Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_07_juliaug

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. 7. szám, 2021. július-augusztus

Lapzárta: augusztus 06.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: szeptember 10.

KIVETTEM AZ ANYAGOT MÁR DOLGOZOM VELE, HA VALAMI VÁLTOZTATÁS LENNE, ÍRJATOK!

Fedlap

Kenyérszentelés, műsor, stb… Ezt utólag adom majd le a nyomdának.

Fedbelső

Kenyérszentelés, műsor, stb… Ezt utólag adom majd le a nyomdának.

Önkormányzat

A Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes (de részben rugalmas) munkaidő

A munkavégzés helye:
2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a. (Pest megye)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői feladatok ellátása az 1993. évi III. tv., az 1997. évi XXXI. tv. , a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet , valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Utazási költségtérítés vonatra, egyedi elbírálás alapján személyautóra is.
 • A feltételek megléte esetén, rövid időn belül, előre lépési lehetőség.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I. Alapellátások 1. pontjában meghatározott képesítési előírásoknak való megfelelés,
 • Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • részletes szakmai önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésének igazolása
 • végzettséget igazoló bizonyítványok megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett 3 évet meghaladó szakmai tapasztalat
 • A KENYSZI és a GYVR rendszer ismerete, tanulási hajlandóság.

Elvárt kompetenciák:

 • Gyermekjólét és családsegítés területén teljesen önálló munkavégzés, precizitás, terhelhetőség, empátia, tolerancia, jó kommunikációs készség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan továbbiinformációt Tamás Katalin intézményvezető – hivatali időben – a +3620-297-1515-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat címére történőmegküldésével (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.)
 • Elektronikus úton Tamás Katalin intézményvezető részére a tamas.katalin@felsopakony.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember ???

Magáninfo: én két-két és fél év múlva nyugdíjba megyek, ha megállja a helyét, jó eséllyel pályázhat a vezetői állásra.

Más:

Június 12-én a ballagáson a szokásos apró ajándékkal kedveskedett a Szolgálat a helybéli nyolcadikosoknak. Kicsit megilletődötten várták még a ballagás eseményeit, de örültek a meglepetésnek. Mosolyuk mindenképp megérte a szombati, rendkívüli műszakot.

2021. június 25-én, pár nappal, a Covid szigorítások feloldása után, ismételten összegyűlt az Ifjúsági Klub. A találkozásnak különös apropója volt, hiszen a „mag”-nak számító fiatalok az idén elvégezték a 8. osztályt, ősztől különféle középiskolákban tanulnak.

A beszélgetés tárgya természetesen a ballagás, a továbbtanulás, és a felvételi sikerek - kudarcok voltak. Látszott rajtuk, hogy örülnek, hogy mindenki elmondhatta a saját történetét, az is, aki kevésbé volt sikeres és nem az első helyen áhított iskolába vették fel, így kompromisszumot kellett kötnie. Nagy várakozással néznek a középiskola elé. Sok sikert nekik! Természetesen a közös játék sem maradhatott el.

A nagy hőségre és a korai időpontra tekintettel – uzsonna gyanánt - jégkrémet és hideg innivalót adtunk, mely igen hamar elfogyott.

Közkívánatra az őszi szünetben (október 25-31 közötti időszakban, 2 napos formában) kirándulást tervezünk. Szívesen látunk leendő Ifi klub tagokat is. (5-8. osztályosok) Az első nap természetvédelmi és/vagy történelmi túra, esetleg színházlátogatás, a másodikon – az időjárás függvényében – egy termálfürdős program szerepel. Az Ifjúsági Klub programjait Felsőpakony Önkormányzata a költségvetési keretből támogatja.

A részleteket szeptember folyamán eljuttatjuk az iskolába.

Szociális ellátások:

Továbbra is igényelhető szociális gondozás azon idősek számára, akik egyedül élnek, családtagjaik dolgoznak, vagy ellátásuk nem egy emberes feladat. A szolgáltatás térítési díja: 500,-/óra)

A szociális ebéd jelenlegi ára 490,- Ft/adag, a házhoz szállítás 100,-/nap)

A részletekről már többször írtunk, de felvilágosítást lehet kérni a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen (2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.), vagy telefonon +36 20 297 1515 –ös telefonszámon.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés lemondására egy hétnél rövidebb időre, csak kórházba kerülés esetén van lehetőség. A reggel 9 óráig lejelentett lemondásokat másnaptól, a későbbieket a két nappal későbbi dátummal fogadja el a konyha. Az egy-két napos lemondások követhetetlenek, így erre nincs mód.

Nagy örömünkre a Szolgálat gépjárművet kapott az Önkormányzattól, az ebéd kiszállítása és a vérszállítás feladatainak ellátására. Régóta várt, nagy segítség számunkra. Köszönjük!

Ha szeretné biztonságban tudni idős családtagját, kérjen számára jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást. A jelzőberendezés jelzését követően a kolléga fél órán belül megérkezik, s további segítséget hív, ha szükséges.

Reméljük, már nem sok van hátra az elrendelt veszélyhelyzetből, de addig Szolgálatunk az alábbi rend szerint dolgozik:

Továbbra is állunk szolgálatukra, családi, életvezetési probléma, vagy krízishelyzet esetén kérjék szolgálatunk segítségét!

Kellemes nyárutót, és pandémia-mentes, nyugodt őszt kívánok mindenkinek!

Ügyfélfogadási idő a veszélyhelyzet alatt (előre láthatólag szeptember 30-ig):

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL:

Hétfő: 8-14-ig
Kedd: 12-16-ig
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig

A FENTIEKEN KÍVÜLI IDŐBEN, ELŐZETES BEJELENTKEZÉSSEL, IDŐPONT FOGLALÁS UTÁN:

Szociális (étkeztetés, gondozás ügyekben):
Vajdáné Kopasz Mária +3620-946-8039

Gyermekjólét és Családsegítés, valamint vezetői ügyekben:
Tamás Katalin +3620-297-2044

Hétfő: 14-16-ig
Kedd: -
Szerda: 16-18-ig
Csütörtök: -
Péntek: 12-14-ig

Munkaidőn kívüli ügyelet (csak telefonos tanácsadás):
Kertváros Szociális Központ (Gyál) +3620-510-4111

Tamás Katalin
intézményvezető

+képek

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BEFEJEZŐDÖTT FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSI PROJEKTJE

Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázat keretében lehetőség nyílt arra, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata megépíthesse a település első bölcsődéjét, amely maximum 28 kisgyermek nappali elhelyezésére alkalmas. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával valósult meg. A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. Az önkormányzat a 2019. július 08-ai döntés alapján 224 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 2020. július 31-én pozitív döntésben részesítették az önkormányzat által beadott többlet-támogatási igényt, így a beruházás megvalósítására további 33.599.999 Ft támogatás állt rendelkezésre.

Kedvezményezett neve: Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

Támogatási Szerződés száma: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/17

Projekt címe: Felsőpakony Nagyközség bölcsőde építési projektje

Beruházás helyszíne: Felsőpakony, Templom tér 4.

Támogatás összege: 257,60 millió forint

Támogatás intenzitása: 85%

Kivitelező: Riszamon Kft.

Projekt kezdete: 2020.04.20.

Kivitelezés befejezése: 2021.06.10.

Projekt befejezése: 2021.08.31.

