Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_03_marc

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. . szám, 2021.

Lapzárta: március 05.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Hivatalban az új jegyző

Március 1-jén, hétfőn a polgármester előtt letette hivatali esküjét Farkas Renáta, Felsőpakony új jegyzője.
A pályázatra hat jelentkező közül választották ki Farkas Renátát a távozó dr. Göndör-Kökény Katalin helyére Felsőpakony jegyzői székébe.
Új feladatköréről, terveiről kérdeztük.

- A jegyzői hivatás egyik alapvető célja, hogy a törvényesség őreként, az államigazgatás legalsó szintjeként felügyelje az önkormányzat és a hivatal törvényes működését. Mi motivált arra, hogy ezt válaszd hivatásodnak?
- Amikor 2015-ben elkezdtem a közigazgatás-szervező képzést az egyetemen, és a közigazgatás több területét részletesebben megismertem, már akkor éreztem, hogy az önkormányzati igazgatás az, ami legközelebb áll hozzám, és a későbbiekben ezen a területen szeretnék dolgozni. Hamar megfogalmazódott bennem, hogy egyszer jegyző szeretnék lenni, ennek hatására folytattam tanulmányaimat, melyek jelenleg is tartanak. Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy szülőfalumban, helyi lakosként dolgozhatom Felsőpakonyért, a felsőpakonyiakért.

- Mit érzel a legnagyobb kihívásnak új feladatodban?
- A jegyzőnek mindenkor arra kell törekednie, hogy a legmagasabb szakmai színvonalon lássa el a feladatokat, úgy, ahogy azt a törvények megkívánják, a köz érdekét szem előtt tartva. Emellett szeretnék a hivatali dolgozókkal, az intézményvezetőkkel és a képviselő-testülettel is egy olyan munkaviszonyt kialakítani, amelyben bizalommal fordulhatnak hozzám, és bíznak a döntéseimben.

- Milyen hosszútávú elképzeléseid vannak a hivatal tekintetében?
- Hosszútávon elvárásként jelent meg a polgármester részéről, hogy gyors és hatékony munkavégzés alakuljon ki a hivatalban, célom lesz, hogy a gyakorlati életbe átültessem ezt az elképzelést. Ezenkívül fontosnak tartom, hogy a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott célokat a hivatal segítse, megteremtve azokat a jogi feltételeket, amelyek alapján a döntéseket végre lehet hajtani.

- Jegyzőként hogyan tervezed a kapcsolattartást a lakossággal?
- Napjainkban az egyik legjobb kapcsolattartási lehetőséget a közösségi média és az internet jelenti. Egy olyan kicsi településnél, mint Felsőpakony, kiemelten fontos a lakossággal szembeni készségesség, rugalmasság, türelem és a megfelelő bánásmód, melyek betartását elvárom magamtól és a hivatal dolgozóitól egyaránt. A jegyző az állampolgárok ügyeinek gördülékeny intézését hivatott segíteni, melynek során törvényes keretek között, jogszerűen működik mind a lakosság, mind a képviselő-testület felé.

- Mikor nem a hivatalt vezeted, mivel foglalkozol?
A munka mellett jelenleg még egyetemre járok levelező tagozaton, ami nagyrészt leköti az időmet, ezenkívül a szabadidőmben igyekszem minél több időt tölteni a családommal és a barátaimmal, illetve sokat olvasok.

Köszönöm a beszélgetést, munkádhoz sok sikert kívánunk!

A polgármester és a képviselők számára a jegyzővel való együttműködés egyfajta bizalmi viszonyt is jelent, hiszen döntéseink előkészítése és azok végrehajtása azon a csapaton múlik, amelynek első embere településünk jegyzője. Személye biztosítja az önkormányzat és a hivatal törvényes működését, szerepe az is, hogy felhívja a figyelmünket arra, ha olyan terepre tévednénk, amely a jogszabályokkal ellentétes vagy azokkal nem áll harmóniában.
A fentiek tükrében a település szempontjából fontosnak tartom azt, hogy a jegyzőnek kötődése legyen Felsőpakonyhoz, a mindennapjait együtt élje a lakossággal, ugyanazokkal a feladatokkal, problémákkal és örömökkel találkozzon, mint amivel mi is találkozunk a mindennapok során. Farkas Renáta itt született, itt él közöttünk, fiatal, ambiciózus, elhivatottságával kiérdemelte a Képviselő-testület és jómagam bizalmát. Dr. Göndör-Kökény Katalintól közös megegyezéssel elváltunk, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében ezúton is köszönöm neki az elmúlt évek munkáját.

Nagy János polgármester

fotó

Önkormányzat

Elfogadták Felsőpakony 2021. évi költségvetését

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 889 626 000 Ft költségvetési főösszeggel fogadta el.

Az önkormányzat a költségvetés kialakítása során csak az iparűzési adó 50%-ával számolt.
A kormány ugyanis gazdaság élénkítő intézkedései során a vállalkozásoknak felére csökkentette ezeket a terheket. Ami könnyítés a vállalkozásoknak, az bevételkiesés az önkormányzatoknak, s noha a kormánynak szándékában áll a 25 000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező települések esetén kompenzálni a kieső összeget, az önkormányzat felelősséggel eljárva úgy döntött, a költségvetés elkészítésekor a tavalyi évben befolyt iparűzési adó felét tervezi.
A mintegy hatvan millió forintos kiesés, és a vírushelyzettel esetlegesen járó egyéb költségek okán az önkormányzat valamennyi intézményvezetőt arra kért, hogy az alapvető működéshez szükséges költségeket és kiadásokat tervezze. A nagyobb felújításokat, fejlesztéseket az önkormányzat igyekszik pályázati forrásokból megvalósítani.

Mivel a 2020-as esztendőben csak a Magyar Falu Program pályázatain sikerült közel 94 millió forinttal kiegészíteni a költségvetést, reális esély van arra, hogy az idei kiírásban is eredményes elbírálásban részesülnek a település pályázatai, és az így bevont plusz forrásokból több fejlesztés is megvalósulhat. Amit már most látunk, van esély az óvoda további fejlesztésére, az alsó szint teljes burkolására, az elavult elektromos hálózat cseréjére, étellift telepítésére. Civil kezdeményezést felkarolva előkészítés alatt áll az MFP keretein belül az általános iskola udvarán Falumúzeum építése, és az I. számú iparterületen keresztül vezető, úgynevezett Major út aszfaltozása is.
A Dűlő út felújítását BM-es pályázat során igyekszünk megvalósítani, míg a tavalyi költségvetésből áthozott keret terhére folyamatban van a Petőfi utca-Rákóczi utca csomópontjában az évek óta emlegetett gyalogos átkelő létesítése, további autós parkolók kialakítása, a Vasút utcai lakópark közvilágítása, valamint a meglévő kamerarendszer további bővítése is.

