Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. . szám, 2021.

Lapzárta: JANUÁR 08.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: FEBRUÁR 08.

KIVETTEM AZ ANYAGOT! HA VALAKI MÓDOSÍTTATNI SZERETNE VALAMIT, KÉREM NEKEM IS JELEZZE! KÖSZÖNÖM - BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció - 2021-2027. évekre szóló fejlesztési elképzelések, tervek

Hét év elmúltával ismét elérkeztünk a soron következő Európai Uniós költségvetési ciklusra való felkészülés azon szakaszába, amikor a települések vezetőinek segítségét kérték a megyei területfejlesztési dokumentumok elkészítéséhez, az elérni kívánt célok és az ahhoz szükséges beavatkozások meghatározásához.
A felkészülés keretében Pest Megye Önkormányzata már megkezdte a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát és megújítását annak érdekében, hogy a megyében időközben bekövetkezett társadalmi, gazdasági és környezeti változások hatásait figyelembe véve a koncepcióban és az annak alapján készített új megyei programban ismét naprakész és a megye települései számára lényeges célok és feladatok kerüljenek rögzítésre. A megújított, aktualizált koncepció és terv biztos alapot teremt a megyei fejlesztésekhez.

A fentiekkel összhangban arra kérték Önkormányzatunkat, hogy a programozáshoz küldjük meg településünk 2021-2027. évekre szóló fejlesztési elképzeléseit és terveit, projektszintű javaslatait. A fejlesztési elképzelések között a már előkészített projektek mellett várják azokat az ötleteket és terveket is, melyek kevésbé előkészítettek, de valamilyen formában (helyi tervezési dokumentumokban, lakossági fórumokon vagy egyéb módon) már megfogalmazásra kerültek, és kellő támogatottsággal bírnak a településen.

Terveink között szerepel többek között:

 • Belterületi úthálózat fejlesztése, elsősorban a Vasút utcai lakóterületen
 • Kerékpárút építése
 • Multifunkciós sportcsarnok építése
 • Új polgármesteri hivatal építése
 • MÁV állomás fejlesztése
 • Az I.-es számú Ipari Park út- és csatornahálózatának fejlesztése.

Örömmel fogadtuk azt a hírt, hogy nyárig új típusú utasbeállókat telepítenek Gyálon és Felsőpakonyon a vasútállomásokra.
A világítással, padokkal, utastájékoztatással (egyes helyeken jegykiadó automatákkal) és biztonsági kamerarendszerrel ellátott utasbeállót Felsőpakonyon 2021 első negyedévében, Gyálon 2021 második negyedévében tervezik telepíteni.

Nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek, de továbbra sem mondtunk le arról a tervről, hogy a felsőpakonyi vasútállomáson hosszú évtizedek után a jelenlegi fém „bódé” helyén egy komfortos, mosdóval, fűtéssel és világítással ellátott várótermet létesíthessünk.
A kormány már döntött a Budapest - Lajosmizse közötti vasútvonal teljes körű felújításáról, így bízunk benne, hogy ezen nagy volumenű és régóta várt projekthez kapcsolódóan ez a vágyunk is teljesülhet. A fejlesztés kapcsán az egyeztetések folyamatosak a MÁV illetékeseivel.

Nagy János polgármester

+kép

Újévi Köszöntő

B ár ez az év nem olyan volt, mint a többi,
jra csak bebizonyosodott,
letünk, egészségünk a legfontosabb.
K ívánom, hogy ezt ma este és jövőre is tartsuk szem előtt
- és akkor Boldog lesz az új évünk!
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében eredményekben és egészségben gazdag Boldog Új Évet Kívánok!

Nagy János polgármester

+ kép

Illegális hulladéklerakók felszámolása

A Belügyminisztérium, mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretein belül nyilvános pályázati felhívást tett közzé a települési önkormányzatok számára 2020 októberében.
Önkormányzatunk pályázott, és örömmel értesítem Önöket, hogy Felsőpakony 2.557.148 Ft támogatást nyert el hulladékmentesítésre.
Az elnyert forrás kizárólag önkormányzati tulajdonú közterületen, illegálisan elhagyott hulladék elszállítására és összegyűjtésére fordítható.
2021. február végéig 16 helyszínről, körülbelül 150 köbméter építési-bontási, valamint vegyes, illegálisan lerakott háztartási hulladékot szállít majd el és ártalmatlanít a közszolgáltatást ellátó DTKH Nonprofit Kft.

Polgármesteri Hivatal

TÉLIESÍTÉS

XXX EZ AZ ANYAG A HELYTŐL FÜGGŐEN MINDEN BIZONNYAL RÖVIDÍTÉSRE KERÜL XXX

FAGYVESZÉLY vs. TÉLIESÍTÉS!

A közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban (akár a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is), illetve azon vízmérőkben, amelyek fűtetlen helyiségekben, kamrákban, pincékben vagy aknákban vannak, és nincsenek megfelelő védelemmel ellátva. Ezért a téli időszak közeledtével elérkezett az idő, hogy felhasználóink megtegyék a szükséges óvintézkedéseket a vízvezetékrendszer elfagyás elleni védelme érdekében.

Miért?

Ha nincsenek is látható jelei a bejövő vízvezeték és külső csapok elfagyásának, a vízmérő vagy kerti csap aknában megrepedhetett a cső annyira, hogy nem ömlik a víz, de egy kis résen folyamatosan ereszt. Egy szétfagyott vezetéken átlagos nyomásviszonyok mellett 0,5 mm-es résen havonta 15 m3, 1 mm-es résen havonta 46 m3, 3 mm-es résen havonta 360 m3, míg egy 5 mm-es résen havonta akár 1000 m3 víz is elfolyhat!

A hatályos jogszabályi előírások szerint a fagy elleni védelemről a felhasználó köteles gondoskodni! Ennek elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása esetén az elfagyott vízmérő árát, valamint a mérőcsere költségét és az elfolyt vízmennyiséget is köteles a Szolgáltatónak megtéríteni!

Ezért a kemény fagyok közeledtével érdemes elvégezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését, mellyel elkerülhetőek a fenti költségek, a rengeteg megspórolt bosszankodásról már nem is beszélve.

A szükséges teendőkről és a megelőző tevékenységekről ezúton szeretnénk tájékoztatni Felhasználóinkat.

A vízmérő akna védelme

Még az előírásoknak megfelelő (legalább 1 méterrel a talajszint alatt elhelyezkedő szerelvényekkel szerelt) vízmérő akna sem garantál 100 %-os fagy elleni védelmet, hiszen hiába van mélyen a vezeték, ha pl. a fedlapon keresztül a fagy le tud jutni.

Gyakorlati teendők és javaslatok a vízmérő aknák fagy elleni védelme érdekében:

 • A tél folyamán többször ellenőrizze, nincs-e víz az aknában!
 • A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült, cserélje ki!
 • Ellenőrizze a vízmérő akna lebúvó nyílását záró aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását. (A helytelenül visszarakott aknafedlap balesetveszélyes is lehet!) A vízmérő akna fedlapjának résmentesen kell záródnia, nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat.
 • A vízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban.
 • Az egyik legelterjedtebb védekezési módszer alapján: a vízmérő akna tetejét takarja le fóliával, ezután borítsa be valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal (hungarocell, polifom, nádpalló, avar, lenyírt fű). Vigyázzon arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol nincs rendszeres vízfogyasztás.
 • A hó szintén védelmet nyújthat, ezért csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat. A leolvasás várható időpontját a számla második oldalán ellenőrizheti.
 • A lebúvónyílást záró aknafedlap alját (belső felületét) és a vízmérő akna belső felületét (akna mennyezetét és az oldalfalakat) is javasolt hőszigetelő anyaggal ellátni. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből. A vízmérő akna belső szigetelésére alkalmas anyag pl. a hungarocell.
 • Aki még óvatosabb, az a vízmérőt és a csöveket is leszigetelheti. Ez kifejezetten ajánlatos, ha a vízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak. Erre akár egy papírdoboz is alkalmas, amelyet lefelé fordítva kell a mérőszerkezetre helyezni, így a talajból felfelé áramló kevés hőt ott tartja. Megfelelő még a mérő illetve a csövek több rétegűre hajtogatott műanyag fóliával történő befedése, úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon. Ha a szigetelőanyag átnedvesedik semmit sem ér!
 • A vízmérő szigetelését is úgy kell biztosítani, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a vízmérő leolvasásakor!

