Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_03_marc

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT! HA VALAKI JAVÍTANI VAGY MÓDOSÍTANI SZERETNE BENNE, AZ KÉREM JELEZZE NEKEM! KÖSZÖNÖM!

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. 3. szám, 2022. március

Lapzárta: március 08.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: április 07.

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

A MÁV-Start jegyértékesítő automatát telepített Felsőpakonyon

Új jegykiadó automata Felsőpakonyon is. A MÁV a vonalain a jegykiadó automatáit sorra cseréli, telepíti.
A múlt héten megtörtént Felsőpakonyon is az új jegykiadó automata telepítése.
Az új automatából minden típusú belföldi viszonylatra érvényes menetjegy, bérlet megvásárolható a nap 24 órájában, az értékesítésen kívül közlekedési információt is ad. Az automata vásárlásnál rugalmas fizetési lehetőséget biztosítanak azzal, hogy érmét, bankjegyet, bankkártyát elfogad, és a jegykiadó készpénzfizetésnél vissza is tud adni, illetve lehetővé teszi az otthon vásárolt internetes jegy nyomtatását.

Nagy János polgármester

+kép

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJ ADÓ SZÁMLASZÁMAI

Tisztelt Adózók!

A kialakult helyzet miatt a SBERBANK-nál vezetett számlaszámokra kérem, ne fizessenek be!!!!

AZ ÚJ ADÓ SZÁMLASZÁMAI AZ ÖNKORMÁNYZATNAK A KÖVETKEZŐK:
Építményadó: 11784009-15734680-02440000
Kommunális adó: 11784009-15734680-02820000
Iparűzési adó: 11784009-15734680-03540000
Pótlék: 11784009-15734680-03780000

Az adófolyószámlához tartozó készpénzutalási megbízásokat (Csekk) a következő (szeptember 15-ig esedékes) adóbefizetésnél mellékelni fogom az értesítő mellé. Tájékoztatom továbbá az adózókat, hogy a korábbi sikeresen végrehajtott adóbefizetések nem vesznek el, azokat nyilvántartom, és természetesen nem kell újra befizetni azokat. Kérem, hogy a befizetést igazoló feladóvevényt őrizzék meg!

Matusekné Kovács Edit
Adóügyi főelőadó

Beregszászi segélytúra – és ami mögötte van

Amint már röviden olvashattátok, csütörtökről péntekre virradó éjszaka egy kis, de annál lelkesebb csapattal megjártuk a magyar-ukrán határt. Az előzetesen lebeszélt, még indulás előtt negyed órával is egyeztetett, Beregszászról Pestre tartó csoportot ugyan elfelejtették „összerakni” (sajnos, többszöri tapasztalat, hogy a személyes vagy civilek által nyújtott segítség hatékonyabb, eredményesebb, a nagy segítő profilú szervezetek gyakran vízfejűek), de az adományok így is jó helyre kerültek.
Külön sikert aratott a kimondottan erre a célra frissen sütött kenyérből készült 100 szendvics. (adományozó: Dunaharaszti Pékség).
Nagy öröm számomra, hogy még 100 szendvics készült lakossági adományként az estébe nyúlóan, így összesen 200 éhes szájnak jutott belőle.

A lelkes szendvicskészítő csapat

A felsőpakonyiak kitettek magukért, egy emberként mozdult meg a település. Szünet nélkül érkeztek a felajánlások fuvarra, személyszállításra, gyerekülésre, gyűlt a sok élelmiszer, babaápolási holmi, ágynemű és szinte minden, amit előzetesen kértek tőlünk. A COVID okozta kényszerszünet miatt a Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat üres Ifjúsági Klubjában gyűjtöttük, csoportosítottuk az adományokat.
Dacára annak, hogy a határidő viszonylag rövid volt, 3 személyautóra és két kisbuszra való adománnyal indultunk útnak csütörtökön 20 órakor, és fáradtan, de kellemes érzésekkel és sok tapasztalattal érkeztünk, hajnali 4 óra tájékán.

