Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_02_feb

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. 2. szám, 2021. február

Lapzárta:2021. feb 08.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

FOGLALJUK EL A KALANDVÁRAT!

Kedves Lakosok, kedves Gyerekek!

Régóta várt pillanat következett el.
Hosszú idő után újra megnyitottuk a játszóteret!
A Magyar Falu Program keretében 5 millió forint pályázati forráshoz az önkormányzat az elmaradt rendezvényekre tervezett költségek átcsoportosításával további 5 millió forintot biztosított az új játék beszerzésére, így a kivitelező cég, a Bonita Játszóterek Group Kft. közreműködésével a megrongálódott, balesetveszélyessé vált mekis csúszda helyén egy új, korszerű, héttornyú kalandvár került telepítésre.
A cég tájékoztatása alapján a kínálatukban szereplő legnagyobb kalandvárból ez az ötödik általuk telepített az országban.
A szükséges szakhatósági engedélyek megérkeztek, a régi játékok felújítása, karbantartása megtörtént, és lesznek még teendők a továbbiakban is, ez azonban a játszótér üzemelését és biztonságos használatát nem befolyásolja.
A járványhelyzet jelentette szigorítások ugyan a tervezett ünnepélyes átadást nem teszik lehetővé, de bízom benne, hogy a családok, szülők és gyermekek is örömüket lelik majd az új és felújított játékokban.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

képek

Önkormányzat

SZOGYITÓL NEM VÁRHATÓ ANYAG

Ötös osztályzatot kapott az Állami Számvevőszéktől Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

Az Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének jelen idejű monitoring értékelését. Az integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és elszámoltatható egy szervezet működése, amely elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések megelőzését.

Az Alaptörvény alapértékeket, elveket fogalmaz meg, amelyek szerint a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a jogszabályokban előírt belső szabályzatok és nyilvántartások megléte, azok – jogszabályoknak, a szervezet működését meghatározó elemeinek – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazása.

„Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzés értékeléséről szóló jelentés a megyében található önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét, az önkormányzatok és hivatalaik együttes településenkénti osztályzatát mutatja be.

Ez alapján Felsőpakony ötös osztályzatot ért el!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik.

A szabálykövetésnek és a rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában kiemelt jelentősége van, amelynek nehéz megfelelni nap mint nap. Ezért a működésben a szabályozottság nélkülözhetetlen. A már kiépített integritás kontrollok érvényesülése, azok karbantartása, fejlesztése azonban ugyanilyen fontosságú a jövőben a hatásos és folyamatosan érvényesülő ellenálló képesség biztosítása érdekében.

Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért kiemelten fontosnak tartja a pozitív változások elindítását.

A korrupció elleni fellépés kulcsa az összefogás és a megelőzés. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata tevékenységével, intézkedéseivel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon ebben az időszakban is integritástudatos és szabályosan gazdálkodó önkormányzatok működjenek. Mindez alapját jelenti a közpénzügyekben az eredményes, hatékony és hatásos feladatellátásához, a lakosság jobb életkörülményeihez.

Ezúton is köszönöm valamennyi kollégám, munkatársam lelkiismeretes munkáját! A jövőben is mindent meg fogunk tenni az Önkormányzat és a Hivatal integritásának fenntartásáért.

Nagy János polgármester

Plusz vitamin

Ahogy az elmúlt években, úgy 2020 őszén sem maradt el a 65 év feletti felsőpakonyi lakosok számára készített egészségmegőrző csomagok kiosztása.
A méz, kakaó, nápolyi és vitamin mellett kézfertőtlenítő készítménnyel igyekeztünk segíteni a koronavírus elleni védekezést.
A kezdeményezés idén is folytatódik, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete az idei költségvetésben is tervezte az erre szánt összeget.
A tavaly kiosztott C-vitamin készlet azonban mára vélhetően fogytában van, a vírushelyzet ugyanakkor csak lassan enyhül, ezért az önkormányzat – az őszi csomagosztás mellett - azonnali vitaminok beszerzése mellett döntött.
A több mint ötszáz doboz étrend kiegészítő készítmény kiosztása a napokban megtörtént.

Ezúton jelezzük, hogy ha valakit nem találtak otthon, ha valakihez nem jutott el a doboz, február 26-ig utólagosan, előre egyeztetett időpontban, átveheti majd a Polgármesteri Hivatalban.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

fotó

Óvoda

Újszülöttek:

Zurinka Bíborka 01.07.
Kádár Liza 01.09.
Kocsis Nóra 01.29.
Kohán Mihály 02.01.
Kristóf Dávid Márk 02.04.

