Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_01_jan

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. 1. szám, 2022. január

Lapzárta: január 10.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Poszeidon speciális mentőszolgálat

Csak egy kép az elérhetőségükről.

Óvoda

Újszülöttek:

Tóth Júlia Lilla - 11.27.
Balázs Berton - 12.07.
Ölveczky Botond - 12.07.

Iskola

Decemberi pillanatok az iskola életében

A karácsony közeledtét ismét Kajdácsi Éva tanító néni gondos keze munkája által készített és az aulában elhelyezett adventi koszorú jelezte, mint ahogy a feldíszített tantermek és folyosók is. Az alsó tagozaton az osztályfőnökök a megrendezésre kerülő adventi hét keretében különböző kézműves foglalkozásokkal hozták közelebb a gyerekeknek a karácsonyt. Több osztály is készült a szülőknek kis zenés-verses összeállítással, amelyet a közösségi oldalakon keresztül mutattak be szüleiknek.
Sajnos, a nagyon várt bolhapiac elmaradt, de a csomagokkal megpakolt Mikulás december 6-án rendben megérkezett hozzánk, és a Diákönkormányzat krampuszkáinak segítségével rendben teljesítette küldetését. Köszönjük a Mikulásnak és a segítőinek a munkáját!
A 4.a osztály Sebestyén Márti néni felkészítésével a pakonyi adventi gyertyagyújtáson angyalok táncával és üzeneteikkel vett részt. Több osztály sétált ki a Petőfi téren álló betlehemhez is.
Az utolsó tanítási napon a Diákönkormányzat „Karácsonyi szeretet üzenetei” várták az ajtón belépőket. Az üzenetek a szeretetről, a mosolyról, az angyalok eljöveteléről és a jótettekről szóltak szívet melengető mondataikkal gyermeknek és felnőttnek egyaránt. A nap további részében az osztályok tanulói ajándékozással, egymás megvendégelésével, beszélgetéssel, játékkal töltötték a délelőttöt. Az iskolánk alsós tanulóiból spontán kialakult kórus karácsonyi énekkel kívánt boldog karácsonyt mindenkinek.
Január első hetében pedig újult erővel, kipihenve és ,szerencsére, továbbra is egészségesen folytattuk a hétköznapok megszokott menetét. Süssünk finomat! címmel színezhető iskolai naptárunk is elkészült, amely az év minden hónapjára egy-egy könnyen elkészíthető süteményreceptet tartalmaz.
Az új esztendő első hónapjára is akadt bőven feladat, hiszen január második hetében írták nyolcadikos tanulóink a helyi írásbeli magyar, illetve matek vizsgát, hogy a központi felvételi vizsgákon is jól vegyék az akadályokat. Felsőseink interaktív feladatokkal készülnek a Magyar Kultúra Napjára. S mindeközben a tanév első fele is lezárul, és kiosztásra kerülnek majd a félévi értesítők is.

Sebestyénné Fehérvári Márta
4.a tanító

Jeges, téli mesével indult az újév

Az év első iskolai programján a két nyolcadik osztály, Wareczki Sándorné (8. b), Viziné Surányi Erika (8. a) osztályfőnökök vezetésével és F. Láncz Éva kísérőpedagógussal, a MÜPA Sátorban a Kristály című előadást nézte meg.
A gyerekek a Lázár Ervin Program keretében január 5-én ingyen utazhattak a helyszínre és tekinthették meg a műsort.
A Recirquel társulat tagjai lenyűgöző produkciókkal készültek. Látványos akrobata mutatványokat láthattunk és a balettből is ízelítőt kaptunk. Rendhagyó módon a nézőközönség volt középen, a jelenetek körülöttünk és fölöttünk játszódtak, sőt előfordult, hogy közöttünk, így közvetlen közelről is láthattuk a művészeket. Az előadás mondanivalója is elgondolkodtató volt: az érzelmek, a szerelem, a szeretet fontosságáról szólt, valamint arról, hogy a sötét, féltékeny indulatok hogyan fagyasztják meg az emberi szíveket.

Viziné Surányi Erika

KÉPEK

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

A fiatalokkal november végén adventi koszorúkészítéssel kezdtük a karácsonyi készülődést Janocha Viktória és Janocha Gábor szervezésében. Ez betegség miatt végül nem csoportos formában, hanem egyénileg valósult meg. A gyerekek nagyon kreatívan, ügyesen készítették el a koszorújukat.
Dec. 12-én, advent 3. vasárnapján, fiatal hittanosainkkal együtt gyújtottuk meg a templom ünnepi koszorújának 3. gyertyáját.
December 22-én a fiatalabb és régebb óta fiatalabb testvérekkel a karácsonyfákat állítottuk fel és feldíszítettük a templomot.
A felsőpakonyi rászorulóknak idén is karácsonyi élelmiszercsomaggal tudtunk kedveskedni. A hívek adományát anyagiakkal az Egyháztanács és a Polgárőrség is megtoldotta. Polgárőreink a beszerzésben és a kiszállításban is szerepet vállaltak. Összesen 23 címre szállítottak ki csomagot.
Istennek hála, az ünnepi szentmisék a járványhelyzet ellenére rendben zajlottak. Sokan tudtunk együtt ünnepelni, imádkozni Karácsonykor.
Hittanos tanulóink december 25-én karácsonyi műsort adtak. Verssel, énekekkel, gyertyagyújtással tettük szebbé az ünnepet. A családjainkért elmondott közös ima zárta a műsort. Köszönjük a résztvevő diákok és felkészítőik: Polgár Aranka és Papp Norbert segítségét.
A Pakonyi Ifjú Katolikus Köre, a Pikk filmklubot és évzárót tartott december 30-án. Az Egyháztanács lelkes támogatásával elkezdtük „belakni” a toronyszobát. Teázással és süteményfogyasztással egybekötve közösen néztünk meg egy filmet, beszélgettünk kicsit. Reményeink szerint tovább folytatjuk a megkezdett közösségépítést. Januárban kezdésképpen egy kisebb túrát tervezünk a Gellért-hegyre.

Minden kedves testvérünknek áldott, sikeres, kegyelmekben gazdag új évet kívánunk!
Miserendünk változatlan, vasárnaponként reggel 8-kor kezdődnek szentmiséink.

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

KÉPEK

Református

Nézz fel !

