Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_06_jun

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. 6. szám, 2021. június

Lapzárta: 2021. 06.07.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: Július és augusztus egyben lesz. 2021. aug. ??? mikor legyen a lapzárta?
Én júli 31 aug 15 -ig hébe-hóba leszek csak eklrhető a szabadságom alatt.

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Pedagógusnap alkalmából

Minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat, 2021-ben június 06-án. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében Pedagógusnap alkalmából szeretnénk őszinte tiszteletünket kifejezni és köszönetet mondani Tanárainknak, Óvodapedagógusainknak egész éves felelősségteljes munkájukért!

„A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!”
Erich Kästner

Nagy János Polgármester

SZOGYI

Csütörtökön kapok anyagot.

Óvoda

Bölcsődei beiratkozás

Képként kaptam meg…. fél oldal

Madárbarát Óvoda lettünk…

Hazánk legnagyobb természetvédelmi szervezete, a Magyar Madártani Egyesület óvodánknak a „Madárbarát Óvoda „ címet adományozta.
Hosszú évek óta tudatosan törekszünk arra, hogy gyermekeinkben is elültessük a természet iránt érzett szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét.
A kisgyermek élményei, benyomásai egy egész életre szólnak. Megalapozzuk bennük az egész életre szóló tanulást, környezettudatos beállítódást, magatartást.
A Madárbarát program célja, hogy a résztvevők folyamatosan, egész évben végezzenek valamilyen madárvédelmi tevékenységet.
Óvodánkban a gyerekek egész éven át figyelemmel kísérik a természet változásait, a környezetükben élő madarakat.
A madarak életmódjának megfigyelése, etetése, itatása az óvodánkban a gyerekeknek élményforrás.
A madárvédelmi munka eddig is része volt a mindennapjainknak.
Madárvédelmi munkánkról írásos beszámolóval tájékoztattuk a Magyar Madárvédelmi Egyesületet. Elismerésük jeléül a „Madárbarát Óvoda” címet igazoló tábla óvodánk falára kerül.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa
óvodavezető

Óvodai ballagás... évzáró...

Hagyományainkhoz híven az óvodai évzáró/ballagó ünnepségünket május utolsó napjaiban tartottuk.
Mérföldkőhöz érkeztek az óvodából elballagó nagycsoportosaink, hiszen szeptembertől az iskola padjait koptatják majd.
Nálunk ez az esemény egy igazán meghitt, bensőséges ünnep.
Az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben. Lelki életünket erősítik, élményt jelentenek, gondolatok megfogalmazására ösztönöznek, érzelmeink szabadulnak fel. Az évzáró/ballagás ünnepi jellegét az fokozza, ahogyan azt megéljük.
Milyen nehéz mesterség, milyen komoly feladat, milyen életre szóló hivatás óvónőnek lenni!
De milyen fontos azoknak a munkája, akik biztosítják a tiszta, igényes, esztétikus környezetet nap mint nap. A Földön minden ember sokat köszönhet pedagógusainak.
Akinek szerencséje van, az élete, tanulmányai során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a gyermek egész életét meghatározza. Minderre a szeretet tesz képessé bennünket. Az önzetlenség, odaadás, lelkesedés, bizalom, a példa értéke. Aki a gyermekek környezetében szorgoskodik, az a jövőt építi a pedagógia eszközeivel.
Nekünk is voltak mintáink, s mi magunk is minták, modellek vagyunk környezetünknek.
A gyermek életében meghatározó a család szerepe. Adjuk át magunkat teljesen a családnak, vessünk be mindent, ne sajnáljunk időt, energiát, ha kell, hozzunk áldozatot. A család egy egység, senki sem fölösleges. Fontos a kölcsönös szeretet, amelyet ki kell mondani és be kell bizonyítani. Meg kell becsülni egymást. Egy egészséges családban vigaszt találhatunk, hogy fejlődjünk, megújuljunk, feltöltődjünk és erősödjünk. A példás egységben élő családokban is vannak problémák. Megvan azonban a készség és képesség is, hogy megoldják azokat. A családi szeretet mindig megbocsátó. Amikor erélyesen szólnak a gyerekekre, akkor is érezzék, hogy szeretik őket.
A család olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk, amelyben felnőhetünk…, amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk…, mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben…, az emlékek színes szoborként egy életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű szilánkokból, amelyek némelyike ugyan haloványabb, sőt néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már elfelejtjük…, ám teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne.
Köszönjük a családoknak az óvodába fektetett bizalmat, hiszen legféltettebb kincseiket bízták ránk.
Kívánunk sikeres iskolakezdést és boldog iskolás éveket a mi gyerekeinknek!

Gelsiné Zsurka Zsuzsa
óvodavezető

Iskola

Eljött a búcsú ideje….

Nyolc évvel ezelőtt, mint kis óvodásokból lett iskolások, nagy izgalommal léptük át az iskola kapuit. De tanítóink féltő szeretettel fogták kezünket, s segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát és bevezettek a számok rejtelmeibe is.