A két csoportszobás, egyszintes bölcsőde maximum 28 kisgyermek elhelyezésre alkalmas. Az intézmény a Templom tér 4. szám alatt található. Az épület mellett a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, biztonságos játszókert is kialakításra került. A bölcsőde működéséhez szükséges bútorok, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzése is megvalósult.

A kivitelező cég kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történt meg, ennek alapján a kivitelezési munkálatokat a Riszamon Kft.végezte el. A vállalkozási szerződés, mindkét fél aláírását követően, 2020. április 20-án lépett hatályba. Az ünnepélyes alapkőletétellel, 2020. május 13-án a kivitelezési munkák is megkezdődtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2021.06.10-én zárult le.

A bölcsőde a szükséges engedélyek megszerzését követően, várhatóan szeptemberben megnyitja kapuit.

+logók

ÜGYFÉLFOGADÁS AZ ÚJ FŐÉPÍTÉSZNÉL

Farkas István Felsőpakony új főépítésze ügyfélfogadást tart a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban minden páros hét hétfőjén (első alkalommal: 2021. 07. 12-én) 15.30-16.30 között.
A fenti időpontban személyesen várja a lakossági, építész tervezői megkereséseket, kérdéseket a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban.

Az ügyfélfogadási időn kívül a főépítész elérhető e-mailen (epitesz@felsopakony.hu) és telefonon (+36-70/342-4422) is.

PÁLYÁZATI SIKEREK - 2021

DŰLŐ UTCA ASZFALTOZÁSA
A kétezres évek elején a település valamennyi útja aszfaltburkolatot kapott, kivéve a Dűlő utat, ahová a Vasút utcai lakóterületre irányuló építkezési teherforgalmat kívánták terelni. A lakóterület lassan teljesen beépül, így rövidesen az ott lévő utcák aszfaltozására is lehetőség nyílik.
A Dűlő utca javítását azonban egy kisebb pályázat keretében még idén végrehajthatjuk.
A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési keretében pozitív elbírálást kapott a benyújtott pályázatunk, 16.867.252 forint támogatást kaptunk a Dűlő utca aszfaltozásához.
Az önkormányzat a beruházáshoz 9.082.366 forint önrészt biztosít, így összesen közel 26 millió forint értékű fejlesztés valósul meg.

FELÚJÍTJUK A RAVATALOZÓ ÉPÜLETÉT
2020-ban a temetőhöz vezető utat sikerült felújítani a Magyar Falu Program keretében, a jelenlegi pályázati időszakban pedig a köztemetőben lévő Ravatalozó épületének felújítását céloztuk meg. Az elmúlt évek alatt a lábazat egy része levált, a belső falak elkoszolódtak, több helyen a homlokzati színezés felpúposodott, elszíneződött.
Az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton önkormányzatunk 9 874 795 forint vissza nem térítendő támogatást nyert erre a célra.
A forrásból az épület külső-belső felújítása, korszerűsítése, vizesblokkok cseréje, a külső nyitott előtér burkolása valósul meg.

GYŐZELEM A PÁLYÁN KÍVÜL IS
A Felsőpakonyi KSE évről évre igyekszik működésének segítése és az általa használt sportközpont fejlesztése érdekében kihasználni a pályázati lehetőségeket. Az MLSZ TAO pályázata keretében a sportfelszereléseken túl az öltöző épületének felújítására is sikerült forrást szerezni. A 2020/21-es pályázati időszakban a szövetség az öltöző bővítésére is lehetőséget adott. Az MLSZ által előírt feltételek biztosítására 30 millió forintos támogatási keretet hagyott jóvá.
A tervezett két öltöző megvalósítása azonban az építőipar megemelkedett árai következtében további kiegészítő forrást igényel. A rendelkezésre álló keretből a munkálatokat megkezdjük, a hiányzó összeg előteremtéséhez a szövetség a remek együttműködésnek köszönhetően támogatásáról biztosította az egyesületet.
A költséghatékony működés elősegítéseként még idén nyáron napelemek telepítésére kerül sor az öltöző épület tetejére. A projekt a Magyar Falu Program „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázaton tavaly elnyert 6 millió forintos támogatással valósul meg.
Ugyanezen MFP-s pályázaton idén a Felsőpakonyi Községi Sportegyesület további 1.999.600 forint vissza nem térítendő támogatást nyert rehabilitációs gépek és eszközök beszerzésére.

A Magyar Falu Program Orvosi eszközök beszerzése – 2021
című felhívásra benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.
A vissza nem térítendő támogatás összege: 1.971.335 Ft.

A pályázat keretén belül idén a Házi gyermekorvosi rendelő és a Védőnői Szolgálat részére van lehetőségünk új eszközök beszerzésére.

Fejlesszük együtt tovább Felsőpakonyt!

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY és KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

Július elseje a magyar egészségügy, valamint a köztisztviselők napja.
Köszönettel tartozunk a település egészségügyi dolgozóinak, illetve a polgármesteri hivatalban dolgozóknak, akik a lakosság szolgálatában végzik munkájukat.
Az elmúlt időszak még inkább megterhelő volt számukra, mégis derekasan, méltósággal, példátlan kitartással álltak helyt.
Ez alkalomból Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és Képviselő testülete is köszöntötte a felsőpakonyi felnőtt háziorvos, a gyermek háziorvos, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat egészségügyi dolgozóit, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársait.
Köszönjük áldozatos munkájukat!

Nagy János polgármester

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. október 13-án, (szerda) 18.00 órakor
a Lagúna Rendezvényházban KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2020-2021. évi működéséről, pénzügyi helyzetéről és a folyamatban lévő önkormányzati beruházásokról - Előterjesztő: Nagy János polgármester
2. Tájékoztató a település fejlesztési elképzeléseiről – Előterjesztő: Nagy János polgármester

Mindenkit tisztelettel várnak a település képviselői!
A közmeghallgatáson minden résztvevő KÖZÉRDEKŰ kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben.
Kérjük, hogy a közös cél érdekében, tevékeny részvételükkel segítsék elő munkánkat!

Nagy János polgármester

Óvoda

Újszülöttek:

Petrik Ramóna 06.01.
Nagy Joel Dániel 06.13.
Dobos Fanni 06.24.
Dobos Vivien 06.24.

Pach Vilmos Adelio 08.07.

Elismerés, kitüntetés pedagógusnap alkalmából

A Felsőpakonyi Mesevár Óvodában az évzáró értekezleten -amikor értékelünk, visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra, összegzünk- került sor első alkalommal elismerő oklevél és díj átadására, mely a kiváló szakmai munka elismerésére szolgál.

Elhivatott- és alázatos tevékenységének , színvonalas pedagógiai munkájának elismeréseként Szalóki Éva Tünde óvodapedagógus vehette át a díjat.

Számos területen végzi kiemelkedő munkáját.

A Közalkalmazotti Tanács elnöke, a „Pakonyi Palánták Közalapítvány”kuratóriumának elnöke, csoportvezető óvodapedagógus.

Magas színvonalú szakmai munkájával segíti az óvoda működését, tapasztalatának, személyiségének köszönhetően sok-sok ismeretet ad át kollégáinak. A csoportjában kialakult családias légkör és a szülőkkel való kapcsolattartás, az információáramlás minősége– mind- mind példaértékű.

Csoportjában a sajátos nevelési igényű gyerekek integrálása, fejlesztése kiemelkedő.

