Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2021_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXI. évf. 9. szám, 2021. október

Lapzárta: október 08.

Szerkesztőbizottsági: folyamatos, online!

Következő lapzárta: november ???

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Október 1. - Idősek Világnapja

„Gyerek voltam, de már elmúlt.
Én még most is játszom!
Nem érdekel, hogy mit szólnak,
hogy milyennek látszom.
Mindig kell a játékosság,
s vidámnak kell lennem!
Nem öregszik meg a lelkem,
míg játék él bennem.”

Aranyosi Ervin - Gyerek voltam, gyerek leszek (részlet)

Idősek világnapja alkalmából szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük az időseket, kívánunk Nekik jó egészséget!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

Napelemek telepítve

A költséghatékony működés elősegítéseként a Magyar Falu Program „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” elnevezésű pályázaton tavaly elnyert 6 millió forintos támogatás segítségével büszkén jelentem be, hogy a munkálatok befejeződtek, a napelemek telepítése megtörtént.
Az elnyert támogatást ezúton is köszönjük!

Nagy János polgármester, elnök

+kép

Pályázz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra!

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A pályázói regisztráció vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 22. napján megtartott ülésén döntött a 2022. évi fordulóhoz való csatlakozásról.

A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! Az adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának helye:
Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.
Hivatali ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:00-16:00; szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00; péntek: 8:00 – 12:00.
Pályázati kapcsolattartó:
Balázs Ildikó (telefon: 06-29/317-131)

A dokumentáció megtalálható a felsopakony.hu honlapon az alábbi linken keresztül:
Bursa-2022-B felhívás pályázók részére
emet.gov.hu/app/uploads/2021/08/Palyazati-urlap-B-2022.pdf
emet.gov.hu/app/uploads/2021/08/6_Palyazati_kiiras_B_2022.docx
Bursa-2022-A felhívás pályázók részére
emet.gov.hu/app/uploads/2021/08/5_Palyazati_kiiras_A_2022.docx
emet.gov.hu/app/uploads/2021/08/Palyazati-urlap-A-2022.pdf

Tiszta Felsőpakonyért környezet-szépítő akció

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt években több alkalommal, több pályázati lehetőséget is kihasználva, az önkormányzat vagy civil szervezetek kezdeményezésére tettünk komoly lépéseket környezetünk tisztán tartása érdekében. Több százan vannak azon lakótársaink, akik önkéntesen csatlakoztak az akciókhoz, és szedték a felelőtlen emberek által szétszórt, eldobált szemetet. Az illegális szemétlerakások megszüntetésére felsőpakonyi cégek is felajánlották segítségüket.

Ha most járjuk körbe kedves településünket, a környező erdőket, az előző években tapasztaltaknál sokkal kedvezőbb helyzet fogad minket, mindez azonban nem jelenti azt, hogy hátradőlhetnénk.

Ne várjuk meg, hogy ismét hegyekben álljanak a szemétrakások!

Ennek érdekében Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata november 5-én, pénteken és 6-án, szombaton önkéntes szemétszedő akciót hirdet!

Az akcióhoz az önkormányzat biztosítja a szükséges eszközöket, kesztyűket, zsákokat és gondoskodik az összegyűjtött szemét elszállításáról, ártalmatlanításáról.

Gyülekezés a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház előtt délelőtt 10 órakor, ahol szétosztásra kerülnek a szükséges eszközök.

Várunk minden lelkes tenni akarót!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

+valamikép

Óvoda

„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz”

Szeptember-október a mezőgazdaságban a teljes betakarítás, majd a szüret, egyúttal pedig az őszi szántás-vetés időszaka. Hagyományosan a szüret Mihály nappal kezdődik és a kukoricatörés, valamint a többi termény betakarítása után, Katalin nappal zárul. Ez a bőség, az ünneplés időszaka volt régen, kisfarsangnak is nevezték.
Óvodánk a ZÖLD ÓVODA, illetve a KINCSES ÓVODA program célkitűzéseivel összhangban megpróbált lehetőséget teremteni arra, hogy óvodásainknak legalább elképzelése legyen a szüretről. Igy aztán egy kellemes őszi délelőttön egy kis szüreti „mulatságot” csaptunk az óvoda udvarán. Azonban számunkra az előkészület is fontos volt.
A szüret előtti hetekben megfigyeltük a közeli kiskertekben a szőlőtőkéket, az érett szőlőfürtöket, beszéltünk arról, hogy mivel kapaszkodik a fürt, valamint, hogy mivel lehet leszedni. Ez jó alkalom volt egy kis szókincsbővítésre is (metszőolló, puttony, préskád, stb.). Nagy segítségünkre volt ebben Molnár Orsi szüretelő dala, valamint egy kisfilm a szőlő szüreteléséről. Aztán könyveket nézegettünk, megvizsgáltuk a szőlőszemeket, lebogyóztuk, megszámláltuk, majd megkóstoltuk. Szín szerint szétválogattuk, valamint megvizsgáltuk a magját, összehasonlítottuk más gyümölcsök magjával. Arról is beszélgettünk, hogy mi készülhet a szőlőből. Hej, a tavalyi Katicások, Duduval az élen, mennyi mindent tudtak felsorolni, hogy mi készülhet a szőlőléből, és mennyit nevettünk rajta, hogy aki sok „mustot” iszik, az mennyire megjárhatja.
Aztán azon a keddi napon végre megláthattuk a ládákba gyűjtött szőlőket, raktuk a darálóba, majd onnét a présbe. Ámulva figyelték, hogy folyik ki a szőlőlé alul. Jó volt látni, hogy milyen lelkesen tekerték a darálót, hogyan próbálkoztak a prés meghúzásával, hiszen számukra a szőlő darálása, a prés meghúzása örömteli feladat, játék volt.
Köszönjük a Durkó házaspárnak és a szülőknek, hogy erre az alkalomra bőségesen elláttak bennünket szőlővel, s így nemcsak a délelőtt folyamán, hanem még délután is mustot kortyolgathattunk. Köszönjük Jani bácsinak, a karbantartónknak, hogy „levezényelte”, s mindig újra töltötte a prést, mert a férfierőre bizony szükségünk volt. Közben szólt a zene, énekeltünk is, táncoltunk is, élveztük a napot. Milyen érdekes volt látni a pici, új csoportosaink arcán a csodálkozást, az élménygyűjtést és végül a mosolygást, mert tetszett nekik, amit láttak.
Jó, hogy ezen jeles napok alkalmat adnak arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból és kissé más jellegű dolgot is csináljunk.
Számunkra pedig fontos, hogy már kisgyermekkortól kezdve megismertessük óvodásainkat az ilyen jellegű tevékenységekkel, mert ők még mindenre nyitottak, s így sokkal fogékonyabbak a néphagyományok befogadására. Érzik, hogy a munka mellett azért jó egy kicsit „mókázni” is.