Továbbá tavaly elnyert pályázati forrásból idén megvalósul a József Attila utcai szolgálati lakás felújítása, a sportöltöző bővítése és napelemek elhelyezése. Felújításra kerül a Köztemetőben a ravatalozó épülete, már telepítésre került az új, két férőhelyes kegyeleti hűtő, és rövidesen megkezdődik az új urnafalak kiépítése is.

A szokásos keretet biztosítottuk a szociális feladatok ellátására.
A költségvetésben terveztük a szokásos települési rendezvényeinket is, azonban a járványhelyzet miatt még bizonytalan, hogy ezekből végül melyek kerülhetnek megtartásra.

A költségvetéssel párhuzamosan a 2021-2027-ig tartó Uniós fejlesztési ciklus minél hatékonyabb kihasználása érdekében egy hét évre szóló Településfejlesztési Koncepció került kialakításra. Ennek jóváhagyása, támogatása esetén a következő években az alábbi terveink is megvalósulhatnak:

Multifunkciós Sportcsarnok építése, Bölcsődei férőhely bővítés, MÁV állomás fejlesztése, Telekalakítás, parcellázás közművesítéssel, Településközpont kialakítása, Új játszótér létrehozása, Napelemes okos padok telepítése a közösségi terek fejlesztésére, Az I. számú Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – útépítés, csatornahálózat bővítése, Új Polgármesteri Hivatal építése, ügyfél és dolgozói parkoló kialakításával.

Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a település idei gazdálkodási tervezete.
Köszönet illeti mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak, hogy Felsőpakony idén is kiegyensúlyozottan és mértékletesen működhessen annak érdekében, hogy még szerethetőbb, élhetőbb legyen településünk.

Fejlesszük Együtt Tovább Felsőpakonyt!

SZOGYI intézkedések

Tisztelt Felsőpakonyiak!
Magyarország kormánya újabb 90 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet alatt az ügyfélfogadás továbbra is előzetes bejelentkezésre történik, de minden szolgáltatásunk folyamatosan elérhető.

Kérjük, hogy jelezzék érkezésüket a torlódások és a hosszas várakozás elkerülése érdekében!
Váróhelyiségünk kicsi, ott egy időben csak az egy családból érkezők várakozhatnak.

Tel: 20/297-1515
Hétfő: 8-14-ig
Kedd: 12-17-ig
Szerda: 8-17-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig

Sürgős, azonnali intézkedést igénylő esetekben, munkaidőben (8-17-ig) a 20-297-1515-ös telefonszámon érhetik el a szolgálatot.
Munkaidőn kívül, 17 órától reggel 8 óráig és hétvégén a Kertváros Szociális Központ – Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonos ügyelete hívható:
Telefonszám: 20-510-4111

Továbbra is kérhetik segítségünket a járványügyi megfigyelés, illetve elkülönítés alá (köznapi nevén karanténba) helyezett személy(ek). Az ún. karantén értesítő megérkezése után munkatársunk, amennyiben Ön adott telefonszámot, felhívja és megkérdezi, hogy szüksége/szükségük van-e valamire? Amennyiben nincs megjelölt telefonszám, személyesen keressük fel Önt. Ha az egész család karanténba kerülése nehéz helyzetet teremt,

szívesen segítünk:
- vásárlásban
- gyógyszerek felíratásában, kiváltásában
- postai ügyek intézésében
- napi egyszeri, 2 fogásos meleg étkezés biztosításában.

A vásárolt cikkek, gyógyszerek, étkezés (április 1. napjától 490,- Ft/nap) árát természetesen ki kell fizetni, de a szolgáltatás maga ingyenes. Éljenek vele!

A Szolgálat eseményei:
E nehéz, járványügyi helyzetben is sikerült végleges megoldást találni „a mi Zsótinknak”, reméljük, a jó idő beköszöntével nem hagyja ott ismét a helyét!
Idősotthonban is el tudtunk helyezni 3 főt, ebből kettőt szenvedélybetegek otthonában. Aki kicsit is járatos ebben, tudja, hogy ez nem egyszerű feladat.
Megváltozott munkaképességű, értelmi sérülteket (is) foglalkoztató intézmény felvett 1 fő felsőpakonyi lakost.

Éves Gyermekvédelmi Tanácskozás:
2021. február 23-án Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást tartottunk, melynek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház adott otthont.
A tanácskozásra meghívottak a településünkön dolgozó azon szakemberek, - óvoda, iskola, védőnő, a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere és Szolgálatunk munkatársai - akik tagjai a jelzőrendszernek, ezáltal aktív résztvevői és alakítói a helyi gyermekvédelemnek.
Az Önkormányzat részéről Farkas Renáta – akkor még megbízott, azóta beiktatott – jegyző asszony vett részt.
(A pandémiára való tekintettel intézményenként csak egy fő megjelenését kértük, melyet a meghívottak szigorúan be is tartottak.)

Dr. Borbély István felnőtt háziorvosunk épp a rendelési idejét tartotta, dr. Somló Pál gyermekorvos pedig a korára tekintettel maradt távol, de mindkettejük együttműködésére számíthattunk, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz.

A jelzőrendszer tagjai írásos tájékoztatóit figyelembe véve, átfogóan értékeltük az éves közös munkát, a településünkön működő gyermekvédelem helyzetét és a gyermekjóléti szolgálat 2020. évi tevékenységét.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a fő problémakörök:
- Szenvedélybetegség (ezen belül elsősorban alkohol, drog és játékszenvedély)
- Családon belüli erőszak
- Életvezetési problémák
- Iskolán belüli - kortárs - erőszak megjelenése
- Iskolai hiányzások
E szerteágazó problémacsoportok további feltétlen szakmaközi együttműködést igényelnek.

A COVID19 járványhelyzettel összefüggő feladatok:
A tavalyi évben márciustól-decemberig 130 főt érintett járványügyi elkülönítettként vagy megfigyeltként és 45 fő 65 év feletti ellátottat a „maradj otthon időszak” bevásárlásának, gyógyszerbeszerzésének, postai ügyintézésének feladata, melyet szintén szolgálatunk látott el.
Azt, hogy nem leszünk munka nélkül az idén sem, jól jelzi, hogy 2021 eddig eltelt időszakában 30 karantén értesítőt kaptunk már, melyen rendszerint egy-két fő igazolt fertőzött mellett teljes megfigyelés alá vont családok szerepelnek.
Ezekben a családokban gyakran kiskorú gyermekek is vannak, ebben az esetben ez már nemcsak szociális, hanem – prevenciós jellegű - gyermekjóléti-családsegítési feladat is.