Kerti csap

Az első fagy beállta előtt minden esetben szükséges elvégezni a kerti csap víztelenítését a földalatti téli elzárón – vagy más néven, fagycsapon – keresztül. Vonatkozik ez a ház külső falán levő csapra is. Lehetőség szerint csatlakoztassa le a csapra szerelt tömlőt (locsoló vezetékeket) de legalábbis gondoskodjon annak leürítéséről is.

A víztelenítés során a fagycsapot el kell zárni. Az elzárást követően mindig győződjön meg arról, hogy a csapot teljesen - ütközésig - elzárta-e? Amennyiben nem jól zárja el, a víztelenítő nyíláson keresztül szivároghat. Ennek ellenőrzéséhez szüntesse meg a többi fogyasztást és győződjön meg a vízmérő számlapján a számok vagy a csillagkerék mozdulatlanságáról. A csap elzárása után nyissa ki a kifolyó szelepet, hogy a földfölötti részből távozzon a víz és helyére levegő kerüljön. A folyamat során jellegzetes hangot hallhat. Ha ezt a hangot nem hallja, az a csap meghibásodását jelentheti, ebben az esetben mindenképpen kérjen segítséget szakembertől.

Házi beemelők

Az első fagy beállta előtt (nyaraló ingatlanok esetében) a házi átemelő aknák víztelenítése szükséges.
Elsődlegesen az átemelő aknába lévő vizet a szivattyú segítségével ki kell üríteni. A további vízfelhasználás megszűnéséről gondoskodni kell. Ezt követően a szivattyút áramtalanítani szükséges a kapcsoló szekrényben lévő biztosíték lekapcsolásával. A téli időszakban a további meghibásodások elkerülése érdekében az ingatlan előtti tolózár elzárásáról gondoskodni kell.

Pincék, fűtetlen helyiségek

Lakott épületünkben leginkább a nem fűtött helyiségekben futó vízvezetékeket és szerelvényeket veszélyezteti a fagy. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget.

Ha van rá mód, érdemes a hideg helyiségek temperálásáról gondoskodni, hogy legalább +1-2 °C legyen bennük. Ha ez nem oldható meg, a helyiség nagyon hideg, vagy ha a vezetékek beépítetlen tűzfalban futnak, akkor a legkritikusabb időszakokban ajánlatos napjában többször megnyitni a csapokat vagy kicsit csepegőre hagyni egy-két csapot, mert a gyengén áramló víz is sokkal nehezebben fagy meg, mint a csőben álló víz. Sokat segít a csővezetékek burkolása, hőszigetelése is a kritikus szakaszokon.

A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelték fel. A vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.

Ha a falban levő vezetékben a hideg hatására jégdugó keletkezett, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Legtöbbször ugyanis egy fűtetlen helyiség falában fut a vezeték, amelyben megfagy a víz. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.

Nem lakott ingatlanok (üdülők, garázsok, lakatlan épületek) fagymentesítése

A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén a vízóra és a fogyasztói vízhálózat víztelenítését feltétlenül el kell végezni. A víztelenítés javasolt lépései a következőek.

 • A vízmérő aknában zárjuk el a mérő előtti, közterület felé lévő főelzárót. Amennyiben az elzáró csap nem zár tökéletesen, vagy nem működik, akkor kérjük, jelezze ezt Társaságunknak a hibabejelentő telefonszámon!
 • Nyissa ki és hagyja nyitva a kerti csapot és az épületekben található csapokat és engedje le a berendezésekből (bojler, WC tartály stb.) a vizet!
 • A víztelenítő-csonkon, vagy csapon keresztül (mely általában a vízmérő aknában található) folyassa ki a belső hálózatból a vizet!
 • Ellenőrizze, hogy már nem folyik víz a víztelenítő-csonknál!
 • Ellenőrizze, hogy a víztelenítő elzáró csap jól zár-e! Ha az elzáró csap jól zár, akkor a vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak. A művelet során kérjük, figyeljen arra, hogy a vízmérő plombája ne sérüljön meg!
 • Valamennyi szifonba (bűzelzáróba) ajánlatos felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékot – praktikusan pl. gépkocsi szélvédőmosót - önteni.
 • A víztelenítés után a kinyitott csapokat zárjuk vissza.
 • Fontos! A vízmérőben a víztelenítést követően is marad víz, ezért a vízmérő szigetelését mindenképpen meg kell oldani!
 • Javasoljuk, hogy télen nem használt ingatlanát rendszeres időközönként ellenőrizze, vagy megbízottja útján ellenőriztesse az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében!
 • Ha későn lát hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudja az elzárócsapot elfordítani, meleg vízzel, óvatosan felolvaszthatja a benne lévő jeget, majd ezt követően elvégezheti a víztelenítést.

Ha mégis elfagyott…

Annak jelei, hogy télen mégis elfagyott a vízmérő:

 • Nem forog a vízmérő, ha megnyitja a csapot,
 • szilánkokra tört üveg a vízmérőn,
 • eldeformálódott számlálószerkezet,
 • nem, vagy csak alig jön víz a csapból.

Mi a Felhasználó teendője vezeték vagy vízmérőelfagyás esetén?

Elsőként vizsgálja meg, mi okozhatja a problémát, mert elképzelhető, hogy a fent már említett módszerekkel házilag is orvosolható a hiba, és így pénzbe sem kerül.

Amíg nem repedt el a vízmérő üvege, ott van remény, a fagyás kimelegíthető, kiolvasztható. Fontos, hogy a vízmérőt vagy a szabadon lévő műanyagcsöveket ne próbálja nyílt lánggal vagy direktben ráirányított meleg levegővel (pl. hősugárzóval) felolvasztani, mert a hirtelen felolvadó víz szétvetheti a mérőt, illetve a csövet. Csak lassan, fokozatos melegítéssel olvassza fel a benne lévő vizet.

Vízmérő-elfagyás (törött üveg, eldeformálódott számlálószerkezet) észlelése esetén haladéktalanul értesítsék Társaságunkat a számlán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbálja elzárni. Mérőelfagyáskor Társaságunk a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a káresemény körülményeit.

Tavaszi teendők

Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk a vízmérőakna állapotát, különösen a hétvégi házakban.

A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.

Amennyiben azt észlelik, hogy a vízmérőt eltulajdonították vagy megrongálták, kérjük, haladéktalanul értesítsék a DPMV Zrt-t!

Hibabejelentés
A DPMV Zrt. diszpécser szolgálata minden nap (0-24h) fogadja az Ön hívását a 06-29/340-010-es és a 06-70/682-7546-os telefonszámon.

forrás: dpmv.hu

SZOGYI

Tisztelt Felőpakonyiak!
A Felsőpakonyi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a veszélyhelyzet alatt ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján lehetséges. Célunk, hogy minimálisra csökkentsük a várakozási időt és a személyes kontaktusokat amellett, hogy a szolgáltatásokat mindenki továbbra is igénybe tudja venni.
Tel: 20/297-1515
Hétfő: 8-14-ig
Kedd: 12-17-ig
Szerda: 8-17-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig

Sürgős, azonnali intézkedést igénylő esetekben, munkaidőben (8-17-ig) a 20-297-1515-ös telefonszámon érhetik el a szolgálatot.
Munkaidőn kívül, 17 órától reggel 8 óráig és hétvégén a Kertváros Szociális Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat telefonos ügyelete hívható:
Telefonszám: 20-510-4111

A járványügyi megfigyelés, illetve elkülönítés alá (köznapi nevén karanténba) helyezett személy(ek) ellátását Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata Szolgálatunk feladatkörébe rendelte.
Az ún. karantén értesítő megérkezése után munkatársunk, amennyiben Ön adott telefonszámot, felhívja Önt és megkérdezi, hogy szüksége/szükségük van-e valamire? Amennyiben nincs megjelölt telefonszám, személyesen keressük fel Önt. Az egész család karanténba kerülése nehéz helyzetet teremt.
Szívesen segítünk:

 • vásárlásban
 • gyógyszerek felíratásában, kiváltásában
 • postai ügyek intézésében
 • napi egyszeri, 2 fogásos meleg étkezés biztosításában

A vásárolt cikkek, gyógyszerek, étkezés (455,-Ft/nap) árát természetesen ki kell fizetni, de a szolgáltatás ingyenes.