Aztán nemsokára felsősök lettünk. Új tanárokkal, új környezettel, új emberekkel ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, mi növekedtünk: mások lettek a gondjaink, mások a céljaink. S az idő egyre csak múlt…

S most itt állunk. Ballagó nyolcadikosokként az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk: a versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai. Mosolyogva emlékezünk vissza azokra a napokra, amikor ráébredtünk, hogy hamarosan el kell búcsúznunk egymástól. Akkor kimentünk az udvarra, leültünk a padokra és egymás szavába vágva meséltük az elmúlt évek eseményeit, élményeit…

Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsínyeket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem várnak ismerős arcok. Nem beszéljük meg, hogy „akkor jövőre veletek ugyanitt”. Az elmúlt nyolc év emlék lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, megkopik, de nem tűnik el, nem tűnhet el nyom nélkül. Különös érzés ez most, hogy a nyári szünet után nem térünk vissza a jól megszokott környezetbe, mint eddig minden szeptemberben.

Búcsúzunk Tanárainktól! Ők nem csak tanítottak, neveltek is minket. A tanító néni szava, amely törvény volt, sokáig kísért bennünket. Igaz, ez az évek során veszített erejéből, különösen a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és diáktársaim nevében azért a sok türelemért és segítő fáradozásért, amit értünk tettek oktatóink. Nemcsak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken, egészen a pályaválasztásig.

Gyakran voltak kisebb-nagyobb csínyek. Az eszünkkel persze tudtuk, hogy ez a magatartás nem célravezető, de valahogy mégsem tudtunk parancsolni magunknak. A felnőttek szokták mondani, hogy az idő megszépíti az emlékeket, így bízunk benne, hogy ez velük is így fog történni, elfelejtik a bosszúságokat, és csak a szép emlékek maradnak meg.

Kedves diáktársaim! Nagyon fáj a búcsúzás, hiszen úgy megszerettük és megismertük egymást, mintha testvérek lennénk. Hosszú évek óta néztem végig a ballagásokat itt, az iskolában, és soha nem értettem, miért sír egy-egy ember vagy éppen sok mindenki, és miért olyan fájó a búcsúzás. Most nekem szorul össze a szívem, és már értem…, már értem a könnyeket: A búcsú fájdalmát.

Végül szüleinkhez szólok. Köszönjük nekik mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittek bennünk, lelket öntöttek belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindezt meghálálni.

Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől és a titkokkal teleírt iskolapadoktól. Soha nem feledjük el, hogy a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tanulói voltunk nyolc hosszú éven át.

Leonard Da Ung soraival búcsúzunk:
„Találkozás és búcsúzás az élet annyi csak,
Valaki jön, valaki megy, S az emlék megmarad.”

Riger Róbert Zoltán
ballagó diák (8.a)

Pedagógusnapi elismerő oklevél

Nagyné Pál Tünde pedagógusnapi elismerő oklevélben részesült, a jövő generációjáért végzett áldozatos munkájáért.
Nagyné Pál Tünde pályáját 1980-ban kezdte Felsőpakonyon az általános iskolában gyógypedagógusként összevont kisegítő osztályban. Fejlesztő- nevelő munkája közben oligofrén pszicho pedagógus szakképesítést szerzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1986-ban.
1980 óta, egy év megszakítással a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola gyógypedagógusa. Több, mint 4 évtized hivatása során feladatot vállalt a Ceglédi Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában is, tanulók ellátása, fejlesztése céljából.
Hosszú évekig ingyen tábort vezetett az iskolában, kisegítős járási kulturális versenyt szervezett és vezetett.
Az iskola diákönkormányzatát 5 tanéven át segítette.
Tevékenységét a hivatástudat, kreativitás és közösségépítés mellett a hagyományteremtés határozza meg. Nevéhez fűződik a közel egy évtizedes Maci kiállítás rendszeres megvalósítása, az iskolai Hagyományok napjának fő szervezése, s az iskolai agyagozás szakkör vezetése mellett sok-sok iskolai és iskolán kívüli program támogatása.
Aktív életét szervesen áthatja a kézművesség, a művészet, a rászorulók segítése. Nemez alkotásait szűkebb környezetén kívül országosan is megismerhették.
Alapítványt vezet, könyveket ír, folyamatosan mozgásban van.
2021-ben nyugdíjba vonul, melyhez jó egészséget és szeretetet kívánunk, s reméljük, hogy jó egészségben sokáig folytatja tovább tevékenységeit!

Matisz Zsolt igazgató

Fa- és virágültetés, tanulói pályázat, jutalomkirándulás

Fa- és virágültetéssel, valamint természetfilm és természetfotó tanulói pályázattal emlékeztünk meg idén a Madarak és fák napjáról.
Osztályfát állítottak 7. b osztályos tanulóink, dolgozóink és tanulóink pedig virágot ültettek az iskola udvarán. Az osztályfaként állított vérszilvafa szülői támogatással, a nagy mennyiségű virágtő pedig Németh László szülő ajándékozása által jutott el iskolánkba.
A Madarak és fák napja alkalmából pályázatot hirdettünk tanulóinknak, melyre színvonalas, szép pályamunkák érkeztek.
A természetfilm kategóriában megosztott első helyezést ért el Pál Enikő 6.a osztályos és Korcsmáros Ákos 7.b osztályos tanuló.
A természetfotókategóriában első helyen végzett Dömény Gergely és Tóth Zsolt Patrik 8.a osztályos tanulók pályázata.
A pályamunkák megtekinthetők az iskola honlapján.