Március eleji helyzet:
Sajnos, az Ifjúsági Klub – az őszi 2 találkozót nem számítva - immár egy éve nem működhet. A gyerekek, akikkel kezdtem az idén nyolcadikosok, elballagnak. Csak remélni tudom, hogy a járvány leküzdése után, lesz és lehet folytatás.
Természetesen, ahogy eddig, az idén is állunk a lakosság szolgálatára.

Tamás Katalin intézményvezető

logo

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ-BEGYŰJTÉS

A környezettudatos magatartás mindannyiunk érdeke! Fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot!
Nagy problémát okoz a háztartásokban, hogyan szabaduljunk meg például a használt étolajtól.
Sajnos, nagyon sok a lefolyókba vagy a szemétbe kerül, ami dugulást okozhat a csatornákban, élővizekbe jutva elpusztíthatja a vízi élőlényeket, illetve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban.
Ennek a problémának a megoldása érdekében örömmel jelezzük, hogy kihelyezésre került az általános iskola épületénél, a hátsó bejáratnál a Biotrans Kft. használt sütőolaj gyűjtésére szolgáló edénye.
A céggel támogatási szerződést is kötöttünk, melynek értelmében a gyűjtőedényekbe elhelyezett sütőolaj minden kilogrammja után, 25 Ft-tal támogatják iskolánk alapítványát. Minél nagyobb lesz tehát az elszállított mennyiség, annál nagyobb összeget utalnak az iskola céljainak megvalósítására.
Most már csakis rajtunk múlik, hogy tudunk-e a környezetről, az élővizekről felelősen gondolkodó polgárként is együttműködni a felnövekvő generációk érdekében.
A használt sütőolajat, zsiradékot flakonnal együtt helyezzék a gyűjtőedénybe.

Védjük környezetünket!

Polgármesteri Hivatal

kép

Információk a Babóca Bölcsődével kapcsolatban

Kedves Anyukák, Apukák! Kedves Szülők!

Ahogy közeledünk a Felsőpakonyi Babóca Bölcsőde tervezett szeptemberi nyitásához, úgy mind sűrűbben keresnek meg minket a beiratkozással kapcsolatban.

A járványhelyzet okozta helyzet, a megszorító intézkedések ugyan nem könnyítik meg a munkálatokat, de egyelőre a tervek szerint halad a kivitelezés.

Március folyamán kiírásra kerül a bölcsőde intézményvezetői pályázata. Ezt követően az intézményvezető közreműködésével kerülnek kiírásra az egyéb munkaköri pályázatok, és meghirdetésre kerül a beiratkozás is.

A beiratkozás időpontjáról tájékoztatni fogjuk Önöket a település honlapján, az Agorában, illetve a Facebookos felületünkön is.

Nagy János polgármester

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!

A Magyar Posta megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A házszámmal vagy levélszekrénnyel nem rendelkező ingatlanok esetében a küldemények pontos és biztonságos célba érésének érdekében a Posta szórólapokkal jelzi az ingatlan használója, tulajdonosa felé a házszám vagy levélszekrény hiányát. Kérjük Önöket, tegyenek eleget a felhívásban és a helyi rendeletben foglalt kötelezettségeiknek.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezései szerint az ingatlan használója, tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni.

A házszámtáblát az utcáról jól látható módon, a házfalra vagy az ingatlan utcafronti kerítésére kell elhelyezni.

A küldemények pontos célba érése közös érdekünk, ezért arra kérjük, hogy szíveskedjenek az ingatlanon a házszám és a levélszekrény kihelyezéséről gondoskodni.

A házszámtáblák megfelelő kihelyezése többek között azért is kiemelten fontos érdeke mindannyiunknak, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa a Postán kívül az Országos Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, valamint a különféle szolgáltatók számára a tájékozódást.

Együttműködésüket köszönjük.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata/Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Megnőttem ????????????

Dobi-Bense Gábor Zoltán 01.09.
Bisi Mia Zsófia 02.16.
Szilágyi Virág 02.18.

Óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Akinek gyermeke 2021. augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor csak 2022. szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2021.09.01-2022.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel.
A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2021.május 25.


Az óvodai beiratkozás időpontjai:
2021.04.26-án 8.00-18.00
2021.04.27-én 8.00-16.00
2021.04.28-án 8.00-16.00

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- óvodai jelentkezési lap (melyet a helyszínen tölt ki)
- sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)
- a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2021. május 28-ig.
A határozatok átvételének ideje 2021. május 27-28.
Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, megtartjuk a személyes jelenlétet igénylő beiratkozásunkat a fent említett időpontban.
Amennyiben erre nem kerülhet sor, abban az esetben az Oktatási Hivatal fogja felvenni a gyerekeket automatikusan életkor és lakcím alapján.
Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa óvodavezető

„Tánca, tánca, kisleányok, daloljatok, fiúk, itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút!”

(Pálfalvi Nándor)

2021-ben a szokásosnál is hamarabb érkezett meg hozzánk a langyos tavaszi szellő és a melengető napsugarak, ami részben a Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek és felnőttjeinek is köszönhető, akik nagy lelkesedéssel készültek a farsangi mulatságra, hogy elijesszék a telet. Örömmel jelentem: úgy tűnik sikerrel jártunk!

A mulatság 2021. február 12-én zajlott, az ovisokkal már az ezt megelőző napokban lázasan készülődtünk. Farsangi énekeket, verseket tanultunk, és kreatívabbnál kreatívabb álarcok, maszkok, bohócok készültek. Az aula is díszbe borult: lufik, színes krepp-papír szalagok, mókás figurák várták a gyermekeket az óvodába belépve.

Péntekre, a mulatság napjára mindenki gondosan elkészítette a jelmezét, tízórai után a gyerekek már alig várták, hogy kezdődjön a jelmezbál.

Minden csoport kicsit másként ünnepelte ezt a napot, de mindenhol közös volt a sok ének, tánc, játék, a finom falatok és persze a jelmezek.

A covid-19 járvány miatt idén, sajnos, le kellett mondanunk a házi süteményekről, fánkokról, de csemegéből így sem volt hiány. Ezúton is köszönjük szépen a szülőknek a közreműködést, a sok harapnivalót és frissítőt, amivel hozzájárultak a mulatságok sikeréhez!

A Cica csoport tagjai, a rengeteg tánc, evés-ivás mellett széket öltöztettek, tejszínhab csatát tartottak és zenei kívánságműsort rendeztek. Az óvónénik és a dadusnéni kalóz jelmezbe bújtak ezen a napon.