Néhány hét alatt megmozgatta a filmkedvelő közvéleményt, közben pro és kontra rengeteg érzelmet váltott ki a karácsonykor bemutatott amerikai szatíra, melynek címe: Ne nézz fel!
Merészen átrajzolja a szokásos „Föld-megmentős” katasztrófafilmek sémáját, és azt a gondolatmenetet játssza végig, amikor a tudósok figyelmeztetése (pusztító erejű üstökös tart egyenesen a Föld felé) gyakorlatilag eredménytelen marad. Közben zseniálisan ábrázolja nyugati civilizációnk egész abszurd működését: a politika és a médiagépezet bugyrait, a korlátlan hatalmú pénzemberek, a véleménybuborékok, az agymosott tömegek és az ügyesen adagolt társadalmi meggyőződések világát.
A cselekmény vége felé már szabad szemmel látható az égen a megállíthatatlanul közeledő üstökös. Eddigre viszont az égitesttel reális veszélyként számolók és az ezt tagadók tábora már megszilárdult, és utóbbiak teljes átéléssel teszik magukévá a jelszót: Ne nézz fel!
A maguk szempontjából igazuk van. Kétségtelenül könnyebb nem felnézni, vagyis szándékosan a látóterünkön kívül tartani mindazt, ami gyökeres változást követelne tőlünk. Amíg eredményesen megóvod magad attól, hogy felnézz, zavartalanul folytathatod megszokott életed. Nem kell nehéz dilemmákkal szembesülnöd, nem kell megbánnod semmit, és főképp: továbbra is olyan jövőt képzelhetsz magadnak, amilyet csak szeretnél.
Ha mégis felnézel, mindez szertefoszlik. Esetleg bonyolult lesz az élet, és hirtelen nagy lesz a tét. Lehet, hogy szükség lesz legjobb belső erőforrásaidra, és fel kell vetni olyan fontos kérdéseket, amelyeket a hétköznapjaidból már régóta száműzöl. Lehet, hogy cselekedni is kell. Mégpedig felelősséggel és halogatás nélkül.
Felnézni, szembenézni valóban kockázatos és nehéz. Mégis: az egyetlen lehetőség, ami emberhez méltó. Az ókori görögök szava az emberre, anthróposz, éppen azt jelenti, hogy „felfelé néző”, „előre néző”. Vagyis az ember az a lény, akinek éppen ez a meghatározó vonása.

A hívő ember felfedezheti, ha ahhoz fordul, Aki az embert megalkotta, mennyi segítséget kaphat ehhez!
A Biblián végigvonul Isten bátorítása, aki éppen ilyennek képzelte el az embert: bátor felfelé nézőnek. Látjuk Isten választottját, Ábrahámot a csillagos ég alatt, ahogyan az Úr ott érzékelteti vele a hihetetlen jövőt, a kiapadhatatlan ígérete gazdagságát. Vagy halljuk a későbbi zarándok bizonyságtételét, aki fölemeli tekintetét az út fáradalmairól és az élet küzdelmeiről, és tudata rendeződik, a dolgok helyükre kerülnek. Később egy nyomorék koldusnak, akin sok éve mindenki csak átlépett, azzal a mondattal kezdődik gyökeres testi-lelki gyógyulása, ahogy Jézus két tanítványa megáll mellette, és megkérik, hogy nézzen rájuk. Senki nem kért még tőle ilyet. És a szabadulást éli át a király is az ostromlott városban, aki a túlerő szorításában az Úr elé borul ezzel a vallomással: „Tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt; nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád tekintünk!” (2Krónikák 20,12) Egy másik esetben megint így biztatja Isten magába roskadt népét, amikor a csillagos eget, uralma végtelen tükrét ajánlja figyelmükbe: „Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott levőket? Kivezeti seregüket szám szerint, mindnyájukat név szerint szólítja; olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni.” Majd folytatja: ha az ő hatalma ennyire határtalan, hogy maradhatna hely az övéi szívében az aggódás számára?! „Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé…?!” (Ézsaiás 40,26-27)
Még a történelem legijesztőbbnek tűnő fordulatairól is ezt vési tanítványai szívébe Jézus, aki eget és földet újjáteremtő győzelmes úrként érkezik majd vissza: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok!” (Lukács 21,28)
Fölnézni, a valóságot látni, a valóság Urát meglátni, fölegyenesedni és bízni: erre hív minket most is a mi Urunk. Újévi célkitűzésnek sem utolsó!
Mi pedig hívunk mindenkit szeretettel a református gyülekezetbe idén is. Gyakoroljuk mindezt együtt, egymást támogatva! Boldog új évet, Felsőpakony!

Csere Mátyás lelkipásztor

Könyvtár

Év vége a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, 2022 kezdete

A Karácsonyra való hangolódás jegyében adventi kézműves foglalkozást tartottunk november 25-től az advent négy hetén keresztül minden csütörtök délután. A hetek múlásával népszerűvé vált a gyerekek, a szülők körében az apró Mikulással, karácsonnyal kapcsolatos tárgyak készítése. A résztvevők létszáma hétről hétre nagy számban emelkedett, a végén már létszámkorlátot kellett bevezetnünk a termeink befogadóképessége miatt.
December 5-én látogatott el településünkre a Mikulás. A könyvtár épületétől indulva lovaskocsival járta körbe a Felsőpakonyt. A nagyközségben hat előre kijelölt ponton megállva hallgatta a gyermekek vidám énekét, versét, melyet szaloncukorral jutalmazott.
December 11-én került sor a település Adventi rendezvényére. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának hagyományos adventi ünnepsége ez, mely az utóbbi években a könyvtár előtti rendezett utcarészen kerül megrendezésre. Itt állítjuk fel a település közös nagy karácsonyfáját, melyre minden évben várjuk az egyénileg készített díszeket. Örömünkre szolgált, hogy az oktatási intézmények tanulói pedagógusaik kíséretében ellátogattak a könyvtár előtt álló karácsonyfához és megénekelték azt. Az ünnepi műsor kezdetekor helyi amatőr versírók olvasták fel saját meghitt karácsonyi verseiket, majd Nagy János polgármester ünnepi beszéde végén a gyerekek segítségével felkapcsolta az ünnep fényeit. Az ünnepség végén két 5. osztályos diáklány vidám karácsonyi dalokat énekelt, növelve a rendezvény hangulatát. Az önkormányzat kérésére a vírushelyzet miatt idén, sajnos, a szeretetvendégség elmaradt, érthető, hiszen az egészség védelme a legfontosabb minden rendezvényünk alkalmával. Helyi kézműves alkotó portékáiból válogathattak a kilátogatók, a kisebb gyermekek ingyenes kisvonaton utazhattak.
Kiemelkedő alkalom ez minden évben a klubkönyvtár rendezvényeink sorában. A hideg ellenére a szép ünnepi műsor, a fahéj, a fűszeres narancs illata és, természetesen, a közelgő karácsony ünnepe miatt mindig meghitt, szeretetteljes hangulatban telik. Szívet melengető a látvány, a település lakóinak összetartozása.
Hagyománnyá vált a közösségi ház részéről, hogy évről évre csatlakozunk az adventi időszakban a Református Szeretetszolgálat által hirdetett cipősdoboz akcióhoz. Felhívásunkra több mint 80 ajándékkal megtöltött dobozt sikerült összegyűjtenünk iskolások, óvodai csoportok és rengeteg magánember együttműködésével. Örömmel adhattuk át a szeretetszolgálat dolgozóinak a szépen becsomagolt ajándékokat.