Matisz Zsolt igazgató

+fotó

KI TUD TÖBBET TRIANONRÓL? VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS

A Felsőpakony Jövőjéért Egyesület - Matisz Zsolt igazgató úr segítségével - ez év márciusában on-line versenyt hirdetett meg a Herman Ottó Általános Iskola tanulóinak a TRIANONI DIKTÁTUM 101. évfordulójának emlékére KI TUD TÖBBET TRIANONRÓL? címmel.

A Magyarországot tragikusan megcsonkító Békeszerződés következtében elveszítettük vármegyék, városok, falvak sokaságát, bányáink, hegyeink, földjeink, erdeink, folyóink, vasútjaink, útjaink nagyobb részét. Gazdaságunk eszközei, gépek, gyárak felszerelései, termőföldek, rétek, állatállomány kerültek a frissen megalakított Csehszlovákia, a Román Királyság, a Szerb Királyság és Ausztria birtokába. Nem csupán vegyes népességű, de színmagyar területeket is elszakítottak az ott élők megkérdezése nélkül, akaratuk ellenére. Erre minden magyarnak emlékeznie kell, hogy megértse, mekkora csapás ellenére volt képes a magyar nemzet talpra állni és tovább lépni!

Június 4-én, a Petőfi téren, az „EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA – ÖSSZETARTOZUNK!” megemlékezés keretén belül, a győztes 10 versenyzőnek adhattunk át díjakat.

Versíró témában:
Fenyvesi Liliána/ 8.b.: 1. helyezettként 20.000.- Ft

Rajz-plakát témában:
Antal Fruzsina/ 5. o.: 1. helyezettként 20.000.- Ft
Pál Enikő/ 6. o.: 2. helyezettként 15.000.- Ft

Vármegye bemutatása kategóriában
Pomaházi Petra/ 7.b.: 1. helyezettként 20.000.- Ft
Tóth Boglárka Lilien/7.b.: 2. helyezettként 15.000.- Ft
Princz Olivér /7.b.: 3. helyezettként 10.000.- Ft
Palásti Krisztina/8.b.: 3. helyezettként 10.000.- Ft
pénzjutalomban részesült alkotásáért, illetve szorgalmas adatgyűjtő, ismertető munkájáért.

Tekintve, hogy a vármegyéket bemutató témában mindegyik versenyző egyedi megvilágításban és formában igyekezett közölni új ismereteket, úgy döntöttünk, hogy mindegyikük megérdemel munkájáért egy-egy 5000.- Ft-os vásárlási utalványt.

Auchan ajándékkártyát kapott Fenyvesi Liliána, Galló Nóra, Trizna Laura és Vajvoda Mózes.

Egyesületünk szeretettel kíván mindegyiküknek sok szép, izgalmas feladatot, amiből tudásukat, érdeklődésüket gyarapíthatják, és hasznos, okos időtöltést, jó pihenést a nyárra!

Faragó György tanár úrnak is megköszöntük önként vállalt, gondoskodva irányító munkáját, hiszen szabad idejét áldozta diákjainak a versenyben.

Külön köszönet és tisztelet illeti Matisz Zsolt Igazgató urat mindazért a sok-sok segítségért, melyet évről évre áldoz egyesületünk programjaira! Remélni szeretnénk, hogy a ránk fordított idő nem túl nagy teher számára, és igyekszünk majd visszasegíteni, ha mód nyílik rá!

A verseny lebonyolítását támogatta: XXX 3 embléma! XXX
Durkó Éva FJE

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség életéből

A Katolikus Egyház egyik főünnepe Úrnapja, azaz „Krisztus szent teste és vére”, az Eucharisztia ünnepe. Európában és Magyarországon is már a 13. század óta elterjedt ünnep, sok európai országban munkaszüneti nap.
A felsőpakonyi katolikus hívekkel Úrnapi körmenettel ünnepeltünk, melynek során a templom oldalai mentén, hagyományosan a négy égtáj felé felállított „sátrakat”, oltárokat érintettük. A menet előtt ügyes kezek virágszirmokat hintettek, így virágszőnyegen vonultak templomunk körül a tisztelt testvérek. A kiválasztott férfiak templomi zászlainkat vitték, Béla atya pedig az Oltáriszentséget hordozta körbe a liturgiának megfelelő, méltó módon. Fennhangon énekelve, lassan vonultunk, mindegyik sátornál, oltárnál meg-megállva, letérdelve. Ezeknél a stációknál egy-egy Szentírási részt felolvasva Béla atya áldást osztott ránk és a világ minden égtáján élőkre. Családias, ugyanakkor felemelő, ünnepélyes volt a körmenet. Jó volt együtt ünnepelni, imádni az Urat, közösen énekelni, imádkozni a templomkertben ezen a csodaszép, napfényes reggelen.
Köszönet Istenünknek, kérjük, áldja meg, viseljen gondot Felsőpakony minden lakosára!
Jn.6.48,51: „Én vagyok az élet kenyere…Aki e kenyérből eszik, örökké él.”
Szentmiséink vasárnap reggel 8-kor kezdődnek, melyekre mindenkit szeretettel hívunk!

Papp Norbert - Egyháztanács

+fotók

Református

Isten kegyelméből mindig van ÉS, mindig van folytatás

A június hatodikai istentisztelet sugallta számomra ezt a címet. A Józsué 1, 1-9 alapján lelkipásztorunk igemagyarázat által világossá tette a számunkra, hogy Mózes halála után Izráel népe nem maradt közvetítő és ígéret nélkül. Isten kijelölte Józsuét erre a feladatra, mert az Ő ígérete „akkor is folytatódik, amikor minden kilátástalan”.