Szalóki Éva Tünde

+Szüretelős képek

ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Intézményünkben feladatul tűztük ki azon értékek, ismeretek, magatartásformák és életviteli szokások közvetítését, melyek felkészítik a cseperedő gyermekeket arra, hogyan óvhatják meg természetes, épített és társas-társadalmi környezetünket. A környezetismereti nevelés sikere a gyermeket nevelő pedagógus hozzáállásán, nevelési módszerein is múlik. Ezért óvodánkban a hagyományos ünnepek mellett jelentős szerepet tulajdonítunk a zöld ünnepeknek, s ilyen az Állatok Világnapja is. Az élménynyújtás, tapasztalatszerzés az egyik ilyen módszer arra, hogy az óvodás gyermekeinkben kialakuljon az állatok szeretete, védelme.
Zsófi óvó néni kedvenc kutyáját, - aki egy dobermann - „hívtuk” meg erre az alkalomra. A gyerekek testközelből láthatták a kutyát, Jeffet, és meglepődtek a hatalmas méretén. Megtapasztalhatták, hogy Jeff milyen szófogadó, a ha gazdája kéri, jelzésre leül, lefekszik, ugat, s kézből elfogadja a jutalom falatot, még tőlünk is. A gyerekek csodálkozása, izgatottsága üdítően hatott a délelőttünkre, még a tornánk is a témához kapcsolódóan mozgásutánzásos játékokon keresztül zajlott. Csúsztunk, másztunk, ugrottunk, nyávogtunk, ugattunk és még sorolhatnám. Kézműves tevékenységeinkben is megjelentek az állatok, ki festett, színezett, rajzolt, gyurmázott, és volt, aki az óvodai pályázatra készítette el alkotását.
Az idei ünnepen kevesebb állattal találkoztunk -a pandémiás helyzetre való tekintettel- mégis élménydúsan igyekeztünk megvalósítani e célkitűzésünket. A Jeffel való találkozás pedig maradandó közösségi élményt nyújtott óvodásaink számára.

Szalóki Éva Tünde

+Állatok világnapi képek

Iskola

Mozgalmasan kezdődött a tanév iskolánkban

Őszi futóverseny
Az Országgyűlés szeptember utolsó pénteki napját immár 4 éve a Magyar Diáksport Napjának nyilvánította. Ehhez a témanaphoz igazította iskolánk is az őszi futóversenyt. Ráhangolódásként az iskola területén különböző sportos tevékenységeken vehettek részt tanulóink, majd a szikrázó napsütésben vonultak ki a sportpályára, ahol rövid bemelegítés után kezdetét vette a hagyománnyá vált őszi futóverseny. Mindenki izgatottan várta a versengés kezdetét, hogy évfolyamonként - külön a lányok és a fiúk - összemérhessék gyorsaságukat. A futótáv, a körök száma most is aszerint növekedett, hogy éppen melyik évfolyam futott.
Minden bizonnyal megérte ezen a szép őszi délelőttön kimenni a sportpályára.
Legjobb futóinkat oklevéllel és éremmel jutalmaztuk.
Sok gyermekarcon látszott a kitartásra összpontosítás, a nyerni akarás vágya. S mindezt fokozta a pályán figyelő tanító nénik és a tanulótársak szurkolása is. Mindenki – kicsi és nagy egyaránt - képességeinek megfelelően, kitartóan lefutotta a meghatározott távot.
Gratulálunk a győzteseknek!
Sebestyénné F. Márta

Ötödikes lettél… ez a te napod!
Az idei tanévben kicsit rendhagyó módon került megrendezésre az ötödikesek napja. Már a tanév elején az első szülői értekezleten a felsős tanárok bemutatkoztak, és elmondták tantárgyi követelményeiket az ötödik osztályba lépő tanulók szüleinek. A bemutatkozást egy kicsit kötetlenebbé tettük a hónap végén - szeptember 28-án – ugyanis a gyerekekkel és tanáraikkal egy közös kirándulásra indultunk Tatára és környékére. Utunk során megismerkedtünk a Fényes tanösvénnyel, ahol volt, aki testközelből tapasztalhatta meg a víz hőfokát. Gyalogszerrel indultunk el Tata nevezetességeit megtekinteni, majd utunkat kisvonattal folytattuk. A napunk zárásaként pedig még az „óriás madárhoz”, a Turul emlékműhöz is felsétáltunk, ahol gyönyörködtünk a panorámában, és az elmaradhatatlan fényképezkedésre is sort kerítettünk. Ezt a napot az őszi napsütés mellett a vidám hangulat tette még kellemesebbé, hiszen egészen más együtt kirándulni tanárnak és kisdiáknak, eltölteni egy teljes napot a szabadban az iskolától távol, de mégis együtt. Mindenki kellemesen elfáradt, és szép emlékekkel gazdagodva tért haza.

Kocsisné Matusek Diána
osztályfőnök (5.o)

Állatok Világnapja - október 4.

Az idén sem feledkeztünk meg az Állatok Világnapjáról. Iskolánkban ehhez a naphoz kapcsolódóan – hagyományunknak megfelelően - kisállat-szépségversenyt rendeztünk. Iskolánk udvara megtelt cicákkal, hűséges házőrzőkkel és hosszúfülű kedvenceinkkel is. Külön érdemes megemlíteni, hogy hobbyállatkák közt kész hangyabolyt és szép hernyókat is megcsodálhattunk. A bemutatott állatkákra szavazhattak tanulóink. A szavazás komolyságát jelezte az is, hogy külön szavazólappal lehetett ezt megtenni, melyet külön bizottság számolt meg és összesített. A legtöbb szavazatot kapott gazdi, no és a legszebb „kiskedvenc” is jutalomban részesült. Szép számban készültek a házi kedvenceket bemutató „állati portfóliók” is, mellyel célunk a figyelem felhívása arra, hogy a kisállatokat nem csupán a kedvességükért, szépségükért tartjuk, hanem gondoskodnunk kell róluk. Ápolnunk kell őket és a megfelelő táplálkozásukról, valamint a rendszeres orvosi ellenőrzésről sem feledkezhetünk meg. Külön öröm, hogy azok a tanulók is készítettek portfóliót, akik nem tudták elhozni kis kedvencüket. Igényes és látványos munkák érkeztek, melyekett a diákönkormányzat értékelt és jutalmazott.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzat segítő pedagógus

Október 6-ra emlékeztünk
A 8. a osztályos tanulók az osztályfőnökük felkészítésével rövid műsor keretében idézték fel 1849. október 6. gyászos eseményét, az aradi 13 kivégzését.
A gyerekek ünnepélyes komolysággal olvasták föl a kivégzettek utolsó szavait, akik életüket is feláldozták a magyar szabadságért. A műsor zárásaként az osztály botokkal szimbolizálta a börtön rácsait és közben énekelték bús-szomorú népdalunkat: „Amott látok az ég alatt egy madarat repülni, De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni. Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet. Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet.”
Végül a vértanúk tiszteletére megkondult az iskola harangja.
A műsorban segített Polgár Aranka tanárnő. A Durkó Éva néni által készített, az eseményeket ismertető paravánokat az iskola tanulói, dolgozói egész nap megtekinthették az aulában.