Az új év, új kihívásokkal, új tervekkel kezdődött a közösségi ház életében, mint minden évben.
Január 19-én megtartottuk éves rendezvényegyeztető megbeszélésünket a helyi intézmények, civil szervezetek, egyesületek vezetőivel, az év közbeni esetleges programütközések elkerülése érdekében. Jó alkalom ez a program a helyi szervezetek közötti együttműködés és a megfelelő kommunikáció fenntartására.
A közösségi ház első nagyobb rendezvénye a Magyar kultúra napja. Minden évben méltó ünnepséggel készülünk erre a szép alkalomra. Idén január 21-én a Lagúna rendezvényházban került megünneplésre ez a nap. A Himnusz közös eléneklése után településünk alpolgármestere, Czeczidlovszky Hervatin Gábor beszédét hallhattuk. Ifj. Dobos László és felesége megzenésített verseket adtak elő, majd a Felsőpakonyi „Járd ki lábam” néptánccsoport ifi csoportja „Szíved oda ne add másnak!” Galgamenti táncokat, az óvodás csoport „Kisleányok játékai” címmel mutatták be táncukat, citerán kísérte őket N. Fodor Álmos és Zabán László. Két helyi amatőr versíró Komádiné Kulya Szilvia és Nagyné Lőrincz Mariann szavalatát hallhatták. Végül köszöntöttük a Magyar kultúra napja alkalmából egy Pakonyon lakó színész házaspárt, Császár Rékát és Egri Bálintot, akik egy interaktív beszélgetést kerekítettek a közönséggel a kultúra fogalmáról, és hogy valóban mi tartozhat a magyar kultúra fogalomkörébe. Ezzel az interaktív beszélgetéssel zártuk az év első nagyszabású ünnepségét.

Ezek a megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Vida Nikoletta intézményvezető

KÉPEK

Civil

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azon barátoknak, rokonoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik elkísérték férjemet és édesapámat, Berki Istvánt utolsó útjára és osztoztak gyászunkban.
A gyászoló család

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Nagy örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a mai naptól szolgálatba állt az új polgárőr szolgálati gépjármű, egy Suzuki SX4 S-Cross!
Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy mérföldkő a felsőpakonyi polgárőrség életében. Sikeresnek mondhatjuk a 2021-es évet, hiszen a robogó mellett egy korszerű, minden igényt kielégítő autóval is gyarapodtunk.
Az autó vételárának jelentős részét A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című pályázati kiírásra beadott pályázaton elnyert 5.000.000.-Ft-ból finanszíroztuk.
A fennmaradó költségeket nagylelkű támogatóink biztosították, akiknek ezúton is hálásan köszönjük, hogy hozzájárultak az egyesület és egyben a településünk fejlődéséhez!

Köszönettel tartozunk:
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának
Az RBM Úttechnika Kft.-nek - Finta Zoltánnak
Consent Hungary Kft. -nek - Berencsi Tamásnak
Nagy János Polgármester Úrnak
Czeczidlovszky Gábor Alpolgármester Úrnak
Holczinger Zsuzsának és Dr. Somló Pálnak
Albrecht Róbertnek és feleségének
A Flórián Gumiszerviznek
Továbbá a támogatói tagjainknak és mindenkinek, aki bármilyen összeggel is hozzájárult az egyesület működéséhez.

Kedves pakonyi fiatalok!
Újra jelszó nélkül érhetitek el az internetet a polgárőrség épületénél.
Ez mindaddig így lesz, amíg vigyáztok a rendre és a tisztaságra.
Ha ismét szemetet hagytok magatok után, akkor, sajnos, meg kell szüntetnünk ezt a lehetőséget!
Nagy János Polgármester Úrral egyeztettem, és hamarosan egy szemetest is kihelyezünk.
A korábbi rossz tapasztalatok miatt az épület és a kert továbbra is magánterület, csak az épület körül felszerelt padok nyilvánosak.
A hálózat neve „polgárőrség vendég”.
Az épület és annak a környéke kamerákkal van felszerelve, amik felvételt készítenek.

Karácsony előtt részt vettünk a Katolikus Egyházközség által szervezett karácsonyi adománygyűjtésben.
Egyesületünk az adományok beszerzésében, célba juttatásában és anyagilag is hozzájárult a gyűjtéshez.
Összesen 23 család kapott élelmiszer csomagot.

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!
A Polgárőrség a próbaidő és a polgárőr igazolvány megszerzése után biztosítja a formaruhát, valamint a szolgálat ellátásához szükséges eszközöket és járműveket.
További előnyök:
- kedvezményes bérlet a Pakony Fitness edzőterembe
- ingyenes belépés a Felsőpakony KSE hazai mérkőzéseire
- 25% kedvezmény a Flórián Gumiszerviznél

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

A működésünkhöz nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel vesszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

Hol volt(unk), hol nem volt(unk)...