Diabéteszes gyermek ellátása, gondozása tekintetében a szülőkkel együttműködve minden elismerésünk az övé.

Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy megtudjuk vívni a mindennapok csatáit.

A pedagógusok emlékét egy életen át magunkban hordozzuk.

Hiszem, hogy az Éva óvó néni kezei alatt felcseperedő minden kisgyermek – már felnőtt, szülő – emlékeiben ott marad Ő, Éva óvó néni, A PEDAGÓGUS.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa

+kép

Iskola

A révfülöpi tábor pillanatai

Idén nyáron is eljött a várva várt táborozás a Balaton partján, Révfülöpön. Felsőpakonyról 43 gyerek és 3 kísérő (Kocsisné Matusek Diána, Sárossy Szilvia és Sárossy Csaba) indult neki az egyhetes programsorozatnak július 29-én reggel 7 órakor. A tábort velünk együtt a gyáli Bartók Béla Iskola és a tatárszentgyörgyi iskola tanulói is boldogan rohamozták meg (a teljes gyermeklétszám 102 fő volt).

A közel három és fél órás utazás után megérkeztünk a célhelyre, ahol a házak elfoglalása és a kipakolás után – rövid pihenőt követően– lementünk a strandra fürdőzni, hiszen a nagy forróságban hűsítően hatott mindenkire a Balaton 27 fokos vize. Vacsorára visszaértünk táborhelyünkre, majd az este hátralevő részét játékkal töltötték a gyerekek egészen pizsamaosztásig.

Reggelente kakasszóra ébredtünk, és a reggeli elfogyasztása után talán a tábor egyik legizgalmasabb programja, a házak tisztaságának pontozása, a házszemle következett. Ezután mindennap más és más foglalkozást szerveztünk: volt számháború, ping-pong, foci, röplabda, tollas, kézműves foglalkozás és kőfestés is.

Szokásunkhoz híven, idén is elhagytuk Révfülöpöt egy napra. Most Tatára indult a kis csapat. Az idő kegyes volt hozzánk (előző nap ugyanis esett az eső), így a gyerekek rengeteget csúszdáztak, és egymás után próbálták ki a különböző medencéket.

Meghódítottuk idén is a Fülöp-hegyet, ahol egy csodálatosan szép új kilátó várta az odaérkezőket. (Tavaly, sajnos, csak a romjait láttuk, miután egy villámcsapás következtében leégett.) Ez a „kis” túra volt egyben az első táborozók beavatása is. Idén - nagy örömünkre - rengeteg első táborozónk volt, népes csapat küzdötte le a hegyet.

Idén a Disco hajó helyett a kertmozit választottuk, ahol közel száz gyerekkel néztünk meg egy kalandfilmet. Örömünkre szolgál az is, hogy vannak visszatérő táborlakók, akiket rendszeresen köszöntünk. Idén Matusek Kitti kapott „Révfülöp” feliratú pólót, hiszen Kitti már 10. éve velünk tart.

Sajnos az indulás napjára tervezett utolsó fürdésünket elmosta az eső, így a tábor területén vártuk a hazaindulás időpontját. A gyerekek fegyelmezetten várakoztak, az időt pedig baráti beszélgetéssel ütötték el. A hazafelé utunk eseménytelenül zajlott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Felsőpakony Önkormányzatának, amiért idén is hozzájárult anyagilag, hogy a gyerekek élményekben gazdagon térhessenek haza! Köszönjük szépen!

Remélem, jövőre ismét hasonlóan remek, hiper-szuper csapat fog összeállni, hogy újra egy élményekben gazdag hetet tudjunk majd magunkénak!

A nyár lassan elmúlik, de ezeket a tábori pillanatokat, kirándulásokat és együtt töltött estéket még sokáig őrizzük.

Kocsisné Matusek Diána
tanár

+képek

Erzsébet tábor a HAGYOMÁNYŐRZÉS és a NÉPI KULTÚRA jegyében

A II. Felsőpakonyi Néptánctábort 2021. június 21-től 25-ig a Herman Ottó Általános Iskolában tartottuk meg. Az Erzsébet Táborként működő programban 40 néptáncos felsőpakonyi gyermek vett részt, 4 állandó kísérő dolgozott lelkesen: településünk általános iskolájából Polgár Aranka, Tóthné Nagy Rita, F. Láncz Éva pedagógusok és a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Zabán László. A legtöbb foglalkozást az iskolánkban tanító pedagógusok vezették. Az Erzsébet Programban elnyert összeg mellett szülői hozzájárulásból gazdálkodhattunk, településünk önkormányzata négy munkanapra rendelkezésünkre bocsájtotta a konyhát, ezúton is köszönünk mindennemű támogatást.

A tábori program összeállításakor idén is a hagyományőrzés, a népi kultúra megismerése, annak gyakorlása volt az elsődleges szempont, különösen a keleti Kárpátokon túl élő magyarság, a moldvai csángó magyarok táncait, zenéjét, néprajzi jellemzőit vettük alapul.

A táborkezdő napon Verbovszkyné Illés Andrea tanító néni vezetésével a gyerekek fakanálbábot készítettek – a tematikához illően a lányok bőszoknyás, fonott copfú kislányt, a fiúk bőgatyás, bajszos legényt.

Zabán Lászlónak köszönhetően idén is volt népi hangszerbemutató: „a gyerekek megismerkedhettek a moldvai csángó muzsika hangszereivel. Megtanulták, hogy a népi furulya ezen a vidéken a sültü nevet kapta, melynek hangja áthasítja az erdőt és a mezőt, ahol a legények járnak. A kaval a pásztorok ötlyukú, igen hosszú furulyaféléje, valamint a moldvai dobot, a tapant, melyet mindkét oldalán meglehet ütni. A közös zenélés alkalmával a gyerekek ezt ki is próbálhatták. A fonóház hangulatát is felidéztük a gyerekekkel. Kis csoportokban plakátokat készítettek a hagyományos moldvai együttesek hangszereiről, közben népdalokat énekeltünk, ritmushangszerek kíséretével alkalmi zenekart alkottunk. A nap végére a fonóház használatáért nem gabonával vagy lámpaolajjal fizettünk a házigazdának, hanem táncos produkcióval, énekkel, jókedvvel.” (Zabán László)

A moldvai tematikához kapcsolódva szerveztük meg a tánctanítást, népdaltanítást. E táncok egyszerűsége, magával ragadó ritmusa, még tavaly a gyermekek kedvencévé vált. Idén sok kis elsős érkezett a táborba, ezért a tánctanítás alkalmával újra gyakoroltunk: kezes, kecskés, banumarocsini, ördög útja stb., mindezek a táncnevek már ismerősen hangzottak a régi táncosainknak. Az idén megtanult új táncokat a tikkasztó hőség ellenére is lelkesen járták, az iskolaudvar árnyas oldalán a Gyáli Kodály Zoltán AMI népi együttese muzsikált. „A különleges, színes moldvai népdalok sajátos helyzetűek a magyar népzenében, ugyanis fennmaradtak bennük régies népzenei elemek, de elég sok idegen hatás is érte őket. Dallamos, gazdagon díszített dalok ezek, melyek különlegesnek hatnak a mai gyermekek fülének.” (Polgár Aranka)