Az indulás pillanatai

A határ menti helyzetet sokan, és sokszor bemutatták már. A háború elől menekülő emberek fájdalmát, a szétdúlt gyermeklelkeket csak elképzelni lehet, átérezni nem. Az utolsó háború emlékei még elevenek azokban, akik még élnek, de sajnos, már egyre kevesebben vannak, és nagyon idősek.
Beregszászon láttam az egy–két hete még vidám gyermekeket rettegve összekucorodni az édesanyjukkal a matracon (pedig volt elég ágy is), és megrettenni a legkisebb zajtól is. A nők szemében aggódást az otthon maradt – már nem mozdítható – idősekért vagy a család férfitagjaiért, de hallottam sírni kisfiút a kényszerűségből otthon maradt kutyáért, mert már lőtték a környéket és nem lehetett visszamenni. Ezt feldolgozni még sok idő lesz nekem is, aki csak beleérezni próbál, de – szerencsére – nem élte át.
A háborúban senkinek sincs igaza, mindenki sérül, sokszor testileg is, de lelkileg mindenképpen. Nem érdekelnek a gazdasági-politikai szempontok, úgy gondolom feladatunk, hogy mindenkinek segítsünk, aki a háború borzalmai elől menekül.

Mottó:
„Ha az anyák vezetnék ezt a világot, akkor nem lennének háborúk. Soha sem. Egy sem. Nem azért szültük a gyerekeket erre a világra, hogy felnőttként elpusztítsák egymást.”

Köszönet azokak, akik idejüket, anyagi eszközeiket nem kímélve, erejüket adva vállalták a hosszú éjszakai vezetést és a segítségemre voltak mindenben: (remélem, senki sem marad ki)
- Tamás ABC
- Mesevár Óvoda
- Dunaharaszti Pékség
- Rupp Judit
- Andó Boglárka
- Stok Károly és Tímea
- Lexa-Siska Anikó
- Mikolay Henriett és Milán
- Nagy Dénes
- Baján Benita
- Bodó Péter
- Horváth Gergelyné
- Sprok Magdolna
- Székely Tamás

- Gálné Czető Éva
- Rieger Zsolt
- Fózer György
- Mészáros Zsolt
- Friedmann Balázs
- Durkó Éva
- Vargáné Fodor Katalin
- Vajdáné Kopasz Mária
- Gáspárné Nyári Melinda
és sok-sok névtelen és önzetlen felsőpakonyi, akik összerakták, elkészítették, leszállították az adományokat.
Még egyszer köszönöm, mindenkinek!

Adományok célba juttatása után, hazaindulás előtt

Egy kis személyes statisztika, 2022. március 3-4.
- 102 bejövő és 79 kimenő hívás
- megszámlálhatatlan e-mail
- 7 különböző szervezet (fogadás, menekítés, segélyezés, elhelyezés)
- 8 kapcsolattartó a fenti szervezetek részéről
- 25 óra folyamatos ébrenlét
- 818 km vezetés
Hálás vagyok, hogy e nemes és tiszteletre méltó összefogás részese lehettem!
Felsőpakony, 2022 március 6.
Tamás Katalin

+3 kép és szogyi logo

Óvoda

Cicasimogató

Apró kezek, apró lábak, csillogó, kíváncsi tekintetek… ez jellemezte az idei „Cicasimogató” nyílt napunkat az óvodában.
Sok kisgyermek látogatott el hozzánk az óvodába, s mi örömmel, egy kis játékkal, kézműves tevékenységgel vártuk őket. Sok-sok finomság (kakaós csiga, torta, lepény) készült gyurmából a pici kezek munkája során. Vidáman mondókáztak, énekeltek, „cicát kerestek”. Örültünk, hogy itt voltatok, szeretettel várunk benneteket az áprilisi beiratkozás alkalmával is.

Éva óvó néni

KÖZLEMÉNY A 2022/2023 NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉSRŐL ÉS BEÍRATÁSRÓL

Tisztelt Szülők!

