztálással vesződni, egyszerűen elszállíttathatja a keletkező zöldhulladékát. A legtöbb hulladékszállító cég évek óta elviszi ezeket, amelyet aztán újrahasznosít.

Mit tegyen, ha a szomszéd füstöl a kertjében?

Ha valaki a tiltás ellenére is éget, akkor első lépésként érdemes személyesen megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel, és a szomszéd továbbra is illegálisan tüzet gyújt, bejelentést lehet tenni az illetékes kormányhivatal járási, Budapesten kerületi hivatalában, ahol a panaszt a környezetvédelmi hatóság kivizsgálja. Érdemes lefotózni, vagy videózni az esetet, és így jelezni.

Mit kezdjen a beteg növényi részekkel?

Vannak olyan növényeket érintő betegségek, amelyek változatlanul indokolttá teszik az elhalt, beteg részek elégetését. Az erre vonatkozó szabályozásban nincs változás.

Ha valakinek a növényeit megtámadta egy olyan kártevő, vagy betegség, ami más módon nem kezelhető, a környezetvédelmi hatóság növény-egészségügyi okokból továbbra is engedélyezheti a betegséggel érintett zöldhulladék elégetését.

Ehhez azonban égetés előtt engedélyt kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól, vagyis a kormányhivatal megfelelő osztályától. Ha megvan az engedély, az égetés előtt jelezni kell a katasztrófavédelem részére, hogy mikor kívánjuk elégetni a beteg növényi részeket.

Forrás:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

+kép

Óvoda

Újszülött:

Bense Abigél 10.21.

Szokásaink, hagyományaink a közösségépítés jegyében

A hagyományokat már kisgyermekkortól kezdve kell megismertetni a gyermekekkel, hiszen a mindenre nyitott kisgyermek sokkal fogékonyabb a néphagyományok újjáélesztésére, befogadására. A népszokásokkal való ismerkedés nemcsak az ismeretek bővüléséhez járul hozzá, hanem elősegíti a magatartásformáik alakulását is. Nem volt ez másként nálunk az oviban sem.

„Eljött a szüret. Itt van. Jó pohár mustot ittam.” (Márai S.)

Óvodánkban szerettük volna méltón megünnepelni a szüretet, így beszereztük a hozzávalókat (daráló, prés, puttony, szőlő, stb.). Sajnos, az idő nem nekünk kedvezett, e tevékenységet nem tudtuk megtartani az udvaron az esős idő miatt, így az aulában rendezkedtünk be. A szőlő darálását a fiúkra bíztuk. Lelkesen tekerték a darálót, majd bekerült a présbe, amit már mindenki tekert, tekerhetett, megraktuk, szétszedtük és az alul kifolyó mustot mindenki megcsodálhatta, megkóstolhatta. Így az óvoda 6 csoportja „végig élhette” a szüret ezen részét. Énekeltünk, mondókáztunk, táncoltunk lelkesen. Hej, de jó lenne, ha jövőre valaki meghívna bennünket!

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!”
A Márton-napot az egyik legvidámabb ünnepnek terveztük az idén, mely egy kis lelki melegséggel szolgált volna számunkra. Körbejártuk volna a „mi fánkat” a lámpásainkkal, de nem volt rá lehetőségünk. Azért nem adtuk fel! Festettünk, rajzoltunk, ragasztottunk, énekeket, gyermekjátékokat játszottunk és még libazsíros kenyeret is ettünk.

Tudod-e honnan ered a „püspökfalat” kifejezés?
Szokás volt a liba húsából, különösen a hátsó részéből küldeni a papnak, s innen ered a „püspökfalat” elnevezés.
Annyira hiányoznak a megszokott, illetve a hirtelen jött programjaink… Észrevettétek, hogy a tökfesztivál is elmaradt?! Vigyázzatok magatokra, tartsátok be az előírt szabályokat (maszkviselés, kézmosás-fertőtlenítés, stb.) és a barátaitokkal csak virtuálisan ölelkezzetek, találkozzatok.

Éva óvó néni az óvodából

+képek

Iskola

Új kollégák a felsőpakonyi iskolában

Iskolánk tantestülete az idei tanév szeptemberében új kollégákkal bővült. Ismerjék meg Önök is őket, néhány soros bemutatkozásukat olvasva.

Haramachné Matheisz Tünde
2020 nyarán Pécsről költöztünk Ócsára férjemmel és három gyermekünkkel, akik 9., 7. és 4. osztályos tanulók. Pécsett egy 12 évfolyamos iskolában dolgoztam, ahol 5-12. osztályig tanítottam természetismeretet, biológiát, földrajzot és etikát. Nehéz szívvel hagytam ott egykori iskolámat, az összetartó kollégákat és a hetedikes tanítványaimat. Húsz év után nehéz munkahelyet váltani, de mostani iskolámat, ahol nemcsak a felső tagozatosokat taníthatom, hanem délután az alsós tanulókkal is foglalkozom, hamar megszerettem, mert nagyon kedvesek, segítőkészek a kollégák és szeretnivalóak a gyerekek. Mindezek mellett a környék, a sok erdő is igazán kellemes, de azért a Mecsek nagyon hiányzik.