A csángó magyarokhoz kapcsolódó programot Tóthné Nagy Rita tanárnő tervezte, vezette. „Képzeletbeli utazásunkon – bár a határt átléptük –, mégis hazaiakra találtunk. Kik a csángók? Miért a határon túl leltünk rájuk? Milyen a moldvai népviselet? Még sok-sok érdekes kérdésre kerestük együtt a választ beszélgetés, felvételek, népviseletes babák segítségével. Interaktív foglalkozás keretében a gyermekek próbára is tették frissen szerzett ismereteiket: a kisebbek többek között keresztrejtvénnyel, párosító és rajzos feladattal ügyeskedtek, a nagyobbak pedig csapatokban kreatív projektmunkákat alkottak.” (Tóthné Nagy Rita)

Idei kirándulásunkon a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba látogattunk el, ahol a gyerekek egy állattartással kapcsolatos foglalkozáson vettek részt, illetve egy rábaközi falu hagyományos épületeit tekintették meg. A skanzeni csárdában elköltött finom ebéd után várt minket a játszótér, ahol bizony előkerült a furulya, s a táncoslábúak bátran és büszkén járták a táncokat, nagy örömmel rikoltották a csujogatásokat.

Településünk lelkes gyűjtője Kardos Lajos bácsi és felesége, Irénke néni vendégül látták a gyerekeket otthonukban, ahol a tankönyvekből, népdalokból ismert különféle tárgyakat, eszközöket a táncosok most a valóságban is megcsodálhatták.

A népi gasztronómia jeles ételét, a tejfölös, szalonnás puliszka elkészítését, illetve az elkészítés menetének ismertetését Mósa Zsuzsanna igazgatóhelyettes asszony és férje, Mósa László vállalta. Szívet melengető volt észrevenni, hogy a gyerekek legtöbbjének ízlett az étel. A táncosok egy szelet puliszkával egy szelet Erdélyt is kaptak akkor, s a nagyobbak igyekeztek méltó fizetséget adni: erdélyi (közelebbről felcsíki) verbunkkal hálálták meg a finom falatokat.

A magyar népművészet egyik uralkodó motívuma a virágos ornamentika, melynek egyes elemei tárgyakon, viseleteken is visszaköszönnek. Ilyen díszítőelemek megfestését vezette Kollár Beatrix tanító néni, festőművész a táborban, az elmélyült tevékenységet igazán ügyes kezek végezték.

A jeles napokhoz kötődő magyar népszokások ismertetése, gyakorlása minden tanévben központi feladat iskolánkban. E folyamat megkoronázása volt a Szent Iván-éjhez kapcsolódó program, melyet Pataki Rozália tanító néni szervezett, ahol a népmeséken keresztül, kreatív foglalkozáson a népszokásnak megfelelően a fény jelenségével foglalkoztak a gyerekek. Rozika néni személyes vendéglátása kiskertjében ugyancsak örömteli közösségi alkalmat jelentett mindannyiunknak.

Táborunkban idén a lányok maguk fűzték hosszú-hosszú gyöngysorukat. E foglalkozást Polgár Aranka tanárnő vezette. „Örömteli volt szembesülni azzal, hogy a gyerekek kitartóan, türelmesen tevékenykedtek a gyöngyökkel, el akartak készülni vele, s bizony örültek a végeredménynek: többen felvették, a táborzáró programon is magukon tartották az ötsoros nyakláncot.”A gyöngyfűzés ideje alatt a legények sem tétlenkedtek: egy malom társasjátékot készítettek fából, kukoricából és babból.

Bátran állíthatjuk, hogy a második felsőpakonyi néptánctábor kulturális értéket képviselt, amely értékek által gazdagodhattak a gyerekek. Iskolánk részéről páratlan összefogás övezte a programot; a tábori munkából részt vállaló iskolavezetésnek, valamennyi kollégámnak, intézményi dolgozóknak, szülőknek, kedves ismerősöknek, szívből köszönöm a közreműködést.

N. Fodorné Láncz Éva

táborvezető néptáncoktató pedagógus

Gyerekszáj:

„A táborban nagyon érdekes kézműves foglalkozások, hangszerbemutatók voltak és, természetesen, sok néptánc, amit nagyon szeretek!” (Dani Alexa, 4. osztály)

„Nagyon tetszett, például amikor az idős néni és bácsi (Kardos Lajos bácsi és felesége) házánál voltunk, ott láttam először olyan szövőszéket, amivel régen a ruhákat készítették.” (Szűcs Ferenc Áron, 1. osztály)

„Nagyon tetszettek a programok, jól éreztem magam. Jó, hogy találkozhattam a barátaimmal és Vica nénivel. A kirándulás volt a kedvencem, de jó volt a sulistrand, a gyöngyfűzés és a tánc is.” (Kalmár Hédi, 1. osztály)

„A harmadik napon a nagy hőség miatt a biciklitúra elmaradt, helyette előrébb hoztuk a strandnapot. Jót pancsoltunk az iskolában! Meleg volt, de naptejet használtunk.” (Borbély Péter, 4. osztály)

Képekhez szöveg

1-es képhez Az elkészült fakanálbábok

2-3-as képekhez: Kirándulás Szentendrére

4-es képhez: Papp Norbert tanár úr az íjászat rejtelmeibe avatott be minket

5-ös képhez: Táborzáró táncház a Márványos Együttes közreműködésével

Kezdődik az iskola… a sok kis óvodásból iskolás lesz

„Iskolába megyek. Hát igen.
Nem biztos, hogy nagyon jó lesz az nekem.
Padban ülni, figyelni, számolni, olvasni,
mindig csak tanulni, sohasem játszani!
Igaz, a tanulás könnyen megy nekem,
van a nyakamon egy okos kis fejem,
amibe minden tudomány belemegy,
igaz, hogy csak akkor, amikor figyelek.
Milyen jó lesz nekem, ha már olvasni tudok,
csillagokról, madarakról mindent elolvasok!
Csak azt nem tudom, a DÍNÓMAT majd ott hová tegyem,
ha az iskolában leszek… hát kellett ez nekem?”

(Kovács Barbara: Iskolába megyek)

Az iskolakezdés izgalma gyermeket és szülőt egyaránt érint. Ilyenkor vegyes érzelmek kavarognak mindenkiben. Menni fog neki? Meg tud ülni 45 percig? Tud-e majd figyelni, oly sokáig? - és még sok kérdés cikázik a szülők fejében. Augusztusban több szülő már szorong az iskolakezdés miatt, s ezt az érzést gyakran a gyermekére is átragasztja. Mi, tanító nénik pedig igyekszünk eloszlatni a viharfelhőket a szülők feje fölül, hogy könnyedén, egészséges izgalommal átszőve éljék meg gyermekeikkel az iskolakezdés időszakát.

Úgy vélem, hogy az első pár hét nemcsak a gyermeknek, de a szülőknek is „szoktatási időszakot” jelent, igazodást az új szabályokhoz, követelményekhez. Ahogy a gyermekek, úgy a szülők sem egyformák, természetes, hogy mindenki másként veszi az iskolakezdés akadályait, de mi, tanító nénik többek között azért is vagyunk, hogy ebben segítsünk nekik. Mi az, amire érdemes figyelni az iskolakezdést megelőzően?