Magyar Kultúra Napja - Nem csak egy nap az óvodában

Az óvodai életben az óvodapedagógusok a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodóan a magyar népmesék, népi hagyományokat felevenítő mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó monda és mesevilág műveiből választanak. A magyar gyermekköltészet, a magyar népi hagyományok alapján a felhasznált irodalmi anyagokat az óvodapedagógusok módszertani tudatossággal válogatják. Óvodánkban a gyermekek mindennap találkoznak a magyar kultúra egy-egy elemével akár egy dalról, körjátékról vagy néptánclépésekről beszélünk. A gyermekek kedvenc meséi, versei, dalai – mind-mind a magyar népköltészetből kerülnek ki, mint például „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” vagy a sokat mondott „Gyerekek, gyerekek szeretik a perecet” kezdetű mondóka, de rengetegszer énekeljük a „Süss fel nap, Csiga biga gyere ki, vagy a Cifra palota” kezdetű dalokat. És a mindennapos repertoárt még folytathatnánk a végtelenségig. A fent leírtak alapján, könnyű volt összeállítanunk a Hétszínvirág csoport műsorát a magyar kultúra napjára. Minden elhangzott verset, dalt, bemutatott tánclépést, kedvenc vagy már jól ismert, tanult magyar irodalmi alkotást a gyerekekkel közösen választottunk ki. Műsorunk előadásával alkalmazkodtunk a kialakult helyzethez, és szerencsére, a fejlett technika segítségével minden érdeklődőnek az otthonába varázsoltunk egy cseppet az óvodások tudásából, tehetségéből, bátorságából.

Szaicz-Diera Ivett
Csete Melinda

Iskola

Katolikus

A felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

A nagyböjti idő

A farsangi időszak végével, február 17-én, hamvazószerdával kezdődik egyházunkban a húsvéti ünnepkör, ezen belül is a nagyböjt (latinul quadragesima). A nagyböjt kezdőnapja először vasárnap volt. Az őskeresztények vasárnap nem böjtöltek, ezért a VII. századtól a római liturgiában néhány nappal korábban, szerdán kezdték a nagyböjti időt. A „hamvazó” melléknevet azért kapta ez a nap, mert a vezeklőruhák megáldásakor a bűnbánók hamuval hintették meg magukat. Ez a gyakorlat - a hamvazás – mindmáig megmaradt bűnbánatunk külső jeleként.

A nagyböjt utolsó napja a Húsvét előtti szombat, nagyszombat. Ebben az időszakban a vasárnapokat nem tekintjük böjti napoknak, így jön ki a 40 napos böjt ideje április 3-ig.

A nagyböjt időtartama 40 nap, ami a Szentírásban és a keresztény hagyományban az események jelentőségét aláhúzó szám

- Jézus nyilvános életében végzett tevékenységeinek megkezdése előtt 40 napot böjtölt a pusztában
- 40 napig tartott a vízözön
- 40 évig vándorolt a zsidó nép a pusztában
- 40 napot töltött és böjtölt Mózes a Sínai-hegyen mielőtt megkapta a Tízparancsolatot
- Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt hirdetett a bűnös városnak, Ninivének, akik aztán bűnbánatuk jeléül nyilvános böjtöt kezdtek.

A Katolikus Egyház tagjai részére ebben az időszakban különböző előírások és ajánlások vannak érvényben, pl.:

- változik az orgonakíséret és a szentmise liturgiája is
- az oltárokon nincs virágdíszítés
- hamvazószerdán szigorú böjt és hústilalom van (14-60 éves korig), a 18-60 évesek háromszor étkezhetnek, egyszeri jóllakással
- a nagyböjt pénteki napjain hústilalom van, a fentebb említett módon
- hangos mulatozást ne rendezzünk és ne is vegyünk részt rajta

Nagy szeretettel hívunk minden kedves felsőpakonyi lakost a vasárnaponként 8-kor kezdődő szentmiséinkre!

Az ünnepi miserendet idejében kifüggesztjük, hirdetjük a szokott helyeken, interneten.

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

képek

Református

Betekintés a felsőpakonyi református hittanoktatás berkeibe

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” (Márk 10, 14)

A hittant 2013-ban vezették be az iskolai tantervbe az órarend részeként. Első évben az elsősök és az ötödikesek tanulhatták tantárgyként, majd felmenő rendszerben a 2016 –2017-es tanévre már az általános iskola minden osztályában választható tantárgy lett. A szülő és a gyermek eldöntheti, hogy erkölcstant vagy hittant fog tanulni. Most, hogy vége lett az első félévnek, és hála Istennek, az általános iskolákban a pandémia ellenére is folyt az oktatás, felkérem Himinec Nándor lelkész urat, válaszoljon néhány kérdésre, hogy betekintést nyerjünk a hittanoktatás berkeibe.

K. R: Az első kérdésem személyes jellegű. Ha jól tudom, lelkész úr még tanul. Milyen érzés a tanteremben a másik oldalon, a hallgatósággal szemben állni?

H. N.: Szeptemberben a tanév kezdetén egészen különös érzés volt nem a hallgatóság körében ülni az órákon, mivel innentől kezdve én voltam az, akinek érdekessé, élménydússá, és izgalmassá kellett tennem az órát. Hála az Úrnak, a teológián több alkalmunk is volt ezt a gyakorlatban megélni. Azonban, a gyakorlatok során biztosítva volt a szaktanár jelenléte. Csodálatos érzés az, hogy az Isten engem használ a gyermekek között. Nagyon fontosnak tartom, hogy már fiatal korban megismerjék az Istent a gyerekek, hiszen ez egész életükre irányt és célt mutat.