Viziné Surányi Erika
8. a osztályfőnöke

Mi kell az őszi papírgyűjtéshez?

Kellemes napos idő, talicskák, no és lelkes gyerekek, akik október 13-án és 14-én közel 5 és fél tonna papírhulladékkal pakolták tele iskolánk udvarán elhelyezett konténert. A legtöbb papírt összegyűjtött osztály a 2.a és a 6. osztály volt. Köszönjük az együttműködést a tisztább környezetünkért!

Az iskola Diákönkormányzata

GERGELY MARGÓ GYÉMÁNTDIPLOMÁJA (módosította Éva a multkorit)

„A gyerekek szeretete és viszontszeretete a legnagyobb érték.” (Gergely Margó)

Amikor Vajdáné Zsuzsi először megemlítette, hogy Gergely Margó megkapta a gyémántdiplomáját 60 éves pedagógusi tevékenysége elismeréséül, gyermekes fantáziám zugából azonnal felképzett előttem egy csillogó, villogó látvány: a szivárvány összes színével szikrázik valami páratlan gyönyörűség Margó kezében, és ujjai között kiáradva besugározza arcát, s körülötte mindent.

E tündérmesei kép aztán visszatért a valóság kicsit homályosabb talajára, de a lényege nem változott. Bizony, árad az a fény! Besugározza gyermekek sokaságának kerekded arcát, szikrázik buksijuk minden hajszálán, felragyog a szemük íriszén, és a szívek rejtekéből visszatükröződik mindaz a rengeteg szeretet, amit a 60 év során kaptak és adhattak.

Úgy döntöttünk, hogy ezt a csodát meg kell osztani másokkal is, hisz nem mindig lehetünk részesei ilyen örömnek! Gergely Mihályné, mindenki Margó nénije itt él, és ha csak teheti, visszajár szeretett iskolájába: dolgozik köztünk. Kisgyermekek hosszú sorának adta át tudását, figyelmét, kedvességgel teli humorát, segítőkészségét, szüleiknek pedig azt a mélységes emberséget, amivel meghallgatta gondjaikat, életük nehézségeit.

Belépve otthonába, tágas nappalijának falán festményeinek barátságos látványa fogad. Számos kiállításán találkozhattam velük, de így együtt még erőteljesebben tükrözik alkotójuk ember- és természetszeretetét.

Kezdjük a kezdeteknél! Kedves Gergely Mihályné, született Czabai Margit Éva! Idevalósi vagy?

Messziről kerültem ide. A Békés megyei Kunágotán születettem 1942-ben, szerény körülmények között élő család harmadik gyermekeként. Szüleimnek volt néhány hold földje, azon gazdálkodtak. Ma is eltöprengek, hogyan tudta szegény édesanyám kisáfárkodni abból a nagyon kevésből a taníttatásomat. Mert volt egy kis saját földjük, azonnal rosszabb lett az akkori idők szerinti, úgynevezett besorolásom, és az ösztöndíjam sokkal kevesebb volt a többiekénél, hiába is voltam jeles tanuló. De azokban az időkben így volt ez, a származás kinek hátrány, kinek előny volt.

Asztalán albumokba szépen elrendezett családi képek sokasága idézi vissza a gyökereket, apró gyermeki mivoltától kezdve napjainkig. Ott sorjáznak egymás után a családi, az iskolai, fiatal és idősebb kori fotói, újságcikkek, melyeket Tünde lánya (aki a vecsési Bálint Ágnes Kultúrház játszóházában dolgozik) nagy-nagy gondossággal és szeretettel készített el, hogy ne múljanak el nyomtalanul az emlékek, s egy-egy családi ünnep asztalánál felidézhetők legyenek!

Mikor döntöttél arról, hogy a pedagógusi pályát választod?

1956-ban 14 évesen jelentkeztem a Szegedi Tanítóképzőbe, s kerültem el a nagyvárosba Kunágotáról. Fájó volt az elszakadás, de igyekeztem jól tanulni, hogy megháláljam szüleim áldozatát. 1960-ban érettségiztünk, s a gyakorlóév után hatvankilencen kaptuk kézhez 1961-ben a tanítói diplománkat. Az elszállt idők dacára máig összejövünk a volt diáktársakkal, bár egyre kevesebben, sajnos.

Hol, merre tanítottál?

1960-ban kezdtem a gyakorlóéveimet és 65-ig Borosberényben tanítottam az alsó tagozatos gyerekeket és éneket a felsősöknek. 1965 után 72-ig Dombinatoson napköziotthon-vezető és élelmezés vezető voltam a gyermekeim születését követően.

Mert 1962-ben újabb nagy esemény volt az életedben.

Diplomával a kezemben, új életet kezdtem: szeretett Mihályommal összeesküdtünk egy életre. Családot alapítottunk. Előbb Péter fiam, majd Tünde hozott boldogságot a közös életünkbe, amely küzdelmes, de így visszatekintve: nagyon szép volt. A semmiből teremtettünk magunknak otthont, évről évre hozzátéve valamicskét, amivel több lett mindkettőnk örömére. Mihály is szegénysorból jött. Munka mellett, levelezőn végezte el a gimnáziumot és büszkén mondhatom, hogy hatásomra: előbb képesítés nélkül tanított, majd 30 évesen biológia- mezőgazdaság szakon végzett a főiskolán.

Akkor már itt éltetek, Felsőpakonyon?

1972-ben jelentkeztünk Felsőpakonyra és mindketten állást kaptunk szolgálati lakással együtt. Alsós csemetéket taníthattam,és semmi sem okozhatott nagyobb boldogságot, mint végig kísérni első osztálytól negyedikig a „gyerekeimet”. Bánki Erzsike, a tüneményes óvónő, sokat segített nekem a gyerekek megismerésében. Egyszerre lehettem tanítójuk és bizalmasuk, mint ahogy gyakran a szüleiknek is. Visszanézve: nagyon megtisztelő és boldogító érzés, hogy az lehettem.

Egyre többet vállaltál.

Később a pakonyi, majd a körzeti munkaközösség vezetőjeként a fogadóóráim gyakran több óráig tartottak, mert mindenkivel egyenként igyekeztem kapcsolatot teremteni. Szülők látogatása, a gyermekek környezetének megismerése fontos volt számomra, hogy ismerjem, megértsem a kezemre bízott kicsiket, akiket tanítottam és szerettem.

Mégis átmentél Gyálra 1986-ban.

Így alakult. Akkortájt többen is változtattunk munkahelyet. Gyálon talán a legnagyobb és állandó gondom mindig az volt, hogyan érek be az iskolába pontosan, mert vagy az időjárás nehézségei, vagy a közlekedés tartott kétségek között azidőtájt. Nagyon fontos volt nekem, hogy ne okozzak csalódást.

Meddig voltál Gyálon?