A Napraforgó csoport is nagyon várta már a farsangot. A bemutatkozós felvonulás után zenés-táncos mulatságot rendeztek, a csoport kedvenc zenéit hallgatva. A jelmezek, mint minden csoportban, sokszínűek, vidámak, ötletesek voltak, akadt nem is egy, amit közösen készítettek otthon a gyerekek és a szülők.

A Hétszínvirág csoportban elsőként eltáncolták az általuk már jól begyakorolt koreográfiát Molnár Orsi Ram sam sam című zenéjére, majd sorversenyeket rendeztek, többek között zsákban ugrás, bekötött szemmel tejszínhab etetés, kiskanállal labda egyensúlyozás voltak a feladatok, majd egy nagy lufi-partival ünnepeltek tovább. Az óvónénik és a dadusnéni kéményseprőknek öltöztek, úgyhogy a csoport várhatóan nagyon szerencsés lesz ebben az évben!

A Nefelejcsesek divatbemutató keretein belül mutatták be jelmezeiket. A gyerekek egyesével végig sétáltak a kifutón, bemutatkoztak és kitalálóst játszottak, hogy ki kicsoda. A sok kacagással kísért bemutatót követően zenére táncoltak, majd szoborrá változtak, ha elhallgatott a zene. Ügyességi játékok is szerepeltek a repertoárban, például papírból készített alagutakon kellett a gyerekeknek átvezetni egy labdát partvissal, a nagyobbaknak meghatározott sorrendben. A gyermekek nagy kedvence mégis a kukoricapehely-evő verseny volt.

A Katica csoportosok a sok-sok tánc és jelmezbemutató mellett fánkevő versennyel búcsúztatták a telet, majd, hogy leöblítsék a finom falatokat, szívószállal ivóverseny következett. Az óvónénik és dadusnéni vidám, vicces hippi ruhában csatlakozott a karneváli forgataghoz.

A Neszepiszések egyesével felvonultak, hogy bemutassák jelmezeiket a többieknek, majd néptáncot, körtáncot jártunk kedvenc farsangi zenéinkre. A falatozást és frissítő gyümölcslevet követően sorversenyeket játszottunk, amit mi óvónénik és dadus néni is kihagyhatatlannak éreztünk, így a gyerekekkel versenyeztünk „nagymama” jelmezeinkben. A „beltéri szánkózás” mellett „Gólya viszi a fiát” játék és műanyag tojásvivő verseny, gyorsasági versenyek szerepeltek a játéktárunkban.

Az aznapi szeles, rossz idő miatt a Kiszebáb égetésre nem volt lehetőség, ám bízunk benne, hogy enélkül is sikerült tartósan elűzni a telet! Bár a csoportok az idei farsangot a vírushelyzet miatt zárt körűen ünnepelték, a felhőtlen móka és kacagás, jó hangulat mindenhol garantált volt, nem maradtak üresek a pocakok, és a tánccipők sarka is rendre lekopott!

Kovaljov Zsófia óvodapedagógus, Neszepisze csoport

fotók

Iskola

SULIinfo

Rendhagyó Macihét az iskolában

Idén februárban immár hetedik alkalommal érkeznek iskolánkba plüssmacik, hogy részesei lehessenek a Nagyné Pál Tünde néni által kezdeményezett Macikiállításnak.

Sajnos, most, a járvány idején karanténba kellett vonulniuk és szájmaszkot viselniük. A maszkok megvarrásában szorgos kezek segítettek. Tanulóink nagy szeretettel gondoskodtak kis barátaikról énekekkel, tánccal, rajzokkal és versekkel. A „Maci-karanténkórházról” rövid kisfilm az iskola honlapján megtekinthető.

Zsák, Zsák, SULIZSÁK!

Köszönjük Tóthné Nagy Rita tanárnő szervező munkáját és azoknak a támogató hozzáállását, akik jóvoltából 910 kg ruha került összegyűjtésre ezzel is segítve a textil újrahasznosítását és gyermekeink környezettudatos magatartásának kialakítását.

Sebestyénné Fehérvári Márta

Virággal az erőszak ellen

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 7.b osztálya 21 fővel csatlakozott a Krókusz projekthez. Ebben az európai oktatási programban 12 ország több mint százezer diákja és tanára vesz részt.
A program részeként iskolánk diákjai virágültetéssel emlékeznek a holokausztban meggyilkolt 1,5 millió társukra, és saját programmal készülnek a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjára.
A projekt nevében az a sárga kis virág szerepel, mely tavasszal nyílik és a Dávid-csillagra emlékeztet. A virág a kirekesztést és az életet is szimbolizálja.
A virághagymákat novemberben ültettük el és már bontogatják szirmaikat. Arra figyelmeztetnek bennünket, hogy ne veszítsük el a holokauszt emlékezetét!

o.f.

kép

Tanulók beíratása a 2021/2022. tanév első évfolyamára

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

A kialakult járványügyi helyzet miatt, sajnos, már ebben az évben sem tarthattuk meg szokásos iskolanyitogató programjainkat, ezért az iskola bemutatását célzó kisfilm által kaphatnak ízelítőt a kedves szülők az iskola életébe, mely a beíratással kapcsolatos minden információval együtt megtalálható intézményünk weblapján, a iskola.felsopakony.hu/ oldalon.

A beíratás megvalósulhat online módon a Kréta e-ügyintézés felületén, mely az iskola honlapjáról is elérhető. A felület használatával kapcsolatos leírás az iskolai honlap „Első osztályosok beíratása” menüpontból érhető el, de szükség esetén telefonos segítség is kérhető az iskolai titkárság 06 (29) 517-080 telefonszámán.

A beíratás személyesen is megvalósulhat előre egyeztetett időpontban.

Beíratás során az alábbi nyilatkozat tételek szükségesek (minden nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról vagy beszerezhető az iskolai titkárságon előre egyeztetett időpontban):
- nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről (állandó bejelentett lakcím hiányában)
- nyilatkozat az iskola által tartandó etika oktatás vagy valamely egyház által tartandó hit-erkölcstan oktatás választásáról
- nyilatkozat szülői felügyeletről
- nyilatkozat napközi igénybevételéről
Kérjük a kedves szülőket, hogy kövessék tájékoztatásainkat!

Matisz Zsolt igazgató

Katolikus

Húsvéti üzenet

2020 Húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot aktualitása miatt az alábbiakban változatlanul közöljük.

„Ámde Krisztus feltámadt” (1Kor, 15,20)

Húsvét a keresztény világ örömünnepe. Nem lehet nagyobb öröm annál, mint hogy az élet győzött a halálon. Krisztus feltámadt és feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte.