Sajnos, csak az eleje kezdődik ilyen meseszerűen az írásomnak.
December közepétől 2022. január 13-ig nem jártunk a klubba. Azt reméltük, addigra minden rossz elmúlik. Sajnos, nem akar!
Röviden, ami történt: december 28-án Gergelyné Margóval köszöntöttük Jankó Imrét és Törő Bélát 80. születésnapjukon a szokásos szép festményekkel. Kivételesen a feleségeket is, mivel az utóbbi években sokat tettek azért, hogy a férjük a nagy betegségekből felgyógyuljon és éljen. Köszönjük!
Szomorú hír ezzel kapcsolatban, hogy mivel Gergelyné Margó is betölti ebben az évben a 80-at, így önként vállalt „szolgálatát” leteszi. Lehet gondolkodni, ki tudja átvenni!?
Ezen kívül elindult egy jótékonysági akciónk is. Sokan emlékeznek, remélem, amikor Gergely Mihály és Margó, Mózsik András és Ilonka, Új Sándor és Piroska 50. házassági évfordulóját ünnepeltük, a Szabad Földtől voltak itt. Dulai Sándor nagyon szép cikket írt rólunk, és a fotósuk gyönyörű képeket készített. Dulai Sándornak jelent meg ismét egy cikke a 3 évvel ezelőtti szörnyű tragédiáról. Egy ház emeletén alvó 2 éves kislány majdnem tűzvész áldozata lett. A kislány bőrfelülete 60%-át elvesztette, sok műtéten túl van, és még sok vár rá. Akkor gyűjtöttünk, küldtünk támogatást. Sajnos, ismét segítségre szorulnak. Engem személyesen felhívott Viktória (az anya), hogy újra bajba kerültek: megszűnt a férje munkahelye. Segítsünk, ha tudunk.
Felhívtam az újságírót is, aki szintén a család támogatására biztatott bennünket. Már küldtünk pénzt, a Vöröskereszt és a védőnő is mellénk állt. Gyűlnek az adományok is: ruhák, cipők. Dulai Sándor újságíró azt ígérte, hogy az összegyűlt csomagokat eljuttatja Bogácsra. Remélem, tudunk ezután is segíteni.
Összejövetelt nem tartottunk ugyan egy hónapig, de, amint látjuk, a klub élete nem állt le. Örvendetes, hogy január 13-ától újra találkozhatunk.
Nem kötelező klubba járni annak, aki fél vagy van, akit féltsen, pl.: súlyos műtétes vagy egyéb beteg.
Mindenkit várunk szeretettel, remélve, hogy a megfelelő oltásokkal stb. rendelkezik.

Köszönöm a segítséget a gyűjtésben!

Lőrentei Erzsébet

XXX KICSIT MÁS VOLT A CIKK, ÁTÍRTAM VALAMENNYIRE, MÉG EGYEZTETNEM KELL ERZSIKÉVEL EZZEL KAPCSOLATBAN, DE NEKEM MÉG ÍGY SEM TETSZIK… BÉLA XXX

A NOVEMBER ÉS DECEMBER A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN

November 2-án este a Westend City Centerben közös filmnézőben voltunk. A látott film rávilágított a 2006 őszén történtekre, az elhazudott választás ígéreteit követő lázadásokra. Érthetőbbé vált, miért és hogyan fordult 1956. forradalmának 50. évfordulója ünnep helyett állami terrorba.

A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott új betlehem - installáció gyártása nyomta rá bélyegét az egész hónapra. Az évet lezáró, hagyományos adventre készültünk. Ecsődi János hozzáértő szakipari munkájának köszönhetően pontosan időre készült el az új Betlehem. November utolsó hetében elültettük karácsonyfának szánt új, gyökeres fenyőnket, és az építést is sikerült Advent első vasárnapjára befejeznünk. Versenyben álltunk az időjárással, mert ki kellett használnunk az esőmentes, enyhe napokat a szerkezet-felépítés, festés, villanyszerelés befejezéséhez. Ha csak munkája engedte, napokat segített Kardos Lajos társunk az építésben, akinek nem győzünk eléggé hálás lenni! János végre hozzáértő munkatársra talált benne.

November 28-án, délután 4 órakor nem a megszokott látvány, hanem új „szereplők” várták az első adventi gyertya meggyújtására gyülekezőket a Betlehemi Barlangistállóban. Esernyők alatt, a sírós idő dacára közel hatvanan csodálkozhattak rá a népszámlálásra, Betlehembe igyekvő Szent Józsefre, amint szamarát vezeti, melynek hátán ül a gyermekét szíve alatt hordó Mária. (Sajnos, sokan nem értették a jelenetet, nem ismervén a bibliai történetet.) Szuhanics Albert „Adventi áhitat” című verse után Polgár Arankánk iskolai gyermekkórusa karácsonyi énekekkel ajándékozott meg bennünket, amit piros almával háláltunk meg és forró teát, forralt bort kínáltunk a vidám vendégseregnek, akik megadták ennek a napnak a varázsát jelenlétükkel.

Minden adventi hétre jutott valami újdonság a Petőfi tér díszítésében. Felraktuk a fényfüzéreket, karácsonyfa lett az aranydíszes, szaloncukros, kis fenyőfa a színes borókafával együtt, és átváltozott a Betlehem is: megtelt a Szent Családdal, áhítatos pásztorokkal, leheletükkel melengető állatokkal és imádásra igyekvő „Három Királyok”-kal. Áramot Cseh Rózsikától kaptunk, szalmát, kukoricaszárat a „szereplőkhöz” Mag Kálmánék adtak: mindenki hozzájárult, amivel tudott.

A december 11-i Felsőpakonyi Advent részeként mi is díszbe öltöztettük a szívünket, de mellette szerény szeretetvendégséggel is vártuk a Betlehemet megtekintő vendégeket, hiszen ez része a hagyománynak, amit néhány évvel ezelőtt megteremtettünk! Kránitz Ibolya társunk sokféle finom süteményei mellé (Isten áldja a tehetségét!) forró teát kínáltunk, de a forralt bor is jólesett a hidegben. Különös módon a Petőfi téri esemény csupán felsejlett a Felsőpakonyi Advent központi rendezvényén készített Williams TV-riportban. Örömünkre, Kortye Vilmosnak köszönhetően, a karácsonyi ünnepek alatt láthatott regionális híradó egy önálló riportban mutatta be az egyesület új, a Magyar Falu Programban nyert pályázati pénzből készült Betlehemét, az országban is különlegesnek számító csuhé szereplőivel. Ez nagyon jólesett nekünk, és nagyon köszönjük!

Sajnos, a covid közénk is beütött. Néhány társunk megbetegedett, de a felvett oltásoknak köszönhetően, nagyobb baj nélkül túljutottak rajta. Balesetéből Kovács Sanyink is szépen gyógyulgat.

ÚJ hírünk: megkaptuk a zöld utat az iskolai gyakorlókert megteremtéséhez a Miniszterelnökségtől és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől! 2021-ben beadott Magyar Falu Pályázatunk is sikerrel zárult. Ha Isten is megsegít, nagy munka elé nézünk 2022-ben is.