K. R.: Milyen az érdeklődés Felsőpakonyon a református hittan iránt? Hány osztályban hány gyerek tanul?

H. N.: A Felsőpakonyi Általános iskolában ebben a tanévben összesen 66 diák vesz részt a református hittanórán. Osztályokra lebontva eléggé vegyes létszám mutatkozik. Van olyan évfolyam, ahol 2 diák van, egy másik évfolyamon pedig 17. A többi évfolyamot tekintve ezek között változik a tanulók száma. A gyerekek nyitottak és érdeklődőek, szívesen vesznek részt az órákon. Véleményem szerint a tanulók élvezik a hittan órákat, igyekszem minél közvetlenebb és bizalmi kapcsolatot kialakítani az osztályokkal. Így nemcsak az adott óra anyagáról, hanem más, életfontosságú dolgokról is beszélgetünk.

K. R.: A hittanosok általában templomba járó családok gyermekei, mind reformátusok?

H. N.: Nem minden gyerek református, és nem minden református diák szülei mondhatóak aktív gyülekezeti tagnak. De ez nem is feltétele a hittan oktatásban való részvételnek. Én, személy szerint, minden tanulóért hálás vagyok, aki a református hittanra jár. Hiszem azt, hogy amit az órákon megtanulnak, azzal otthon a szüleiket is építik lelkileg.

K. R.: Milyen tanítási eszközök állnak rendelkezésre e tantárgy elsajátításához?

H. N.: A tankönyv nagy segítséget jelent a tanórák megtartásának a megtervezésében, illetve az iskola is biztosít technikai eszközöket, mint például vetítő és laptop. Ezekkel is színesebbé, érdekesebbé lehet tenni a tanórákat.

K. R.: Hogyan tudja tiszteletes úr érdekesebbé, élménydúsabbá tenni az órákat?

H. N.: Azt kell, hogy mondjam, számomra az Istenről való beszéd mindig izgalmas volt. Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek felé ezt koruknak és készségeiknek, képességeiknek megfelelő formában és módon közvetítsük. Ebben nagy segítséget nyújt egy játék vagy akár egy bibliai történet szituatív eljátszása. A figyelem felkeltése és fenntartása az egész órára vonatkozik. Lényeges számomra, hogy ne egyhangú, tankönyv szagú ismeretet kapjanak a gyerekek az órák során.

K. R.: Mi az a többlet, amit a hittan az erkölcstannal szemben biztosít a gyermekek részére?

H. N.: Úgy gondolom, a hittan nem pusztán többlet tudást ad a gyermek számára. A hittan az Istent, a Mindent, az élet lényegét kínálja a gyerekeknek. Tulajdonképpen ennek az órának nem a legmegfelelőbb definiálása a hit-tan. Hiszen a hitet nem lehet megtanulni. Fontos az ismeret a hithez, ezt már 6-7. osztályban tudatosítjuk a gyerekekkel. Szükséges, hogy megismerjék a Bibliát, megtanulják a történeteket, és tanuljanak arról kicsoda az Isten. De a hitet, azt csak átélni és megélni lehet. Ebben a tekintetben a hittan óra egy magvetés, amely keretein belül az Istenről való tudást és bizonyságot elvetjük a gyerekek szívében annak a reménységnek a tudatában, hogy az Isten a kellő időben szárba szökkenti azt.

K. R.: Van-e hittanoktatás az óvodában? Hogyan lehet a kicsikhez szólni a Biblia nyelvén?

H. N.: Sajnos, a jelenlegi járvány helyzetre való tekintettel az óvodán belüli hitoktatás nem lehetséges. Szeptember folyamán pár alkalommal volt lehetőségem az óvodáskorú gyermekekkel is foglalkozást tartani. Úgy gondolom, ebben a korban az ének, a zene, és a játékok kiemeltebb szerepet kell, hogy kapjanak. Bár egy-egy bibliai történet átadása során az elbeszélés a legközkedveltebb módszer, mégis fontos tudatosítani már egészen kicsi gyerekeknél is, hogy ezek a történetek nem mesék.

K. R.: Köszönöm szépen, tiszteletes úr, a kimerítő tájékoztatást. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy gyermekeinknek lehetősége van szentírási történetek alapján is olyan fontos témák, kérdések feldolgozására, amelyek segíthetik az eligazodást az élet apróbb és nagyobb dolgaiban.