A tanszerek beszerzése mellett a lelki felkészülés is fontos ebben az időszakban. Mindenképp meghatározó, hogy gyermekük felé mit és hogyan közvetítenek. A gyermek bevonása a tanszerek megvásárlásába, a tanulósarok kialakítása tudatosíthatja benne, hogy valami „új” kezdődik, hogy a játék mellett a tanulás is fontos szerepet kap a kis életében. Az iskolánkban szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert leendő tantermeink felújításában nemcsak szülői, hanem gyermeki kezek is segítettek és ezért mindenki jobban magáénak fogja érezni az elkövetkező 4 évre szóló „kis szobáját”. Ez a közös munka számos örömteli pillanatot rejt, jó érzés, amikor a szülőkből sugárzik a lelkesedés, a szorongó görcsök oldódnak és egyfajta „gyermeki izgalom és öröm” lesz látható az arcukon. A gyerek-szülő páros és a tanító néni közötti fontos kapcsolat kezdete ez, valami új indul, ami mindig tele van reménnyel…

Köszönjük szépen a sok szülői támogatást! Andrea néni és Barbi néni egy boldog iskolás kezdésre vár minden kis elsős nebulót!

Szalóki Barbara tanító néni

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség életéből

Hefler Gábor atyánál jártunk Újhartyánban

Nagy örömmel tettünk eleget július végén Hefler Gábor atya meghívásának, aki pappá szentelésének 50., jubileumi évfordulójára hívott minket, egykori híveit jelenlegi állomáshelyére, Újhartyánba.
Felsőpakonyból részben a gyáliakkal együtt busszal, részben autókkal mentünk e jeles eseményre. A településen belül onnan is tudtuk, hogy jó helyen járunk, hogy alig volt parkolóhely a templom környékén, és minden ünneplőbe öltözött ember egy irányba tartott. A Szent Borbála templom csordultig tele volt Gábor atya előző állomáshelyeiről érkező hívekkel, rokonokkal, barátokkal, osztálytársakkal, paptársakkal. Gábor atya érdemeit, életútját a fiatal Bese Gergő atya méltatta. A szentmise után az udvar vendéglátásra kialakított fedett teraszain és a plébánia szobáiban, pincéjében került sor egy bőséges szeretetvendégségre, agapéra. Mivel atya önmagát nem meghazudtolva ebben az időpontban esketett is, és az ifjú házasoknak egy sváb együttes is húzta a talpalávalót, atya ügyes árukapcsolásával a banda a mi rendezvényünkön is játszott. A hangulat, az ellátás remek volt. Az ünneplők nagy létszáma ellenére atyával tudtunk pár szót váltani, fényképet készíteni. Erre az alkalomra megjelent könyvét a helyszínen dedikálta, melyből mi is vettünk.
Ezúton is gratulálunk Gábor atyának 50 éves, nagyon intenzív papi szolgálatáért, és még nagyon sok, jó egészségben töltött, sikeres szolgálati és nyugdíjas évet kívánunk neki, Isten áldását kérve életére és munkájára!

Papp Norbert – Katolikus Egyháztanács

Közlemény:
A nyári miserend aug. 21-el véget ért. Utána ismét a szokásos, vasárnap reggel 8 órakor kezdődő szentmiséinkre várjuk a tisztelt híveket!
Katolikus Egyháztanács

+ képek

Református

Nyári tábor a Felsőpakonyi gyülekezetben

Sok gyermek örömére augusztus 2-7. között megrendezésre került gyülekezetünk gyerektábora. Helyszínül Balatongyörök szolgált, ahol az Alsónémedi Református Egyházközséggel együttesen töltöttünk el egy hetet. A két gyülekezetből vegyesen, összesen 20 gyermek és 9 segítő vett részt a táborban. A célcsoport az 1-6. osztályos gyerekek voltak. A hétfői nap az utazás izgalmával, valamint a megérkezés örömével telt, amelyet a hely megismerése és belakása követett. A tábori napok fő pontja a délelőtti és esti áhítatok voltak. A délelőtti áhítatok alkalmával az Úr törvényeiben gyönyörködtünk. Szappanos Zoltán lelkipásztor úr a Tízparancsolat első négy parancsolatának magyarázatát osztotta meg a gyermekekkel. Az áhítatokat közös játék követte, amelyek során a gyerekcsapat összecsiszolódott, és meg is mérettetett egymással. Csütörtök kivételével, az Istennek hála, mindennap csodálatos napsütésben volt részünk, így a gyermekekkel minden délután lelátogattunk a közeli strandra, ahol közösen gyönyörködtünk a Balaton szépségeiben, és csobbantunk meg kellemes vizében. A csütörtöki nap csoportjátékokkal, társasjátékozással és kézműveskedéssel telt. A délutáni áhítatok során Himinec Nándor tiszteletes tolmácsolásáan megismerhettük Noé, Gedeon, Rúth és Dávid életet, tanulhattunk a döntéseikből. A reggeli, ebéd és vacsora készítése a segítők fáradhatatlan munkájának volt köszönhető, akik mindennap azon dolgoztak, hogy a gyerekek elé finomabbnál finomabb ételek kerüljenek. Isten indíttatásának hála, több élelmiszer felajánlás is érkezett. Az esték során a vacsorát követően beszélgetésre, filmezésre és játékra került sor. A hét alatt lehetőségünk nyílt meglátogatni a természeti kincsekben gazdag Szépkilátót és a Szent Mihály Kápolnát.

Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött hét örömeiért, szavának formáló erejéért és védő kezeiért, amelyek vigyáztak ránk!

Himinec Nándorné Ködöböcz Erika

+képek

Könyvtár

III. Könyvtári Kalandtábor a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Idén is nagy sikerrel tarthattuk meg immár a III. Könyvtári kalandtáborunkat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának támogatásával 2 turnusban fogadtuk a gyerekeket, napközis táborunkban. Eddig minden évben a kézműves alkotásoké volt a főszerep ezen időszakok alatt, most viszont a kirándulásé, a mozgásé. Ellátogattunk a kispesti vizes játszótérre, Vecsésre a Bálint Ágnes Emlékházba, lovaskocsival mentünk ki a helyi focipályára, ahol a locsoló alatt szaladgálva hűsöltek a gyerekek. Minden nap papírszínház mesét hallgathattak és Szalóki Ági egri könyvtáros előadásai alkalmával megismerkedhettek az apróságok a „Lila Légy” története mellett, élőlényekkel kapcsolatos gyerekversekkel. A Bálint Ágnes Emlékházban töltött nap maradandó élmény volt minden résztvevő számára. Nekünk kísérőknek a gyermekkorunkat idézte az emlékház udvarán tematikusan kialakított Bálint Ágnes mesék szereplői, tárgyai, berendezései. A kutyaházból kukucskáló Frakk, a macskák réme, vagy Mazsola ember nagyságú tökházikója. Az írónő lánya, Németh Ágnes tárlatvezetést tartott kis csoportunknak Bálint Ágnes lakóházában. A gyerekek kipróbálhatták a ház emeletén összegyűjtött régi játékokat, és elektromos kisvasúttal is utazhattak. Megismerkedtek Frakk történeteivel, Kukori és Kotkodával, a Cicavízióval és Bálint Ágnes egyik ritkán hallott meséjével A tyúkocska cipőcskéjével is.
Annyira megfogták a gyerekeket a mindenki által ismert Frakk mesék, hogy könyvtárunk rajzpályázatot hirdetett ezzel kapcsolatosan gyermek és felnőtt kategóriában. Várjuk Bálint Ágnes meséinek szereplőit ábrázoló alkotásokat maximum A4 es méretben.
Visszajelzések alapján az idei táboraink is sikeresek voltak, ami a legfontosabb, hogy a résztvevő gyerekek jól érezték magukat és egy kicsi segítséget tudtunk adni a szülőknek a nyári szünet idejére. Köszönjük szépen a támogatásokat (a sok-sok palacsintát Berki Marikának) és a sok kedves, köszönő szavakat. Jövőre reményeim szerint újra megrendezésre kerülnek táboraink.