Durkó Éva FJE

KÉPALÁÍRÁSOK

Új Betlehemünk oldalról - 20211211_155224
Ünnepi díszben - 20211211_155409
Meggyújtottuk az első adventi gyertyát - 20211128_160034
Karácsony díszben - 20211211_155124
Első adventi látványunk: Betlehembe igyekezvén - 20211128_164112
A Williams TV riportjából idézve - 20211225_090820

NYARAT IDÉZŐ ÖRÖMHÍR

Augusztusban a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ meghirdette a „VIRÁGOS PEST MEGYÉÉRT!” versenyt, melyet közhírré tett egyesületünk is. Csatlakozott a versenyhez két jelentkező Felsőpakonyból is, és mi nem tudtunk választani a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház bírálóbizottságában, hogy melyik legyen a nyerő. Így Tóth Lajosné szép, árnyas kertjének a képeit és Kerekné „Fodrász” Marika virágözönös fotóit is beküldtük elbírálásra a megyéhez.
Legnagyobb örömünkre az egész megyében, az összes résztvevő közül a mi
KEREKNÉ KOCSIS MARIKÁNK NYERTE EL AZ ELSŐ DÍJAT: az I. DÍJ OKLEVELÉT és EGY SZÉP KERÁMIA EMLÉKTÁBLÁT 30.000.- Ft kíséretében.
Szívből gratulálunk!

Egyesületünk is első helyezést nyert, és Tóth Lajosnét is boldoggá tette az emléktábla, melynek tulajdonosa lett.

Durkó Éva FJE

KÉPEK

Pest megyei médiadíjban részesült a Williams Televízió

A megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, továbbá Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért kapott elismerést a megyenapon a médiaorgánum.
A Williams Televízió 2000 óta foglalkozik televíziós műsorok készítésével, 2012 novemberében elindították saját online rádiócsatornájukat is. A televízió műsorai napjainkban közel 60 településen az összes szolgáltatónál elérhetők a nap 24 órájában. A térség meghatározó médiaszereplőjévé váltak.
Gratulálunk Nekik az elismeréshez, köszönjük munkájukat, amelyet Felsőpakony lakosainak tájékoztatásáért is végeznek!

VBA

Sport

Labdarúgás

Felnőtt csapatunk 01.10-én elkezdte a téli felkészülést. A Megyesi László edzette csapat a 6 hetes felkészülési idő alatt számos edzőmérkőzést fog játszani. Mégpedig a következő időpontokban:

Január 22., szombat 12:00 óra SZAC ellen idegenben
Január 26., szerda 19:00 óra Pestszentimre (Malév pályán)
Január 29., szombat 17:00 óra Svábhegy FC, X. ker. Kőér utca

Február 5., szombat 10:00 óra Soroksár U19, Haraszti út
Február 9., szerda 19:00 óra Dabas 2, Dabas
Február 12., szombat 10:00 óra Bugyi idegenben
Várunk minden lelkes szurkolót a felkészülési mérkőzésekre is!
Első Bajnoki mérkőzés várható február 19-én!
Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

LOGO

Hátbelső

Hátlap

Éves programterv. Az egyeztetése 19-én lesz…

KIEGÉSZÍTŐ ANYAG

A NAV új honlapja az ügyfelekről szól

Január 15-én debütált a NAV új honlapja. A szerkezet, a küllem kialakításában az ügyfelek igényei domináltak, a magánszemélyek és a szakmájuk okán érdeklődők számára is új megoldásokat kínál az információs, illetve az online ügyintézésre is alkalmas portál.

A portál egyik legmarkánsabb újdonsága, hogy a teljes tartalomból átnavigálhatunk a magánszemélyeknek szóló nézetre, ami szűkíti a több tízezres állományt a legtöbbeket érintő információkra és nyomtatványokra.

Az oldal felső egyharmadának közepén található a keresőmező, ami a több ezer betáplált keresőszón túl megjegyzi és képes betölteni korábbi, látogatói keresőszavakat is.

Tematikusan koncentrált tartalom

A középső sávban a kiemelt témák gyűjtőrovatai kaptak helyet a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az adóéven belüli aktualitásoknak vagy a sokakat érintő újdonságok megjelenésének megfelelően időről időre cserélődnek. Most itt olvashatók a személyi jövedelemadóval (szja), szja-visszatérítéssel, gépjárműadóval kapcsolatos információk. A NAV Online csempe mögött érhetők el az online rendszerek és az online ügyintézésre alkalmas felületek.

A főoldalon lefelé haladva további ajánlott oldalak linkjéhez érkezünk, majd lejjebb görgetve találjuk a hírfolyamot, amelyből értesülhetünk a legfrissebb tájékoztatók megjelenéséről, az új nyomtatványok és egyéb tartalmak publikálásáról. A főoldalt a gyakori kérdések, az álláspályázatok és a NAV-kiadványok zárják. A jobboldali függőleges sáv ad helyet a fontos információknak, az üzemanyagáraknak, az adónaptárnak, a jegybanki alapkamatnak és a hírlevélre is itt lehet feliratkozni.

A fejlesztést olyan kutatás előzte meg, amiből kiderült, mit várnak el egy ilyen információs és ügyintézésre is alkalmas portáltól a magánszemélyek, a cégeket képviselők, illetve a könyvelői és adótanácsadói szegmens szakemberei.

Az én oldalam: myNAV

A myNAV egy személyes felület összeállítására szolgál. Kiválaszthatók azok a rovatok, amelyek az egyén érdeklődési körébe tartoznak, így a teljes tartalom automatikusan szűrve jelenik meg, ha a főoldalról bejelentkezünk a saját magunk összeállította felületre. Ugyancsak megszűrhető a hírfolyam, ami biztosítja, hogy az egyén számára indifferens hírek ne foglalják a helyet. A hosszútávon érdekes információk megtarthatók, miként a gyakran használt nyomtatványok is. Beállíthatók a rendszeresen érkező hírlevél favorizált kategóriái. Továbbá itt módosítható az eredetileg megadott, de már nem aktuális e-mail-cím, a felhasználónév és a jelszó is.

Bemutatjuk egy videóban

A portálról az oldalra először látogatók érdeklődését egy videóklip keltheti fel, ami ízelítőt ad a gazdag tartalomból.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Budapest, 2022. január 18.