Szász Attila Dánielné, Melitta néni
Történelem-magyar szakos tanárként végeztem, középiskolában tanítottam. Szeptember óta a felsőpakonyi iskola 5-6-7. évfolyamán történelmet tanítok. Pécsről származom, de családommal most Maglódon élek. Két fiú és egy lány boldog édesanyja vagyok. Nagyon szeretek itt dolgozni, mert a környék is nagyon barátságos, és a tanítványok is kedvesek. Nincs nap, hogy ne mesélnének magukról, a kisebbek még át is ölelnek, annyira ragaszkodóak. Igazi kihívás nekik – főleg a kisebbeknek –történelmet tanulni, de bízom abban, hogy sikerül megszerettetni velük ezt a tantárgyat, és a tanulásba is bele fognak majd jönni. A tantestület is családias, hamar befogadtak, így aztán igazán otthonosan érzem magam ebben a közösségben, szívesen jövök dolgozni.

Faragó György
2003-tól élek Felsőpakonyon. Gyermekeim is ebbe az iskolába jártak, és most is itt laknak, ezért is kötődöm a településhez. Történelem-könyvtár szakos középiskolai tanár vagyok. Pályafutásomat az akkor még szakmunkásképzőnek nevezett intézménytípusban kezdtem. Jól ismerem a gyermekvédelmet, hiszen ezen a területen 25 évig tevékenykedtem, mint igazgató. A humán érdeklődésem mellett a sportot sem hanyagoltam el. Mint kézilabdaedző felnőtt kézilabda csapataimmal megyei, illetve NBII-es bajnokságokban szerepeltünk. A sport szeretete miatt vállaltam el a történelem tantárgy mellett a testnevelés tanítását is a 8. évfolyamon.
Örülök annak, hogy ebben az iskolában, ahová egykoron szülőként léptem be, most tanárként dolgozhatom.

Katolikus

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a híveket és az érdeklődőket, hogy a Felsőpakonyi Római Katolikus templom karácsonyi miserendjét a gyorsan változó járványügyi helyzet miatt csak később tudjuk pontosítani.

Ezért kérjük, kísérjék figyelemmel a vasárnap reggel 08:00 kor tartandó szentmisék hirdetéseit, az interneten az alábbi oldalakat:

Gyáli Katolikus Egyház honlapja: gyalikatolikusegyhaz.hu
Felsőpakony Hivatalos Weblapja: Felsopakony.hu

Valamint:

A Felsőpakonyi Római katolikus templom Eötvös utcai és Petőfi Sándor utcai hirdető tábláit!

Plébánia: 2360 Gyál Szent István u. 34-36
Email.: gyalrkp@gmail.com
Tel.: +36 29/340 513 és +36 30/325 7173

+templomkép

Református

A magvető az Igét hinti - Márk 4:14

Hála Istennek idén sem maradt el az evangelizációs hét Református gyülekezetünkben. Október 12-től 16-ig minden este szólt az Ige azok számára, akik indíttatást éreztek arra, hogy hitüket mélyítsék, lelküket gazdagítsák ezeken az alkalmakon. Az evangelizációt Takaró János református lelkipásztor tartotta. De mi is az az evangelizáció? Nagyon szépen fogalmazza ezt meg Rick Warren evangélikus lelkész: „Hidat építeni a szíved és egy másik ember szíve között, és hagyni, hogy Jézus átmenjen rajta.” Nagytiszteletű lelkész úr ezt a hidat a Máté 13: 18-23 alapján, a magvető példázata alapján építgette.

A magvető maga Isten, a mag pedig, amit szór, az Ő szent Igéje. A magvetés: Isten élő és ható Igéjének hirdetése. A gyülekezet élete ebben a magvetésben áll. Az evangéliumot el kell mondani, tovább kell adni, és ez nem csak a lelkész feladata, hanem mindnyájunké. El kell mondani embertársainknak, hogy Isten gyermekének lenni jó, hogy Isten azért küldte Jézus Krisztust, hogy nekünk új életünk, örök életünk legyen, és az, hogy földi életünk végén halál, kárhozat vagy örök élet vár ránk: itt, a földön dől el. Csupán egy döntésen múlik: elfogadod Jézus Krisztust megváltódnak, vagy a magad útján jársz.

Isten Igéje mindenkinek szól, de nem mindenki fogadja egyformán. Valaki meg sem hallja, nem hisz Istenben, nincs szüksége Jézusra. Nos, ez a példázat nem róluk szól, hanem azokról, akik hisznek, csak különféleképpen fogadják be Isten üzenetét. Az emberi szív az a talaj, ahova Isten szórja az Igét. És, ahogy a talaj, amelybe a mag hull, lehet kitaposott, mint az útszél, köves, tövises, azaz terméketlen, amelyben nem fejlődik ki a növény, úgy a mi szívünk is. Csak a jó földben tud növekedni, kivirágozni, termést hozni az elvetett mag. Az Ige is csak akkor lesz gyümölcstermővé az ember szívében, ha nemcsak hallja, hanem érti is azt, és nem engedi, hogy eltereljék róla a figyelmét a különböző körülmények vagy a gonosz.