Éljenek vele!
Gyakran előfordul, hogy a telefonszám a családban élő kamasz vagy felnőtt gyereké, aki nem a család fenntartója/ellátója. Nagy segítség számunkra, ha tud róla, hogy a megadott telefonszámon keresni fogjuk, és ha tud válaszolni arra, van-e szükségük segítségre.
Köszönjük az együttműködést!
A Szolgálat nevében jó egészséget és kitartást kívánok az új esztendőre is!

Tamás Katalin intézményvezető

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat, valamint tulajdonosokat nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.

Az év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-beviteli számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadót 2021-ben két részletben kell befizetni mint az eddigi években, az első részlet befizetési határideje 2021. április 15-e, a második részlet 2021. szeptember 15-e a 10032000-01079160 számú NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az Önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan figyelembe veszi az adó kivetésénél.

A 2020. december 31-ig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz lehet fordulni a megszokott telefonszámokon.

Matusekné Kovács Edit
Adóügyi főelőadó

Óvoda

ÚJSZÜLÖTTEK:

Balla Péter 11.12.
Tóth Bence Tibor 12.06.
Magda Zoltán 12.15.
Veze Boglárka 12.18.
Király Levente 12.22.

Advent az óvodában XXX ez a cikk decben jött, szabadkezet kaptunk az aktualizáláshoz XXX

Embernek Maradni

Kunyhóban születtem, nem kell a palota,
legfontosabb nekem lelkem állapota,
ahol szeretni lehet, s szeretve lenni,
és mindig igaz szívvel másokért tenni.

Ölelés oda, ahol csak arra várnak,
és őszinte érzéssel kebelre zárnak,
tudják értékelni szeretet melegét,
segítesz cipelni az élet nehezét.

És vigaszt nyújtani, hol a szívek fájnak,
reménységet szólni a biggyesztett szájnak,
a könnyet letörölni mosolyt fakasztva,
ahol bánatos a napnak alkonyata.

Embernek maradni a zordon világban,
érzelmet oltani, s jóságból is másba,
rajtunk múlik mindez, és nem kerül pénzbe,
vigyünk hát örömöt mások életébe.
(Tóth Enikő)

December elején az advent beköszöntével izgalmas időszak következik az óvodában. A várakozás, az ünnepre való felkészülés remek alkalmat ad arra, hogy a gyerekekkel a család, az otthon témakörét a szeretet kapcsolatot elmélyítsük. Beszélgettünk arról, ki hogyan készül az ünnepre, kinek mi a feladata, mit szoktak együtt és külön-külön csinálni, miket játszanak, mivel töltik a szabadidejüket. 2020-ban a járványhelyzet bizony kissé átírta a mindennapjainkat. Az ünnepek rendje akár családi, akár intézményi, kicsit másként zajlik. Nem mindig találkozhatunk szeretteinkkel, sokkal több időt tölt együtt a család sok esetben azért, mert bezártságra kényszerülnek. Azonban „ahol szeretni lehet, s szeretve lenni…”, ott ezen időszak is csak elmélyíti az érzelmeket, megszilárdítja a kapcsolatokat. A karácsonyi készülődés első fontos állomása december 6., Mikulás napja. Miklós püspök jó cselekedeteire vezethetők vissza az ünnepi szokások, aki gazdag ember volt, de pénzét szétosztotta a szegények között. Különösen a gyerekeket szerette. Kíséretével betért olyan házakba, ahol gyerekek laktak. Mikulás napja várva várt ünnep. Ilyenkor a gyerekek kitisztítják a csizmájukat, cipőjüket és kiteszik az ablakba, hogy éjjel a Mikulás mindenféle jóval töltse meg azt. A Mikulás természetesen óvodánkba is minden évben ellátogat.Az izgatott várakozáshoz és készülődéshez a csoportszoba díszítése, a mesék, versek által a Mikulás - várás fokozása, illetve a gyermekek esetleges félelmének oldása is megtörténik a szeretetteljes légkör megteremtésével. Az idei évben „sejtetéssel” vártuk a Mikulást, „személyesen” nem látogatott el hozzánk, ezért minden csoportnak levelet írt, és míg a hétvégét mindenki családja körében töltötte, addig minden csoportnak „becsempészte” a csomagokat, s hétfő reggelre volt nagy meglepetés.

Az adventi időszak a karácsonyi szokások, hagyományok megismerésével, az ünnepi hangulat megteremtésével telik, minden héten pénteken meggyújtjuk az adventi koszorún az első, második, harmadik, majd negyedik gyertyát is. Az idei évben külön-külön a csoportok, hisz az egész óvodai közösség nem lehet együtt, ezért a szokásos közösen átélt Betlehemes játék is elmarad, mely mindig óvodai szintű előadás volt. Csoporton belül azonban nagy hangsúlyt fektettünk a közös tevékenységek, mesék, versek, énekek által arra, hogy formálódjon a gyermekek érzelemvilága. Hangsúlyt kap az önzetlenség, a jóság, a szeretet, az öröm, s mindezek megélése. Naponta terjeng a frissen sütött mézeskalács illata a levegőben, melynek beszippantása más érzékeinket is bevonja a készülődésbe. Természetesen várjuk a karácsonyfát igazi pompával, fényfüzérekkel, festett tobozokkal díszítve, gyönyörű masnikkal ékesítve. A gyermeki szem mégis a fa alatt rejlő ajándékokra tekint először, s az ajándék láttán a gyönyörű érdeklődő tekintet minden évben csillogóvá válik, mint a meggyújtott csillagszóró szikrái. Nekünk az Ő örömük, az Ő boldogságuk ad erőt a munkánkhoz. „Szeretve lenni” Ő általuk nap mint nap a kedves mosoly, az ölelés, az ajkukat elhagyó igaz szótól lehet.

Így, karácsony után, az új év első napjaiban a gyermeki szeretetadás mintája lebegjen szemünk előtt! Szeretet által igyekezzünk örömöt vinni mások életébe!
Ezzel a záró gondolattal kíván Boldog Új Esztendőt a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda minden dolgozója és az óvodába járó gyermekek.

Dobosné Kerepeczki Mária

Iskola

Mert játszani jó!

Mivel a felsőpakonyi iskolások is így gondolják, ezért idén A magyar kultúra napjára egy különleges vetélkedőt hirdettünk a
felső osztályok részére.

Lelkesen keresgélték az elrejtett papírcetliket a folyosón, a lépcsőnél, melyeken egy-egy idézetet találtak: a hozzátartozó szerzővel, címmel vagy éppen egy-egy magyar festőnk vagy neves feltalálónk nevével, ugyanis pontra válthatták. Buzgón munkálkodtak erre a napra kiállítási anyagok készítésével is, melyhez az osztályfőnököktől kaptak ötletet, kivitelezési útmutatást. Köszönet érte Mindenkinek!

Bár a három legtöbb pontot gyűjtő osztályt díjaztuk, az igazi jutalom mindannyiunknak az a felismerés, hogy milyen gazdag és
értékes a mi magyar kultúránk. Méltó a figyelmünkre, a csodálatunkra, nem csupán ezen a januári napon!


Tóthné Nagy Rita tanár

+képek

Decemberi napok az iskolában

Karantén ide vagy oda, Jézus születésének évfordulója ismét elérkezett.