Istennél van ’’ És ’’ mindannyiunk életére nézve és gyülekezetünk számára is. Ezt az És-t tapasztalhattuk meg az elmúlt hónap folyamán is. Isten adott alkalmakat, adott feladatokat, adott embereket a feladatok elvégzéséhez. Május 13-án a mennybemenetelt ünnepeltük. Gergely Villő konfirmandus Kárász Izabella Meglátjuk az Úr Jézust című versével elevenítette fel a mennybemenetel eseményeit, valamint ránk való hatását. Az énekkar csodálatosan csengő hangja biztatott: „Boldog véghetetlen öröm vár odafenn, Krisztusért én is elnyerhetem.” Himinec Nándor lelkész úr prédikációja arról szólt, hogy az Úr Jézus Krisztus itt a földön a szívekben él, odafent a mennyben pedig értünk munkálkodik, Isten színe előtt imádkozik értünk.

A pünkösdi istentisztelet központja, hogy az Úr Jézus nem hagyott minket magunkra. Elküldte számunkra a Pártfogót, a Szentlelket, aki kimunkálja bennünk a hitet. Megtanít arra, hogy a mennyei életre a földön kell felkészülni. Erőt, bölcsességet ad, hogy merjünk és tudjunk Istenről beszélni, ad alkalmat és szavakat bizonyságtételre. Áthatja nemcsak az igehirdetőt, nemcsak a beszélőt, hanem az igehallgatót is. Embereket újjá formáló ereje van, és ez a megújulás példaértékű erkölcsiséget szül. Ez az a többlet, amit az ember önerőből nem szerezhet meg, ez Isten ajándéka. Éljünk ezzel az ajándékkal, hisz „Az a mi dolgunk, hogy az Ő tanítványai legyünk”!

Elmúlt az ünnep, ÉS jött a pünkösd utáni első vasárnap. Fehér díszbe öltözött ekkor templomunk, amelyet a konfirmandusok díszítettek fel. Hagyományainkat követve ezen a vasárnapon volt gyülekezetünkben a konfirmáció. Az Ige a hit nemes harcáról szólt, amihez- mint minden harchoz- nélkülözhetetlen a megerősítés, a vallástétel. Ebben a harcban azonban nem vagyunk egyedül: velünk van Krisztus, aki mindennap esedezik értünk, küzd értünk, hogy elérjünk az út végére, ahol az örök élet vár. Győztes megérkezést kívánva zárta az igehirdetést a tiszteletes úr. Ezután a konfirmandusok vették át a szót. Nagy örömünkre 9 fiatal állt ki elénk: Fábián Boglárka, Molnár Péter, Szabó Nóra Andrea, Frunza Kitti, Gergely Villő, Kovács Dorina Csilla, Szabó Máté, Szabó Norbert, Zoboki Soma Zsolt. Zoboki Soma Zsolt a konfirmandusok imádságát mondta el, Gergely Villő elszavalta Reményik Sándor Akarom című csodálatos versét, majd közösen elénekelték a konfirmandusok énekét. Szabó Máté zárta a sort. A kegyelem dicséretét mondta el, amiből ide kívánkozik egy részlet: „Segíts e földön úgy szolgálnom, járnom mindig, hogy nagy nevedre áldás szálljon, hálaadás, dicséret, hódolat.” Mivel előző napon a presbitérium előtt már számot adtak a Hitvallás ismereteikről és tudásukról, most a gyülekezet előtt egy kérdésre kellett válaszolniuk. Gergely Villő, Kovács Dorina Csilla és Molnár Péter részesültek a keresztség sákramentumában. És következett az esemény fénypontja: Tiszteletes úr református anyaszentegyházunk önálló, úrvacsorával élő, szolgálattevő tagjává nyilvánította a fiatalokat, átadta nekik az ezt tanúsító oklevelet és a gyülekezet ajándékát, egy-egy Bibliát. A presbitérium nevében Fitos Levente gondnok köszöntötte a lekonfirmáltakat, majd a presbiterek egyenként is. Frunza Kitti elmondta a lekonfirmáltak imádságát, Kovács Dorina megköszönte a szülőknek és keresztszülőknek az értük való fáradozásukat. Majd az énekkar köszöntője következett és az úrvacsora.

A június 6-i istentisztelet, amint az elején említettem, az Úr ígéretéről szólt, ami örökkévaló, mert Isten maga az ígéret. Mindig van ÉS, mindig van folytatás. Isten egy gyermekkel ajándékozott meg egy családot, ajándékozta meg gyülekezetünket. A keresztség sákramentumában részesült Magyar István és Germuska Alexandra gyermeke, Magyar Medox. Lelkész úr azt helyezte a szülők szívére, hogy a gyermek jutalom Istentől, amiért felelősek vagyunk. Arra kell tanítanunk, hogy Isten mindennek, mindenkinek az Ura. Hitre kell nevelni, hogy a szíve ne legyen üres, hogy a konfirmáció alkalmával majd maga tegyen vallást hitéről, hogy szerető szívű, boldog felnőtt váljék belőle. Az istentisztelet során az énekkar is szolgált.