Ezeket az alapgondolatokat magyarázva építette a hidat Takaró János tiszteletes úr az ő szíve és a hallgatóság szíve között a hét folyamán. Hisszük, hogy sokak szívébe oda érkezett Jézus ezen a hídon keresztül, és ott termő talajra talált!

Kádár Rozália

Könyvtár

Élet a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban az újabb korlátozások árnyékában

A koronavírus első hulláma utáni lazítások alkalmával nehezen tudtuk az olvasók érdeklődését felkelteni. Nagy reményekkel kezdtük újra a rendezvények tervezését, szervezését. Fellélegzésünk, sajnos, nem tartott sokáig, november 10-én jött az intézményi bezárásról az újabb rendelet.
Elkeseredetten vettük tudomásul, hogy megint fuccsba ment a sok-sok ötlet, munka, előkészület, melyet a könyvtár dolgozói oly lelkesen tettek.
Sajnos, nem tarthattuk meg a könyvtárban a cukorkagyűjtéssel egybekötött Halloween éjszakát, a november 28-ra tervezett rockabilly night koncertet Schiffler Patrik és zenekara közreműködésével és a Márton-napi lámpás felvonulásunkat sem.
A szigorítások 30 napra léptek életbe, így nem rendezhetünk a településen lovaskocsin körbejáró Mikulás - rendezvényt sem.
Mindannyiunk egészségének a védelmét kell szem előtt tartanunk.
Interneten beküldhető pályázatokkal próbáljuk fenntartani az emberek érdeklődését, egy picit színesíteni a szürke téli napokat.
Átadásra kerültek a „Gyermekrajzból plüssjáték” felhívásunkra beérkezett tervek alapján megvarratott plüssfigurák. A „Halloween legrémisztőbb jelmeze” pályázatunkra egy pályamű érkezett, így könnyű volt döntenünk, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk.
Várjuk az új pályázatainkra az alkotásokat, idén megint meghirdettük az „Élő Adventi naptárunk felhívást.
„Milyen legyen a karácsonyfánk?”– rajzverseny gyerekeknek, beküldési határideje december 18.,
„Mutasd meg a könyvespolcodat”fényképen keresztül– felhívás, határideje december 6., a beküldők Mikulás - csomagban részesülnek.
A település hagyományos Adventi ünnepsége is elmarad, de Felsőpakony közös, nagy karácsonyfája felállításra kerül a könyvtár előtt. Várjuk az otthon készített díszeket!
Kérjük, egyénileg, csoportosulás nélkül legyenek segítségünkre a mindannyiunk karácsonyfájának feldíszítésében.

Nagy megtiszteltetés érte könyvtárunkat, 2 példányt kaptunk Ármai Jolán megjelent könyvéből. „Felsőpakonyi emlékeim: Egy elveszett tanyavilág” címmel a 95 éves írónő 1930-as évek tanyavilágáról és az Ármai család életéről jelentette meg visszaemlékezéseit.
Nagyon szépen köszönjük a dedikált tiszteletpéldányokat, és ezúton szeretnénk az írónőnek és családjának jó egészséget kívánni.

Varró-Vida Nikoletta
intézményvezető

+képek

Civil

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Örömmel adunk arról tájékoztatást, amit bizonyára már a kedves felsőpakonyi lakosok is tapasztaltak, hogy elindult a nappali járőrszolgálat. Úgy gondoljuk, ez nagy előrelépés településünk biztonságát illetően.

Október első hétvégéjén az állatok világnapja alkalmából kétnapos adománygyűjtést szerveztünk, melynek keretén belül nagy mennyiségű állateledelt, tisztítószereket és egyéb felszereléseket sikerült összegyűjtenünk az adakozók jóvoltából. Szavazás útján a felsőpakonyi lakosok az Ócsai Szent Ferenc Állatotthont választották, akiknek el is juttattuk az adományokat. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a sikeres gyűjtéshez.

Szolgálatba állt P02-es hívószámú új gépjárművünk! Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen formában is hozzájárult ehhez. Elsősorban a település Önkormányzatát a tőlük kapott támogatásért, amiből az autót megvásároltuk.
Venczel Jánost, aki díjmentesen végezte el a szükséges javításokat, és vállalta magára az alkatrészek költségét, valamint, egy kedves szintén nagyvonalú lakótársunkat, aki az autó felmatricázásának költségeit állta.

Részt vettünk a gyáli rendőrőrs jóvoltából egy szakmai jellegű képzésen, aminek a témái a szolgálat során felmerülő teendők, problémák, a rendészeti szempontból szakszerű intézkedés és kommunikáció voltak.
Koszorúzással emlékeztünk meg 1956 hőseiről.