Civil

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki azon barátoknak, rokonoknak, kollégáknak, ismerősöknek, akik elkísérték férjemet és édesapámat, Berki Istvánt utolsó útjára és osztoztak gyászunkban.
A gyászoló család

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Nagy örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a mai naptól szolgálatba állt az új polgárőr szolgálati gépjármű, egy Suzuki SX4 S-Cross!
Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagy mérföldkő a felsőpakonyi polgárőrség életében. Sikeresnek mondhatjuk a 2021-es évet, hiszen a robogó mellett egy korszerű, minden igényt kielégítő autóval is gyarapodtunk.
Az autó vételárának jelentős részét A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.) című pályázati kiírásra beadott pályázaton elnyert 5.000.000.-Ft-ból finanszíroztuk.
A fennmaradó költségeket nagylelkű támogatóink biztosították, akiknek ezúton is hálásan köszönjük, hogy hozzájárultak az egyesület és egyben a településünk fejlődéséhez!

Köszönettel tartozunk:
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának
Az RBM Úttechnika Kft.-nek - Finta Zoltánnak
Consent Hungary Kft. -nek - Berencsi Tamásnak
Nagy János Polgármester Úrnak
Czeczidlovszky Gábor Alpolgármester Úrnak
Holczinger Zsuzsának és Dr. Somló Pálnak
Albrecht Róbertnek és feleségének
A Flórián Gumiszerviznek
Továbbá a támogatói tagjainknak és mindenkinek, aki bármilyen összeggel is hozzájárult az egyesület működéséhez.

Kedves pakonyi fiatalok!
Újra jelszó nélkül érhetitek el az internetet a polgárőrség épületénél.
Ez mindaddig így lesz, amíg vigyáztok a rendre és a tisztaságra.
Ha ismét szemetet hagytok magatok után, akkor, sajnos, meg kell szüntetnünk ezt a lehetőséget!
Nagy János Polgármester Úrral egyeztettem, és hamarosan egy szemetest is kihelyezünk.
A korábbi rossz tapasztalatok miatt az épület és a kert továbbra is magánterület, csak az épület körül felszerelt padok nyilvánosak.
A hálózat neve „polgárőrség vendég”.
Az épület és annak a környéke kamerákkal van felszerelve, amik felvételt készítenek.

Karácsony előtt részt vettünk a Katolikus Egyházközség által szervezett karácsonyi adománygyűjtésben.
Egyesületünk az adományok beszerzésében, célba juttatásában és anyagilag is hozzájárult a gyűjtéshez.
Összesen 23 család kapott élelmiszer csomagot.

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!
A Polgárőrség a próbaidő és a polgárőr igazolvány megszerzése után biztosítja a formaruhát, valamint a szolgálat ellátásához szükséges eszközöket és járműveket.
További előnyök:
- kedvezményes bérlet a Pakony Fitness edzőterembe
- ingyenes belépés a Felsőpakony KSE hazai mérkőzéseire
- 25% kedvezmény a Flórián Gumiszerviznél

A Polgárőrség elérhetősége: 36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

A működésünkhöz nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel vesszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

Hol volt(unk), hol nem volt(unk)...

Sajnos, csak az eleje kezdődik ilyen meseszerűen az írásomnak.
December közepétől 2022. január 13-ig nem jártunk a klubba. Azt reméltük, addigra minden rossz elmúlik. Sajnos, nem akar!
Röviden, ami történt: december 28-án Gergelyné Margóval köszöntöttük Jankó Imrét és Törő Bélát 80. születésnapjukon a szokásos szép festményekkel. Kivételesen a feleségeket is, mivel az utóbbi években sokat tettek azért, hogy a férjük a nagy betegségekből felgyógyuljon és éljen. Köszönjük!
Szomorú hír ezzel kapcsolatban, hogy mivel Gergelyné Margó is betölti ebben az évben a 80-at, így önként vállalt „szolgálatát” leteszi. Lehet gondolkodni, ki tudja átvenni!?
Ezen kívül elindult egy jótékonysági akciónk is. Sokan emlékeznek, remélem, amikor Gergely Mihály és Margó, Mózsik András és Ilonka, Új Sándor és Piroska 50. házassági évfordulóját ünnepeltük, a Szabad Földtől voltak itt. Dulai Sándor nagyon szép cikket írt rólunk, és a fotósuk gyönyörű képeket készített. Dulai Sándornak jelent meg ismét egy cikke a 3 évvel ezelőtti szörnyű tragédiáról. Egy ház emeletén alvó 2 éves kislány majdnem tűzvész áldozata lett. A kislány bőrfelülete 60%-át elvesztette, sok műtéten túl van, és még sok vár rá. Akkor gyűjtöttünk, küldtünk támogatást. Sajnos, ismét segítségre szorulnak. Engem személyesen felhívott Viktória (az anya), hogy újra bajba kerültek: megszűnt a férje munkahelye. Segítsünk, ha tudunk.
Felhívtam az újságírót is, aki szintén a család támogatására biztatott bennünket. Már küldtünk pénzt, a Vöröskereszt és a védőnő is mellénk állt. Gyűlnek az adományok is: ruhák, cipők. Dulai Sándor újságíró azt ígérte, hogy az összegyűlt csomagokat eljuttatja Bogácsra. Remélem, tudunk ezután is segíteni.
Összejövetelt nem tartottunk ugyan egy hónapig, de, amint látjuk, a klub élete nem állt le. Örvendetes, hogy január 13-ától újra találkozhatunk.
Nem kötelező klubba járni annak, aki fél vagy van, akit féltsen, pl.: súlyos műtétes vagy egyéb beteg.
Mindenkit várunk szeretettel, remélve, hogy a megfelelő oltásokkal stb. rendelkezik.

Köszönöm a segítséget a gyűjtésben!

Lőrentei Erzsébet

XXX KICSIT MÁS VOLT A CIKK, ÁTÍRTAM VALAMENNYIRE, MÉG EGYEZTETNEM KELL ERZSIKÉVEL EZZEL KAPCSOLATBAN, DE NEKEM MÉG ÍGY SEM TETSZIK… BÉLA XXX

A NOVEMBER ÉS DECEMBER A FELSŐPAKONY JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLETBEN

November 2-án este a Westend City Centerben közös filmnézőben voltunk. A látott film rávilágított a 2006 őszén történtekre, az elhazudott választás ígéreteit követő lázadásokra. Érthetőbbé vált, miért és hogyan fordult 1956. forradalmának 50. évfordulója ünnep helyett állami terrorba.

A Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott új betlehem - installáció gyártása nyomta rá bélyegét az egész hónapra. Az évet lezáró, hagyományos adventre készültünk. Ecsődi János hozzáértő szakipari munkájának köszönhetően pontosan időre készült el az új Betlehem. November utolsó hetében elültettük karácsonyfának szánt új, gyökeres fenyőnket, és az építést is sikerült Advent első vasárnapjára befejeznünk. Versenyben álltunk az időjárással, mert ki kellett használnunk az esőmentes, enyhe napokat a szerkezet-felépítés, festés, villanyszerelés befejezéséhez. Ha csak munkája engedte, napokat segített Kardos Lajos társunk az építésben, akinek nem győzünk eléggé hálás lenni! János végre hozzáértő munkatársra talált benne.

November 28-án, délután 4 órakor nem a megszokott látvány, hanem új „szereplők” várták az első adventi gyertya meggyújtására gyülekezőket a Betlehemi Barlangistállóban. Esernyők alatt, a sírós idő dacára közel hatvanan csodálkozhattak rá a népszámlálásra, Betlehembe igyekvő Szent Józsefre, amint szamarát vezeti, melynek hátán ül a gyermekét szíve alatt hordó Mária. (Sajnos, sokan nem értették a jelenetet, nem ismervén a bibliai történetet.) Szuhanics Albert „Adventi áhitat” című verse után Polgár Arankánk iskolai gyermekkórusa karácsonyi énekekkel ajándékozott meg bennünket, amit piros almával háláltunk meg és forró teát, forralt bort kínáltunk a vidám vendégseregnek, akik megadták ennek a napnak a varázsát jelenlétükkel.

Minden adventi hétre jutott valami újdonság a Petőfi tér díszítésében. Felraktuk a fényfüzéreket, karácsonyfa lett az aranydíszes, szaloncukros, kis fenyőfa a színes borókafával együtt, és átváltozott a Betlehem is: megtelt a Szent Családdal, áhítatos pásztorokkal, leheletükkel melengető állatokkal és imádásra igyekvő „Három Királyok”-kal. Áramot Cseh Rózsikától kaptunk, szalmát, kukoricaszárat a „szereplőkhöz” Mag Kálmánék adtak: mindenki hozzájárult, amivel tudott.

A december 11-i Felsőpakonyi Advent részeként mi is díszbe öltöztettük a szívünket, de mellette szerény szeretetvendégséggel is vártuk a Betlehemet megtekintő vendégeket, hiszen ez része a hagyománynak, amit néhány évvel ezelőtt megteremtettünk! Kránitz Ibolya társunk sokféle finom süteményei mellé (Isten áldja a tehetségét!) forró teát kínáltunk, de a forralt bor is jólesett a hidegben. Különös módon a Petőfi téri esemény csupán felsejlett a Felsőpakonyi Advent központi rendezvényén készített Williams TV-riportban. Örömünkre, Kortye Vilmosnak köszönhetően, a karácsonyi ünnepek alatt láthatott regionális híradó egy önálló riportban mutatta be az egyesület új, a Magyar Falu Programban nyert pályázati pénzből készült Betlehemét, az országban is különlegesnek számító csuhé szereplőivel. Ez nagyon jólesett nekünk, és nagyon köszönjük!

Sajnos, a covid közénk is beütött. Néhány társunk megbetegedett, de a felvett oltásoknak köszönhetően, nagyobb baj nélkül túljutottak rajta. Balesetéből Kovács Sanyink is szépen gyógyulgat.

ÚJ hírünk: megkaptuk a zöld utat az iskolai gyakorlókert megteremtéséhez a Miniszterelnökségtől és a Bethlen Gábor Alapkezelőtől! 2021-ben beadott Magyar Falu Pályázatunk is sikerrel zárult. Ha Isten is megsegít, nagy munka elé nézünk 2022-ben is.

Durkó Éva FJE

KÉPALÁÍRÁSOK

Új Betlehemünk oldalról - 20211211_155224
Ünnepi díszben - 20211211_155409
Meggyújtottuk az első adventi gyertyát - 20211128_160034
Karácsony díszben - 20211211_155124
Első adventi látványunk: Betlehembe igyekezvén - 20211128_164112
A Williams TV riportjából idézve - 20211225_090820

NYARAT IDÉZŐ ÖRÖMHÍR

Augusztusban a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ meghirdette a „VIRÁGOS PEST MEGYÉÉRT!” versenyt, melyet közhírré tett egyesületünk is. Csatlakozott a versenyhez két jelentkező Felsőpakonyból is, és mi nem tudtunk választani a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház bírálóbizottságában, hogy melyik legyen a nyerő. Így Tóth Lajosné szép, árnyas kertjének a képeit és Kerekné „Fodrász” Marika virágözönös fotóit is beküldtük elbírálásra a megyéhez.
Legnagyobb örömünkre az egész megyében, az összes résztvevő közül a mi
KEREKNÉ KOCSIS MARIKÁNK NYERTE EL AZ ELSŐ DÍJAT: az I. DÍJ OKLEVELÉT és EGY SZÉP KERÁMIA EMLÉKTÁBLÁT 30.000.- Ft kíséretében.
Szívből gratulálunk!

Egyesületünk is első helyezést nyert, és Tóth Lajosnét is boldoggá tette az emléktábla, melynek tulajdonosa lett.

Durkó Éva FJE

KÉPEK

Pest megyei médiadíjban részesült a Williams Televízió

A megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, továbbá Pest Megye Közgyűlésének és Önkormányzatának tevékenységét, eredményeit hitelesen bemutató munkájáért kapott elismerést a megyenapon a médiaorgánum.
A Williams Televízió 2000 óta foglalkozik televíziós műsorok készítésével, 2012 novemberében elindították saját online rádiócsatornájukat is. A televízió műsorai napjainkban közel 60 településen az összes szolgáltatónál elérhetők a nap 24 órájában. A térség meghatározó médiaszereplőjévé váltak.
Gratulálunk Nekik az elismeréshez, köszönjük munkájukat, amelyet Felsőpakony lakosainak tájékoztatásáért is végeznek!