Hálásak vagyunk az Úrnak az ÉS-ekért, a folytatásért, a vezetésért, a gondoskodó szeretetért!

Kádár Rozália gyülekezeti tag.

+képek

Könyvtár

Hamarosan ismét programokkal várunk mindenkit

Június 4-én tartottuk a Petőfi téren a Trianoni megemlékezést. Nagyon szép, megható műsorral egybekötött kiállítást láthattunk. Köszönjük szépen a közreműködőknek és a Felsőpakony Jövőjéért Egyesületnek a szervezést. Fenyvesi Liliána 8/b osztályos tanuló versével emlékeznénk, mely első díjat nyert az FJE által meghirdetett Trianon pályázaton.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

„Nem, nem, soha!” hangzatok a tömegben,
Zúdulnak fel e szavak az emberben
Pest utcáin kivonult sereg nyoma
Hazánkra örök kárhozatot hozva.

Nagyhatalmak a gyengült ország körül,
A békeszerződés hatalma mögül
Lezúdítva ránk rémes döntéseit,
S területi rendelkezéseit.

A nap, amely a magyar történelem
gyásznapja lett, váltott ki ellentétet,
Szenvedést, ezzel földbe tiporván a
Magyar nép méltán lobogó zászlaját.

1920. június 4-e ez a nap,
melyet a magyarság mindmáig bolygat
Hazánk területi egysége felbomlott,
Határon kívülre került megannyi sors.

Feledést s megbocsátást nem tűrvén
A magyar nyelv s kultúra ma is él
Az immáron évszázados vereség emléke
A nemzeti összetartozás napján megy végbe.

Fenyvesi Lilliána

Június 5-én egy kellemes könyvbemutatón vehettünk részt Nagyné Pál Tünde Kicsi Kacsa kalandjai és a Bölcskacs kalandjai című regényeivel. A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház ezen mesekönyvekhez illusztrációs pályázatot hirdetett korábban. Nehéz volt a választás a sok beérkezett rajz közül, melyek kerüljenek be a mesekönyvekbe. Tünde elmesélte a mesekönyvek keletkezésének történetét, és hogy miért pont kacsa a főszereplő. A kiállítás anyaga a könyvtárban június 30-ig megtekinthető.

A június 8-án érvénybe lépett, új kormányrendelet értelmében a Tinidiszkónkat idén sem tarthattuk meg. De nem csüggedünk, készülünk az augusztus 28-án tartandó nyárzáró utcabálra és a település falunapjára, szeptember 25-re. Ezen nagyobb rendezvények mellett számos program veszi kezdetét a nyári szünet elejétől: könyvtári kalandtábor, nyári zenei estek, író olvasó találkozók, stb.

Varró-Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

Civil

Köszönetnyilvánítás

A gyászoló család köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik fiunk Czirják József temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.

Czirják család

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÉPÜLETEK KORSZERŰ HŐTÁROLÁSA KÖRNYEZETBARÁT FÁZISVÁLTÓ ANYAGOK
ALKALMAZÁSÁVAL ÉPÍTŐ- ÉS SZIGETELŐELEMEKBEN
2021 / 05 / 31

XXX KERET KEZDETE XXX
A Thermofoam Kft., a veszprémi Pannon Egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont által alapított konzorcium a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében 608,03 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el biológiai eredetű fázisváltó anyagokból és hordozókból álló, környezetbarát hőtároló mikrokapszulák fejlesztésére.
XXX KERET VÉGE XXX

A Bács-Kiskun megye déli részén található Bácsalmáson, valamint Veszprémben megvalósított projekt célja az említett tulajdonságokkal bíró környezetbarát hőtároló mikrokapszulák kifejlesztése, azok energiatakarékos épületszerkezeti elemekbe és hőtároló-hőszigetelő rendszerekbe történő beépítése, új előállítási technológiák kifejlesztése, az új termékek hőtechnikai tulajdonságainak és viselkedésének kísérleti meghatározása, modellezése, és hagyományos épületszerkezeti rendszerekkel való összehasonlítása volt konténer méretű modellházakban végzett vizsgálatokkal.

A fejlesztendő termékek elsődleges alkalmazási területe az építőipar, ahol épületszerkezeti elemekben és hőszigetelő rendszerekben felhasználva ezek a mikrokapszulázott fázisváltó anyagok kedvezően befolyásolják az épületek hőtechnikai adottságait: segítségükkel kisebb tömegű építőanyag felhasználás mellett az épületek belső hőmérsékletét többlet fűtőanyag vagy villamosenergia fogyasztás nélkül tudják komfortosabbá tenni. A 2016. szeptember 1-jén megkezdett projekt megvalósítása 2021. május 31. dátummal fejeződött be.

A projektről bővebb információkat a biopcm.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Pirityi László János
ügyvezető, sajtóreferens
Tel.: +36 30 932 1729
E-mail: info@thermofoam.hu

+logo Szechenyi 2020

MÁJUS ÉS JÚNIUS A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN

TRIANONRA EMLÉKEZTÜNK:

„Nem kell beszélnünk róla sohasem,/ De mindig, mindig gondoljunk reá!”

101 évvel ezelőtt egy emberként kiáltott fel az égre az I. világháborút elvesztett, meggyötört, békére vágyó, de a Trianoni Diktátum ítéletétől csontig sebzett ország 1920-ban: „Nem, nem, soha!”