A Felsőpakonyi Szociális Család - és Gyermekjóléti Szolgálat jelzése nyomán két olajradiátort tudtunk felajánlani egy családnak, akiknek elromlott a kazánja, és fűtés nélkül voltak.

Többször nyújtottunk emberhiány miatt segítséget a gyáli rendőrőrsnek. Ilyenkor 12 órás közös szolgálatot látott el valamelyik polgárőrünk a beosztott járőrrel. Ez jó tapasztalatszerzési lehetőség nekünk.

Mindenszentek ünnepének hétvégéjén egész napos jelenlétünkkel vigyáztunk a temetőbe látogatók biztonságára, majd az éjszaka folyamán is a helyszínen maradt az egyik autónk, az esetlegesen előforduló vagyon elleni jogsértések, különösen a virág- és koszorúlopások megelőzése végett.

Biztosítottuk a gyerekek pakonyi halloween-i sétáját és cukorkagyűjtését.

Nagy sikerű ruhaosztást szerveztünk november 7-én. Egész nap vártuk az érdeklődőket a polgárőr bázison, és nagy örömünkre sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Köszönjük mindenkinek a rengeteg felajánlott ruhát!
A hatósággal együtt részt veszünk a kijárási tilalom betartatásában.

Annak érdekében, hogy mindenki otthon ünnepelhessen, kérjük a járművezetőket, gyalogosokat, hogy szabálykövetően és fokozott óvatossággal közlekedjenek. A látni és látszani közlekedésbiztonsági alapelv érvényesülése érdekében kiemelt hangsúlyt fektessenek járműveik világító- és fényjelző berendezéseinek megfelelő működésére. A gyalogosok és a kerékpárosok részéről is fontos, hogy megfelelő színű ruházatot és fényvisszaverő eszközöket viseljenek.

A polgárőr egyesület Felsőpakony Biztonságáért minden tagja és a vezetőség nevében kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag új esztendőt!

Janocha Gábor Zsolt
elnök

+képek

Nagycsaládosok Egyesületének hírei

Már megint ez a fránya vírus! Sajnos mindenki életét megkeseríti, így a mi Egyesületünkét is, de igyekszünk ezt a nem könnyű helyzetet túlélni. Bízunk benne, hamarosan nyugalomban élhetjük mindennapjainkat.
Egyesületünkben azért így is történnek örömteli események. Családjainknak vajat osztottunk, egy neves könyvkiadó jóvoltából szép és tartalmas könyvcsomagot vehettek át. Egy családnak, ahol a gyerekek online tanulását telefonon tudták megoldani, egy monori magánszemély felajánlásával komplett asztali számítógépet tudtunk átadni. Örömük leírhatatlan volt, úgy a szülőké, mint a gyerekeké, na meg az enyém is.

Közeledik az év vége, várjuk a Mikulást, különösen a gyerekek. A tavalyi Mikulás Partynk nagyon jól sikerült, köszönhető a lelkes csapatnak, akik megszervezték, lebonyolították. Sok pozitív visszajelzést kaptunk. Úgy gondoltuk,idén is megszervezzük, és, ha lehet, még színvonalasabb műsort hozunk a gyerekeknek. Már nyáron hozzáláttunk a szervezéshez, beltéri programokkal, neves fellépőkkel sikerült összeállítani egész délutánra színvonalas szórakoztatást. De jött a vírus, szigorítás, nem lehet beltéren rendezvényt szervezni. Újratervezés kültérre. Sikerült ezt is megszervezni, fellépőink így is vállalták a szereplést, de újabb szigorítás, kültéren sem lehet rendezvényt szervezni. Lelkes kis csapat újra átgondolta, mégis, hogy tudnánk a gyerekeket megörvendeztetni, a Mikulás látogasson el Felsőpakonyra is, hiszen itt is sok gyerek várja Őt. Újabb tervezés, szervezés csapatmunka. Igaz, műsor és fellépők nélkül, de mégis csak sikerül a Mikulásnak eljuttatni a gyerekeknek a várva várt édesség csomagot. Nagyon bízunk benne, most már nem lesz több akadály, amit le kell küzdeni a lelkes kis csapatnak, de ha lenne, szerintem azt is leküzdenénk valahogy.
Köszönet minden közreműködőnek, akik nélkül nem jött volna létre ez a gyerekek és felnőttek által is várt esemény. Nagyon bízom benne, hogy a következő lapszámban már a sikerről számolhatok be.