Varró-Vida Nikoletta
intézményvezető

+képek és plakátok lesznek még.

Civil

KÁNIKULAI HÓNAPOK AZ FJE ÉLETÉBEN

Június-júliusi gondolatok az éghajlatváltozásról, közösségünkről, terveinkről.

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára” – szó szerint. Éghajlatunk rohamos változása bebizonyítja immár a kételkedő nagyokosoknak is: a természettel nem lehet cicázni! Élni lehet vele, visszaélni már nem! Ki-ki hite szerint vegye: büntetlenül nem változtathatjuk meg! Mértéktelenségünkkel nem fenyegethetjük, nem zsigerelhetjük ki! Elhamarkodott lépéseinkkel, tudálékos tudatlanságunkkal, gazdálkodás helyett öntelt garázdálkodásunkkal nem tehetjük tönkre azt a teremtett világot, ami pótolhatatlan, ami megismételhetetlen, ami örök kellene, hogy legyen! Földünk – természetéből adódóan – amúgy is állandó változásban van: forr, bugyog az anyag, teszi a dolgát. Légkörét ezerféle módon befolyásolják ezek a folyamatok. Nem hiányzik mellé a vizek, a szárazföld ember általi szennyezése, meggondolatlan folyamatok beindítása. Megsínyli minden körülöttünk – magunkat is beleértve –, ahogy felborulnak a már megszokott körülmények. A nyáron tapasztalt hosszan tartó, szinte kibírhatatlan hőség, szárazság, majd a pusztító viharok az egyre gyakoribb villámáradásokkal nem csupán figyelmeztetés! Helyi, vidéki szokásainkon is változtatni kell!

Nyakra- főre gyepesítünk, már alig akarnak kertjükbe fát ültetni az emberek, holott az oxigént a lombos fák termelik! Leszoktak a kiskerti - vidékre oly jellemző - gazdálkodásról, mert az munkát, hozzáértést, odafigyelést igényel! Nincsenek haszonállatok, melyek füvet „nyírnak”, tojással, tejjel, hússal látnak el, s közben hozzájárulnak az örök körforgáshoz: a talaj elvesztett energiáját visszapótolva. (Igaz, a túlságosan felaprózott telkeken építkezőknek nem is maradt erre lehetősége.)

Nem értékeljük a szabad területek sokszínűségét: torzsára nyírjuk a természetesen változatos növényzetű, virágzó rétjeinket, az útmenti, vadvirágokkal teli gyeptársulásokat vegyszerrel irtjuk, s ezzel helyt adunk a tájidegen, de rohamosan szaporodó gazoknak, miközben a méhektől is elvesszük természetes táplálékukat. Egyre több fát vágunk ki környezetünkben, hisz terjeszkedünk! Kártevőkké tesszük a vadakat, megfosztva őket életterüktől, lassú kipusztulásra ítélve valahányat. Nem viseljük el a fecskék jelenlétét, az énekesmadarak búvóhelyét sem tartjuk tiszteletben, nem teremtünk módot rejtőzködésükre, egyre több viszont a rohamosan szaporodó, ragadozó macska, a díszállatként vagy státusz szimbólumként tartott kis- és nagytestű kutya, melyek alkalomadtán utcára kidobva irtják az őshonos vadakat. Szeméttel árasztjuk el az erdeinket, rétek, mezők, árokpartok kidobott hulladékkal „díszelegnek” cserjék, vadvirágok helyett! Mikor fogjuk már fel: megbontjuk és felrúgjuk a természet évezredes egyensúlyát?! Ránk is, mindennapjainkra is visszaüt mindez!

Sajnos, nálunk még azt is elpusztítják, amit nehézkesen bár, de már megvalósítottunk! A tanösvények környezetét otthonunkból kicipelt vízzel kell életben tartanunk! Ha Cseh Rózsika és a Lórántfi házaspár nem segítene ki, nem győzném! A virágzó jukka cserje hófehér csengettyűi az árokban végzik valakik által…

Sajnos, a mi pályázatunk az iskolai gyakorlókert megépítésére nem nyert támogatást, mint ahogy – legnagyobb keserűségünkre – az Önkormányzat pályázata sem, a Falumúzeum létrehozására. Szaladnak az évek, mi egyre idősebbek leszünk arra a munkára, amit egy ilyen létesítmény megvalósítása igényel. A Kardos házaspár gazdag gyűjteményének darabjait is rágja az idő vasfoga, s félek, Fehér Anna gyöngycsodái sem bennünket örvendeztetnek, ha ez folytatódik. Nagy baj, hogy megint halasztást szenved az, ami már így is késésben van.

KÉSZÜLÜNK A FALUNAPRA hagyományőrző foglalatosságunkkal: mustkészítéssel, főzéssel, de elmaradt találkozónkat is szeretnénk megvalósítani! HELYI KIBESZÉLŐT a régi és az új felsőpakonyi lakosoknak, hogy cseréljenek gondolatokat, ötleteket egymással, arról, hogyan képzelik el a jövőt, s melyek az elvárásaik a község vezetőitől! Mit szeretnének, hogy megvalósuljon; mit támogatnának? Találkozót a határainkon túlról betelepült lakótársainkkal, akik elmondhatnák: mely vidékről jöttek, milyen tapasztalatokat, hagyományokat hoztak, mivel gazdagíthatják községünk életét! Ismerjük meg egymást jobban, használjuk ki a tudásunkból származó lehetőségeket, támogassuk egymást a jó ötletek kidolgozásában! Székely egyesülettől is várunk vendégeket. Talán Révről is, bár a covid megint közbe szólhat.

Reméljük, a járvány esetleges fellángolása nem érint bennünket!

Komoly gondunk is van. Kedves tagtársunkért és barátunkért: a súlyos balesetet szenvedő Kovács Sanyi felépüléséért szorítunk, mert nagyon hiányzik - nem csak a családnak -, nekünk is!

Durkó Éva FJE

+képek

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Örömmel és büszkeséggel mutatjuk be a Polgárőrség legújabb tagját, egy 100%-ban elektromos polgárőr robogót!
A felsőpakonyi Polgárőrség történetének eddigi egyik legnagyobb eredményeként egy sikeres pályázatot követően tettünk szert a robogóra a Pest Megyei Polgárőr Szövetség jóvoltából. Örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy munkánk és fáradozásaink eredményeképpen ismét rendkívül fontos darabbal tudtuk bővíteni a Polgárőrség eszközállományát, melyet természetesen Felsőpakony lakosságának szolgálatába állítunk.
A robogó használatával minden téren tudjuk növelni a Polgárőrség munkájának hatékonyságát, s mindeközben teszünk a környezetvédelemért is, mivel az eszköz ökológiai lábnyoma elhanyagolható.