Egy emberként kiáltott, mert soha olyan egységesen, a közös fájdalom, elkeseredés, megalázottság és az igazságtalanság keltette felháborodás tüzében nem gondolkodott együtt magyar, mint 1920 júniusában. Egyként sikoltották az égbe a balsors fájdalmát s az elszánt akaratot, mely a túléléshez, a fennmaradáshoz, az élethez vezet! Belevágták Európa álszent, hazug, hamisan ítélkező képébe: Soha nem nyugodhatunk bele, hogy elveszítettük Magyarország területének kétharmadát, népességünk közel kétharmadát, színmagyar területeink határon túlra kerítését, közel 4 millió magyarral együtt! „ Hogy mienk volt legszebb koszorúja Európának, a Kárpátok éke,/ És mienk volt a legszebb kék szalag,/ Az Adriának gyöngyös pártadísze!”. Nem nyugodhat bele egy nép, hogy felelőtlenül, hazug indokok alapján, hamis állítások mentén meghozott, idegen nagyhatalmak érdekét szolgáló döntés az ősi, ezer éves országot a nemzethalál szélére sodorja!

Ítélkezett a Nyugat a Keletről érkező („Verecke útján jött e hazába a honfoglaló nép”) mindmáig idegennek tekintett nemzet fölött! Ítélkezett (ítélkezik!) az ezer éven át Európáért, Európa és a kereszténység biztonságáért küzdő magyar nemzet fölött. A magyarok fölött, akik bár harcban küzdöttek meg a honért, de nem elpusztították az itt élő szláv törzseket (és más kisebb népet) hanem képesek voltak velük egy közösséget teremteni 1000 évig! Évszázadokon át védte Európa kapuját a betörő oszmán birodalom hódításával szemben akkor, amikor Európa nyugati népei vagy egymással viszálykodtak, vagy éppen Amerika őslakóinak kipusztításán fáradoztak! Eldorádót keresgélve aranyától, természeti kincseitől megfosztva Ázsiát, Amerikát, Afrikát; gazdagodtak spanyol, portugál, angol, francia, holland, belga királyságok a gyarmatosítás kíméletlen bűvöletétől megrészegülve!

Az 1910-es években csak ürügyre várt Európa, hogy a gazdasági terjeszkedés érdekében háborút indíthasson. Kiváló indokot szolgáltatott erre Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös meggyilkolása Szerbiában. Az Osztrák – Magyar Monarchia „büntető válasza” világháborúba torkollott, mert Európa ezt akarta! Álságos indokokkal egymás után szállva be a harcba, világégést idéztek elő, majd szétverve a Monarchiát, létrehoztak olyan utódállamokat a területén, melyek a közös szláv nyelv dacára, 80 év múltán maguktól szétestek! Az őshonos, kisebbségben élő nemzetek jogai azonban máig megoldatlanok!

2021. június 4-én a TRIANONI DIKTÁTUM 101. évfordulójának emlékezetére egyesületünk KIÁLLÍTÁST hozott létre, végig haladva annak történeti útján az 1867-ben kötött kiegyezéstől a máig ható trianoni traumáig EMLÉKEZZÜNK TRIANONRA – ÖSSZETARTOZUNK! címmel.

18 tablón mutatjuk be Magyarország történelmének azt a szeletét, amely több évtizeden keresztül homályban maradt, vagy épp elferdítették tényeit különböző politikai szemszögekből. Fotókkal, plakátokkal illusztráltuk a háború, a forradalmak, a Párizsi Békeszerződések és a Trianon palotában aláírt, magyarokat tragikusan érintő diktátum tényeit. Idéztünk véleményeket is, amelyek szerint ezek a békeszerződések közvetlenül vezettek az újabb világháború kirobbanásához.

Alkalmazkodva a járvány elleni védekezéshez, kiállításunkat szabad térre terveztük, azzal a céllal, hogy minél többen láthassák! Ecsődi Jánosnak Mag Kálmán és Kardos Lajos társunk segített abban az installációban, amely két hétig kint áll majd a község központjában, a Petőfi téren. A Nemeskürty István írásaiból és a Rubicon folyóirat anyagából összeállított dokumentumok digitális grafikájában a PrímaPrint Kft. segítette munkámat. Reméljük, hogy az érdeklődők, elsősorban az iskola diákjai megismerkednek azzal a történelemmel, amely oly meghatározó mindennapjaink alakulásában is!

17 órakor Papp Norbert „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!” éneklésével hívott mindenkit az ünnepségre. A Himnuszt már közösen szólaltattuk meg a csonkolt öreg juhar koronája alatt.

Ünnepélyes megemlékezésünket Nagy János polgármester úr nyitotta meg. Arra emlékeztetett bennünket: soha olyan ütemben és összefogással még nem láttak neki az ország újjáépítésének, mint 1921-ben, amikor a hazaszeretet minden nyomorúságot, minden veszteség fölötti fájdalmat legyőzött. Lebírt minden pártoskodást, összeforrasztotta a nemzet lelkét és akaratát a túlélésre. Legyen példa előttünk: nem a viszály, hanem a közös gondolat, nem a rombolás, hanem az építkezés az, ami éltet és előre visz!