Oláh Istvánné elnök

+3 kép, de olyanok…

Hitelfelvétel – visszafizetés és biztosítékai valamint az egyéni és mikrovállalkozások működtetése a járvány után

A Pest Megyei Iparkamara gazdasági tanácsadó szolgálatánál megjelentek azok a vállalkozói megkeresések, melyek a nem elégséges munkaellátottság miatt a felvett hitelek visszafizetésének aggályaira utalnak. A kellően át nem gondolt hitelfelvételekből származó problémák elkerülése érdekében a Tanácsadó Szolgálat felhívja – különösen – az egyéni és mikrovállalkozások figyelmét, hogy hitelt csak abban az esetben vegyenek fel, ha annak segítségével a vállalkozás profitot (nyereséget) állít elő. A hitel pénzben kifejezett hozadékának nagyobbnak kell lennie, mint amit vissza kell fizetni, ugyanis a vállalkozás működtetéséhez is pénzre van szükség. A hitel törlesztőrészleteinek visszafizetésére csak az írásban megkötött vállalkozási vagy egyéb szerződések és az írásban lekötött kapacitások jelentenek valamelyest biztosítékot. A tercier szektorban működő vállalkozások számára, csak a lakosságnak végzett szolgáltatások és a jövőbeni munkákra vonatkozó szóbeli ígéretek nem eléggé biztonságosak a hitelek visszafizetésére a tényleges megrendelés bizonytalansága miatt. A kamarai tanácsadás tapasztalatai szerint a szolgáltató vállalkozások jelentős részének a lakossági megrendelőkkel nincs írásos szerződése a kilátásba helyezett munka kivitelezésére. A szóbeli megállapodás, de inkább megbeszélés nem jelent biztosítékot és számonkérhető kötelezettséget a vállalkozói árbevétel realizálására. A munkamegbeszélések csak abban az esetben tekinthetők eredményesnek, ha a vállalkozás rendelkezik írásbeli szerződéssel, a megrendelő méltányos előleget fizetett a vállalkozásnak és megtörtént a munkakezdés, de legalább a szükséges anyagok beszerzése, megrendelése megkezdődött.

A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak visszafizetése elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek! Eladósodáshoz vezet, ezért ne halmozzon fel a köztartozásokat, ne vegyen igénybe a fizetési moratóriumot sem, ha a vállalkozás vagy a vállalkozó rendelkezik a közterhek megfizetéséhez pénzügyi fedezettel.

Azok az egyéni és mikrovállalkozások, melyek a már felvett hitelek visszafizetésére kötelezettek, de ehhez a munkával való ellátottságuk nem nyújt elegendő pénzügyi fedezetet, inkább ne használják fel a hitelt és ne költsék halasztható munkaeszköz vagy anyagkészlet vásárlásra. Valamely termék gyártására szakosodott vállalkozások ne növeljék a termelést, ha nincs elegendő megrendelés, mert csak a készletek növekedését eredményezi. Az eladatlan készletek feleslegesen kötik le a forgótőkét. A forgótőke felhasználása olyan eszközökbe való beruházást jelenti, amelyek a tárgyéven belül értékesíthetők, növelik a nettó árbevételt és ennek részeként a nyereséget.

A járványveszély ideje alatt történt tanácskérési-tanácsadási tapasztalatok és az érintett vállalkozók elmondása szerint a hazai mikrovállalkozások jelentős része semmiféle megtakarítással nem rendelkezik. A járvány okozta leállásból eredő gazdasági visszaesésből történő kilábalás időszakát érdemes felhasználni arra is, hogy paradigmaváltással, tehát az eddigi gondolkodásmód megváltoztatásával az említett vállalkozói kör kezdje meg a tartalékok gyűjtését. Nincs olyan kevés árbevétel, melyből ne lehetne megtakarítást képezni. Így például piacképes értékpapírok vásárlása egyfelől a tartalékképzés eszközei lehetnek, másfelől – váratlan helyzetben, ez előállhat az egyszemélyes vállalkozó betegsége miatt is – a részbeni értékesítéssel megoldódhat a működés során keletkező átmeneti likvidítási (= fizetőképesség) probléma is, nemcsak járványveszély idején.
Az értékpapír befektetéseket érdemes időnként felülvizsgálni és olyan alapokba helyezni a tőkét, melyektől kedvezőbb hozam várható. A vállalkozások működtetésének megújításához a könyvelőn kívül szükség lesz pénzügyi tanácsadó eseti megbízására is, aki segít a bankváltás lebonyolításában, biztosítások megkötésében, hitel felvételében, ehhez a számítások elkészítésében, a pályázatokon való részvételben, a jövőre nézve nélkülözhetetlen megtakarítások elhelyezésében.

A kisebb vállalkozások is fokozatosan szüntessék meg a készpénzforgalmat és térjenek át az átutalásos számlák kiállítására. E-számlát már mobil telefonnal is ki lehet állítani, az e-számla az ügyfélnek elektronikusan azonnal megküldhető, az ügyfél pedig szinte azonnal kiegyenlítheti a számlát bankon keresztül elektronikusan. Bővebb információt a www.szamlazz.hu oldal tartalmaz.

Javasolt a vállalkozásoknak az is, hogy anyagvásárláshoz és egyéb vásárlásaikhoz használjanak üzleti bankkártyát, továbbá készüljenek fel a munkabérek és a megbízási díjak készpénzmentes átutalására is. Érdemes a magáncélú fizetések teljesítéséhez is bankkártyát használni. A készpénzmentes forgalom a járványveszély miatt is kívánatos.