Elkészült és kihelyezésre került a polgárőrség épületénél egy kupakgyűjtő szív.
Pár hónapja felötlött bennünk a gondolat, hogy sokan gyűjtik a kupakokat, de nem mindenki tudja, hol is adhatná le azokat.
Ezért kerestük meg Ifj. Barkóczi Lászlót, hogy tudna-e nekünk az ország más településein már látható gyűjtőkhöz hasonlót készíteni. Szerencsénkre nem csak vállalta a munkát, de ennek minden költségét ő állta, hogy így járuljon hozzá ehhez a kezdeményezéshez.
A kupakgyűjtés hosszú évek óta népszerű formája az adományozásnak. Hulladékfeldolgozó és műanyag újrahasznosító cégek vásárolják meg őket, és az ebből származó pénzösszegeket jótékony célra lehet felajánlani.
Szeretnénk mi is segíteni azzal, hogy a kihelyezett gyűjtőbe bárki, bármikor bedobhatja a kupakjait.
Hamarosan jelezzük, melyek a jelenleg támogatható szervezetek vagy rászorulók, és szavazással fogjuk felmérni, hogy a település lakói kinek szeretnék eljuttatni az összegyűlt mennyiséget.
A gyűjtő biztonsági kamerával megfigyelt területen található. Bízunk benne, hogy mindenki vigyázni fog rá, és nem kerül bele oda nem illő dolog vagy szemét!

Ebben a hónapban mutatkozott be új címerünk is!
Mintájában követi az Országos Polgárőr Szövetség címerét. A nemzeti trikolor arra utal, hogy elhivatottak vagyunk hazánk, kultúránk és hagyományaink iránt. Településünk címere pedig jelzi az elkötelezettségünket lakóhelyünk felé és az Önkormányzattal való szoros együttműködésünket is szimbolizálja.

A működésünkhöz nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel veszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Kövessék facebook oldalunkat is! facebook.com/Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

+képek

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

SPORT

Labdarúró hírek

GYŐZELEM A PÁLYÁN KÍVÜL IS

A Felsőpakonyi KSE évről évre igyekszik működésének segítése és az általa használt sportközpont fejlesztése érdekében kihasználni a pályázati lehetőségeket. Az MLSZ TAO pályázata keretében a sportfelszereléseken túl az öltöző épületének felújítására is sikerült forrást szerezni. A 2020/21-es pályázati időszakban a szövetség az öltöző bővítésére is lehetőséget adott. Az MLSZ által előírt feltételek biztosítására 30 millió forintos támogatási keretet hagyott jóvá. A rendelkezésre álló keretből a munkálatokat megkezdjük, a hiányzó összeg előteremtéséhez a szövetség a remek együttműködésnek köszönhetően támogatásáról biztosította az egyesületet.

A költséghatékony működés elősegítéseként még idén nyáron napelemek telepítésére kerül sor az öltöző épület tetejére. A projekt a Magyar Falu Program „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázaton tavaly elnyert 6 millió forintos támogatással valósul meg. Ugyanezen MFP-s pályázaton idén a Felsőpakonyi Községi Sportegyesület további 1.999.600 forint vissza nem térítendő támogatást nyert rehabilitációs gépek és eszközök beszerzésére.

Utánpótlás 2021/2022:

Az új szezon előtt jelentős átalakuláson ment keresztül egyesületünk utánpótlásképzése. Munkahely váltások, és egyéb szakmai okok miatt 3 korosztályunk is új edzővel vág neki a következő szezonnak.

U7 – Ebben a korosztályban a korábbi sikeres munkát folytatva idén is Tóth Roland foglalkozik a gyermekekkel. Roli már 5 éves kortól várja a fiatal focistákat, hogy az eddig is jól megszokott szuper hangulatú edzéseken játékos formában megismertethesse velük a labdarúgás alapjait.

U9 – A 9 éven aluli játékosaink szakmai felkészítése nyártól felnőtt csapatunk játékosa, Veres Zsolt feladata lesz. Zsolti képzett szakember, aki több éves edzői múlttal rendelkezik. Előzetes szakmai beszélgetéseink és egyeztetéseink alkalmával nagyon meggyőző és profi edző benyomását keltette, aki mindig tudja, hogy mit szeretne. Az ő kezei alatt garantált minden gyerek fejlődése.

U11 – Az U11-es korosztályt idén nyártól az egyesületi és szurkolói berkeken belül jól ismert Bánki Zoltán veszi át. A 43 éves Zoli több évtizednyi futball múlt után még ma is aktívan focizik és ennek a tapasztalatnak bizonyosan nagy hasznát veszi egyesületünk. Új edzőnk korábban többször is „besegített” különböző korosztályok edzéseibe, illetve mindig folyamatos érdeklődéssel és figyelemmel állt az utánpótlás képzésünkhöz, ezáltal a szakmai és emberi elvárásokkal is tisztában van. Személyében egy hidegvérű, tapasztalt és megbízható szakembert sikerült megnyernünk.

U13 – Idén az U13-as korosztály az eddig megszokottakkal ellentétben NEM Bozsik-korosztály, ami azt jelenti, hogy külön bajnokságban fognak szerepelni a fiatalok. Őket a tavalyi évben már az edzői szakmába „belekóstoló” fiatal szakember Barta Zoltán veszi át. Zolira kihívásokkal teli év vár, hiszen a korosztály nagy része életében először szerepel majd bajnokság alapú versenyen. A legnagyobb feladata az lesz, hogy megtanítsa az átmeneteket és a szakmai különbségeket a kispályás és nagypályás labdarúgás között és felkészítse a fiatalokat a későbbiekben magasabb korosztályba való „átlépésre”. Zoli ambiciózus és elhivatott a szakma iránt, mindig keresi az új kihívásokat, folyamatosan fejleszti tudását. Ha a szakmai dolgok mellett ezt a hozzáállást át tudja a csapatának, akkor biztosan sikeres korosztály lesz.

U16 – A serdülőkorúakkal ebben az évben is Nagy Szabolcs foglalkozik. Ez a korosztály idén egy új lebonyolítási rendszerben fog versenyezni. Az őszi szezonban egy előzetesen megítélt csoport beosztás alapján előselejteznek a tavaszi bajnokságokra, ahol az őszi eredmények alapján osztály különböző osztályokba és csoportokba a csapatokat. Van potenciál ebben a korosztályban, bízunk benne, hogy megfelelően felkészíti őket a most következő szezon a felnőtt futball kapujába való érkezésre.

U19 – A feljebb említett felnőtt futball kapuja ez a korosztályunk, akiknek felkészítését Fülöp Tamás végzi. Az elmúlt időszakban az egyesületi céloknak megfelelően több saját nevelésű játékost is sikerült adni a felnőtt csapatnak. Ez a tendencia remélhetőleg folytatódik és az utánpótlásban dolgozó összes edző munkája eredményességét mutatja, amikor 1-1 játékosunk bemutatkozhat a felnőtt keretbe.

Felnőtt Csapat:

2020/2021-es évet felnőtt csapatunk a 11. helyen zárta 34 ponttal a Megye I.o.-ban. Ez egy magabiztos bent maradást jelentett így jövőre is a az első osztályban fog szerepelni a csapatunk. A Dunakeszi VS, Szászhalombatta és a Törtel csapatától búcsúztunk az elmúlt szezonban. A kiesőket az NB III-tól búcsúzó Taksony illetve a Megyei II. osztályt megnyerő csapatok töltötték fel a Gyömrő és a Pereg személyében.