Kedves Testvérek! Még ha a járvány be is árnyékolja idei húsvétunkat, hisszük, hogy Húsvét azért az ünnepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában látjuk Isten-teremtette és Isten-rendelte sorsunkat. Az az öröm tölt el, hogy Ő feltámadt és Vele miénk az élet! A halálon győzött az élet!

Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, s amíg fény van, addig az árnyék is megvan. Együtt kell élnünk az árnyékkal és a fénnyel is.
Húsvét újra és újra elhangzó hívása: ember, gyere az árnyékból a fényre! A fény éltet. A fény jövőt mutat. A húsvéti fény túlmutat a temetők kapujának „Feltámadunk” feliratán. Rámutat az élő Jézus Krisztusra, aki maga a feltámadás és az élet. Mindenki számára nyitva áll az út, a lehetőség. A keresztény világ példát ad, hogyan lehet élni az örök élet örömével. Ez a fényben élő egyház hite: „Az Úr feltámadott”. Ez a fény élteti a Feltámadottban hívőket.

Ezzel az örömhírrel köszöntjük a magyar keresztény testvéreket: Jézus él! Dicsérjük az Urat!

Húsvét, 2020.
Dr. Veres András s.k.
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József s.k.
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos s.k..
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
Dr. Szabó István s.k.
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter s.k.
evangélikus püspök

Papp János s.k.
baptista egyházelnök

Pataky Albert s.k.
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László s.k.
metodista szuperintendens

Kegyelemteljes, áldott Húsvétot kívánunk minden kedves felsőpakonyi testvérünknek, barátunknak, minden jóakaratú embernek!

Miserendünkről facebook oldalunkon és a hirdetőtáblákon értesülhetnek.

Papp Norbert Felsőpakonyi Katolikus Egyháztanács

kép

Református

Imahét a Felsőpakonyi Református Gyülekezetben

A közös imádság a gyülekezeti élet fontos része. Egységet teremt és egymás bátorításának az egyik kulcsfontosságú eleme. Kölcsönös szeretetre és jócselekedetre buzdít. Ezért is szeretjük és tartjuk szükségesnek az imaheteket. A Felsőpakonyi Református Gyülekezetben minden év februárjában kerül megszervezésre az imahét. Az előző évekhez hasonlóan történt ez idén is. Február utolsó hetén hétfőtől péntekig minden este 6 órakor hívogatott a harangszó igehallgatásra, közös imádságra. Akik nem jelenhettek meg személyesen a templomban, utólag otthonukban hallgathatták meg Isten üzenetét lelkük épülésére.
Az imahét két fontos témakörre épült: a húsvét előtt nagyon is aktuális böjt, és a mindig aktuális lelki ház témakörére. Az igét vendéglelkészek hirdették. A böjtről szólt Szappanos Zoltán, alsónémedi református lelkész prédikációja, aki a Máté 4, 1-11 alapján arról beszélt, hogy a böjt lényege nem az, hogy mit vonunk meg magunktól ideiglenesen, hanem arról, hogy mire, vagy inkább kire éhezünk, mire, kire mondunk igent. Ha megértjük, hogy Jézus értünk is meghalt a keresztfán, akkor megváltottak vagyunk, megváltozott az életünk. Számíthatunk a Szabadítóra, a Megtartóra, imádhatjuk az Urat és szolgálhatunk Neki, csak Neki. Ezt a témát folytatta Horváth Ádám, kelenföldi lelkipásztor a Jóel 2, 12-17 alapján. Az első bűneset óta szenvedünk a bűntől. Még a hívő emberek is. Igyekszünk megszabadulni tőle, de önerőből nem megy. Régen megszaggatták ruháikat, hamut szórtak a fejükre, böjtöltek, sírtak – így esedeztek bűnbocsánatért. Nekünk erre már nincs szükségünk. Jézus Krisztus felvitte a keresztfára legnagyobb betegségünket, a bűnt. Őt kell megtalálnunk, Hozzá kell megtérnünk, és akkor bízhatunk Isten kegyelmében és szeretetében.
Gunyits Ottó, kiskunlacházi lelkipásztor szerdától három estén át a lelki ház témakörét fejtegette. Lelkünk épülésére Péter apostol első leveléből olvasott fel minden este. Az igehirdetéseket az Apostolok cselekedetei 2, 22-24-re, a Máté 16, 16-18-ra és az IKorintus 12, 12-18-ra építette. Kifejtette, hogy a lelki ház építéséhez, éppúgy, mint minden épülethez három fontos dologra van szükség: terv, alap, építőelemek. A lelki ház és az egyház tervét, az üdvtervet maga Isten készítette el már a teremtés előtt. Az egyetlenegy jó alapja ennek a lelki háznak -akihez hasonlóvá kell válnunk-, Jézus Krisztus. Nem mi építjük a lelki házat, hanem maga a tervező, Isten. Mi ebben a házban építőanyagok, építő elemek vagyunk. Isten formál, munkál, igazít bennünket, hogy bele illeszkedjünk az épületbe. Egymást kiegészítjük, valamennyien szükségesek vagyunk az egészhez. Így épül fel általunk, belőlünk a gyülekezet, és így épül fel a különböző felekezetekből Jézus Krisztus egyháza.
A vasárnapi istentiszteleten szintén Gunyits Ottó tiszteletes úr szolgált. Az I Péter 2, 1-6 alapján összefoglalta a lelki ház témakörét: „Épüljetek fel lelki házzá!” – hangzott az ige. Ez azért szükséges, hogy meglegyen a kapcsoló pont Isten és ember között, amit elvesztettünk az első bűnesetkor. Ez a kapcsoló pont Jézus Krisztus. Csakis az Ő vezetésével élhetünk úgy, hogy a gyülekezetben az egységet képviseljük, hogy egész életünk és közösségünk Isten akaratát, Isten dicsőítését szolgálja.
Ezért imádkozzunk, erre törekedjünk!