Akiknek gyermeke 2022.augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ha a gyermek augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, akkor csak 2023.szeptember 1-től kell kötelező jelleggel óvodába járnia.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van arra, hogy 3 éves kor előtt kezdje meg a gyermek az óvodát, abban az esetben, ha 2022.09.01-2023.02.28 között tölti be a 3. életévét, s csakis abban az esetben, ha az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele után rendelkezik még szabad férőhellyel. Ebben az esetben egy szándéknyilatkozatot kell kitölteni, mely letölthető az óvoda honlapjáról.

A 3 éves kortól kötelező óvodába járási kötelezettség alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni a gyermek 4 éves koráig. A szülőnek kell kérelmeznie a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalnál. E kérelem benyújtási határideje 2022.április 15.
Különös méltánylást érdemlő esetben- újabb kérelem alapján- annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti, a Kormány által kijelölt szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. után is benyújtható.

A beiratkozás időpontja: 2022. április 25-26-27.
Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
- a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája
- óvodai felvétel iránti kérelem – jelentkezési lap (mely letölthető-, szerkeszthető nyomtatvány), de személyesen is kitölthető a helyszínen
- sajátos nevelési igényű gyermek esetén, szakértői vélemény
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkezik ilyennel)
- a gyermek egészségi állapotát, óvodaérettségét igazoló dokumentum (orvosi igazolás)

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó vagy elutasító döntését írásos formában (határozat) közli legkésőbb 2022.május 27-ig elektronikus úton.

Az óvodai felvétel iránti kérelem (jelentkezési lap), szándéknyilatkozat, szülői nyilatkozat letölthető a ovoda.felsopakony.hu oldalról.

Tisztelettel:
Gelsiné Zsurka Zsuzsa
óvodavezető

Farsang az óvodában

A gyermekek életében különösen várt esemény a farsang, ez az ideje a hangoskodásnak, alakoskodásnak és a mulatozásnak.
Ilyenkor valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk ehhez a témához kapcsolódik. Előtérbe kerülnek a mókás, bolondos versek, mondókák, népi gyermekjátékok, dalok is, melyek a farsang hangulatát idézik. A csoportokból zeneszó hallatszik, mert a gyermekek szívesen gyakorolják a különböző tánclépéseket. A farsang a vidámságnak, a táncos mulatozásnak is helyet adó népszokás. Egy felszabadultabb érzést biztosít, mely különösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az óvodában. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság más ruhájába, „bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, felnőttek sem vagyunk kivételek a gyermekek nagy örömére. A szabadjáték-tevékenységük során is gyakran nyúlnak jelmezek és kiegészítők után a gyermekek, de ez az időszak még inkább megmozgatja fantáziájukat és kreativitásukat. Különböző technikákkal ötletes álarcokat, valamint a színes dekorációkat is készítünk. Ilyenkor a gyermekek általában kis csoportokban összegyűlve arról is beszélgetnek, hogy ki milyen jelmezbe bújna szívesen.
Ezt az időszakot külön csoportonként szervezett mulatság, farsangi bál teszi színesebbé, mely nem múlhat el mókás, vidám játékok, vetélkedők nélkül. A farsang végén a kiszebáb-égetéssel űztük el a hideget, és várjuk a tavasz első napsugarait.
Ezúton is köszönjük a szülőknek, hogy számos finomsággal emelték a farsangi mulatságunk hangulatát!