Azonban örvendezésünk kicsit csendesebb formában valósulhatott meg, a karácsonyra hangolódásunk elgondolkodással, emlékezéssel teli hangulatban telt, magunkba nézve vagy éppen a Megváltó eljövetelével beköszöntő új reményben bízva érkezett iskolánkba.

Aulánkban Kajdácsi Éva néni csodálatos adventi koszorúja köszöntette a belépő gyerekeket. Több osztály is kisétált a Petőfi téren álló betlehemhez, ahol felelevenítették Jézus születésének eseményeit, szikrázó csillagszórókkal a kezekben csendültek fel a karácsonyi énekek.

Mindenki várta a karácsonyt, bár tudtuk, hogy idén elmarad az eddig megszokott intézmény szintű karácsonyi ünnepség, elmarad a megszokott ünnepi díszben, zenével és gyermekek által előadott versekkel, énekekkel, táncokkal ünneplő iskola. Mégis vártuk. Feldíszítettük a folyosókat, az aulában pedig az adventi naptár kis üzeneteit olvasva érezhettük, hogy mégiscsak közeledik a Karácsony.

Az utolsó tanítási napon a Diákönkormányzat tagjai „Karácsonyi szeretet üzeneteket” osztottak az ajtón belépőknek. Az üzenetek a szeretetről, a mosolyról, az angyalok eljöveteléről és a jótettekről üzentek szívet melengető mondatokkal gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Eközben az aulában a korábbi évek karácsonyi műsorait vetítettük, amelyet izgatottan figyeltek kicsik és nagyok. Az osztálytermekben a kis ajándékozások és egymás megvendégelése is az ünnep elérkezését jelezték.

Január első hetében pedig újult erővel, kipihenve és – szerencsére – továbbra is egészségesen folytathattuk a hétköznapok megszokott menetét. Iskolai naptárunk is elkészült, amely most a mesék világába repít minket, erősítve a reményt, hogy talán boldogabb lesz ez az év.

Sebestyénné Fehérvári Márta tanító

Pozitív vírustesztek az iskolában: Mi a teendő?

Iskolánkat az elmúlt év végén a téli szünet előtt a megszaporodott hiányzások nehéz feladat elé állították. Nemcsak a gyerekek, hanem a tanítók is a vírusfertőzöttség veszélyének közelébe kerültek, tanulók és pedagógusok pozitív teszteredménye egész osztályok karanténba kerülését eredményezte. Mi a feladata, mit tehet ilyenkor az iskola vezetője? Erről kérdeztük Matisz Zsoltot, iskolánk igazgatóját, aki készséggel foglalta össze az ezzel kapcsolatos, nem mindig egyszerűen megérthető szabályozás lényegét.

Sné F. Márta: Mit lehet tenni a nagyobb létszámú hiányzások, pozitív vírustesztek esetén?

Matisz Zsolt: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. szeptember 7-én kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. Tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum „Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében” című fejezetében egyértelműen megtalálható, hogy ebben a helyzetben kinek mi a feladata.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) - a területi népegészségügyi hatóság (azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala) által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az azonnali intézkedésekről az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladatellátási helyek alapadatai megadásával együtt, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. Ez iskolánkon kívül álló feladat.

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján az arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény újra jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre. Itt tehát az iskolánk vezetésének csupán a végrehajtást támogató feladata van.

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

Sné F. Márta: Lehet-e, illetve kell-e a tantermen kívüli digitális munkarend ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítani?

Matisz Zsolt: Igen. Amennyiben egy iskolában átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, akkor a felügyeletről a tankerületi központ gondoskodik. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladatokat is biztosítania kell.

Sné F. Márta: Ki rendelhet el rendkívüli szünetet?

Matisz Zsolt: A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében a koronavírus-világjárvány által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.
Ez tehát azt jelenti, hogy az Oktatási Hivatalon múlik a szünet elrendelése vagy akár a teljes iskolai oktatás munkarendjének átállítása is. Az iskola vezetése csupán információ adásával támogathatja a hivatal döntését, de érdemben nem tudja befolyásolni a helyzetet, amelynek alakulását a fentebb említett jogszabályok meglehetősen szűkre szabták.

Sné F. Márta: Köszönöm szépen a beszélgetést!

Matisz Zsolt: Nagyon szívesen, s ezúton is kívánok mindenkinek egészségben, békességben és boldogságban gazdag 2021. évet! Az idén is, ahogy eddig, az iskola honlapján minden információ megtalálható, nemcsak a járvánnyal kapcsolatosan, hanem a pályaválasztástól kezdve a gyerekeket és szülőket érintő valamennyi kérdésben.

Sebestyénné Fehérvári Márta

Katolikus

Hírek a Felsőpakonyi Katolikus Közösség életéből

A 2020-as év mindannyiunk számára sok lemondással, aggódással, félelmekkel, bizonytalansággal járt. Éppen ezek miatt sokan közelebbi, személyesebb kapcsolatba kerültünk szeretteinkkel. Talán sokan most döbbentek rá, mely dolgok az igazán fontosak életükben, és melyek azok, amiket csak megszokásból tartanak annak. A szeretet cselekedeteinek, a segítségnyújtásnak, az egymásra figyelésnek is tág tere nyílt az elmúlt évben.

Felsőpakonyi közösségünkben – a járványügyi korlátozásokat betartva – az év második felében is igyekeztünk folytatni a hitéleti munkánkat. A szentmisék rendben zajlottak, a búcsúnkat megtartottuk, bár idén családiasabb lett, időseinkre és egymásra is vigyáztunk. Karácsony előtt rászoruló pakonyi családoknak sikerült eljuttatnunk adományainkat a Polgárőrség segítségével.

Köszönjük Dr. Káposztássy Béla atya egész éves szolgálatát! Köszönjük a kántorunk, sekrestyésünk, takarítóink, sátor és karácsonyfaállítóink, oltárdíszítőink, ministránsaink, minden kedves munkatársunk munkáját!

Istentől megáldott, Boldog Új Esztendőt kívánunk Felsőpakony lakosságának!
Az idei évben is: Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Figyelmükbe ajánljuk a Gyáli Katolikus Egyházközség facebook oldalát, ahol hetente online, élő szentmise-közvetítés is látható.

Látogassák további információkért a gyalikatolikusegyhaz.hu honlapot és a Felsőpakonyi Katolikusok és barátaik közössége facebook csoportot

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

+képek

Református

A korlátozások ellenére is épülhetünk lelkileg

A korona vírus második hulláma miatt november elején újra bevezetett korlátozások rátették bélyegüket a gyülekezetek életére is. Nálunk, reformátusoknál a vasárnapi istentiszteletek az előírt szabályok szigorú betartása mellett megrendezésre kerülhetnek. A hétközi alkalmak azonban, sajnos, elmaradtak. Azonban az általános iskolában nem állt le az oktatás, így legalább a hittanórák nem maradtak el. Mi, felnőttek legjobban a csütörtöki bibliaóra hiányát fájlaltuk. Hála az Úrnak, nem sokáig. Himinec Nándor lelkész úr feltalálta magát: a gyülekezeti teremben minden csütörtök este megtartja a bibliaórát online. Így otthon, a képernyők előtt ülve töltődhetünk Isten igéjével. Ugyanígy részesei lehetnek a vasárnapi istentiszteleteknek is azok, akik koruknál, esetleg egészségi állapotuknál fogva nem lehetnek ott Isten házában.

Tiszteletes úr és kedves felesége, Erika gondoskodtak arról is, hogy színesebbé tegyék az adventet. Először a gyerekek részére készítettek online adventi naptárat az ő szintjüknek megfelelő, hitet erősítő, érdekes feladatokkal. Majd elkészült a felnőttek részére is a minden napra külön szóló lelki táplálék: Igék, igemagyarázatok, csodálatos énekek. Köszönjük mindkettőjüknek!

Nem maradtak el a kialakult helyzet miatt a karácsonyi ajándékcsomagok sem. A hittanos gyerekek számára a hittanóra keretein belül, az idős gyülekezeti tagoknak pedig néhány nappal karácsony előtt tiszteletes úr és a presbiterek házhoz szállították. Az élelmiszer mellett lelket építő igés lap és egy, a karácsony lényegét kifejtő csodálatos elmélkedés is lapult a csomagban.