Kádár Rozália gyülekezeti tag

Könyvtár

Februári hírek a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házból

Február hónapban két alkotói pályázatunk zárult le, köszönöm szépen a részvételt mindenkinek.
Farsangi álarcok készítésére kértük a gyerekeket, melyre nagyon sok kreatív alkotás érkezett. Sajnos, idén nem tarthattuk meg a Lagúna Rendezvényházban a szokásos farsangi bálunkat. Ennek ellenére a beérkezett képek alapján elmondható, hogy a gyerekek éltek a lehetőséggel és megünnepelték a farsangot, akár az óvodában, iskolában vagy otthon szűk családi körben.
Lezárult Nagyné Pál Tünde „Kicsi kacsa meséi” című mesekönyvének illusztrációs pályázata is.
A mesekönyv két kötetből áll, tanulságos mesék sorát vonultatja fel, melyek főszereplője egy kicsi kacsa, aki a mindennapi élet eseményeit éli át anyukája és barátai támogatásával, iránymutatásával.
Felhívásunkra nemcsak Felsőpakonyból, hanem más településekről is érkeztek csodás rajzok, melyekből egy-egy az elkészült mesekönyvek illusztrációja lehet, ha beválogatásra kerül. A beérkezett alkotásokból 2021.05.28-ra kiállítást szervezünk a második kötet könyvbemutatója alkalmából. Remélem, a kiállítást már nem online formában kell lebonyolítanunk, hanem az írónő részvételével, hogy elmesélhesse az érdeklődőknek a mesekönyvek megszületésének történetét.

Varró-Vida Nikoletta intérményvezető

1-2 kép

Civil

LEGYEN ÖN IS POLGÁRŐR!

Ha valaki nyitott új ismeretek, élmények és tapasztalatok megélésére és szervezett módon szeretné a települését és lakóközösségünknek segíteni, köztünk a helye!

Ha hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében, a példamutatásban, a közösségi összetartásban és szeretne tenni
- a bűnmegelőzésért,
- a biztonságosabb közlekedésért,
- a gyermekek és fiatalok védelméért,
- a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
- a környezet- és állatvédelemért,
- a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
- valamint a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért, csatlakozzon hozzánk!

Várjuk mindazon férfiak és nők jelentkezését, akik szívesen lennének felsőpakonyi polgárőrök!

Ezen kívül Egyesületünk alapszabálya lehetővé teszi, hogy valaki úgy legyen tag, hogy nem lát el polgárőri tevékenységet. Ez az úgynevezett támogatói tagság.

Aki szeretné egyesületi tagként támogatni Felsőpakony polgárőrségét, havi 1000-Ft-os tagdíj megfizetésével van rá lehetősége.

Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

+3620/382-9011
polgarorseg@felsopakony.hu

kép

Nagycsaládos hírek

Sajnos ez a vírus nagyon ragaszkodik hozzánk, megnehezítve mindennapi életünket. Bízzunk benne, mint mindenből, ebből is van kivezető út. Addig is lehetőségeinket kihasználva igyekszünk Egyesületünk tagjainak kicsit könnyebbé, elviselhetőbbé tenni ezt a nem könnyű időszakot. Élelmiszerbanktól kapott adományok szétosztásával tudunk segíteni tagcsaládjainknak, hogy kicsit több pénz maradjon a családi kasszában. 2021. januárban löncshúst, joghurtot, februárban bébi kiegészítő ételeket, fejes salátát és gyömbért tudtunk adni számukra. Március negyedikén telefonáltak az Országos Egyesületünkből, Kiskunlacházáról hozhatunk burgonyát. Természetesen elmentünk érte, Hát elég mókás csomagolásban kaptuk, 1.200 kg-os zsákban. Nem volt egyszerű ide juttatni, de sikerült megoldani. Szép egészséges burgonyát rejtett a hatalmas zsák. Jelenleg hatvanhárom család tagja az Egyesületünknek, ebből ötvenhárom család jött el, és örömmel ürítették ki a hatalmas zsákot. Bizakodva készülünk Diósjenőre busszal egy egész napos kirándulásra április 24-én. Retró majálisunkat is gőzerővel szervezzük május 15-re. Mint mindenki, mi is nagyon várjuk már, hogy kiszabaduljunk ebből a vírusos helyzetből.

Oláh Istvánné elnök

2 kép

Köszönjük!

Nagyon megszoktuk a heti foglalkozásokat, találkozásokat, beszélgetéseket. Nagyon hiányzik mindnyájunknak! Reméljük nem jön negyedik, ötödik és ki tudja hányadik hullám! És főleg, ugye használ majd a sok oltás?! Köszönet az egészségügynek, orvosoknak, nővéreknek helyben és mindenhol a világban!
Mi a feladatunk most? Nagyon vigyázni magunkra, egymásra! Részt venni az oltásokon, hogy ne legyünk betegek és kapjunk igazolást, amivel mehetünk közösségbe. (Színházba, fürdőkbe, stb.)
Igyekezzünk egészségi állapotunknak megfelelően mozogni, ha lehet legalább telefonon beszélgetni vagy kézimunkázni, olvasni. Ha tudunk, segítsünk! A járványra való tekintettel az Önkormányzat minden 65 éven felülinek adott 1-1 doboz vitamint. Köszönjük!
Nyugdíjas egyesületünk „fiai” virággal, csokival, versikés kártyával kedveskedtek a „lányoknak”! Köszönjük! Színesebbé tették a napunkat. A könyvtár minden dolgozójának köszönjük a segítséget.
Sajnos, szomorú esemény is történt. Hajba Imre nyugdíjas társunkat elveszítettük. Őszintén osztozunk a család fájdalmában. Mindenkinek jobbulást és jó egészséget kívánunk!
Figyeljünk egymásra és tartsuk be az észszerű szabályokat, hogy hamarosan vége legyen ennek a „szörnyű” időszaknak, mely támadja már nem csak az időseket!
Tehát türelem, szeretet, egymásra és magunkra figyelés. Ehhez kívánok jó egészséget és minden jót mindannyiunknak!
Köszönöm, hogy elolvasták!

Lőrentei Erzsébet a nyugdíjas egyesület elnöke

ÖTYE, pandémia idején is

Közel egy éve a vírushelyzet miatt az ÖTYE élete is megváltozott. A nehézségek ellenére is próbáljuk tartani a kapcsolatot egymással, és keressük a lehetőséget, hogy támogathassuk a felsőpakonyi gyerekeket.

Terveink közt szerepel egy meseíró verseny szervezése, amit online formában fogunk meghirdetni a facebookon (hamarosan jelentkezünk a részletekkel). Célunk a gyerekek érdeklődésének felkeltése és kreativitásuk felélesztése. Munkájuk elismeréseként jutalomban részesülnek.
Továbbá szeretnénk a későbbiekben egy KRESZ napot szervezni a fiatalok biztonságosabb közlekedése érdekében, melyre szakértő előadókat hívnánk. Tőlük elméleti és gyakorlati tanácsokat kaphatnának a gyerekek, melyeket egy mini KRESZ pályán ki is próbálhatnának.
Hosszútávú terveink közt szerepel, hogy létrehozunk egy ösztöndíj alapot, melynek segítségével felsőpakonyi diákok továbbtanulását támogatnánk, szem előtt tartva az adott család hátrányos anyagi helyzetét.
Sajnos, a novemberben és márciusban tervezett jótékonysági báljaink elmaradtak, amiből az elképzeléseinket finanszírozni tudtuk volna.
Ha támogatni szeretné egyesületünket, a következő bankszámon megteheti: 50420283-10000647.