1997-ben nyugdíjas lettem, de tovább vittem az osztályom és így 1999-ig ott dolgoztam. Azután meg a visszajáró évek, a korrepetálások, mert a tanítást nem lehet csak úgy abbahagyni. Most is visszacseng a fülemben egyik kis kedvencem kicsit felnőttes, kicsit gyermeki mondata, aki nem akart beletörődni, hogy nem találkozunk többé: „Margó néni előtt a Kossuth Iskola mindig nyitva lesz.” Az ember nem is tudja hirtelen, hogy sírjon-e, vagy nevessen, mert olyan kedves.

Közben még tanultál is.

1992-től 93-ig intenzív diplomamegújító továbbképzésen vettem rész tanítói szakon.

Beszéljünk a kitűntetéseidről is, mert abban sem szűkölködöl! 1981-ben „KIVÁLÓ MUNKÁÉRT!” Kitüntetés, 1998-ban „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATÉRT!” EMLÉKÉREM tulajdonosa lettél. 10 évvel ezelőtt az Aranydiplomát vetted kézhez.

Semmi nem ér fel a gyermekek szeretetével és azzal a viszont szeretettel, amivel megajándékoztak a tanítványaim.

Én úgy tudom, hogy még mindig visszacsábulsz az iskolába.

Ez így van. Úgy éreztem: szükség van rám, hisz visszajártak tanulni a kisegítősök és a félénkek. Volt, hogy 20 órában is korrepetáltam, amíg csak a szívem megálljt nem parancsolt. De 2 év múlva újra kezdtem – már szívességből. Vízi Erika megértett és támogatott. Magam kértem, hogy hagyjuk el a tanító néni megszólítást s így lettem a nagymamás Margó néni. Csak a pandémia állított meg bennünket. Erre is van kis tanítványomnak, a mesemondó Szatmári gyereknek egy könnyeztető mondata: „Hogy’ fogom én addig kibírni?”

Festeni szoktál, tele van a falad képekkel és számos kiállításod is volt.

Amióta férjem elment örökre, nincs kedvem festeni. Közel 60 év emlékét idézgetem, őrizgetem. Szomorú dolog a magány. Egyetlen képet készítettem mindössze, amit ajándékként adhattam át kedves tanáromnak, Kiss Péternek. Véletlenül, szeretett kiskutyájának állítottam emléket vele, ami megörvendeztette. Dolgozgatok a kertemben, olvasgatok, el- eljárok kirándulni is. Ferenc pápa csodálatos hangulatú miséjén is ott voltam. Pár napja olvastam el Böjte Csaba testvér Füveskönyvét és most Csókay András doktor könyvét lapozgatom. Látogat a családom, be- beugranak barátaim és elbeszélgetünk. Közben reménykedem, hogy sor kerülhet még a tanításra is.

Milyen érzés most „friss” diplomásnak lenni?

Köszönöm a tíz éve kapott Aranyoklevelet és a mostani Gyémántot is! Igyekeztem megérdemelni.

Kérdező: Durkó Éva

+képek

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

Szeptember 19-én, vasárnap délután tartottuk templomunk búcsúját, melyen a fiatal Bese Gergő atya celebrálta az ünnepi szentmisét. A járvány újabb hullámának árnyékában kevesebben ugyan, de eleget téve meghívásunknak, velünk ünnepeltek gyáli, nagykátai és más helyekről érkező testvéreink is. A mise után jó hangulatú társalgás közepette szerény agapén vehettünk részt kedves vendégeinkkel a templomkertben felállított sátrak alatt. Minden segítő kezet, szándékot, szervezést, adományt, imát köszönünk szűkebb és tágabb közösségünk áldozatkész tagjainak!

Szeptember utolsó vasárnapjára a gyáli és felsőpakonyi katolikus hitoktatók a két település hittanosainak családi napot szerveztek a gyáli plébánia játszókertjében. Szép időnk volt, sokat fociztunk. Szüleikkel együtt, nagy izgalommal vettek részt a diákok a sorversenyeken. Íjakkal célbalövést lehetett gyakorolni. Aki megéhezett, a süteményeken kívül finom, helyben sütött tejfölös, sajtos lángost ehetett. Eseménydús, sportos nap volt, kellemesen elfáradtunk. Köszönet szervezőtársaimnak, Hegedűs Juditnak és Arnold Fülöpnek!

Megalakult a Pakonyi Ifjú Katolikusok Közössége, a PIKK. Célunk a felsőpakonyi katolikus fiatalok élő közösséggé szervezése. Első közös programunk egy 7km-es, könnyű túra volt a Budai-hegységben. Felmásztunk az Apáthy-sziklára, felfedeztük a kőkaput, kipróbáltuk a macis játszóteret. Az Árpád-kilátóból megcsodáltuk a budapesti panorámát az Országházzal, a Dunán átívelő hidakkal. Ünnepnapja kapcsán pár szóval és imával megemlékeztünk Szent Mihályról az angyali seregek vezéréről. Túránk végén ügyességi csapatjátékokat játszottunk egy kis erdei tisztáson. Köszönet szervezőtársamnak, Janocha Gábornak és a szülőknek, akik gondjainkra bízták gyermekeiket! Isten áldását kérem a további munkánkra! Folytatjuk!

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

+képek

Református

Csere Mátyás a református gyülekezet új lelkipásztora

Pontosan egy éve annak, hogy az Agorában bemutatkozott Himinec Nándor, református gyülekezetünk helyettes lelkésze. Őt egy év lelkes szolgálat után másfelé rendelte az Úr, a gyülekezet pedig ezen átmeneti időszak közben megkereste és megválasztotta új lelkipásztorát. A presbitérium Csere Mátyást kérte fel erre a nehéz, de nagyon hálás feladatra, a gyülekezet pedig egyhangú szavazással választotta meg augusztus 22-én. Az eredmény jogerőre emelkedése után egy nappal, szeptember 1-jén állt szolgálatba új lelkipásztorunk.

Tiszteletes úr, mi az, amit önmagáról, családjáról szívesen megosztana velünk?

43 éves vagyok, ebből az utóbbi tizenhatot a lelkészi pályán töltöttem. A budapest-pasaréti gyülekezetben kezdtem segéd- majd beosztott lelkészként, azután Budakalászon voltam önálló lelkipásztor, az utóbbi két évben pedig Szentendrén beosztott. Vágytam már újra önálló lelkészként egy közösség élére kerülve megosztani, amire Isten tanít.

Feleségem, Vica tanítónő és hittantanár. Nagyobbik gyermekünk most kezdi az iskolát. Kisfiunk pedig a felsőpakonyi óvodába jár.
A lelkészi mellett magyar szakos tanári diplomám is van, jelenleg pedig a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében végzek egy posztgraduális képzést.

Milyen volt az első találkozás a felsőpakonyi presbiterekkel? Mi volt az, ami meggyőzte róla, hogy el kell fogadnia felkérésüket?

Leginkább az őszinte, önmagukat adó légkör ragadott meg minket, és az, ahogyan egymástól különböző gondolkodásmódjukat is szeretettel igyekeznek összehangolni. Már az első találkozáskor azzal az érzéssel tudtunk együtt imádkozni, mintha régóta ismernénk egymást, hiszen közös talajon állunk, ugyanahhoz az Úrhoz ragaszkodunk.