Kádár Rozália

Könyvtár

Leltározás a könyvtárban

Az új könyvtár átépítési és állomány kialakítási munkálatainak befejezése után alkalmasnak láttam az időt állományunk leltározására. A vírushelyzet miatt jelenleg úgysem látogatható a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, így nyugodtabb körülmények között és gyorsabban be tudtuk fejezni az állományellenőrzési munkát. A jelenleg érvényben lévő könyvtári törvény alapján amúgy is esedékessé vált az időszaki leltározás elvégzése. 2021. január 19-től megkezdődött a dokumentumok egyenkénti adatbázisunkba való behasonlítása. Az állományellenőrzés 7 db dokumentum hiányát mutatta ki, ami nem tekinthető számottevőnek, és a könyvtári szabályzat ezt a hiány mennyiséget még bőven elfogadottnak tartja.

Reméljük, a vírus miatti korlátozások most már hamarosan feloldásra kerülnek, és újra fogadhatjuk könyvtárunk és közösségi házunk látogatóit. Amint módunk és lehetőségünk nyílik rá, szeretnénk megtartani az új könyvtár hivatalos átadó ünnepségét.

Verró-Vida Nikoletta intézményvezető

kép

Civil

TÁMOGATÓI TAGSÁG

Egy újfajta támogatási lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmet.

Egyesületünk alapszabálya lehetővé teszi, hogy valaki úgy legyen tag, hogy valójában nem lát el polgárőri tevékenységet. Ez az úgynevezett támogatói tagság.

Aki szeretné egyesületi tagként támogatni Felsőpakony polgárőrségét, havi 1000.- Ft-os tagdíj megfizetésével van rá lehetősége. Ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy településünkön továbbra is a jelenlegi színvonalon működjön a polgárőrség.

Nagy János Polgármester Úr, Czeczidlovszky Gábor Alpolgármester Úr és Bagoly Richárd önkormányzati képviselő Úr is csatlakozott már ilyen formában hozzánk.

Leendő támogatói tagjainkat megilleti egy tagsági kártya és egy ehhez tartozó nyakpánttal is megajándékozzuk.

Természetesen a hagyományos módon is várjuk új tagjainkat sorainkba!
Havi egy esti járőrszolgálat teljesítésével is teljes jogú polgárőr lehet valaki.


Keressenek minket az alábbi elérhetőségeink bármelyikén vagy itt a facebookon!
+3620/382-9011, +3630/574-8633
polgarorseg@felsopakony.hu

JANUÁRI FJE HÍRADÓ

(Néhány gondolattal a karanténos idők kellős közepén.)

Hittel és reménnyel íródtak decemberben: készülünk az új esztendő új kihívásaira, mert holmi járvány ebben meg nem akadályoz bennünket. Jönnek jobb, veszély nélküli idők, és mi készen állunk a fogadására. Ám, sajnos, a harcnak még mindig csak az elején járunk: a szabadító, a nagyon várt covid elleni vakcina s vele az oltás nem merkúri szárnyas léptekkel halad, csupán a bicebócák csoszogásával vánszorog. Idősebbként már megszoktuk, hogy türelemmel legyünk, hisz egész életünk erről szólt, no de a fiatalság! Akik csikómód száguldanának a szélben! Nekik bizony megpróbáltatás, és az eszük kereke is arra jár, hogyan tudnák ledobni a bezártság nyűgét.

Nehéz helyzetben az ország: legfontosabb az életek megóvása, de kellene a munka is, a megszokott nyüzsgés, a biztos kereset! Félárbócon a gyárak, üzemek sora. Bezárt - lehúzott redőnyű üzletek, vendégváró és vendéglátóhelyek, megszépült, kistafírozott, ám mégis üresen tátongó kulturális intézmények, csönddel válaszoló stadionok és elnéptelenedett korzók áhítják vissza a korábbi ritmust. Munkahelyüket, keresetüket féltők, jövőjükért és egészségükért aggódók, az egyik pillanatban vírustagadó, másikban a vészhelyzet feloldásáért ágálók hada hallatja szavát, s közben a csendben, fegyelmezetten értünk dolgozók tömege viseli a terhet, teszi a dolgát, ment életeket, vagy (sajnos) temeti az áldozatokat. Mint mindig.

„On line” az életünk még tán hónapokig. Különös játéka a sorsnak, hogy a fáradtságra, a rohanásra, a panaszkodás helyére most a bezártság, a magányosság zokszava került. Ilyenek vagyunk mi emberek: a csöndnek, a nyugalomnak sem találjuk meg a helyét. Talán, mert annyira elszoktunk attól, hogy néha magunkba forduljunk, visszafogjuk indulatunkat, messzebbre tekintsünk lelki szemünkkel.

Egyesületünk is lecsendesült a januári hideg-langyos hetekben. A tervezés, a kósza ötletek, s Urambocsá’, a pihenésnek időszakát éljük. Hála a vidéki életnek, itt nincs hiánya térnek és levegőnek. A depresszió nem jellemző, sőt, mindig örülni lehet valaminek! Hol a szállingózó hónak, vagy a kora reggeli verőfény eget színesre pingáló játékának, hol a januárban már kibúvó kerti hóvirágok fehéren bókoló fejecskéinek s a téltemető avarból előbúvó sárgájának, hol meg egy-egy örömteli találkozásnak az utcán vagy a templomban, ahol gyorsan elsorolhatjuk: mi történt velünk mostanában.