Barta Ildikó elnökhelyettes

FEBRUÁRBAN AZ FJE

MEGEMLÉKEZETT AZ ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKÉV KERETÉBEN GRÓF ESTERHÁZI JÁNOSRÓL és a KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRÓL

Loyolai Szent Ignác intelme: Ha nem üldöznek titeket, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, hogy jól végzitek - e munkátokat!

Komoly és elgondolkodtató. Helytálló volt és az ma is. Napjainkban is küzdeni kell a kicsinylelkűség, a tudatlanság (a félig-meddig tudás!), az akadékoskodás, az elvakultság, a rosszindulat, a szellemi tunyaság, a csökönyös bigottság mindenben jelenlévő ártalmaival szemben. Amikor egy világjárvány kellős közepén arról kell győzködni az embereket, hogy a végre - valahára meglévő oltóanyagokat fogadják el és használják a betegség megelőzése érdekében a maguk, s a mások védelmére, az bizony intő jel: van mit csiszolni az emberi alaptermészet ránk eső részében!

Ideológiák terjedtek és terjednek a világban, melyek mételyként telepednek meg agyunkban, s gátolnak bennünket a józan belátásban, a tiszta gondolkodás megőrzésében. Befurakodnak agytekervényeink közé, rátelepednek szürke sejtjeinkre, megrontják lelkünket.

Ilyen volt a 20. század nemzetiszocializmusa és az ezzel rokon kommunizmus is. Következményük milliók és milliók áldozata: „halálhörgés, siralom” a szó szoros értelmében.

Csak Magyarországról – az 500 ezer zsidó-magyar állampolgár náci haláltáborokba hurcolása mellett - 700 ezer ember esett áldozatául a szovjet munkatáboroknak, a GULÁG végzetes intézményeinek. Még a többéves, embertelen munkakörülményeket túlélők is nyomorultként térhettek haza, mert itthon pecsétet ragasztottak szájukra: az elhallgatás pecsétjét. A hazai Recsk kényszermunkatáborát mára a jótékony természet mindent elfedő zöldje borítja, de még az enyészet sem fedi el az oda vétlenül elhurcoltak szenvedését, kínjait, akik közül sokan soha nem kerültek elő. A hazug perbe fogott és kivégzett százak, a dróttal összebandázsolt, arccal lefelé gödörbe dobott névtelenek, az éjszakai fekete autójáratok kárvallottjai, a tulajdonuktól,otthonuktól megfosztott nagybirtokosok, a középparasztság, polgárság, a tanult-képzett iparosok legjobbjai ma már nem mesélhetnek a kietlen Hortobágy tanyáira száműzött éveikről, mert már nincsenek közöttünk, de azok, akik családtagként, utódként megélték ezeket az éveket, még őrzik lelkük mélyén a hiány fájdalmát.

Őrzik Felsőpakonyon is a Drexler, Kaldenecker utódok az ukrán bányákban odaveszett nagyapa emlékét, édesanyjuk többéves szenvedését. Kocsi Rozika néni háta egész életében „őrizte” az alacsony, szűk bányajárat görnyedését, a fagyott földből kézzel kikapart krumpli- és répatermés ujjakba hasító fájdalmát. A hadifogságba esettek keserű éhét Sipos János, Soós Károly, Kocsi Béla és Recsnik Jani bácsi tapasztalhatták meg hosszú évekig. Nekik nem hozott sem békét, sem felszabadulást 1945.

Jogtalan ki- és betelepítések, vagyon- lakáselkobzások, embertelen népességcsere, padláslesöprések, hatalmi visszaélések, a pártvezetés fetisizálása, a tömegek félrevezetése jegyzik e korszakot 1947-től. Erre következett 1956 forradalmának elárulása, megtorlása, amit a kádári idők viszonylagos nyugalma, egy megtört ország elcsendesülése, önfenntartó fejlődése sem feledtethet! Évtizedeken át kárvallottjai lettünk a szovjet fennhatóságnak. Minden mozdulatunkat Moszkva ellenőrizte, s tenné ma is, ha nem estek volna a saját vermükbe, bennünket is magukkal rántva. Az őrültmód folytatott fegyverkezés, a nagyhatalmi törekvések háborúi-hidegháborúja, a hozzá nem értés tönkretette a gazdaságot, mentálisan munkásokat, parasztságot egyaránt. A proletárdiktatúra a vezérkarnak és azoknak kedvezett, akik becsukták szemüket, befogták fülüket-szájukat, nem véve tudomást a világ más tájairól, s hitték vakon a média duruzsolásából: a kapitalizmus a saját sírját ássa. Jóllehet, sokan voltak, akik hasznot húzhattak az „épülő szocializmus” időszakából, volt munka (sőt, kötelező volt), sokan jutottak „ingyen” lakáshoz, üdüléshez, épültek a hatvanas-hetvenes években sátortetős-modern házak a falvakban is, de a viszonylagos, lassú fejlődés sem rejthette el: a gazdaság feléli önmagát. Amikor pedig összeomlott, bennfenteseink gyorsan kimentettek maguknak a romok alól minden hasznosat, s lettek egyszeriben milliárdosok azok, „akik jó időben voltak jó helyen”. Pártemberekből, gyárigazgatókból, jogászokból gyártulajdonosok, nagybirtokosok lettek hirtelen, s ma már ők hirdetik leghangosabban a demokrácia és szabadkereskedelem mindenhatóságát.

Az olyan embernek, mint Esterházy János, aki egész életét magyarságának, hazájának, az emberi tisztességnek és becsületnek áldozta, híre sem lehetett ezekben az időkben, mert veszélyes volt az ügyeletes bitorlók személyére.

Azoknak az Esterházy grófoknak leszármazottjaként - akik történelmünkben a magyar vidékek felvirágoztatói voltak, kiknek birtokain családok ezrei keresték kenyerüket, városok gazdagodtak adományaikból, építkezéseikből – egyszerre csak nem volt helye a hazájában. Azok közé tartozott, akik nem nyugodtak bele a trianoni döntésbe. Aki magyarként, honpolgárként mindent megtett a nemzetéért, az emberségért, a tisztességért, amit a haza csak elvárhat gyermekétől.