A mikrovállalkozások a kkv-szektorba sorolt vállalkozások csoportja annak alapján, hogy legfeljebb kilenc főt foglalkoztatnak és az éves nettó árbevételük legfeljebb kétmillió eurónak megfelelő forintösszeg. A kétmillió eurónak a kerekített 350,- Ft/euró árfolyammal számolt forintösszege 700 millió forint. Amelyik vállalkozásnak az éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszege ez alatt van, mikrovállalkozásnak minősül. Hazánkban a kkv kategórián belül 94% mikovállalkozás, 5 % kisvállalkozás és 1 % középvállalkozás. A tartalékkal rendelkező 10-250 fő foglalkoztatottal működő kis- és középvállalkozásoknak a járványveszély miatt sem kellett hitelt és/vagy munkabértámogatást igénybe venni, munkavállalóiknak saját forrásból kifizették a munkabérüket. A mikrovállalkozások tulajdonosainak – legalább a hasonló vagy egymással összefüggő tevékenységűeknek – érdemes lenne vállalkozásaik összevonásának, erőforrásaik egyesítésének gondolatával foglalkozni. A koronavírus világjárvány megmutatta a vállalkozások fejlesztésének jövőbeni főbb irányait.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner

+kép és logó

OKTÓBER ÉS NOVEMBER AZ FJE ÉLETÉBEN

„Dérré vált a harmat,
Hull a fák levele.”

Október hónapunk örömhírrel örvendeztetett meg bennünket. 16-án üzenetet kaptunk a Bethlen Gábor Alapkezelőtől: nyáron beadott, ŐRIZZÜK MÚLTUNKAT, MEGÉLJÜK HAGYOMÁNYAINKAT című pályázatunk nyertes lett. A tervezett programjainkra igényelt teljes összeget: 1. 992 800 forintot kaphatunk meg a szerződéskötés után. Ennek reményében készülünk arra, hogy a jövő év kedvezőbb lesz a TRIANON EMLÉKÉV programjainak megszervezésére, a centenárium megtisztelésére úgy, ahogy azt idén szerettük volna megrendezni! Pályázatunk része volt a Petőfi téren évek óta Adventkor felállított betlehem felújítása is. A betlehemi istállót szeretnénk időálló, könnyen szét- és összeszerelhető anyagokból megtervezni és kivitelezni. Előttünk a téli, koronás Covid diktálta bezártság is, ami kiváló lehetőség a tervezési, előkészítési munkálatokra.

Október 6. megemlékezése után október 23-át, az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapját sem felejtettük el. Ecsődi Jánossal és unokájával, Sebők Laurával installációt állítottunk fel 19-én az iskola aulájában Sárossy tanárnő kérésére, és korabeli, kinyomtatott fotókkal járultunk hozzá a tanulók által összeállított 1956-os megemlékezés grafikai munkájához. Nagyon jó érzés így együttműködni az iskolával!

Bár mindenfajta gyülekezést leállított községünk a nálunk is megjelent vírus fenyegetése miatt, azért a Mártírok Parkját felkészítettük az egész nap, de külön-külön érkező koszorúk sorára. Az este kihelyezett mécsesek lángjai bevilágították a virágokat és a teret, a lyukas nemzetiszín zászló ott lobogott 13 napon át, amíg november 4-én fekete zászló nem váltotta fel a Kádár János által újra behívott szovjet elnyomó hadsereg bevonulására, a tankok dübörgésére, senkit és semmit nem kímélő pusztítására, a szabadságharc leverésére emlékeztetve.

Fiataljaink nem tudhatják, mert soha ilyen tapasztalatban nem volt részük, de én magam jól emlékszem gyermekkorom e meghatározó momentumaira! 8 éves voltam bár, de máig hallom fülemben a semmivel össze nem hasonlítható, gyomorszorítóan félelmetes robajjal vonuló tankokat itt, a házunk előtt, Felsőpakony akkor még egyetlen kövesútján. A nyárfák szegélyezte utcák szaggatottan visszhangozták a határban felállított, Budapestet onnan lövő „Sztálin orgonák” ijesztő zaját, a lövedékek süvítését. Kutyáink megőrültek féltükben ezektől a hangoktól és később az első égdörrenéstől is világgá akartak futni egész életükben. Emlékszem édesapám első riadalmára, amikor két szürke egyenruhás, tányérsapkás fiatal szovjet katona masírozott be az udvarunkba és arról kérdezősködtek: „- Messze van - e innen Szuez?” Belépve a konyhába pedig a padlásra mutogattak, hogy rejtőzködnek - e fent „nyemecki”-k. Bizarr helyzet volt, mert fel se lehetett fogni, hogy mit is akarnak voltaképp! Gyatra orosz tudásával ugyan megértette velük magát édesapám, a kínált pohár bort is elfogadták váratlan és hívatlan vendégeink, de sokáig töprengtünk azon, vajon mit adhattak be ezeknek a fiatal katonáknak a feljebbvalóik: hová mennek, milyen országban vannak?! A szerencsétlenek itt akarták megoldani a szuezi válságot.