Két örömhírünk is van: új taggal szaporodtunk a gimnazista Sebők Laura személyében, aki az „on line” idők szabadságát hasznosítva, hol iskolai kiállítást és Betlehemet épített velünk, hol meg a térképes falutáblák felállításában segédkezik nekünk. Igaz, még csak tiszteletbeli tagunk, de jó érzés megtapasztalni ismét, hogy a példa ragadós! Gyerekeink: Balázs, Miklós, Bea nyomában (rejtőzködő külső támogatóink) Laura személyében már az unoka lépett a sorba, akire számíthatunk! (Íme, ő is egy követendő példa! Ilyen fiatalokra áhítozunk a sorainkba évek óta!) Segíthettünk az iskolának is: Balázs fiam támogatói jóvoltából és erőbedobásával bútorokat ajándékozhatott egyesületünk a Herman Ottó Általános Iskolának.

Elkészítettük éves programunkat, miként azt mások is tették. Amúgy lesz, ami lesz alapon. Sajnálattal észleltem az Agora legújabb számában, hogy többszöri beadványunk ellenére sem szerepel az önkormányzati költségvetésben a Falumúzeum megvalósításának terve. Igen, hogyne tudnám! Sok más, fontos tennivaló van a községben. Az eddig elért eredmények mögött is rengeteg elszánt akarat, szorgalom és munka rejlik, erős oszlopai tartják a község jövőjét. Jól is van ez így, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a jövőt szolgálja a múlt értékeinek megőrzése, megismerése, értékelése is!

A Kardos Lajos-gyűjtemény óvó-védő otthonért, kiállító helyiségért esdekel! Az iskolakert erre alkalmas területén megvalósítva ÉRTÉKTÁRAT alkotna, és kiegészíthetné egy hozzá csatlakozó gyakorlókert, ahol a gyerekek megtanulhatnák a növénytermesztés különleges és csodálatos világát. Erre törekedni kell, hogy minél előbb megvalósuljon! Indítványoznánk is egy alapítvány létrehozását, hogy adományokkal járuljunk hozzá az Önkormányzat vállalásához! Ehhez azonban szükségét érezzük annak, hogy bekerüljön a költségvetésbe, mert e nélkül soha nem fog megvalósulni. Ez pedig bűn lenne. Kérünk minden egyetértő lakost: támogassák ezt a célt, álljanak mellénk! SEGÍTSÜK EGYÜTT A FALUMÚZEUM LÉTREJÖTTÉT!

Durkó Éva FJE

képaláírás:

Ahogy mi szeretnénk látni a Falumúzeumot

ADÓ 1%

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek
adója 1%-át juttathatja. Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)

Egyenlő Esélyt Közalapítvány
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 6550011611003430

Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete
Adószám: 18754821-1-13
Számlaszám: 65500116-31136587-53000004

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 65500116-30039294-53000015

Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066

A Pest Megyei Iparkamara közleménye

A kkv-szektor vállalkozásainak nyújtott térítésmentes gazdasági és hitelhez jutási tanácsadásról, valamint uniós pályázatról, bizonyítvány és mesterlevél hitelesítésről 2021. januártól

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40., pmkik.hu ) tanácsadó szolgáltatást nyújt a kkv-szektor vállalkozásainak. A tanácsadás a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelését és a jogszabályi rendelkezések alkalmazását segíti, telefonon és „e-mail”-ben történik a (+36) 70-967-9669 telefonszámon és a tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járványveszély miatt szünetel!

A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a Kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A tanácsadásnak nem része az ügyintézés és az okiratszerkesztés.

A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási, valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás megfizetésére, továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.

A tanácsadás fogalma, értelmezése; a tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ.
A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, kitárgyalja, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint ezekhez miként igazodnak a tények és a vállalkozó elképzelése. A tanácskérés és a tanácsadás folyamatában a felek közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadottakra, de a lehetőségek közül a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak látszó döntést.

A tanácskérések során előadott kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, vállalkozásonként eltérő a megoldás módja is. Más cég által választott módszert a sajátosságok elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak visszafizetése szerződéssel lekötött kapacitás és elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek.

További információs lehetőségek;

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest Megyei Iparkamara honlapján az „Aktuális” menüpontban megtekinthetők. ( pmkik.hu )

VALI – Vállalkozói Információ, vali.ifka.hu
Hitelek, képzések, pályázati felhívások, gyakori kérdések és válaszok

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő támogatása

Hitelek;
mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank

mkb.hu MKB Bank Nyrt.

erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz

kavosz.hu Új Széchenyi Kártya Program

Pályázatok;
Magyar Multi Program – Szakértői portál – minősített szakértők
mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100. Telefon: (+36) 1-312-22-13

materal.energiagazdasag.hu pályázati tanácsadás - pályázatírás

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ); 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
magyarorszag.hu / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és hatósági bizonyítvány kiállítása magyar bizonyítványról / oklevélről;

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI)
1062 Budapest, Bajza utca 52.
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.: 359
Telefon: (+36- 1) 428-9600
Mobil: (+36-30) 986-9396
Web: offi.hu
E-mail: info@offi.hu

Hiteles fordítás után hatósági bizonyítvány kérelem;
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (+36- 1) 374-2100, (+36- 1) 374-2492
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu

Médiatámogatás a kkv-szektor vállalkozásainak;
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című, fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, ismeretterjesztő műsorai megtekinthetők és visszanézhetők fixhd.tv hivatalos honlapon és a YouTube oldalon is a műsor címének beírásával.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner

+logo és fotó

Sport

A cél változatlan!