Farkas Anita
Óvodapedagógus

+ 3 fotó

Iskola

Beíratás a 2022/2023. tanév első évfolyamára

Bár még nem jelent meg a HIRDETMÉNY, az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelete alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Iskolánk esetében a felvételi körzet Felsőpakony Nagyközség közigazgatási területe.
Jelen tanévben a beíratás történhet személyesen az iskola titkárságán vagy elektronikusan a KRÉTA e-Ügyintézés internetes felületen. A személyes beíratás során kérjük, hogy a gördülékeny adminisztrációs feladatok ellátása miatt hozzák magukkal a gyermek:
- Iskolaérettségi igazolását;
- Születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát;
- Lakcímkártyáját;
- Életvitelszerű tartózkodási helyről szóló nyilatkozatot;
- Hit- és erkölcstan oktatás választásához szükséges nyilatkozatot (valamely egyház által tartandó hit- és erkölcstan - vagy az iskola által tartandó erkölcstan oktatásra vonatkozóan);
- Napközi igénybevételére vonatkozó nyilatkozatot;
- Szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot;
- Indokolt esetben: SNI vagy BTMN státuszra vonatkozó szakértői véleményt.
Az online felület használatával és a beíratás további részleteivel kapcsolatos információk - letölthető nyilatkozatok, a tanító nénik bemutatkozása, az iskoláról készült bemutatkozó kisfilm - megtalálhatók az iskola honlapján, a iskola.felsopakony.hu weboldal Beíratás menüpontjában.

Matisz Zsolt
intézményvezető

Gratulálunk versmondóinknak!

2022. március 2-án a gyáli Arany János Közösségi Házban és Városi Könyvtárban megrendezett II. Arany János térségi versenyen kiemelkedő eredményt értek el tanulóink.
2. helyezést ért el Fenyvesi Dalma 7.a osztályos tanuló, 3. helyezést ért el Dani Alexa 5. osztályos tanuló. Felkészítő pedagógusok: Tóthné Nagy Rita és Sárossy Szilvia tanárnő. Gratulálunk tanulóinknak, szüleiknek és felkészítő pedagógusaiknak!

Matisz Zsolt

Ünnepi megemlékezés iskolánkban, avagy női sorsok 1848/49-ben

Az iskolai ünnepségünk rendhagyó módon emlékezett meg 1848-ról. „Föl a tett mezejére, polgártársnőim!” jelmondattal azokra a nőkre emlékeztünk, akik a háttérből támogatták a forradalom eszméit, akik olykor maguk is fegyvert ragadtak, sebesülteket ápoltak, menekülteket bújtattak vagy éppen csak csendesen szeretteikért aggódtak.

Ötödikes tanulóink és néptáncosaink ezt jelenítették meg a galgamenti táncok sokaságával. A fiúk csatába hívogató verbunkja mellett a körbekapaszkodó lányok „leánykarikázó” tánca is az összetartozást fejezte ki.

A reformkor lelkesedése a magyar nőket is magával ragadta. Sokan aktív részesei voltak a márciusi forradalomnak, többen fegyverrel harcoltak a szabadságharcban, ahogy tette ezt Lebstück Mária honvédhuszár és főhadnagy is, aki még haját is fiúsra vágatta és férfiruhába bújva jelentkezett szolgálatra. Emlékirataiból hallhattunk néhány részletet felolvasva a műsorban. Bár a harc igazán férfiaknak való dolog, mégis tanulóink tolmácsolásában azt hallhattuk, hogy az asszonyok is aktív részesei voltak a forradalom előkészületeinek és maguk módján szerepet vállaltak a szabadságért. Voltak, akiknek életét végérvényesen megváltoztatta férjük szerepvállalása, de voltak olyanok is, akik a harcok vagy épp a megtorlás áldozataivá váltak.

A műsor összeállításáért köszönet illeti a felkészítő tanárainkat.

Sárossy Szilvia

Március 22. a Víz Világnapja

A víz minden élet alapja, egészségünk feltétele. Felelősek vagyunk érte.
Erre hívják fel iskolánk pedagógusai gyermekeink figyelmét minden év március 22-én. A vízivás fontosságáról, a természetes vizeink tisztaságának megóvásáról minden osztály tantermi keretek között tartotta meg a témához kapcsolódó foglalkozásait a Víz Világnapja alkalmából. Plakátok, tantermi dekorációk készültek ebben a témában.