Sajnos, nem kerülhetett megrendezésre a szokásos idősek karácsonya, és elmaradt a gyermekek karácsonyi műsora is. Ám a szentesti istentiszteleten nagy meglepetés ért bennünket: gyermekműsor videóról! A hittanos gyermekek - gondolom, hittanórákon – felkészültek, hogy megörvendeztessenek bennünket. Meghallgathattuk újra csengő gyermekhangon a karácsonyi történetet, felcsendültek a karácsonyi énekek, gyönyörű versek, bibliai idézetek hangzottak el. Nem véletlen, hogy a záró vers címe: Áldás a szent csodáért.

Karácsony első napján Fülöp Gyula szavalata és Varga János éneke indította az ünnepi istentiszteletet.
Ha engedjük, hogy az Úr akarata érvényesüljön életünkben, akkor minden a javunkra válik. Ezt nagyon szépen írja le Bódás János

MINDEN JAVUNKRA VAN című versében:

Úgy megyünk a jövő felé, akárha
Sötétbe lépnénk: De örvény, verem
Felett - jó tudni - védőn alánk tárja
Hűséges karjait a kegyelem.

Öröm, bánat, élet, halál, akármi
Jöhet, a szívem mégse nyugtalan.
Tudom, kik Istent szeretik, azoknak
Minden javukra van!
Áldjuk, magasztaljuk, dicsőítsük szerető Atyánkat azért, hogy ebben a nehéz időben is velünk van, gondoskodik testi, lelki épülésünkről.

Isten áldásaiban gazdag, boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Kádár Rozália

Könyvtár

2020. vége, bizakodóbb 2021.

2020-as évben a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház előre betervezett programjainak nagy részét nem tarthatta meg. Sajnos, nem volt módunk folytatni a 2018-tól megkezdett tendenciánkat, hogy minden korosztály számára sokszínű, érdekes programot biztosítsunk. A könyvtári alapszolgáltatásokat sem tudták elérni az olvasók.

A település nagyrendezvényei sem voltak megtartva. A legfájóbb pontja ezen elmaradt rendezvényeknek a hagyományos szeptemberi falunapunk. A 2020-as év településünk önállóságának jubileumi éve volt. Tavaly szeptemberben ünnepeltük volna, hogy Felsőpakony 30 évvel ezelőtt függetlenedett Gyáltól, önálló településsé vált. A falunap csak egyike a sok betervezett programnak, említhetném a Juniálist, az utcabált, a Pakonyi Adventet, a településen körbehaladó lovaskocsis Mikulást, a Halloween partynkat és az összes többit. Hozzánk hasonlóan a civil szervezetek többsége sem tarthatta meg rendezvényeit.

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjeként bizakodó vagyok az előttünk álló évre tekintve. A programtervek megvannak, túl vagyunk az éves programegyeztetésen a helyi oktatási intézmények, egyesületek képviselőivel. Úgy láttuk célszerűnek, hogy tervezzünk, készüljünk, hogy ha feloldják a gyülekezési és rendezvény tilalmat, azonnal tudjunk kész szórakozási lehetőséget nyújtani a lakosoknak. A szokásos települési rendezvénynaptár a jelenlegi Agora hátulján megtalálható. Remélem, hamar megkezdhetjük a konkrét programok szerevezését is. Addig is folytatjuk az interneten beküldhető pályázatok sorát. Jelenleg két pályázatunk van: az egyik Nagy Pál Tünde „Kicsi Kacsa Meséi” című illusztrációs pályázata, a másik „Farsangi Álarc Készítő Felhívás”.Az álarc alapját biztosítja a könyvtár, otthoni feldíszítés után a kész álarcban készült fotót kell elküldeni a konyvtar@felsopakony.hu címre február 15-ig.

Felhívásaink mellett január 18-tól megkezdődött a könyvtárban az ötévente esedékes könyvtári állomány leltározása. Az átépítést követően leselejtezésre kerültek az elavult dokumentumok, a megmaradt könyvek visszakerültek a polcokra. Szükséges és aktuális egy részletes, a valós állományt feltáró leltári ellenőrzés. A leltár ideje alatt az egészségvédelmi rendszabályok betartásával működő kölcsönzés SZÜNETEL. A jelenlegi állományunk egy teljesen új adatbázisba került feltöltésre. Ez az online adatbázis a konyvtar.felsopakony.hu oldalon lévő linkre kattintva érhető el.

Az idei évben szeretném megtartani a felújítás utáni hivatalos könyvtári átadó ünnepséget, és ha bepótolni az elmúlt 1 év rendezvényeit nem is lehet, de legalább jobb hangulatot, mosolyt csalni e nehéz időszak után az emberek arcára.

Addig is jó egészséget, bizakodást, kitartást és egy boldogabb új évet kívánok a felsőpakonyi lakosoknak magam és a közösségi ház dolgozói nevében.

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

Élménynapló XXX Ha ebben javítunk, kérek infót róla!!! XXX

2020 őszén a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2-5. osztály néptáncos tanulói az Erzsébet Program „Kedves Naplóm!” című alkotói pályázatán vettek részt. A gyerekek feladata az volt, hogy elkészítsenek egy élménynaplót korábbi Erzsébet-táboros emlékeikből.

Sok-sok élmény emléke kavarog a fejünkben az első Felsőpakonyi Néptánctábor óta, így nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába. A tánctábor emlékezetes programjaiból feladatokat készítettünk: a gyerekek lerajzolták a megismert-kipróbált hangszereket, népviseleteket. Volt, aki a tulipános ládáról gyűjtött információkat, volt, aki a puliszkakészítés rejtelmeiben mélyedt el. Mások a moldvai viseletnek jártak utána, vagy keresztszemes hímzésmintát rajzoltak. Lelkes diákok kérdéseket állítottak össze, és a tánctábor meghívott vendégeivel készítettek interjút. Néhányan a moldvai Ördög útja nevű táncot festették meg. Többen kedvenc csujogatásainkat és népdalainkat használták fel képregényükhöz… Az élménynaplóba apró tárgyak is belekerültek, alapanyagok, melyekből a hangszereket készítettük, hímzőfonal, gyöngyök. A nyáron készült fényképeken a gyerekek boldog tekintete az őszi járványhelyzetben, sokaknak a karanténban is mosolyt csalt az arcára.

A 14 oldalas interaktív élménynaplónk két hét alatt készült el. Néhány hét múlva pedig lázas izgalommal olvastuk az értesítést: csoportunk elnyerte „A népművészet ifjú mesterei” különdíjat, elismerésül balatoni kiránduláson vehetünk részt a nyár folyamán. Megyünk, Balaton! A táncos cipőinket sem hagyjuk otthon!

N. Fodorné Láncz Éva

Magyar Kultúra Napja

1989 óta a Himnusz születésének évfordulóján, január 22-én ünnepeljük minden évben a Magyar Kultúra Napját. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be költeményét, amely később Magyarország nemzeti himnusza lett.

A Himnusz zenéjét Erkel Ferenc zeneszerző és karmester szerezte 1844-ben. Az első nyilvános, szabadtéri előadása a nemzet költeményének 1844. augusztus 10-én volt, a Széchenyi nevét viselő gőzhajó avatásán.
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház minden évben ünnepséget szervez január 22-re, a Magyar Kultúra Napjának méltó megünneplésére. Sajnos, idén az érvényben lévő egészségvédelmi szabályok miatt csak online ünnepelhettünk. A helyi oktatási intézmények megkeresésünkre szívesen készültek pár perces rövid ünnepi műsorral. A Mesevár Napközi Otthonos Óvoda Hétszínvirág csoportja Szaicz-Dieria Ivett óvónő és Csete Melinda pedagógiai asszisztens közreműködésével, a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 4. osztályos diákjai Lackfi János Lányok dalát a lányok, míg Lackfi János Fiúk dala című versét az osztály fiú tagjai szavalták el Szalóki Barbara osztályfőnök vezetésével. A gyáli zeneiskola felsőpakonyi tagozatának növendékei népdalokat hegedültek, és a Járd ki lábam néptáncosok „Kisprofi” csoportjából az egy osztályba járó tanulók Felcsíki táncokat mutattak be.
A Kultúra Napján általában az irodalomra, költészetre gondolunk. Ám a kultúra tágabb értelemben nemcsak költészetből, képzőművészetből, zenéből, hagyományokból áll. A mindennapi életünkben megjelenő dolgok is a mi kultúránkhoz tartoznak, tükrözik nemzeti identitásunkat. Ebben a vészterhes időszakban még nagyobb szükség van az emberek és a teljes nemzet összetartó erejére, ez az összetartó erő most a kultúra, mely nemzeti identitásunk része.