Nem könnyű egy teljesen új, ismeretlen környezetbe kerülve úgy folytatni lelkészi szolgálatot, hogy a hagyományok, a folytonosság ne sérüljön. Hogy sikerül ez önnek?

Meglátjuk. A felsőpakonyi gyülekezetnek még nincsenek évszázados hagyományai, és ez szerintem jó. Gyülekezeti életünk minden területén jelen vannak azok az emberek, akik nemrég vagy éppen most kérték el Istentől egy-egy szolgálathoz a legjobb módot, a munkatársakat, a kereteket – vagy épp jelenleg is küzdenek ezért. Minden erőmmel szeretnék ebben társuk lenni. Közben sokat akarok tanulni tőlük. Célom, hogy együtt tapossuk ki a nekünk való utat.

Mit tart szolgálata mottójának?

„Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Timóteus 2,4) – Gyermekkorom óta nem szűnő csodálattal tölt el, hogy Isten beszél. Hogy megnyilvánul a mi világunk, életünk dolgaiban, és olyan megoldásokat ad, amelyekre magunktól soha nem juthatnánk el. Bármire képes a szavával. Engem pedig arra tanít, hogy ne csak a szószékről, hanem az élet mindenféle helyzetében hirdessem és képviseljem, de leginkább éljem azt, amit Isten mond. Örök és legnagyobb kihívásom ez.

Mik az első tapasztalatai a mi kis falunkról, gyülekezetünkről?

Nem sokat tudtam Felsőpakonyról, csak annyit, hogy itt volt tanácselnök 1970-ig Cseh Sándor, akit sokan a falu jótevőjeként emlegetnek, s aki távoli rokonom. Amikor idén májusban először itt jártam, a falu nyugalma és derűs légköre elsőre megragadott. Jelenleg pedig a gyülekezetben is, diákjaim között is csupa olyannal találkozom, akik szeretnek felsőpakonyinak lenni. Biztos vagyok benne, hogy mi is az ő táborukat fogjuk gyarapítani.

Köszönjük szépen a bemutatkozást. Kívánjuk, céljai megvalósításában Isten segítsége mellett találja meg a támogatókat mind elöljáróink, mind gyülekezeti tagjaink körében. Fogadja el, érezze otthonának Felsőpakonyt! Isten áldása kísérje itteni tevékenységét!

Az interjút készítette: Kádár Rozália gyülekezeti tag

+kép

Könyvtár

Kiállítás és az Országos Könyvtári Napok a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Szeptember 30-án tartottuk Szentiványi Attila képző- és iparművész Az ikon története című bemutatóját és kiállítását. Bemutatkozó anyagában leírta, hogy édesapja is ikonfestő volt, melyet jómaga és bátyja vittek tovább, családi örökségként édesapjuk tanításai alapján. Az előadás alkalmával megismerkedhettünk az ikon keletkezésével, a művész életútjával és betekintést nyerhettünk az ikon készítésének folyamatába is. Érdekes információkkal lettünk gazdagabbak, amellett, hogy kipróbálhattuk a tojássalfestést is.

Könyvtárunk minden évben csatlakozik az Országos Könyvtári Napok rendezvényéhez. Idén október első hetében tartó időszak alatt e rendezvény kapcsán sok színes programmal vártuk az érdeklődőket.

Ellátogattak hozzánk a helyi általános iskola 3.a osztályos tanulói osztályfőnökükkel Balázs Máriával, Bálint Ágnes munkásságával és a könyvtárhasználattal ismerkedtek meg.

Majd október 5-én névadónk, Szabó Magda születésének 104. évfordulója alkalmából egy mini kiállítást készítettünk, az írónő műveinek idézeteivel kisgyermekkorától kezdve egészen idős koráig, fényképekkel illusztrálva. A kiállítás még elérhető könyvtárunk olvasótermében.

A Dvorák Patka Pantomim Társulat előadásában, a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola két első osztálya - egy színházi élménnyel gazdagodott - a Békakirály című népmesét tekintették meg.

Október 6-án a településünk ünnepségeinek bemutatására készült videót tettük elérhetővé könyvtárunk honlapján, mely valójában a történelmi eseményeinkhez kapcsolódó, helyismereti, virtuális séta.

Az országos rendezvény pénteki napjának mottója “A könyvtárosok tudásátadó szerepe”. Ennek megfelelően “Internetre fel” címmel szenior korosztálynak számítógép és internethasználati oktatást tartott kollégánk Végh Béla Antal.

Ezeken a heteken a könyvtárak országosan nyitva tartanak a vasárnapi napokon. “Könyves vasárnap: Minden út a könyvtárba vezet!” mottó alapján kézműves foglalkozással vártuk a gyerekeket szüleik kíséretében. A rendezvény lezárásaként legeket hirdettünk könyvtárunk legtöbbet olvasói között: legfiatalabb kategóriában Fazekas Dominik, felnőtt kategóriában Csehi Edit és szenior kategóriában Kóos Eszter. Gratulálunk nekik és várjuk továbbra is olvasóinkat.

Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

A Néptáncosok háza táján történt…

2020 őszén a Felsőpakonyi „Járd ki, lábam!” Néptánccsoport 26 táncosa iskolánkon keresztül az Erzsébet Program egyik kreatív pályázatán vett részt, melynek keretében nyári néptánctábori élményeinket írtuk-rajzoltuk le, szerkesztettük össze egy igazán mutatós naplóvá. A gyermekek munkáját a zsűri „A népművészet ifjú mesterei” különdíjban részesítette. A járványhelyzet miatt jutalmunkat 2021 szeptemberében használhattuk fel: három napot tölthettünk el a Balaton partján, a zánkai Erzsébet-táborban. A kiránduló csoport tagjai 3-6. osztályos gyermekek voltak, kísérőtanáraik Polgár Aranka és F. Láncz Éva pedagógusok. Igen nagy várakozás előzte meg a kirándulást, hiszen az elmúlt évben ottalvós programokat nemigen lehetett szervezni, a legtöbb gyermek az első tábori élményére készült. Szabadság az otthontól távol, felhőtlen szórakozás festői környezetben…, s az ágyneműhúzás viszontagságai, ruháink rendben tartása-megtalálása, esti elalvás szülők nélkül… Bátran állíthatjuk, a gyerekek ügyesen helyt álltak, a legtöbben példamutatóan viselkedtek.
Sokféle programon vehettünk részt: katamarán hajózás a Balatonon, fürdés, bogárbemutató, digitális kincskereső program, kirándulás kőzetmegfigyeléssel, táncház, esti koncert és tinidiszkó. A foglalkozásvezetők felkészülten, lelkesen végezték munkájukat. Finom és bőséges, gyermeki igényeket kielégítő ételeket kaptunk, tiszta, rendes szállást biztosítottak nekünk.
Az ilyen alkalmak fontosak egy közösség életében: iskolás éveink emlékezetes pillanatainak jelentős része kötődik kirándulásokhoz. Örömmel tölt el minket, további munkánkhoz lendületet ad, hogy mi is részesei lehettünk a vidám, szórakoztató vagy épp meghitt pillanatoknak.