A világnaphoz kapcsolódóan iskolánk több osztálya is ellátogatott a helyi vízműhöz, ahol a vízmű szakemberei bemutatták a rendszer működését és nebulóink megismerhették azt, hogyan kerül a tiszta víz a poharunkba.
Fontos, hogy tudjuk: Ami nekünk természetes, az sokaknak ritka kincs. A Föld lakóinak jelentős részéhez nem jut el egészséges ivóvíz. Erre hívjuk fel, a Víz Világnapján tanulóink figyelmét.

Az ázsiai kultúrákban igencsak elterjedt szokás, hogy reggel, közvetlenül a felkelés után, egy pohár vizet isznak meg az emberek. Diákönkormányzatunk is úgy gondolta, hogy ehhez az ősi keleti egészségőrző hagyományhoz kapcsolódva ásványvízzel várja reggel az iskolába érkezőket.
A kis Dökös-vizirendészek szorgalmasan ellenőrizték reggel az alsós tanulóinkat, hogy ki hozott ezen a napon vizet magával a kulacsában. Munkájuk egész napra szólt és buzgón járőröztek az iskola területén, hogy figyelemmel kísérjék a vízivást. Aki pedig tényleg vizet ivott, aláírásával ezt igazolta is.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító, DÖK segítő pedagógus

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

Fiataljainkkal ismét találkoztunk iskolán és misén kívül is. A PIKK-filmklubban egy kis kérdezős kártyákkal indított beszélgetés után az „Áttörés” című filmet néztük meg. Valós eseményeket dolgoz fel a film, melyben egy örökbefogadott gimnazista fiút baleset ér, de a hit és a közösségi ima ereje csodát művel. A gyerekeknek tetszett és megérintette őket. Ajánljuk figyelmükbe!
Elindult felnőtt hittanunk március elején. Havi egy alkalommal tervezzük dr. Káposztássy Béla atya vezetésével, irányításával, Janocha Gábor szervezésében. Itt felnőtt szinten beszélgetünk hitről, értékekről, életről, saját tapasztalatokról. Első alkalmunk fő témája a Szentlélek volt. Béla atya tisztázott pár alapfogalmat, mi pedig kérdeztünk, hozzászóltunk. Nagyon jó hangulatban - talán egyeseket megérintve is - telt első találkánk. Ha Isten is úgy akarja, április 8-án lesz a következő alkalmunk 19.00-kor a toronyszobában.
Április 2-án Gödöllő érintésével Máriabesnyőre szervezünk zarándoklatot. Saját gépkocsival mennénk, a Gödöllői Kastélyt is megnéznénk, majd a Máriabesnyői Kegyhelyet tekintenénk meg, ahol szentmisén vennénk részt. Szervező Janocha Gábor (06305748633).
Elkezdődött a nagyböjt időszaka, mely a húsvétot megelőző 40 napos készület ideje. Forduljunk még jobban a valódi, belső értékek felé. Erre sajnálatos módon egy lehetőség most a menekültek segítése. Imádkozzunk a békéért! Aki teheti, támogassa is adománnyal, egyebekkel a menekültek ellátását!
Vasárnaponként reggel 8-kor kezdődnek szentmiséink, melyekre szeretettel hívunk minden testvérünket!

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

+ képek és Máriabesnyői zarándoklat meghirdetése

Református

Könyvtár

Esküvői fotókiállítás a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

A házasság hetét 2008 óta ünnepeljük Magyarországon. Egy merész gondolattól vezérelve úgy döntöttünk, hogy erre az alkalomra esküvői fotókból kiállítást szervezünk. Felsőpakonyi lakosoktól vártuk ehhez a képeket attól függetlenül, hogy hol köttetett a frigy. Legnagyobb meglepetésünkre sok családból érkeztek fotók és a hozzájuk tartozó gondolatok, jó tanácsok is. Mi több, a helyiek lelkesedésének köszönhetően esküvőhöz köthető tárgyakkal (meghívók, vendégkönyv, régi házassági anyakönyv, stb.), ruhákkal, ékszerekkel is kiegészült a kiállítás.