Egy felsőpakonyi gimnazista fiatalember, Matusek Ákos saját költeményéből idéznék egy részletet a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Willy története …

Willyen Iyder Tomsen

1.fejezet

Ez a történet egy Willy nevű 13 éves fiúról szól,
Aki még semmit sem tud a rá váró kalandokról.
Az egész egy pénteki napon kezdődött,
Amikor a család kirándulni készülődött…

Wílly! Összepakoltál már?
Az egész család csakis rád vár!
Jövök jövök, várjál már, na!
Menjetek előre, üljetek az autóba!

Ó, Willy, ez nem lehet igaz!
Gyere le, vagy nagyon kikapsz!
Mindig csakis rád kell várni!
Ne lepődj meg, ha véletlenül; itt fogunk hagyni;!

Istenem, ne idegeskedjél már,
Esküszöm, hogy jövök mindjárt,
Csak még… van egy kis dolgom,
Még 5 percig a telót kell nyomnom,

Na, istenem, csoda, végre lejöttél!
Most azonnal egyből a kocsiban legyél!
Ott vagyok, ott vagyok induljunk el!
És nesze nasiból készüljünk fel!”


Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

Civil

Nagycsaládosok Egyesületének decemberi hírei

Az előző lapszámban beszámoltam, milyen akadályokat kellett leküzdenünk ahhoz, hogy a várva várt Mikulás el tudjon látogatni Felsőpakonyra. De sikerült! Naponta figyeltük a híreket, nehogy a vírus miatti szigorítások a harmadszorra átszervezett esemény megtartását megakadályozzák.

Mikor a másodszorra átszervezett rendezvényt is le kellett mondani, már majdnem beletörődtünk, hogy a 2020-as év, sajnos, így ér véget, nem jön Mikulás a gyerekeinkhez. Ekkor jött egy újabb ötlettel Egyesületünk tagja, Mikolay Heni, a szervező csapat mozgató rugója. Mi lenne, ha megkeresné a Scheik családot, nekik vannak lovasfogataik, és így érkezne gyerekeinkhez a Mikulás. Ő megkereste a családot, akik örömmel vállalták ezt a szép feladatot. Mivel eredetileg úgy indult a szervezés, hogy nem csak a mi gyerekeink vehetnek részt a rendezvényen, így lehetőség volt Galambos Gabinál, a Laguna Rendezvényházban a Mikulás csomag árának befizetésére azoknak is, akik nem tagjai az Egyesületünknek. Gondoltuk, lesz rá igény, de nem számítottunk ekkora érdeklődésre. Persze örültünk neki, mivel így több gyereket ajándékozhat meg a Mikulás.
Rájöttünk, egy lovasfogat kevés lesz, hiszen 120 címen 220 gyermek várja a Mikulást. Heni ismét megkereste a Scheik családot, kellene még egy lovasfogat. Ők örömmel vállalták ezt is. Arra a kérdésre, hogy mennyibe fog ez kerülni nekünk, a válaszuk az volt, semmibe. Nekik is természetes a gyerekeknek örömet szerezni, ők köszönik, hogy hozzájárulhatnak ehhez a szép kezdeményezéshez.
Állandó Mikulásunkhoz szükség lett még egyre. Nem kellett keresgetni, mivel egy apuka szívesen vállalta ezt a feladatot, sőt egy másik apuka felajánlotta, szükség esetén leváltja a Mikulásokat. Örömmel elfogadtuk ezt a segítséget is.
Mivel a vírushelyzet miatt nem lehetett csoportosulni az utcán, hogy ezt megelőzzük, segítséget kértem a Polgárőrségtől. Megkerestem az slnök urat, Janocha Gábort. Köszönte a megkeresést, természetesnek vélte a hozzájárulást ahhoz, hogy ez az esemény rendben megtörténjen. A sok címhez kellett egy útvonaltervet készíteni, amit Galambos Petra nagyon ügyesen megoldott. Megkértem Durkó Évát, díszítse fel a lovasfogatokat alkalomhoz illően, aki természetesen most is szívesen segített, mint minden rendezvényünkön.
Eljött a nagy nap, december hatodika, amit mi, szervezők is nagy izgalommal vártunk, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy elterveztük. Reggel nyolc órakor volt a találkozó a Scheik tanyán. Éva szépen feldíszítette a lovasfogatokat, de indulás előtt egyiknek a kereke lapos lett. A gazda nem esett kétségbe, azt mondta, „van másik”. Gyorsan átrakták a dekorációt, és indulhattak a Mikulások. Csatlakoztak hozzájuk a Polgárőrök két autóval, és végig kísérték őket az útvonalon. Ebben a nem könnyű vírusos időszakban sikerült mind a 220 db csomagot eljuttatni a gyerekeknek, ezzel is örömet szerezni, és boldogságot csalni az arcukra. Szeretném megköszönni a lelkes gyerekeknek, akik végig segítették a Mikulás bácsi munkáját: Galambos Botondnak, Bodó Róbertnek, Bodó Elizának, Nagy Dánielnek, Mikolay Máténak, Mikolay Milánnak, Sarkadi Dorinának, Erdélyi Kornélnak. Köszönet a Scheik családnak az önzetlen nagy segítségért, hiszen nélkülük ez az örömteli esemény nem jöhetett volna létre. Köszönjük a Polgárőröknek, az ő segítségükre mindig számíthatunk. Köszönet Durkó Évának, Mikolay Heninek, Galambos Gabinak, Galambos Petrának, Galambos Csabának, Pásztor Zsoltnak, Erdélyi Csabának. Nagyon büszke vagyok erre a lelkes csapatra, sikerült megoldani ezt a nem könnyű helyzetet. Bizakodjunk, hogy ebben az évben minden akadály nélkül jöhet a Mikulás bácsi a gyerekeinkhez, hiszen ők nagyon várják.

Oláh Istvánné elnök

+ fotók

Beszámoló a polgárőrség 2020-as évéről

Fogadják szeretettel ezt a beszámolót a Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért 2020.07.09-i tisztújítás óta történt tevékenységéről. Ebből is látszik, hogy ez alatt a rövid idő alatt is mennyi mindent sikerült együtt elérnünk.
Elsődleges feladatunk volt , hogy jogilag mindent tisztába tegyünk az egyesületet illetően. Módosítottuk az alapszabályt, bejegyeztettük a tisztségviselőváltást, történtek tagfelvételek. Könyvelőt fogadtunk, aki segített rendbetenni a kérdéses dolgokat, benyújtottuk 2019-évi mérleget.