Halottak napja után nagy örömet okozott nekünk Oláh Ica, aki a Nagycsaládosok Egyesületének vezetője. Felhívott, hogy Piac téri virágárusításuk után a visszamaradt virágokat ajándékba kapja egyesületünk a Németh Kertészettől. Óriási köszönet a jószívű adakozónak! Érte kellett volna menni, de Jánossal tele voltunk munkával: fákat, bokrokat ültettünk el az Emlékparkban, az állomásnál, a Piac téren, amiket Kocsis Marikától és szomszédunktól, a Gazdag családtól kaptunk, hát halasztódott. Pár nap múlva furgon állt meg a kapunkban és Oláh Szilvi hozta helybe a gyönyörű sárga-fehér-rózsaszín apró csodákat, a krizantémokat. Már azóta a helyükre is kerültek Kalas Eszter, Kovács Évi és Ecsődi János segítségével. A Mártírok Parkjában és a Tanösvények lábainál vidám színfoltjukkal vidítanak bennünket a ködtől szürkéllő napokban.

Újabb szigorítások jöttek Covid Nagyúr miatt. Elmaradnak a Mikulás - napi és adventi rendezvények. Ami biztos: a betlehem megépítéséről nem mondunk le! Mert a Karácsony sokkal erősebb minden alattomos, életre törő járványnál. A Karácsony maga az élet. A Megváltó eljövetele, az örömhír kezdete, a világnak világossága, a szeretet ünnepe. Ragaszkodunk, ragaszkodjunk hozzá!

Durkó Éva FJE

20201109_124107 - Eszter és János kertészkednek az állomásnál
20201109_113207 - Virágkoszorúban
20201104_173148 - November 4-én mécseseket gyújtottunk az áldozatokért
20201020_180409 - 1956 emlékfala az iskolában
20201023_180242 - Október 23. Az emlékezés és a tisztelet fala
20201023_180447 - Október 23. Az emlékezézés és tisztelet fala
20201109_113415 - Egy emlékhely három arca
Úgy képzelem, hogy egymás mellett az október 23, a nov.4. és ez a vidám virágkoszorús fotó.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS (VALAMI MÁS NEVET NEKI...) Gyászjelentés?????

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, Bukodi Boldizsárné, 2020.10.22-én elhunyt.
Temetése a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel később lesz, melyről értesítünk mindenkit.

Boldizsár, Edit

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület szeptember-október havi beszámolója

Első szeptemberi összejövetelünk 3-án volt. Az énekkari próba után a járvány okozta kellemetlenségekről, elmaradt rendezvényekről beszélgettünk. A megszigorított óvintézkedések miatt eseménynaptárunk utolsó hónapjait szomorúan nézegettük. 6-án, vasárnap kirándulni mentünk Gyulára. Szép, őszi vasárnapot fogtunk ki és a megszokott, kedves fürdőhelyünkön remekül éreztük magunkat. Ez egy programsorozat volt, 13-án és 20-án két turnusban is voltunk kirándulni.
10-én énekkari próbával kezdődött a klubdélután, majd egy szerény névnapi megemlékezéssel folytatódott: Varró-Vida Nikolettát köszöntöttük névnapja alkalmából.
17-én a vecsési Williams TV-től látogattak meg minket. Az elkövetkező hetekben többször is láthattuk magunkat, ha a csatornára kapcsoltunk: szigorúan szájmaszkban, kissé megilletődötten néztünk a kamerába…
22-én Tiszakécskére is sikerült eljutnunk. Szép emlék marad ez a kirándulás is. 24-én az énekkari próba után egy élményekben gazdag hónaptól búcsúztunk.
Október 1-jén vendégünk volt a Polgármester úr, aki köszöntött minket az idősek napja alkalmából. Szeretném megköszönni valamennyi kortársam nevében az ajándékcsomagokat, melyeket az Idősek Világnapja alkalmából kaptunk a Polgármesteri Hivataltól. Igazán jól esett, hogy gondoltak ránk! Praktikus és ügyesen összeállított tartalmuknak nagyon örültünk ezekben a nehéz napokban. S nem csak a csomagban rejlő ajándékokat köszönjük, hanem a felénk irányuló tiszteletet és megbecsülést is.