A mögöttünk hagyott szilveszterkor talán sokak kívánsága ugyanaz volt, hogy álljon helyre a „világ rendje”, és hagyjuk magunk mögött ezt a pandémiás időszakot. Egyesületünk kívánsága se volt más, hiszen a futball szurkolók nélkül egy más világ. A hit nélküli szurkolótábor még a győzelemre álló csapattal is elveszíttetheti a mérkőzést, hát még egy szurkolók nélküli csapat.

Csapatunk idejekorán elkezdte a felkészülést, január első hetén munkába állt Megyesi László gárdája. Mint arról korábban beszámoltunk, több sérült játékos is nagy hiányt jelent, és ilyenkor télen mindig nehezebb őket pótolni, tekintve a kisebb játékosmozgást. Edzőnk nagy hitvallása a fiatalítás, ezt számításba véve mindhárom érkezőnk már ebben a században született. Védelmünk több oszlopos tagja is sérüléssel bajlódik, így azt kellett igazán megerősítenünk, két játékossal ezt sikerült is orvosolni. Kiss Botond baloldalon bevethető a védekező szekcióban, Szabó Áchim személyében pedig egy igen csak univerzális játékost ismerhettünk meg, szélső játéka bárhol erősségünk lehet. Kálazi Tamás a támadófocink egyik fegyvere lehet idén tavasszal. Egy kis érdekesség Áchimmal kapcsolatban, hogy a szlovák KFC Komárno csapatától érkezett hozzánk, egyenesen a Szlovák 2. ligából (értsd: itthon NBII) jutott el Felsőpakonyra. Mindhárom labdarúgónak sikeres beilleszkedést, és eredményes játékot kívánunk.

A felkészülés, mint említettük, január első hetén elkezdődött, de nem a hagyományos formában, mivel csapatunk alig-alig tréningezett „itthon”. Több alkalommal is a taksonyi műfüves pályán készültünk, illetve edzőmeccseink helyszínén. Nagy öröm a sok sérüléssel ellentétben, hogy Veibl Viktor egészségi állapota is rendbe jött, így teljes értékű munkát tudott végezni a csapattal, bízunk benne, hogy idén nála is kinyílik a gólcsap.

Az utánpótlásunkat tekintve, Farkas Dominik is csatlakozott az edzésekhez, így Lőrincz Botond, és Balázs Áron mellett 3. ifistaként bizonyíthat a legnagyobbak között. Ez azt jelenti, hogy ő már a 7. saját nevelésű játékosunk, aki az idei keretünk tagja, ezzel is minősítve az egyesületnél évek óta tartó profi hozzáállást egészen a legkisebbektől kezdve, az U19-es korosztályig bezárólag.

A címben említett cél ténylegesen változatlan, mégpedig a tabella első 6 pozíció egyike. Ez természetesen év elején még a bennmaradás volt, de látva Megyesi Laci és csapata hozzáállását, teljes mértékben megváltozott.

A tavalyi évről elmaradt mérkőzések a tavaszi fordulók előtt kerülnek pótlásra. Ezek eredményeiről az Agora következő számában tudunk beszámolni.

Ami pedig magát az egyesületet érintő legfontosabb hír, az nem más, mint az öltözőbővítés. Nagy János elnökünk hosszú hónapok munkájának köszönhetően sikeresen megszerzett minden engedélyt a pályázathoz, amit a Magyar Labdarúgó Szövetség elbírált, és megkaptuk a támogatást. Ez azt eredményezi, hogy még az idei évben nekiláthatunk az öltözői komplexum teljes bővítésének. Ez óriási fejlődés, tekintve, hogy jelenleg egy nagyobb létszámú edzésnél elég szűkösen fér el a teljes gárda (ami persze öröm az ürömben). Bízunk benne, hogy a következő szezont már ebben az új öltözőben kezdhetjük meg.

Addig is, aki nem szeretne lemaradni az aktuális hírekről, infókról, mérkőzések eredményeiről, kövessen Minket Facebook-on Felsőpakony KSE néven.
Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

fotó

Hátbelső

Hátlap

Joker anyagok

A téli közúti közlekedés veszélye

A téli időjárás/időszak során fokozottan figyelhetőek meg bizonyos veszélyeztető hatások. Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmet a téli közlekedés és sportolás biztonságára a veszélyek bemutatásával, a javasolt megelőzési lehetőségek, követendő magatartási szabályok megismertetésével.