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnk arról beszélt, hogy a Kormány nemzetegyesítési törekvései során Magyarország népessége 2010 óta 1 millió magyarral nőtt a kettős állampolgárságnak köszönhetően. A határon túli magyarság bekapcsolódik az anyaország vérkeringésébe a magyar nyelvű iskolák, egyházak, a közös gazdasági vállalkozások erősítésével, és a szociális juttatások, egyesületek, intézmények magyarországi támogatásával szűnőben vannak az elvándorlások is. Eszmei híd ível át a határokon, amely összeköt bennünket, magyarokat. A trianoni falak oszlopai inognak, magyar a magyarral egymásra talál. A családtámogató, nemzetegyesítő program gyümölcse beérni látszik: nem fogyunk, hanem végre növekszünk!

Ezután Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben versét olvastam fel. Farkas Évi színművésznő küldte felvételen Csukás István szomorkásan játékos felsorolását, a Trianon miatt elveszített városaink, falvaink nevével. Megható volt hallgatni Metzker Pál hegedűjének csöndes kíséretében. Ezt követte Hegedűs Magdi, énekelve régi himnuszunkat a „Boldogasszony, anyánk” imát. Falu Tamás ócsai költő „Igazságot Magyarországnak!” c. versét Nagy Péter előadóművész mondta el megragadó orgánumával. A komoly hangulat feloldására a „Járd ki lábam!” kis táncosai következtek Fodorné Láncz Éva (Vica néni) vezetésével, elfoglalva a Rákóczi utca sarkát. A gyermekek felcsíki verbunkkal, Zabán László citerán kísérte mezőföldi gyermekjátékokkal, majd egy igazi mezőföldi mulatsággal örvendeztettek meg bennünket, s csaltak mindenkinek vidámságot az arcára.

Helyünkre visszatérve az általános iskolában on-line indított „KI TUD TÖBBET TRIANONRÓL?” verseny eredményhirdetése következett, a díjazott tanulók ünneplésével és a pénzjutalmak átadásával. Róluk külön cikkben számolunk be, mert megérdemlik! Záróprogramként Metzker Pál triója következett. Nyugalmat árasztó zenéjük után, már együtt énekeltük el a Szózatot.

Előadásunk alatt frissítőkkel, utána szeretetvendégség keretében az egyesület tagjainak - Kalas Eszter, Kránitz Ibolya, Kovácsné Búzás Éva, Kardos Irénke, Kerekné Kocsis Marika!- csodás süteményeivel kínáltuk kedves vendégeinket, akik a kiállítás háromszögletű oszlopait körül járva ismerkedtek a 100 évvel ezelőtti történelmünkkel.

Megemlékezésből ünneppé váló, összetartozásunkat szimbolizáló rendezvényünket, melyet egyesületünk, Matisz Zsolt igazgató úr, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház munkatársai, az Önkormányzat dolgozói segítségével hoztunk létre, az Everengine Kft nálunk jól ismert, kedves munkatársai: Kerek István, Kerek Sárika, Bednárik Gábor vették filmre, örökítették meg nekünk.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Miniszterelnökség támogatását, melyet a Magyar Falu Program keretében nyerhetett meg egyesületünk a pályázatával.

Durkó Éva FJE

+képek

képaláírások:

Trianon képaláírások
20210604_102621 - Épül a kiállítás
20210604_175443 - Mezőségi mulatság
20210605_101104 - Áll a kiállítás a téren
DSCN9161 - Megnyitó a polgármesterrel
DSCN9246 - Mezőségi mulatós
DSCN9201 - Nagy Péter előadóművész Falu Tamás versét mondja
DSCN9203 - Nagy Péter Falu Tamás versét mondja
DSCN9172 - Dr Szűcs Lajos a nemzet összetartozásáról
DSCN9179 - Táncosaink
DSCN9184 - Metzker Pál hegedűn kíséri Farkas Évi elküldött Csukás István versét
DSCN9162 - Nagy János polgármester: az összetartás erő!
DSCN9177 - Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben
DSCN9263 - Díjátadás
DSCN9259
DSCN9261
DSCN9268(1) - Köszönet Faragó György tanár úrnak
DSCN9264
DSCN9261(1)


Ki tud többet Trianonról
20210604_182228 - Pomaházi Petra és Tóth Boglárka Lilien - Két győztes a tíz közül.
DSCN9254 - Díjátadás
DSCN9268 -