A képeket tematikus elrendezésben helyeztük el a paravánokon. A könyvtár előtérben a teljesség igénye nélkül soroltuk fel településünk anyakönyvvezetőit, és látható volt az akkori Tanácsháza 1967-es épülete és régi címertáblája is.
A nagyteremben, mely településünk házasságkötő terme is egyben, az esküvői portrék voltak láthatóak Együtt a nagy napon címszó alatt. Ezután következtek a Menyasszonyok képei, akik igazából élvezik ezt a napot. Végül a Lakodalmi életképek címszó alatt gyűjtöttük egybe a házasságkötéssel kapcsolatos eseményeket.

Kiállításunk megnyitóján településünk anyakönyvvezetője, Kronvalter Emília mondta el gondolatait a helyi házasságkötések történeteiről és sajátosságairól, napjaink házasságkötési szokásairól. Ünnepi beszéde végén az esküvők hangulatát idézve, pezsgővel köszöntöttünk 3 házaspárt, Sánta Annát és Horvát Károlyt, Dani Lászlónét és Dani Lászlót, Jankó Imrénét és Jankó Imrét, akik kiállításunk 50 éve boldogan vagy azon túl című kiemelt tablójának szereplői.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszöntsük a településünkön élő többi legalább 50 éve együtt élő házaspárt is:

Rizmajer Katalint és Böőr Zoltánt, Bruder Évát és Mag Kálmánt, Kaszala Erzsébetet és Böőr Károlyt, Bodnár Juliannát és Nagy Sándort, Monok Esztert és Czirják Józsefet, Molnár Rozáliát és Fekete Jánost, Vitéz Rozália Ibolyát és Guti Istvánt, Józsa Ibolyát és Sánta Istvánt, Kocsi Máriát és Laky Lajost, Morocz Valériát és Katona Tibort.

Gratulálunk mindnyájuknak, és még sok együtt töltött évet kívánunk jó egészségben, boldogságban!

Megnyitó ünnepségünket Janocha Viktória, gyermek és ifjúsági coach házassággal kapcsolatos gondolataival, iránymutatásával folytattuk. Majd őt követték Császár Réka és Egri Bálint, akik saját dalaikat adták elő, illetve Szabó T. Anna szerelmes verseiből és Varró Dániel hitvesi lírájából idéztek nekünk humorosan lírai formában megmutatva ezzel a házas élet mindennapjait.

Rendezvényünk végén meglepetéssel készültünk a jelenlevőknek, és egy igazi esküvő hangulatát idézve tortával zártuk esténket. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, illetve bepillantást engedett saját, meghitt esküvőjébe!

Horányi-Nagy Judit Mária

+képek

„A régiség, az nem kacat! ...

… hanem egy emlék, amely mindörökké szívünkben él!” – Ezzel a gondolattal fogadtuk az érdeklődőket március 10-én népművészeti kiállításunk megnyitóján. Nagy örömöt okozott, hogy láthattuk, milyen sokan kíváncsiak Kardos Lajos és kedves felesége, Irénke által összegyűjtött és gondozott tárgyak sokaságára, ugyanis a könyvtár olvasóterme csordultig megtelt.

Ebben, az érdeklődéssel átitatott közegben megtudhattuk Kardos Lajostól, hogy a régiségek iránti szeretete már négy évtizeddel ezelőtt ütötte fel a fejét, és a mai napig is töretlenül tart. Mesélt arról is, hogy mennyi időt és energiát áldoznak rá, hogy a jövő számára megmentett tárgyakat megóvják. Ezután érdekes történeteket hallhattunk gyűjteményének egy-egy darabjával kapcsolatban: miképp találtak rá és került a birtokukba. Majd hosszú távú terveikről kérdeztük őket.

XXX EZEN A RÉSZEN MÉG RÁGÓDOK XXX

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház támogatja a hagyományőrzést, helyi értékek megóvását, ezért is volt fontos, hogy helyet biztosítson ennek a kiállításnak. A továbbiakban a gyűjtemény helyi értéktárba kerülését is támogatja.