A téli közúti közlekedés veszélye
Pl.: csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a szűk látótávolság, valamint a kényszermegállások. A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a következőket javasoljuk:

  • Időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílus és sebesség;
  • Téli gumik használata, hólánc, fagyálló folyadék;
  • Víz, takarók hosszú útra;
  • Feltöltött telefon, térkép, GPS, elemlámpa;
  • Működőképes fényszórók (ködlámpa);
  • Kényszermegállásnál a láthatóságról való megfelelő gondoskodás (láthatósági mellény, fényvisszaverő csík).
  • A közlekedés során különösen kell figyelni mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.
  • Szélsőséges időjárási viszonyok között nem biztonságos az utazás, különösen, ha nagyobb távolságra kell eljutni! Ha feltétlenül szükséges útnak indulni, mindig kísérő társsal tegye, és csak abban az esetben, ha meggyőződött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak.
  • Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül szükséges, ha gépjárműve megfelelő műszaki állapotban van, és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, fagyálló … stb.).
  • Amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni, a motor járatásával fűtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.

Módosul a népszámlálás időpontja, 2021.02.06.

A koronavírus okozta világjárványra tekintettel – számos más európai országhoz hasonlóan – Magyarország is elhalasztja az idén tavaszra tervezett népszámlálást. A február 5-én megjelent, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II.5.) Korm. rendelet 9/C. §-a szerint a népszámlálásra 2022. október 1. és november 20. között fog sor kerülni.

forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A Magyar Közlönyben megjelent 45/2021-es rendelet szerint:
- a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló korányrendelet kiegészül a 2021. évi népszámlálással kapcsolatos eltérő rendelkezésekkel,
- Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani,
- az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni,
- az adat-előkészítési, adatfeldolgozási folyamat 2023. november 28-ig tart.

Ünnepnapok, pihenőnapok, és a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapok 2021-ben

március 15. hétfő - Nemzeti ünnep pihenőnap (3 napos hétvége)
április 2. péntek - Nagypéntek pihenőnap
április 5. hétfő - Húsvét pihenőnap (4 napos hétvége)
május 1. szombat - Munka Ünnepe hétvége
május 24. hétfő - Pünkösd pihenőnap (3 napos hétvége)
augusztus 20. péntek - Államalapítás ünnepe pihenőnap (3 napos hétvége)
október 23. szombat - '56-os Forradalom ünnepe hétvége
november 1. hétfő - Mindenszentek pihenőnap (3 napos hétvége)
december 11. szombat - munkanap áthelyezett munkanap
december 24. péntek - Szenteste pihenőnap
december 25. szombat - Karácsony hétvége
december 26. vasárnap - Karácsony hétvége (3 napos hétvége)
2022. január 1. szombat - Új Év hétvége

Újra adómentes a pálinkafőzés

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két eddig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző személyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat. Újdonság idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is. Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást készít, amit elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de adatai megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés megszerzését, valamint a változásokat 15 napon belül kell bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság munkatársai végzik. Valótlan adatok megadása vagy a főzés bejelentésének hiánya miatt a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot le is foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bérfőzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót fizetnie, az 50 litert meghaladó, vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 333 385 forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok alkoholterméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.

A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az adóraktári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent kivételt.

forrás: NAV

+NAV logo

Ingyenessé vált az állami ügyintézés

Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé, idéntől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-vel.