NEM MINDEN KÉP FOG BEKERÜLNI, AZ ANYAGA MÁR ÍGY IS TERJEDELMES…

Élménybeszámoló a nyugdíjasok előnyaralásáról

A pandémia enyhítésekor – május 19-én – 8 napos hajdúszoboszlói pihenésre indult 23 – többségében – Darumadár Nyugdíjas Egyesületi tag. Kardos Lajos és párja, Irénke szervezte és tervezte meg – nagyon gondosan – ezt a kirándulást.
Hajdúszoboszlón – jól felszerelt, kényelmes apartmanokban laktunk, és naponta élvezhettük az európai hírű gyógyvíz csodás hatását. Lehetőség volt orvosi kezelések igénybevételére is.
Fakultatív kirándulások is voltak. Egy napot Debrecenben tölthettünk. Nagy tudású idegenvezető kalauzolt a Református Nagytemplomban. A Déri Múzeum tárlatai, de főképp a Munkácsy trilógia (Krisztus Pilátus előtt; Golgota; Ecce homo) mindannyiunkat lenyűgözött. A híres debreceni Nagyerdő már csak ráadás volt.
Egy délutánt Nádudvaron, a Fazekas családnál is eltölthettünk. Fazekas István ősei már az 1700-as évektől készítik a világhírű fekete kerámiát. Szemünk láttára készített egy nyers agyagtáblából egy gyönyörű tálat.
A városnéző kisvonattal Hajdúszoboszló nevezetességeit is megtekinthettük. A legérdekesebbnek a Harangházat találtuk, ahol 50 db alumínium harang van elhelyezve egy nyitott építményben. A gyógyfürdő és a város főutcája között helyezkedik el. Rácz Zoltán építőművész szerint a kárpátmedencét ábrázolja jelképesen az objektum.
Természetesen a Bocskay Múzeum gazdag anyagát is megnéztük.
Két családias esti program is volt. Egyikben bográcsoztunk – a gulyásba való tészta anyaga Felsőpakonyból érkezett. Kádár Rozália készítette, és a Sultisz házaspár szállította (finom volt, köszönjük). A másik estén szalonnát sütöttünk. Hangulatos esték voltak, jól éreztük magunkat.
A gyógyvíz testileg, a kirándulások szellemileg segítettek feltöltődni, ami sikerült is.
Nagyon köszönjük Lajos és Irénke áldozatos munkáját és mindazokat, akik segítettek abban, hogy ez a hét mindannyiunknak feledhetetlen emlék maradjon.

Hálás szívvel az összes résztvevő nevében:
Gergely Mihályné

Fontos tudnivalók a vásárlók könyvéről 2021-ben

A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A kereskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
A jogszabályok ingyenesen elérhetők; magyarorszag.hu / vissza a régi magyarorszag.hu oldalra / Keresés / Nemzeti Jogszabálytár / saját oldal / kereső oldal / keresés összeállítása.

A vásárlók könyvét panaszkönyvként ismerjük. A vásárlók bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.

A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biztonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a szolgáltatás minőségére, a személyzet magatartására is, de kerüljük az alaptalan, indulatos vagy az eladók személyét sértő bejegyzéseket!

Ha az üzlet személyzete nem teszi hozzáférhetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy abba bejegyzést tegyen, a vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű, folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható kettő vagy három példányos kivitelben. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a jogszabályban foglaltaknak.

Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a trafikok kivételével – a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.

A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen írótollal együtt kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság, helyben a jegyző által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét, azaz a panaszkönyvet. A jól láthatóság és a könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, hogy a vásárló az üzlet személyzetének közreműködése nélkül is megtalálja a vásárlók könyvét. A pénztáros környezete vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének kifüggesztésére. Az elhelyezés során ügyelni kell a jól láthatóságra. A jól láthatóság követelményének nem felel meg, ha a vásárlók könyvét kabátokkal eltakart álló fogasra, falfelületre vagy táskák mögött helyezték el.

Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja az újonnan bejegyzett panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően rendezetten – megőrzi és a hatóság felszólítására rendelkezésre bocsátja. (GDPR adatvédelmi szabály)

A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A trafikokra, mint kiskereskedelmi egységekre nem a kereskedelmi törvény rendelkezései az irányadók, hanem a Dohánytörvény. A dohánybolti vásárlók könyvét a jegyző nem hitelesíti. A vásárló panaszával az üzemeltetőhöz fordulhat. Az üzemeltető nevét és elérhetőségét a trafikban a panaszkezelő táblán kell feltüntetni. Ha a vásárló panaszát elutasítják, békéltető testülethez fordulhat. Az eljárás díjmentes.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens

Sport

TEREPFUTÁS (Június 12-i rende

Világbajnoki válogató terepfutó versenyt rendez június 12-én a Zemplén-hegységben az MSTSZ. A rajtot Pusztafalun, az Öreg Bence Turistaháznál tartják, a cél az ultra futamon, közel 51 ezer méter leküzdése után, ugyanitt lesz. A vertikál kategória indulói a Nagy-Milicet támadják, 5,99 kilométeren 726 méter szintkülönbséget legyőzve, 16,26 km és 1247 méter szintkülönbség megtétele után a Szurok-hegyet érik el a Sky versenyszám versenyzői.
A felnőtt, U23, junior, és ifjúsági atléták számára kiírt viadal válogató a nyári világversenyekre, melyek közül nyár derekán a Katalóniában rendezendő Skyrunning világbajnokság lesz az első. A július 9-11. között megrendezésre kerülő versenyen várhatóan 10-12 magyar indul.
„Kezd körvonalazódni, hogy kik lehetnek majd az utazókeret tagjai a Skyrunning világbajnokságon és az ifjúsági világbajnokságon. Kifejezetten izgalmas lesz a bajnokság és a válogató második fordulója, a Zemplén Terep Kupa június 12-én, ahol sky, ultra, és vertikál futamot is rendezünk. - mondta Joó Attila a Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség elnöke.
Pikáns adalék: a visszautat mindenkinek gyalog kell megtennie a bokanyüstölő terepen.
Légrádi Szabó Gábor

+ fotó

FOCI

Csütörtök, péntek felé kapok anyagot.

Hátbelső

Hátlap

Ballagók tablója

2021_06_jun.txt · Utolsó módosítás: 2021/06/16 16:12 szerkesztette: kadar.rozalia