VBA

Sport

Labdarúgás

Felnőtt csapatunk 01.10-én elkezdte a téli felkészülést. A Megyesi László edzette csapat a 6 hetes felkészülési idő alatt számos edzőmérkőzést fog játszani. Mégpedig a következő időpontokban:

Január 22., szombat 12:00 óra SZAC ellen idegenben
Január 26., szerda 19:00 óra Pestszentimre (Malév pályán)
Január 29., szombat 17:00 óra Svábhegy FC, X. ker. Kőér utca

Február 5., szombat 10:00 óra Soroksár U19, Haraszti út
Február 9., szerda 19:00 óra Dabas 2, Dabas
Február 12., szombat 10:00 óra Bugyi idegenben
Várunk minden lelkes szurkolót a felkészülési mérkőzésekre is!
Első Bajnoki mérkőzés várható február 19-én!
Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

LOGO

Hátbelső

Hátlap

Éves programterv. Az egyeztetése 19-én lesz…

KIEGÉSZÍTŐ ANYAG

A NAV új honlapja az ügyfelekről szól

Január 15-én debütált a NAV új honlapja. A szerkezet, a küllem kialakításában az ügyfelek igényei domináltak, a magánszemélyek és a szakmájuk okán érdeklődők számára is új megoldásokat kínál az információs, illetve az online ügyintézésre is alkalmas portál.

A portál egyik legmarkánsabb újdonsága, hogy a teljes tartalomból átnavigálhatunk a magánszemélyeknek szóló nézetre, ami szűkíti a több tízezres állományt a legtöbbeket érintő információkra és nyomtatványokra.

Az oldal felső egyharmadának közepén található a keresőmező, ami a több ezer betáplált keresőszón túl megjegyzi és képes betölteni korábbi, látogatói keresőszavakat is.

Tematikusan koncentrált tartalom

A középső sávban a kiemelt témák gyűjtőrovatai kaptak helyet a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az adóéven belüli aktualitásoknak vagy a sokakat érintő újdonságok megjelenésének megfelelően időről időre cserélődnek. Most itt olvashatók a személyi jövedelemadóval (szja), szja-visszatérítéssel, gépjárműadóval kapcsolatos információk. A NAV Online csempe mögött érhetők el az online rendszerek és az online ügyintézésre alkalmas felületek.

A főoldalon lefelé haladva további ajánlott oldalak linkjéhez érkezünk, majd lejjebb görgetve találjuk a hírfolyamot, amelyből értesülhetünk a legfrissebb tájékoztatók megjelenéséről, az új nyomtatványok és egyéb tartalmak publikálásáról. A főoldalt a gyakori kérdések, az álláspályázatok és a NAV-kiadványok zárják. A jobboldali függőleges sáv ad helyet a fontos információknak, az üzemanyagáraknak, az adónaptárnak, a jegybanki alapkamatnak és a hírlevélre is itt lehet feliratkozni.

A fejlesztést olyan kutatás előzte meg, amiből kiderült, mit várnak el egy ilyen információs és ügyintézésre is alkalmas portáltól a magánszemélyek, a cégeket képviselők, illetve a könyvelői és adótanácsadói szegmens szakemberei.

Az én oldalam: myNAV

A myNAV egy személyes felület összeállítására szolgál. Kiválaszthatók azok a rovatok, amelyek az egyén érdeklődési körébe tartoznak, így a teljes tartalom automatikusan szűrve jelenik meg, ha a főoldalról bejelentkezünk a saját magunk összeállította felületre. Ugyancsak megszűrhető a hírfolyam, ami biztosítja, hogy az egyén számára indifferens hírek ne foglalják a helyet. A hosszútávon érdekes információk megtarthatók, miként a gyakran használt nyomtatványok is. Beállíthatók a rendszeresen érkező hírlevél favorizált kategóriái. Továbbá itt módosítható az eredetileg megadott, de már nem aktuális e-mail-cím, a felhasználónév és a jelszó is.

Bemutatjuk egy videóban

A portálról az oldalra először látogatók érdeklődését egy videóklip keltheti fel, ami ízelítőt ad a gazdag tartalomból.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Budapest, 2022. január 18.

Téli veszélyek - Síkosság-mentesítés és jeges úton közlekedés

A téli havazás a lakosság számára nem jelent mindig felhőtlen boldogságot. A havas, latyakos, jégbordás, vagy ónos esőtől csúszós utak, járdák, burkolatok nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok számára is lelassult közlekedést, parkolási gondokat, egyéb veszélyeket, olyan kellemetlenségeket jelentenek, melyektől a lehető leggyorsabban szabadulnánk.

Statisztikák szerint évente átlagosan 50-60 olyan nap van, amikor a települések közútjaira hullott hó eltávolításáról, az utak síkosság- és csúszásmentesítéséről gondoskodni kell. A munkát az adott út kezelője végzi, módszereik között a felületérdesítés és az olvasztásos eljárás egyaránt szerepel.

Míg az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának kell gondoskodnia. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület letakarítása az ő feladata. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 2010. szeptember 1-jén hatályba lépett bekezdése előírja, hogy belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosságmentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság-mentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére, már nem lehet sót használni, a kloridhatást minimálisra kell csökkenteni.

A rendelet nem mondja ki, mit lehet használni, így az marad az útüzemelő és a kertész dilemmája, ám egyre inkább előtérbe kerülnek a környezetvédelmi szempontok. Az EU tagországaiban sincs egységes szabályozás, mégis célszerű lenne a biztonságos megoldást jelentő és környezetbarát anyagok szakhatósági meghatározása. A betiltott útszóró só helyettesítésére szóba jöhet többek között a zeolit, a zeocal, a kalcium-klorid-pehely, de ígéretes szerként tartják számon az acetátokat is.

Az alternatív csúszásmentesítő anyagok viszonylag drágák, és nem valószínű, hogy a közeljövőben mindenki számára könnyen elérhetővé válnak, addig is marad a jól bevált fűrészpor, mulcs, homok, fahamu, faforgács vagy a gránitkőzúzalék. Maradjon éber, lassítson le és tartsa uralma alatt a gépkocsit! Ez a biztonságos téli vezetés három fő eleme. A tél kihívást jelent az autósok számára.

Vezessen az útviszonyoknak és a néha kiszámíthatatlan időjárásnak megfelelően.
Folyamatosan összpontosítson a környezetére.
Igazítsa a menetsebességét a fennálló körülményekhez és tartson biztonságos követési távolságot az ön előtt haladó jármű mögött.
Kerülje az olyan helyzeteket, amikor előre látható, hogy csúszós úton hirtelen fékezni kell.

Elindulás
Havon történő elinduláskor a megcsúszás elkerülése érdekében alapvetően fontos a fokozatos gyorsítás. Ha a kerekek megcsúsznak, váltson magasabb fokozatba, csökkentve a kerekekre ható erőt, így egyenletesen el tud indulni.

katasztrofavedelem.hu

2022_01_jan.txt · Utolsó módosítás: 2022/01/20 16:45 szerkesztette: kadar.rozalia