Ez az újabb adócsökkentés évi ötmilliárd forintot hagy az ügyintéző magyar állampolgároknál és vállalkozásoknál - hangsúlyozta.
Az egyik legrégebbi múltra visszatekintő állami bevétel a közigazgatási hatósági eljárási illeték, amelyről éppen a koronavírus-válság idején mondott le a kormány - jelentette ki Izer Norbert.
„Azzal együtt, hogy az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezéséhez kapcsolódó befizetések évszázadokkal korábban még a királyi, császári udvar bevételét gyarapították, és a bélyeg formában történő fizetés mellett megjelent a banki utalás; de adózástörténeti szempontból mégis a legfontosabb dátum a 2021. január 1-je, amikortól ezen eljárások illetékmentesek lettek” - fogalmazott.
Főszabály szerint 2021. január 1-jétől az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások nem esnek eljárási illetékkötelezettség alá - ismertette a jogszabályváltozás lényegét az államtitkár. Mint mondta, az intézkedés amellett, hogy évente ötmilliárd forinttal többet hagy a családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál, az ország versenyképességét is javíthatja. Az ügyintézés is gyorsabbá, és az állam oldalán is egyszerűbbé válik. Az ügyintézőnek nem kell ellenőriznie az illetékfizetés megtörténtét, rögtön az adott ügyre koncentrálhat.
Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessé válásával a cégeknek például ingyenes lesz a korábban még 10 ezer forintba kerülő adóügyi méltányossági kérelem. Ez most, a koronavírus-válság miatt nagy segítséget jelenthet a nehéz helyzetbe került cégeknek - emelte ki Izer Norbert.
Idéntől gyakorlatilag megszűnik az általános, háromezer forintos illetékfizetési kötelezettség. Így több igazolás is ingyenesen beszerezhető. Január 1-től már nem kell illetéket fizetni a többi között a közös háztartásban élésről, az életvitelszerű helyben lakásról, az élettársi kapcsolatról vagy a telephely alkalmasságáról szóló igazolás kiállításáért. A birtokvédelmi eljárásért, valamint a jegyzőnél tett bejelentésekért sem kell fizetni, így például a kereskedelmi tevékenység bejelentésért sem - sorolta az államtitkár.
A január 1-től hatályba lépő kedvező változás révén nemcsak az általános, háromezer forintos illeték szűnt meg, hanem több elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő, speciális illetéktétel is. Azaz már nem kell eljárási illetéket fizetni az elsőfokú építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokért (például építési, bontási, használatbavételi engedélyezési eljárás, a használatbavétel tudomásul vétele), illetve a közigazgatási eljárásban kiállított, nem díjköteles másolatokért, kivonatokért - ismertette az államtitkár.
Az adminisztrációs terhek csökkentése legalább olyan fontos, mint az adóterhek csökkentése - húzta alá Izer Norbert.
„Az elsőfokú közigazgatási eljárások illetékmentessége egy olyan kiemelt kormányzati intézkedés, amely napjaink két legfontosabb adópolitikai célkitűzését egyszerre teljesíti” - jegyezte meg az államtitkár.

forrás: MTI - 2021. január 10.

Jelentős közlekedési fejlesztések az agglomerációban

Felsőpakonyról sokan ingáznak, akár naponta – munkába, iskolába – Budapestre. A felmérések alapján tízből három ember választja a tömegközlekedést, amikor az agglomerációból a fővárosba utazik. A fennmaradó kétharmaduk pedig autóba ül, s nem tudja elkerülni a dugókat.
Ebből a csapdahelyzetből javasol kiutat a – társadalmi egyeztetésen lévő – Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, amely átfogó hálózatfejlesztési koncepciót ad, s a dugóban álldogálás helyett szabaddá tesz évente 150 milliárd forintnyi munkaórát. Továbbá a rozsdás, ipari vágányok alatt hatalmas kihasználatlan területeket szabadíthat fel, és állíthat a város fejlődésének szolgálatába a Stratégia: minőségi terek, például új P + R & B + R parkolók, minőségi parkok, megszépülő, korszerű vasútállomások létrehozásával, valamint azzal, hogy sűrűbben járnak majd a vonatok az Önök települései és a főváros között.
S hogy mindezeken túl még mit ad ez az agglomerációban élő polgárok számára? Nemcsak pénzt, hanem időt takaríthat meg az ingázóknak, akik többet lehetnek szeretteikkel, több idő jut pihenésre vagy az otthoni teendőkre. Amikor viszont munkába jönnek, nem kell órákat dugókban tölteniük, könnyen találhatnak helyet autóiknak a P + R & B + R parkolókban.
Az átfogó hálózatfejlesztési koncepció részleteit a budapestvasut2040.hu/ oldal mutatja be. Az ott található interaktív térkép segítségével vasútvonalakra lebontva lehet megnézni a tervezett fejlesztést.
A Stratégiát bemutató kisfilm pedig az alábbi oldalon érhető el: youtube.com/watch?v=RWJTinNx00Y&feature=emb_logo
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát február 4-én mutatta be Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója. A Stratégiáról társadalmi egyeztetés indult, amely megelőzi a Kormány döntését, így a kérdőív kitöltésével mindenki elmondhatja véleményét, amelyek beépítésére van lehetőség.

A Stratégiáról

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia az utóbbi 100 év legnagyobb vasútfejlesztéseit átfogó, a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedés – a MÁV elővárosi vasútvonalai és a hévvonalak – fejlesztéséről szóló dokumentum. Egy megújult, kibővült hálózaton színvonalas vasúti szolgáltatás jön létre, amely természetes, környezet- és klímabarát választást kínál a városba irányuló és a városon belüli utazás során egyaránt.
A Stratégia legfőbb célkitűzése az elővárosi kötöttpályás közlekedés versenyképessé tétele. A jövőben nemcsak a mainál gyorsabban és kényelmesebben, hanem egységes bérlettel lehet majd utazni. A vonatok a mainál jóval sűrűbben járnának, a legforgalmasabb, fonódó szakaszokon néhány percenként követnék egymást. A megújult vonalakon legalább 3 metróvonal és számtalan úti cél lenne elérhető átszállás nélkül.

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
Kommunikációs Főigazgatóság tájékoztatója alapján

(Plagizáltam az infokommunikációs anyagot, pár mondatot átírtam benne.)

2021_02_feb.txt · Utolsó módosítás: 2021/02/12 12:13 szerkesztette: kadar.rozalia