2021/2022 szezonra való felkészülést is megkezdte már Megyesi László együttese. Rengeteg új játékos mellet visszatért sérülésből felépült játékosaink is. Veibl Viktor és Hajdu Patrik is újra edzésbe álltak remélhetőleg minél előbb elérik a régi formájukat és újra játékba állhatnak. A bajnoki rajt el sem kezdődött de már 2 alap ember esett ki hosszú időre a csapatból, Nagy Szabolcs comb izom szakadást szenvedett (1-2 hónap kihagyás vár), míg Nagy Patrik keresztszalag szakadást szenvedett még a tavalyi szezonban de csak most műtötték meg így rá (6-8 hónapos pihenő vár). Tavalyi évből még nem épült fel teljesen Nagy Tamás(CSK) több kezelésen esett át először lábfejével voltak gondjai majd a térde kezdett el fájni egyelőre nem tudni mikor láthatjuk újra pályán. Kordé Krisztián aki tavalyi évben a legeredményesebb játékosunk volt a maga 12 góljával, szintén nincs még bevethető állapotban. Lábfejében 3 csont tört el. Kezelése jól halad, óvatosan és türelmesen végzi rehabilitációt leghamarabb (2 hónap múlva térhet vissza).

Eddigi évekhez nem megszokott módon 7 játékos is távozott a keretből. Voltak akik edzői döntés miatt kényszerültek itt hagyni a csapatot, mások közös megegyezéssel váltak el a klubtól, illetve akadt olyan is aki abba hagyta vagy éppen szó nélkül elment.

Távozók: Barta Barnabás (Nagykáta SE), Győri Barnabás (Halásztelek), Farkas Zoltán (szünetel), Bress Balázs (Pilis), Kiss Botond (Pestszentimre), Kálazi Tamás (Balatoni Vasas),

A sok távozó helyét viszont fiatal tehetségek leigazolásával pótolta Megyesi László bízva abban , hogy a tavalyi 11. helynél most sikerül a bajnokság első feléhez tartozni.

Érkezők: Béres Krisztián (Budai FC), Soóky Rómeó (Budai FC), Mayer Viktor (Soroksár SC), Horváth Dominik (Soroksár SC), Sófalvi Norbert (DMTK), Bálint Botond (Pénzügyőr SE), Márki Bence (Rákosmente KSK)

Bemutatkozó új játékosainktól:

Béres Krisztián:
„18 éves középpályás vagyok, a Budai FC-től érkeztem. Céljaimat tekintve, minél többet szeretnék fejlődni, játékommal segíteni a csapatot, és minél jobb eredményt elérni a bajnokságban!”

Soóky Rómeó:
“Krisztiánhoz hasonlóan, én is a Budai FC-től érkeztem, 17 éves vagyok, szeretek a foci mellett kondizni és horgászni járni, azért igazoltam ide mert úgy érzem, hogy ez egy jó lehetőség nekem a felnőtt pályafutásom megkezdésére!”

Mayer Viktor :
“18 éves vagyok, a Soroksár SC labdarúgója voltam mielőtt ide igazoltam. Hobbi szinten pedig kispályás focizni szoktam még barátokkal. Azért igazoltam ide mert nagyon jó ajánlatot kaptam és sok ismerősöm is van itt. Ezáltal nagyon könnyen be tudtam illeszkedni, nagyon segítőkészek a többi csapattagok is ebben.
Ui.: “Körbi” nagyon hasonlít a Másnaposokból Alan-re.”

Horváth Dominik:
“19 éves vagyok, középpályás. Az elmúlt 2 évben én is a Soroksár SC csapatát erősítettem, és azért döntöttem Felsőpakony mellett, mert úgy gondolom, hogy a további fejlődésemhez szükséges minden körülmény adott. Kétszer ellenfélként is megfordultam itt, már akkor szimpatikus volt a csapat. Szabadidőmet főként a barátaimmal, családommal töltöm, de a focinak ott is nagy szerepe van. Amikor időm engedi szeretek meccsre járni, illetve horgászni.”

Sófalvi Norbert:
“20 éves vagyok, Dunaharaszti MTK-ból igazoltam ide. Hobbim pedig a barátokkal kispályás focizás és néha még fifázni is szoktam. Azért igazoltam ide, mert kaptam egy jó ajánlatot és a közösség is nagyon jó meg sok barát is van a csapatban és nagyon segítőkészek a csapattagok!

Bálint Botond:
“Pénzügyőr SE-ből igazoltam pakonyra, 18 éves vagyok, támadó szekció több pontján is bevethető vagyok, egyelőre tanulok még de mindenképp a focival szeretnék majd foglalkozni, azért igazoltam ide mert mindenképp feljebb akartam lépni, és már az első edzésen magával ragadott a ‘pakonyi légkör.”

Márki Bence:
24 éves vagyok és azért igazoltam pakonyra, hogy újra kirobbanó formában legyek a sok kihagyás után, remélem kölcsönösen tudjuk ebben egymást segíteni a Felsőpakony KSE-vel.

Felkészülési meccsek eredményi:

Felsőpakony KSE - 43. SZ. Építők SK 1-2
Bugyi SE - Felsőpakony KSE 3-6
Felsőpakony KSE - Csep-Gól FC 1-0
Halásztelek - Felsőpakony KSE 1-6
Inárcs - Felsőpakony KSE 4-5
Felsőpakony KSE - Pestszentimrei SK 3-1
Felsőpakony KSE – Soroksár U19 4-1

2021/2022 szezont csapatunk Csomádon foga kezdeni 08:14.-én 17:00 kezdéssel.
Első hazai mérkőzésre augusztus 21.-én kerül sor reggel 10 kor a Dunaharaszti csapata ellen!
Várunk minden kedves szurkolót!

Hajrá Pakony!

Hajdú Patrik

Országos Testmozgás Program - moveplay.hu

Bízik a tokiói magyar úszó-aranyéremben Atlanta meglepetés olimpiai bajnoka Czene Attila. Az immáron egy évet tolódott olimpia várás lázában az egész országot érintő forradalmi kezdeményezésről szóló beszámolójában a moveplay.hu működését jelentette be. „42 mozgásformában, 1200 edzésvideót és 200 szakmai kiadványt tett elérhetővé térítésmentesen a Magyar Szabadidősport Szövetség a Moveplay elnevezésű programján keresztül, ezzel Magyarország legnagyobb online mozgástartalom-bázisát hozta létre, és természetesen működteti a felhasználók legnagyobb örömére. Az egyedülálló, egészségügyi prevenciót is érintő szakmai projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi államtitkársága támogatásával valósulhatott meg.”-mondta Czene Attila a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke. A Szövetség célja, hogy a visszajelzések és tapasztalatok leszűrése után a jövőben bővítse a mozgásformákat, és – a Moveplay, jelenleg is alkalmazott módszertana mentén – folyamatosan vonjon majd újabb és újabb sportágakat, valamint egészségfejlesztésre alkalmas mozgásformákat.

Légrádi Szabó Gábor
Kommunikációs tanácsadó

+kép

Hátbelső

Hátlap

FALUNAP plakát, ha lesz. Ha nem lesz, akkor nemtommi…

2021_07_juliaug.txt · Utolsó módosítás: 2021/08/18 15:24 szerkesztette: bavegh