1901-ben született Nyitraújlakon, így 1919 után az új, Trianonban létrehozott Csehszlovákiában találta magát, ahol a földreformok és súlyos adók szellemi és gazdasági kiszolgáltatottá tették, ezért áttért a politikai pályára. Fiatalon, már 1932-től az országos Keresztény Szocialista Párt elnöke, majd a Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi Liga elnöke. Vidám, zene- és családszerető, aktív, összefogást hirdető férfi, aki 1935-től Kassa képviselőjeként a magyar kisebbség érdekeinek szószólója, a gazdasági igazságtalanságok kérlelhetetlen bírálója. 1936-ban az Egységes Magyar Párt ügyvezető elnöke. 1938-ban, az első bécsi döntés után is - a már önállóvá lett - Szlovákiában maradt, hogy védelmébe vehesse a szlovákiai parlamentben az üldözött szlovákiai magyarokat, de a szlovákokat, cseheket és zsidókat is. Egyedüliként nem szavazta meg a zsidók deportálására hozott törvényt 1942-ben, sőt, nyitraújlaki házában bújtatta a menekülőket, és segítette át őket hamis útlevéllel Magyarországra. Háborúellenes nyilatkozataiért a Gestapo üldözőbe vette, bujkálva érte meg a háború végét. „Jutalmul” Gustav Husák letartóztatta 1945-ben és 10 pozsonyi magyarral együtt átadta Moszkvának, ahol koholt váddal 10 év GULÁG-ban eltöltendő kényszermunkára ítélték. 1947 szeptemberében, távollétében a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Bíróság a Csehszlovák Köztársaság felbomlasztásának és a fasizmus kiszolgálásának vádjával kötél általi halálra ítélte. 1949-ben a szovjet kiszolgáltatta a csehszlovák szerveknek a súlyosan tüdőbeteg Esterházyt, kinek halálos ítéletét életfogytig tartó börtönre enyhítették. Mírov börtönkórházában halt meg 1957. március 8-án 56 éves korában. Azonnal elhamvasztották, és földi maradványainak hollétéről máig nincs pontos adat.

(Forrás: Molnár Imre: Esterházy János élete és mártírhalála, Kegyelem életfogytig, facebook.com/ejzarandokkozpont)

Napjainkban gróf Esterházy János nevét végre a legdicsőbb nemzeti mártírjaink között említhetjük. 2019-ben boldoggá avatási eljárása is megkezdődött a krakkói érsek beterjesztésére (!).

Gyémántként ragyog a lelked/ Esterházy János,/a szenvedés kohója/ égette, véste oly korban, amikor farkasként üvöltött a gaz/ és megmarta azt, ki ember maradt./ Te ember maradtál farkasok között,/ míg el nem haltál, mint búzamag,/ hogy termést hozzál/ százszorosat.
(Lőrincz Sarolta Aranka: Búzamag)

Durkó Éva FJE

2 kép

Február 25-én megemlékeztünk a kommunizmus áldozatairól a Mártírok Emlékparkjában

Esterházy János

Ebtartók figyelmébe!

2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett!

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. Például, ha valaki az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, így a bírság mértéke, 6×75.000 = 450.000 Ft lesz a korábbi 6×15.000 = 90.000 Ft helyett.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet)

forrás: internet

Gyepmester: Szabolcsi László, +36-70/334-6094

EBÖSSZEÍRÁS ÉS BEJELENTŐ LAP, kitöltési magyarázattal! KB +2 OLDAL és a hozzá kapcsolódó felhívás. Igaz ez önkormányzati anyag, de még nem tudom melyik fekete-fehér oldalakra fogjuk tudni beszerkeszteni…

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles az Ávt.-ben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Felsőpakony közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait, illetve tartóit, hogy az ebösszeíró adatlapot kivágni és a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába bedobni szíveskedjenek. Az adatlap honlapról is letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál beszerezhető. Ebösszeíró adatlapot kitölteni és legkésőbb 2021. május 31. napjáig a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni szíveskedjenek.

Az adatlapot ebenként külön kell kitölteni.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyelmét az alábbiakra:
- 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel megjelölve lehet csak tartani;
- a 2018. évi eb összeírásban bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni;
- az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. d) pontja alapján – 30 000,- Ft pénzbírság.

Felsőpakony, 2021.03.08.

Kronvalter Emilia

Fontos tudnivalók a vásárlók könyvéről 2021-ben

A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A kereskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabályok ingyenesen elérhetők; magyarorszag.hu / vissza a régi magyarorszag.hu oldalra / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / saját oldal / kereső oldal / keresés összeállítása.

A vásárlók könyvét panaszkönyvként ismerjük. A vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a szolgáltatás minőségére, a személyzet magatartására is, de kerüljük az alaptalan, indulatos vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!

Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű, folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható kettő vagy három példányos kivitelben. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a trafikok kivételével – a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.

A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, hogy a vásárló az üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét. A pénztáros környezete vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére. Az elhelyezés során ügyelni kell a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre vagy táskák mögött helyezték el.

Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja. (GDPR adatvédelmi szabály)

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A trafikokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók, hanem a Dohánytörvény. A dohánybolti vásárlók könyvét a jegyző nem hitelesíti. A vásárló panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a trafikban a panaszkezelő táblán kell feltüntetni. Ha a vásárló panaszát elutasítják, békéltető testülethez fordulhat. Az eljárás díjmentes.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens

Sport

Hátbelső

Hátlap

SZERINTEM MARAD AZ OLTÁSRA VALÓ REGISZTRÁCIÓS ANYAG KIEGÉSZÍTVE ESETLEGES SZIGORÍTÁSOKAT-ENYHÍTÉSEKET TARTALMAZÓ INFÓABLAKKAL. AMI JÖN… :)

BÓNUSZ ANYAG

Április 15-éig kérhető az szja-bevallási tervezetek postázása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallási tervezeteket március 15-étől elektronikusan elérhetővé teszi az eSZJA (eszja.nav.gov.hu) felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja, az április 15-éig kérheti a tervezetek postázását. Senkinek nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszolgálaton, hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.

A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni a kockázatokat, amelyek veszélyeztetik ügyfelei és munkatársai egészségét. Akinek nincs ügyfélkapuja, azaz KAÜ-azonosítója, annak sem kell felkeresnie személyesen az ügyfélszolgálatot, mert április 15-éig többféle módon kérhető, hogy postán érkezzen az szja-bevallási tervezet:

- SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
- a NAV honlapján elérhető webűrlapon,
- levélben,
- a NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon (BEVTERVK),
- telefonon a 1819-es hívószámon.

2021_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2021/03/11 11:49 szerkesztette: kadar.rozalia