Megigényeltük és megkaptuk az OPSZ-től a hivatalos polgárőr igazolványokat. Ehhez kapcsolódóan mindenki sikeres vizsgát tett polgárőr alapismeretekből.
Jelenleg 36 fő rendelkezik igazolvánnyal.
Ennek köszönhetően a Pest Megyei Szövetségnél minden esetre regisztrált szolgálatot tudunk adni, és ezt a 112 bejelentőn is rögzítik.
Több kérdésben egyeztettünk a gyáli őrsparancsnokkal. Elindítottuk az együttműködési megállapodás előkészítését a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, ami azóta aláírásra is került. Enélkül hivatalosan nem is működhetne az egyesület!
Többször nyújtottunk emberhiány miatt segítséget a gyáli rendőrőrsnek. 12 órás közös szolgálatot látott el valamelyik polgárőrünk a beosztott járőrrel.
Rendbehoztuk a régi szolgálati autót. Műszaki vizsga, szélvédőcsere, időszakos nagyszervíz, gumiabroncscsere történt.
Elkèszültek egyesületünk egyedi, hìmzett karpajzzsal ellátott pólói, saját logóval ellátott, jól látható mellényeink és téli sapkáink.
Felszereltük a szolgálati autót egy chip olvasóval, így az éjszakai szolgálatok során utunkba akadó elkóborolt kutyáknak próbálunk segíteni a hazajutásban.
Megvásároltuk az új szolgálati gépjárművünket, ami URH rádióval, fényhíddal is fel van szerelve, valamint az Országos Polgárőr Szövetség előírásainak megfelelően matricáztuk fel.
Egyre inkább beépült a köztudatba a bármikor hívható telefonszámunk. Az elmúlt bő két hónapban több, mint 50 bejelentés érkezett. Ezek nyomán sikeresen intézkedtünk több esetben magánlaksértés, garázdaság, ittas személyek, családi konfliktus vagy talált kutyák esetében.

Elindult a nappali járőrszolgálat, ami nagy előrelépés a település biztonságát illetően. Több visszajelzést kaptunk, hogy megnyugvással tölti el az embereket, hogy nappal is látják az autót.
Az állatok világnapja alkalmából kétnapos adománygyűjtést szerveztünk, melynek keretén belül nagy mennyiségű állateledelt, tisztítószereket és egyéb felszereléseket sikerült összegyűjtenünk az adakozók jóvoltából.
Mindenszentek ünnepének hétvégéjén éjjel-nappali jelenlétünkkel vigyáztunk a temetőbe látogatók biztonságára és a sírokon elhelyezett koszorúkra.
Biztosítottuk a Felsőpakony KSE minden hazai mérkőzését.
Saját szervezésben, koszorúzással emlékeztünk meg 1956 hőseiről.
Nagy sikerű ruhaosztást szerveztünk november 7-én. Egész nap vártuk az érdeklődőket a polgárőr bázison, és nagy örömünkre, sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.

A Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálattal is megbeszélést tartottunk, hogy miként tudnánk segíteni a munkájukat. Több esetben segítettünk már a jelzésük nyomán. Az ő közvetítésükkel a ruhaosztánál megmaradt férfiruhákat egy hajléktalan szállónak vittük el, a nőieket pedig Ócsára a Magyarok Európában Közhasznú egyesülethez.
Mikulás napján az egyesületi tagjaink gyermekeihez ellátogatott a polgárőr Mikulás, amivel remélhetőleg sok gyermeknek okoztunk örömet!

Azt gondoljuk, ezekből is látszik az irány, amit kitűzünk magunk elé, és ebben az évben is erre szeretnénk tovább haladni.
Idén is tervezünk karitatív, jószolgálati tevékenységeket. Szeretnénk növelni a taglétszámot, folytatni a képzéseket, és igyekszünk az eszközök, felszerelések tekintetében is fejlődni.
Valamint több pályázati kiíráson is elindulunk majd!

Köszönjük mindenkinek, akik velünk voltak ebben az évben, és hozzájárultak ahhoz, hogy a fent leírtak megvalósuljanak. Továbbra is számítunk a lakosság támogatására, és bízunk benne, hogy Önök is elégedettek a mi munkánkkal!

Janocha Gábor Zsolt, elnök
Papp Norbert, elnökhelyettes
Rap Zoltán Imre, elnökségi tag

+kép BUÉK 2021

LEGYEN ÖN IS POLGÁRŐR!

Ha valaki nyitott új ismeretek, élmények és tapasztalatok megélésére, és szervezett módon szeretné a települését és lakóközösségünknek segíteni, köztünk a helye!

Ha hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében, a példamutatásban, a közösségi összetartásban, és szeretne tenni
- a bűnmegelőzésért,
- a biztonságosabb közlekedésért,
- a gyermekek és fiatalok védelméért,
- a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
- a környezet- és állatvédelemért,
- a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
- valamint a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,

várjuk jelentkezését, akár férfi, akár nő, szívesen látjuk cspatunkban!

Ezen kívül Egyesületünk alapszabálya lehetővé teszi, hogy valaki úgy legyen tag, hogy nem lát el polgárőri tevékenységet. Ez az úgynevezett támogatói tagság.
Aki szeretné egyesületi tagként támogatni Felsőpakony polgárőrségét, havi 1000.-Ft-os tagdíj megfizetésével van rá lehetősége.
+3620/382-9011
polgarorseg@felsopakony.hu

+két kép

DECEMBERI FJE HÍRADÓ

December hónap 2020. évünk megkoronázása volt. Karantén ide vagy oda, tele volt eseményekkel, amire a karácsonyi készülődés adott okot. Ígéretünket beváltva, Ecsődi Jánossal a hagyományos PETŐFI TÉRI BETLEHEM felépítésével és az adventi dekorációval járultunk hozzá a község karácsonyához. December 6-án már kivilágított Betlehem várta az arra sétálókat, és az új, adventi koszorún meggyújtottuk az első gyertyát is. A második héten fölkerült az angyal a tetőre, és karácsonyfának öltöztettük be a közeli tuját, amire többen is hoztak függőket a régi, megőrzött díszek mellé. Nagy-nagy köszönet érte! És köszönet a néhány száz forintért, amit egy köztünk élő, szerénysorsú társunk ajándékozott Jézuskának! (Adjon a Jóisten érte százszor annyit neki!) Köszönet a karácsonyi ajándékként adventi koszorúba elhelyezett szaloncukor csomagért, amit szorgos kezek később a Betlehem padkájára raktak ki szép sorjában, és bárki vehetett belőle! Vízkeresztre el is fogyott, annak rendje s módja szerint.

December 20-án este 5 órakor „álcázott” egyesületi-baráti találkozónk volt a Betlehemnél, és forralt bor mellett együtt énekeltünk karácsonyi énekeket. Kicsit annak emlékére is, hogy pár éve még szeretetvendégséggel összekötve mindenki együtt ünnepelte a Karácsonyt advent idején itt, a mézeskalács illatú Petőfi téren, és együtt énekeltük a Mennyből az angyalt.

(Közben egy kicsit besegítettünk a Nagycsaládos Egyesület és a Kerty Party által szervezett MIKULÁS JÁRAT dekorálásába és a katolikus templom évről évre egyre szebb Betlehemébe is.)

December 8-án Kajászóra mentünk a további Tanösvényekre megrendelt akác gömbfa oszlopokért. Elkezdtük begyűjteni a pályázatunkkal nyert pénzből az új Betlehemhez szánt anyagokat is. Már készülődünk az új esztendő új feladataira, mert hisszük: eljön az idejük.

Reméljük, az év végére világszerte elkészült oltóanyagok segítségével megszabadulunk hamarosan a járvány fenyegetésétől is! Ha elvonulnak felőlünk a sötét fellegek, hálát adhatunk Istennek! Bár nagyok a veszteségeink, sok fájdalmas emléket őrzünk, de mi még megmaradhattunk a jövőnek.

Jó egészséget, járványmentes, boldog, békés, örömteli és tevékeny új évet kívánunk mindenkinek!


Durkó Éva FJE

Képaláírások:

Adventi összejövetelünk a Petőfi téren - 20201220_172535.jpg

Karácsonyi hangulatban - 20201213_191834

Felsőpakonyi Advent - 20201213_191820

Adventi összejövetelünk a Betlehemnél - 20201220_172551

Felsőpakonyi Advent - 20201208_163318

Fontos tudnivalók a vásárlók könyvéről 2021-ben

A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A kereskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabályok ingyenesen elérhetők; magyarorszag.hu / vissza a régi magyarorszag.hu oldalra / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / saját oldal / kereső oldal / keresés összeállítása.

A vásárlók könyvét panaszkönyvként ismerjük. A vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a szolgáltatás minőségére, a személyzet magatartására is, de kerüljük az alaptalan, indulatos vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!

Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű, folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható kettő vagy három példányos kivitelben. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a trafikok kivételével – a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.

A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, hogy a vásárló az üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét. A pénztáros környezete vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére. Az elhelyezés során ügyelni kell a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre vagy táskák mögött helyezték el.

Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja. (GDPR adatvédelmi szabály)

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A trafikokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók, hanem a Dohánytörvény. A dohánybolti vásárlók könyvét a jegyző nem hitelesíti. A vásárló panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a trafikban a panaszkezelő táblán kell feltüntetni. Ha a vásárló panaszát elutasítják, békéltető testülethez fordulhat. Az eljárás díjmentes.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens

+ logó és kép

Sport

NEM LESZ

Hátbelső

Hátlap

ÉVES RENDEZVÉNYTERV… 15-én egyeztetés…

TÉLI VESZÉLYEK - JOKER ANYAGOK

Téli veszélyek 1. - A téli közúti közlekedés veszélye

A téli időjárás/időszak során fokozottan figyelhetőek meg bizonyos veszélyeztető hatások. Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet a téli közlekedés, sportolás és ünneplés biztonságára a veszélyek bemutatásával, a javasolt megelőzési lehetőségek, követendő magatartási szabályok megismertetésével.

A téli közúti közlekedés veszélye
Pl.: csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a szűk látótávolság, valamint a kényszermegállások. A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a következőket javasoljuk:

 • Időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílus és sebesség;
 • Téli gumik használata, hólánc, fagyálló folyadék
 • Víz, takarók hosszú útra
 • Feltöltött telefon, térkép, GPS, elemlámpa
 • Működőképes fényszórók (ködlámpa)
 • Kényszermegállásnál a láthatóságról való megfelelő gondoskodás (láthatósági mellény, fényvisszaverő csík).
 • A közlekedés során különösen kell figyelni mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.
 • Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni! Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
 • Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, fagyálló … stb.).
 • Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.

Téli veszélyek 2. - Veszélyek az épített környezetben, szabadban tartózkodás során

 • Havas időben összefagyott hó, az ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak.
 • A hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további veszélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés, stb.).
 • Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos/használó köteles gondoskodni.
 • Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról gondoskodni, valamint a veszélyes, lelógó jégcsapokra (táblával, felirattal) hívja fel a járókelők figyelmét, hívjon segítséget a jégcsapok biztonságos eltávolításához.
 • Az időjárásnak megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges öltözék viselése ajánlott.
 • Tartózkodjon az alkohol fogyasztásától, meleg italok fogyasztása javasolt.
 • Huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat, ujjakat, ami élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét. A téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni arra, hogy csak a kijelölt helyen szánkózzunk, korcsolyázzunk, síeljünk, valamint mindig javasolt a védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak) használata.

Téli veszélyek 3. – Jeges jótanácsok

Szinte nem múlik el tél úgy, hogy ne értesüljünk olyan tragédiáról, amely a kellően még nem megvastagodott álló- és folyóvizek jégtakarójának beszakadása okozott. Mivel a mentésbe bevonható tűzoltó erők és eszközök helyszínre történő kiérkezése, amely a távolság miatt sokszor 15-20 percet is igénybe vehet, jelentős - ezért az alábbiakban néhány követendő jó tanáccsal szeretnénk segítséget nyújtani.

Befagyott állóvíz esetén:
A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik. Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók torkolatára is. Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket.

Befagyott folyóvizek esetén:
Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a „sodorvonal”-ban találhatóak. Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni. Sebesfolyású vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.

Mindkét esetben fontos tanács:
Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll. Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét. Jégen történő haladáskor síbottal vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.

A jég beszakadása esetén követendő magatartás:

 • A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás, recsegés és a jég felületének süllyedése. Ekkor a beszakadás esetleg még elkerülhető.
 • Azonnal hasaljunk a jégre (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé. Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé.
 • Ha a jég a korábbi előjelek nélkül szakad be, vagy túlságosan későn reagálunk, és már beszakadt alattunk, azonnal tárjuk szét karunkat és dőljünk előre, minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.

Ha a jégfelület alá kerülünk:

 • Tartsuk nyitva a szemünket és nézzünk felfelé.
 • Ha a jég hóval fedett, a közelben levő jégtörés helyét a fénysugár alapján fel lehet ismerni. Ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég beszakadásának helye csak igen nehezen ismerhető fel.
 • Próbáljunk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni. Végezzünk lábunkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karunkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát. Amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és ezután a kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni.
 • Ha a jég újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, amíg ki nem jutunk a partra vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk.

Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:

 • Hason csúszva közelítsük meg a jég közé került embert;
 • Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét (a jég törékeny). Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal, esetleg többet összekötve, vagy ruhadarabokkal).
 • Több segítőtárs esetén alkossunk láncot úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte levő lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személy biztonságban van mentőakciója során. Az odanyújtott segédeszközzel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre.
 • Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végrehajtani.

4. Biztonságos téli ünnepek

Minden évben előfordulnak karácsonyfa vagy az adventi koszorú miatti tűzesetek. Néhány hasznos tanács, hogyan lehet elkerülni, hogy az ünnepi hangulatból tragédia legyen.

A tűzesetekből származó tragédiák megelőzhetőek füstriasztó érzékelő felszerelésével. Fontos, hogy az érzékelők működését rendszeresen ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) elvégezzük. A tűzvizsgálati statisztikák két keletkezési okot regisztrálnak: az elektromos áramot és a nyílt lángot. A csillagszóró szikrái önmagukban nem tudják meggyújtani a fát, viszont ha rosszul helyezzük el – hozzáér a tűlevelekhez, vagy a papírdíszekhez – a felizzó, szikrát vető része meg fogja gyújtani azokat, majd a fenyőfát! A viaszgyertya használatát lehetőleg mellőzzük a karácsonyfán! Tűzvédelmi szempontból nem javasolt a fenyőfán elhelyezett gyertyák meggyújtása. Pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. Használatuk tűzveszélyes, emellett hirtelen erős zajt keltenek, ami ijedtséget, balesetet okozhat. A forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást adhat a termék használatáról, amelyeket a balesetek elkerülése érdekében minden esetben be kell tartani. A pirotechnikai eszközöket csak a meghatározott időpontban (szilveszterkor), vagy külön engedély alapján lehet használni. A petárda használata és birtoklása tiltott! A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú, továbbá a vevő által visszaadott tűzijátékot a forgalmazóhoz vissza kell szállítani, aki ezt köteles térítés nélkül visszavenni.

A segítségkérés szabályai (Mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj?)

 • A karácsonyfatűz rendkívüli gyorsasággal terjed, akár egy perc alatt leéghet az egész fa. Egy átlagos méretű helyiség két-három perc alatt füsttel telítődhet és öt-tíz perc alatt teljesen kiéghet.
 • Tűzvédelmi szempontból jelentős előnyt jelent, ha a lakásban van füstriasztó eszköz, tűzjelző berendezés, illetve tűzoltó készülék, ezek elősegítik a kezdeti tűz eloltását. Amennyiben lehetséges, akadályozzuk meg, hogy a tűz oxigénhez jusson, így a lángok nem terjednek tovább. Erre a célra alkalmas lehet a nem műszálas anyagból készült takaró, pokróc.
 • Azonnal tárcsázzuk a 112-t, hívjuk a tűzoltókat!
 • A legfontosabb, hogy nem szabad kockáztatni saját testi épségünket! Baj esetén az ember hajlamos a kapkodásra, pánikra. Gondoljuk át a fentebb leírtakat, s ezek tükrében tegyük meg a szükséges lépéseket családunk biztonsága érdekében!
 • Csillagszórókat tilos épületből kidobálni, mert sérüléseket és károkat okozhatnak.
 • Az erkélyeken lehetőleg csak nem éghető anyagokat tároljanak, ezzel megelőzhetik a felelőtlen emberek által kidobált csillagszórók, pirotechnikai termékek által okozott tűzesetek mind az erkélyen, mind azon keresztül a lakás területén.
2021_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2021/01/20 13:18 szerkesztette: bavegh