Polgár Aranka és F. Láncz Éva

+képek

Néptánccsoportunk 42 táncosa zenekari kísérettel és nagy sikerrel lépett fel a gyáli Szüreti Fesztiválon, ahol több produkciónkat a Gyáli Kodály Zoltán AMI népi együttese kísérte Zabán László vezetésével.
S bár a pakonyi szüret elmaradt, a néptáncos gyerekek nem maradtak őszi programok nélkül. Kardos Lajos bácsi és felesége, Irénke néni meghívta tánccsoportunkat magukhoz, ahol a gyerekek szőlőt darálhattak, préselhettek, mustot kóstolhattak, a szőlőtermesztés fortélyait ismerhették meg. Vendéglátóink fánkkal kedveskedtek nekünk, mi pedig táncházzal örvendeztettük meg őket. A szívélyes fogadtatást ezúton is hálásan köszönjük!

F. Láncz Éva

+képek

Civil

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Az első adag összegyűjtött kupakot Lilinek és családjának juttattuk el, akik korábban pakonyi lakosok voltak. Lili születési rendellenességekkel jött világra, 10 hónapos volt, amikor hazaengedték a kórházból. Azóta is fejlesztésekre és terápiára van szüksége, aminek a költségeihez kicsit mi, felsőpakonyiak is hozzá tudtunk ebben a formában járulni.

Köszönjük mindenkinek, aki hozott kupakot! A gyűjtés természetesen folytatódik a jövőben is!
Az állatok világnapja alkalmából rendezett gyűjtésünkre szép számmal érkeztek adományok. Idén a Putrinka-Mopszokért Alapítványnak juttattuk el az összegyűlt tápokat, konzerveket és egyéb felszereléseket.

Köszönjük, hogy idén is ilyen sokan támogatták ezt a kezdeményezést!

A működésünkhöz nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel veszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Kövessék facebook oldalunkat is! facebook.com/Polgárőr Egyesület Felsőpakony Biztonságáért

+képek

SZEPTEMBERI FJE

Egész hónapban rendezvények lázában égett az ország. A múlt évről elhalasztott Eucharisztikus Kongresszus egy hete, szeptember 5-től 12-ig mindenkit megérintett. Vendégek érkeztek a világ minden tájáról: egyháziak és világiak egyaránt. Ferenc pápa látogatása a katolikus hívők mellett a reformált egyházakra is hatással volt. Színpompás egyházi és nemzeti rendezvénysorozattal ünnepelt Magyarország. Budapest gyönyörű közösségi tere megtelt látogatókkal, hívőkkel és érdeklődőkkel. A Hősök tere az egész világ előtt ismertté vált, ablakot tártunk mindenki elé: lássák, mennyi szépség várja őket Magyarországon. (Bár, az USA médiája megint Bukarestet említett!)

Felsőpakony is Búcsúval ünnepelt a Fájdalmas Anya templomában szeptember 19-én. Emelkedett lélekkel vettünk részt rajta, bár kevesebben, mint máskor. Mint tudjuk, a Falunap elmaradt. Megint. (Bizonyára nem került volna erre sor, ha többen vállalják az oltást a covid19 ellen.)

Azért annyira nem nyugodtunk bele! Hagyományos szüreti mustkészítésünket szerényebb körülmények között bár, de megtartottuk. Két mázsa szőlőnknek lett gazdája óvodában, iskolában, jutott a Nyugdíjas Egyesületbe és a Szabó Magda Könyvtárnak egy kóstolónyi.

24-én, pénteken Kardos Lajos és felesége, Irénke rendezett a házuknál egy külön vendégséget a sok izgalmas, érdekes és szép muzeális tárgy között a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház „Járd ki lábam” Néptánc csoportjának. Folyt is a Lajos préselte mustlé „Hencidától-Boncidáig”, s az Irénke sütötte nagy halom fánknak is azonnal gazdája akadt!

Egyesületünk 25-én jött össze a Deák Ferenc utca 1-ben az ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN, és mi is a frissen préselt must mellett vendégeskedtünk. Mag Kálmánné Évike főzte pompás marhapörkölt íze emlékezetes marad, míg élünk! Tíz ujjunkat is megnyaltuk utána. Fejes Margó négy tálca frissen sütött rétessel örvendeztetett meg bennünket, de mindenki süteménnyel érkezett tepsiszámra. Oláh Ica egy szatyor édessel és sóssal. Fodrász Marikánk (alias Kerekné Kocsis Mária) piskótája és barackos süteménye egy fogalom! Meg is jegyeztük: Szegények vagyunk, de jól élünk!

Falubéli összetartozásunkra hivatkozva fölállítottuk TRIANON KIÁLLÍTÁSUNK néhány ide tartozó elemét is, hogy érezzük: fontosak vagyunk egymás számára, ÖSSZETARTOZUNK! Igaz, sokkal több vendéget hívtunk meg, főként a határokon túlról beköltözött lakótársainkat, és számítottunk is érkezésükre, de ez az év már csak ilyen. Beletörődünk.

Megszerveztük októberi kirándulásunkat Felcsút – Alcsútdoboz – Majk – Nádasdladány célpontokkal.

Készültünk Október 6. az Aradi Vértanúk Napjának megemlékezésére is. NEMZETI GYÁSZNAPJAINK: OKTÓBER 6. ÉS JÚNIUS 4. párhuzamával utalunk Magyarország történetének legnagyobb katasztrófáira.

Durkó Éva FJE

+képek, aláírásokkal

Szabadidős programok egyesületünkben

Hálásan köszönöm Kalasné Eszter nagyon szép cikkét Kardos Lajos és Irénke által szervezett kirándulásokról, illetve nyaralásokról. Szeretném még kiegészíteni, hiszen többen is voltak, voltunk egy-egy helyen. Pl.: Kovács házaspár 4 fővel, 1 hét Horvátországban. Somogyi házaspár 8 fővel Berekfürdőn, 1 hét. 3 fő 2 nap Sárváron Siska Katival. 2 fő 1 nap, 1 éjszaka a nyíregyházi állatkertben. Még ebben a hónapban Gyulára, 6 vagy 8 fő.
Igyekszünk kimozdulni, sokat látni, érezni, begyűjteni az élményeket, a napsugarat a hosszú télre… remélve, hogy nem leszünk karanténban, és sokat tudunk majd beszélgetni a látottakról és az átélt élményekről. Kívánok mindenkinek jó egészséget, hasznos időtöltést!
Ne feledjétek, hogy még tervben van 1-1 napos fürdőzés. Reméljük az Operettszínház és az Opera is tud majd fogadni bennünket. (Egy csodálatos balett előadás már volt!)
Figyeljétek mikor kezdi szedni Somogyi Teca a költségeket. Ő is nagy köszönetet érdemel, hiszen szinte mindegyik egy napos kirándulásunk, fellépésünk rendezője.
Köszönjük!
A nyáron kétszer voltunk a helyi „pályán”, ahol az étkezésekről, üdítőkről, víz beszerzésekről szintén a Somogyi házaspár gondoskodott, a finom kávéról Krizsa Ica, zenéről Mag Kálmán ésRozgonyi István.
Sok nyugdíjas tagunk részt vett ezeken a rendezvényeken is. Kardos Lajos segítette a mozgásukban korlátozottakat. Hozta és vitte őket.
Ilyen alkalmakra többen is sütivel készültek. Siska Kati és Tepszis Márti ügyességi játékokkal, néhányan pedig körbe sétáltuk a pályát.
Továbbra is számítunk mindenki segítségére, ahogy mi is, egy-egy telefonnal igyekszünk beteg társainkat elérni, „Mielőbbi gyógyulást kívánva”.
Nagyon jó érzés, hogy valóban sokan segítenek.
Jó ez a „csapat”!
Adjon a Jóisten erőt, egészséget, békességet mindnyájunknak!