6-án, az Aradi Vértanúk Emlékünnepén mi is részt vettünk a Mártírok Parkjában rendezett koszorúzáson, melyet a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület szervezett. 8-án, a klubdélutánunkon kaptunk tőlük két kosár pompás, igazi, jó szőlőt, amit nyomban el is osztottunk egymás között. Köszönjük Éva!
15-én az énekkari próba és a programok után megpróbáltuk visszaidézni a régi névnapok hangulatát: Teréz és Kálmán névnapot tartottunk.
22-én, miután az ünnepnapi koszorúzás és a fáklyás felvonulás is elmaradt, megemlékeztünk a Nemzeti Ünnepünkről. 25-én az Erkel Színházban megnéztük az „István, a király” című operettet.
A színház hangulata, a jól sikerült szereposztás és a rendezés emlékezetessé tették ezt az estét.
24-én vezetőségi értekezlet volt. Két halottunkért is égett a gyertya: Bukodiné Esztikétől és Papp Marikától búcsúztunk. Mintha a közelgő Mindenszentek gyertyái tisztelegtek volna az ő emlékük előtt is.
Kis tornászcsapatunk már csak az Egyesület tagjaiból áll. Jóval kevesebben, mint 30 évvel ezelőtt, de minden kedden szeretettel várjuk az érdeklődőket! Most a közösségi házban kaptunk helyet, hálásak vagyunk érte! Eddig még hetente össze tudtunk jönni, amit vezetőnk, Lőrentei Erzsike kitartásának, irányításának köszönhetünk.
Szomorúan vettük tudomásul, hogy egyesületünk bizonytalan időre szünetel. Nehéz időket élünk, az intézkedéseket nekünk is be kell tartanunk, hiszen tudjuk, megértettük:
Vigyázzunk magunkra, hogy segíteni tudjunk egymáson!

Cseh Rózsa

+kép?!?

Sport

Vége az ősznek!

Az idei év igen csak egyedi volt több okból is kifolyólag. Tavasszal, amikor a kialakult vírushelyzetre való tekintettel félbeszakították a ’tavalyi’ bajnokságot nem gondolta senki, hogy nem is fogjuk lejátszani. Utána sokáig úgy volt, ezt a szezont is a megyei II. osztályban kezdjük. Ezután jött az örömhír, mégis a megyei elithez tartozunk, ami az idei szereplésünket illeti. Ezt a pozitív hírt egy igen szép őszi eredménysorozattal sikerült megfejelni, hiszen a 13 lejátszott mérkőzésen 22 pontot sikerült összegyűjteni, ami, mondanunk sem kell, várakozáson felüli teljesítmény. Hogy minek köszönhető ez a szép eredmény? Edzőnk, Megyesi László véleménye szerint az összes sikerünket csapatként értük el, nemcsak az aktuális kezdő tizenegy, hanem a teljes keret érdeme.

Ha pedig mi mint szurkolók, külső szemmel nézzük a csapatot, akkor több kiváló egyéni teljesítményre bukkanhatunk, gondolok itt Kordé Krisztián 10 góljára, amivel karriercsúcsot állított fel fél szezon alatt, ami az egy szezonban szerzett gólokat illeti. Vagy nézhetjük az új igazolásainkat is, akik szépen beilleszkedtek, Nagy-Jáger Dávidnak 11 meccsen 7 gólt is sikerült szerezni. Ha pedig a fiatalokat nézzük, akkor többen is szerephez juthattak a csapatnál, Lőrincz Botond már állandó tagja a keretünknek, de Balázs Áron vagy épp Gombik Gergely is tűzközelbe került, és edzésen alkalmuk adódik bizonyítani tudásukat.

Volt, sajnos, árnyoldala is ennek a fél szezonnak, több játékosunknál is súlyosabb sérülések akadályozták a szereplésüket. Nagy Tamás szezon eleje óta folyamatos kisebb-nagyobb sérülésekkel bajlódik, de hála Istennek, sikerült többször is támogatnia a védelmünket. Fülöp Tamás és Hajdu Patrik a rosszabbik helyzetbe került, őket hosszú időre elvesztettük, mindkettőt térdsérüléssel kezelik. Patrik e hónapban átesett a térdműtéten. Nekik innen is kívánunk mihamarabbi felépülést!

A szezon utolsó két mérkőzését a járványhelyzet, és az aktuális kormányrendeletek miatt elhalasztották, ezt pedig 2021-ben fogjuk lejátszani. Pontos dátumot, sajnos, egyelőre nem tudunk még közölni.

Az Agora következő számában pedig a teljes utánpótlás őszi eredményeit foglaljuk össze.
Addig is, aki ennél többet szeretne megtudni a játékosainkról vagy a friss heti eredményekre kíváncsi, az megtalál minket Facebook-on Felsőpakony KSE néven.

Eredmények:
Veresegyház VSK – Felsőpakony KSE 1:0
Felsőpakony KSE – CSO-KI Sport 4:2 (Kordé K. Farkas Z., Oláh Z., Lőrincz B.)
Gödöllői SK – Felsőpakony KSE 2:1 (Kordé K.)
Felsőpakony KSE – Vecsési FC 0:4
Viadukt SE-Biatorbágy – Felsőpakony KSE ELHALASZTVA
Felsőpakony KSE – Budakalászi MSE ELHALASZTVA

Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

Hátbelső

Hátlap

2020_10_novdec.txt · Utolsó módosítás: 2020/11/29 09:48 szerkesztette: kadar.rozalia