Lőrentei Erzsébet
Darumadár Nyugdíjas Egyesület vezetője

Sport

Labdarúgó hírek

Utánpótlás:
U7: Legkisebb korosztályunk is izgatottan várta az első Bozsik fesztiválját, hiszen most először ízlelhettek bele igazán hogyan is néz ki egy ilyen fesztivál. Most átélhették , milyen nagyobb közegben focizni, ahol a többi kis focista palánta mellett a szülők is ott vannak, mint szurkolók. Tóth Roland csapatunk edzője úgy gondolja sikeresen zárta csapata az eseményt, bár az ő esetükben a sikert még más mércével mérik. Elég egy jó csel, egy szép lövés vagy akár egy szerelés, a góllövésről nem is beszélve. Itt még nem az eredmény a lényeg, hanem a srácok jól érezzék magukat, szeressenek mozogni sportolni, focizni. Csapatunkból Erdélyi Léna kapott oklevelet.

XXX U7.JPG XXX

Korosztályos csapatunk edzője: Tóth Roland

U9: Az U9-es csapatunk szeptember 18-án Dunaharsztiban részt vett a szezon első Bozsik fesztiválján. Az egyesületet betegségek, illetve egyéb elfoglaltságok miatt 6 játékosunk képviselte. Csapatunkon kívül Dunaharszti, Alsónémedi, Astra, Halásztelek és a Tököl korosztályos csapatai vettek részt a fesztiválon. Néhány egyesület több csapattal is képviselte magát. A mérkőzések négy pályán zajlottak, így mindenki játszott mindenki ellen. Ezeknek az eseményeknek a sajátossága, hogy nem hirdetnek győzteseket, a játék szeretete, megszerettetése kerül előtérben. A fesztivál jó hangulatban zajlott, a gyerekek élvezték a játékot. Az esemény lezárásakor minden csapatból egy fő dicséretben részesült. Egyesületünkből Finta Máté kapott oklevelet.

Korosztályos csapatunk edzője: Veres Zsolt

U11: Legnagyobb Bozsikos csapatunknak is elkezdődött az év. Hiszen ők 6+1-ben lépnek pályára a Bozsik tornákon. Csapatunk 4 mérkőzést játszott. A fiatalok nagyot küzdöttek, tartották az iramot a többi csapattal. Sajnos csere játékosok nélkül kellett játszaniuk a srácoknak. Voltak jó megmozdulások szép cselek remek egyéni döntések nagy lövések és persze védések. Csere nélkül a játékosok elfáradtak ez rányomta a bélyeget az eredményre 3 vereség 1 döntetlen sikerült elérniük. Náluk sem az eredmény a fontos, hanem, hogy beletanuljanak idővel a nagypályás labdarúgásba szeressenek mozogni és persze edzésre járni, ha ezek megvannak minden adott, hogy elérjék a céljukat. Csapat legjobbja a kapusunk volt Szabára Zalán több hatalmas bravúrt mutatott be.

XXX U11.JPG XXX

Korosztályos csapatunk edzője: Bánki Zoltán

U13: Idén az MLSZ módosította az U13-as korosztályos versenykiírását és ennek lebonyolítását, ennek hatására az őszi szezonban már nem Bozsik tornákon vesznek részt a gyerekek hanem bajnokság alapú mérkőzéseket játszanak eredménytől függetlenül, 4×20 perces játékidővel. Erőfelmérés céljából zajlott le az őszi bajnokság ezután újrasorsolással döntik el a tavaszi bajnokság beosztását. Ennek eredményeképpen több első osztályba nevezett klubbal sikerült találkoznunk, itt inkább a tapasztalatszerzés mintsem az eredmény volt a fontos. Egyelőre a létszámunk is szűkös ebben a kötelező korosztályban, de a hozzáállás, és a tervek hála istennek pozitív jövőt jósolnak a korosztálynak. Sok tehetséges játékos játszik ebben a korosztályban, így tényleg csak a megfelelő környezetet várja a csapat.
Dabas-Gyón FC, Ferihegy-Vecsés I., Dunaharaszti MTK, Újhartyán VSE csapati voltak az ellenfelek 4 meccs alatt sikerült 11 gólt szerezni korosztályos csapatunknak és egy győzelmet is tudhat maga mellett!
Kiderült kikkel fognak játszani az alsóházban fiataljaink, ime a sorsolás:

XXX U13 KOZELGO MECCSEK.JPG XXX

Korosztályos csapatunk edzője: Barta Zoltán

U16: MLSZ az U16-os korosztályban is hasonló versenykiírást hozott létre mint az U13-as illetve az U19-es korosztálynál. Azaz őszi mérkőzések egy alapszakasznak felel meg ahol kiderül melyik csapat hogyan szerepel az adott bajnokságában, ezután tervez majd az MLSZ egy selejtező szerű egyenrangú tavaszi csoportkőrt. Nagy Szabolcs csapatának is megvannak a vele járó gondjai. Ennek ellenére teljesen helyt állt az alapszakaszban is hiszen az 5 mérkőzésből 2-öt megnyert míg 3-at pedig elveszített így 6 pontot szerezve 5. helyen végzett a csapat. Viszont az alapszakasz gólkirályát a mi egyesületünk adta Aczberger Alexander személyében aki 5 meccs alatt 15 gólt szerzett.

XXX U16 gollovo.JPG és U16 tabella.JPG XXX

Sorsoltak U16-as csapatunknál is a középházban ezek az ellenfelek várnak Nagy Szabolcs csapatára:

XXX U16 kozelgo meccsek.JPG XXX

U19: Ifistáink szintén egy alapszakaszos őszi bajnokságban kezdték a szezont. Itt 6 csapattal találkoztak a fiúk ahol csak 1 meccset tudtak megnyerni így, bajnokságban sajnos utolsó helyen végeztek de itt sincs olyan jelentősége a helyezéseknek hiszen majd az újrasorsolást követően kell jól szerepelni a fiataloknak. Nagyon sok új fiatal játékos érkezett hozzájuk is így idő kell nekik még megtalálják a közös összhangot a pályán és azon kívül is. Fülöp Tamás a csapat vezetőedzője értékelése:
Százhalombatta: Egy támadásban kifejezetten jó játékosokat magának tudó csapattal találkoztunk, akik ki is használták, hogy kiemelkedő tempót tudnak diktálni elől. Voltak biztató jelek és 3:1-es állásnál több lehetőségünk is volt, hogy szorosabbá tegyük a mérkőzést, azonban egy jogtalannak tűnő 11-essel növelni tudta az ellenfél az előnyét és a mentális tényezők miatt sajnos nem tudtuk tartani a lépést az ellenféllel a továbbiakban. Sok új fiatal játékosnak tudtam lehetőséget adni ezen mérkőzésen, ahol több biztató jelet is láttam. Tárnok: mivel hétközi mérkőzésről beszélünk, ezért a tárnokiaknak és nekünk is lehetőségünk volt a felnőtt csapatban szóhoz jutó fiatal játékosok szerepeltetéséhez, amivel a tárnokiak 100%-ban éltek, míg nálunk 2 játékos kapott lehetőséget és első percekben megszerezhettük volna a vezetést, ezután vendégeknek voltak lehetőségeik. 0:2-es félidő után megráztuk magunkat és a félidő elején több lehetőséget is kialakítottunk, aminek eredménye egy 11-es lett, amit sajnos kihagytunk és ahogy az lenni szokott ez rögtön megbosszulta magát: a kontrából gólt kaptunk. A második félidőben számtalan lehetőségünk volt, de amíg ezek méterekről is kimaradtak, addig az ellenfél kíméletlenül kihasználta a félidőben adódó összes lehetőségét, így a vége 0:4.
Alsónémedi: Hasonló erőkből álló csapattal találkoztunk, ahol 2 vitatható piros lap után, taktikailag sikerült felülmúlni ellenfelünket.

XXX U19.JPG XXX

Rendhagyó őszi szezon van minden korosztályban, ahol erős és kevésbé erős csapatokat sorsoltak egy csoportba és az eredmények alapján alakul majd ki a tavaszi mezőny, ahol azonos képességű csapatokkal tudunk majd játszani.

Alsóház csapatai:

XXX U19 kozelgo meccsek.JPG XXX

Focista palánta kerestetik
Egyesületünk U13-as csapatába keresünk focizni szerető fiatalokat. Ha gyermeke 2009-ben vagy 2010-ben született és szereti a labdarúgást akkor nálunk a helye. Heti 3 edzéssel biztosítjuk a mozgás, a sport és a fejlődés lehetőségét.
Amennyiben másik korosztályt érint az érdeklődés természetesen akkor is tudunk segíteni.
Ha bárki kipróbálná magát vagy csak szeretne egy jó közösség tagja lenni, akkor jelentkezzen Fülöp Tamás Utánpótlás szakágvezetőnél a következő elérhetőségek egyikén:
fuloptamas94@gmail.com
+36302568934


Felnőtt Csapat:
A mély gödörből a gyönyörbe
Ez lehet e jelmondat hiszen nagyon mély gödörből kellett kimászni felnőtt csapatunknak hiszen 5 meccs alatt 0 pontot szerezve korántsem lesz egyszerű a pontszerzés legyen bárki az ellenfél. Nem úgy sikerült az első 5 találkozó ahogy Megyesi László tervezte, de Gödöllőn elszenvedett hatalmas vereség után a csapat összeült egy beszélgetésre ahol arról volt szó, hogy történt már velünk sajnos ilyen és onnan is fel tudtunk állni, és most is ez a cél. Szurkolóktól 100% biztatást kapunk és kaptunk mindig is és, így vártuk a Maglód elleni mérkőzést. Ahol sikerült megszerezni a 3 pontot igaz nem szép játékkal de célunkat elértük hiszen győztünk, viszont újabb játékost veszített el csapatunk Hajdu Patrik személyében aki az egész őszi szezont kényszerű kihagyni térdsérülés miatt. Ez a győzelem akkora lökést adott a csapatnak, hogy Dunavarsányban sima 3-1-es győzelmet ünnepelhettek a fiúk. Vecsés elleni mérkőzésen teljesen meccsben voltunk a végén egy rossz bírói döntés döntötte el a 3 pont sorsát. Nekünk kellett volna szabadrúgással jönnünk, előnyszabályt ítélt a bíró de a labdát azonnal elvesztettük majd 20 mp múlva gólt kaptunk. 88. percen csodás szabadrúgás góllal szépíteni tudtunk de másra más sajnos nem volt időnk. Tököl elleni mérkőzés igazi 6 pontos találkozónak mondható volt hiszen mind a két csapat a tabella alsó felén található így arra lehetett számítani sok helyzet, illetve gól születik majd. Ezt megcáfolták a fiúk hiszen helyzetekben gazdag de gólokban szegény 0-0 döntetlen született, az egész mérkőzést nézve igazságos a döntetlen hiszen rengeteg helyzetet kihagytunk majd a végén az ellenfelünknek volt 100% ziccere így meg kell elégedni a megszerezett 1 ponttal.

Gödöllő – Felsőpakonyi KSE 6-0

MEGYESI LÁSZLÓ:„Ezúttal csapatom és az ellenfél között osztálynyi volt a különbség. A hazaiak remek formában vannak, szinte minden sikerült nekik, mi pedig asszisztáltunk ehhez.”
Felsőpakonyi KSE – Maglód-HelloParks 2-1

XXX Fkse-MaglodHello.JPG XXX

MEGYESI LÁSZLÓ:„Végre sikerült megszereznünk az első győzelmünket. Úgy érzem, ezt már két hete is megérdemeltük volna. Köszönjük szurkolóink biztatását.”

Fémalk-Dunavarsány – Felsőpakonyi KSE 1-3

XXX Femalk Fkse.JPG XXX

MEGYESI LÁSZLÓ: „Amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítanunk. Egységesek voltunk, igazi csapatmunka eredménye ez a győzelem. A ’Varsánynak is adódtak lehetőségei, de ezúttal mi jobban éltünk a kínálkozó helyzeteinkkel.”

Vecsés – Felsőpakonyi KSE 2:1

MEGYESI LÁSZLÓ:„Végig úgy éreztem, ez egy „ikszes” mérkőzés, amit végül egyéni villanások döntöttek el. Csapatszinten partiban voltunk a Vecséssel, gratulálok nekik!”

Felsőpakonyi KSE – Tököl 0-0

MEGYESI LÁSZLÓ:„Egy gólos mérkőzés volt, ahol több helyzetet alakítottunk ki mint a vendégek…az első gólunkat pontrúgásból szerezhettük volna míg a második félidőben mezőnyben is sikerült a kapu elé kerülni…Inkább vesztettünk 2 pontot mint nyertünk egyet, de kiegyensúlyozott a bajnokság minden pontot becsülni kell.”

Utolsó 5 forduló:
XXX 5 fordulo.JPG XXX

Várunk mindenkit a mérkőzéseinkre!
Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

2021_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2021/10/16 19:49 szerkesztette: sfmarta