XXX EZEN A RÉSZEN MÉG RÁGÓDOK XXX

Ezen felül a megnyitó közben érkezett a hír, hogy az önkormányzat egy pályázaton is indult, amely, ha pozitív elbírálásban részesül, állandó hely létrehozását teszi lehetővé a gyűjtemény részére.

A kiállítás megnyitó részeként ünnepi műsorban gyönyörködhettek a látogatók, melyen katona és galgamenti dalokat hallhattak és csárdást tekinthettek meg. Köszönjük a színvonalas műsort a fellépőknek!

XXX FELLÉPŐK NEVE LEGYEN? XXX+

Az ünnepi műsor után Kardos Lajos tárlatvezetésre várta az érdeklődőket.

És még itt nem volt vége… A kiállítást a rá következő két hétben óvodás, iskolás csoportok és egyéni látogatók is megtekinthették a könyvtár nyitvatartási idejében, akiket Kardos Lajos és kedves felesége örömmel és fáradhatatlanul kísért körbe interaktív tárlatvezetéssel. Minden csoportot vagy egyéni látogatót úgy fogadtak: „A régiség, az nem kacat! Hanem egy emlék, amely mindörökké szívünkben él!”… Köszönjük!

VBA

+képek

A márciusi hősökre emlékeztünk

Az elmúlt években csendesen, inkább egyénileg emlékezhettünk meg a nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát kifejező március 15-én. Idén végre méltóan ünnepelhettünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulóján. A helyszín a Lagúna Rendezvényház volt, amely már régen látott ennyi érdeklődőt, mondhatni a rendezvény kinőtte az épület befogadóképességét.

Az ünnepi műsor részeként hőseink tiszteletére együtt énekeltük el nemzeti Himnuszunkat Polgár Aranka közreműködésével.

Majd Nagy János polgármester ünnepi beszédében kiemelte:

„A szabadságharc hősei megértették, hogy a haza ott van, ahol az emberek szeretik azt a helyet, ahol élnek, ahová tartoznak, s ami hozzájuk tartozik.
Mutassuk meg magunknak és mindenkinek: érdemes itt élni, érdemes itt dolgozni, jó Magyarnak lenni!
A Magyarságot nem veheti el tőlünk senki, kötelességünk azt megőrizni.
Az emlékekből erőt meríthetünk ehhez.
Ezért emlékezzünk mi, késői magyarok, a reformkor és Batthyány Lajos szellemi örökségére, és hajtsunk fejet nagyjaink és a Tettek Kora előtt a mai napon.”

Megemlékeztünk azokról a hölgyekről, akik kivették a részüket az 1848/49-es eseményekből. Ki karddal, ki szóval, ki úttörő cselekedeteivel bizonyította, hogy igazi hazafi - akár évekkel később is. Az ő emlékük előtt tisztelgett a felsőpakonyi „Járd ki lábam” néptánccsoport ünnepi műsorával. Az óvodás csoporttól Tavaszi játékfűzést láthattunk. Citerán kísérte őket N. Fodor Álmos. Felkészítő tanára Zabán László volt. A műsor folytatásaként a táncegyüttes legidősebb tagjai galgamenti marsot, csárdásokat, verbunkot és karikázót adtak elő. A leánykarikázó énekkíséretében közreműködtek: Verbovszkyné Illés Andrea, Polgár Aranka és N. Fodorné Láncz Éva. Köszönjük színvonalas műsorukat.

Az ünnepség a hagyományokhoz híven koszorúzással zárult a Petőfi téri kopjafánál.

VBA

+képek

Civil

VÖRÖSKERESZTES MEGHÍVÓ

Jótékonysági BATYUS BÁL

A Vöröskereszt felsőpakonyi szervezete BATYUS BÁLT szervez, melyre szeretettel meghívja Önt!

Helye: Lagúna Rendezvényház
Ideje: 2022. ÁPRILIS 23. 19 órától
Belépőjegy ára: 2000 Ft

A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik.
Tombola!
ESZEL-ISZOL, AMIT HOZOL!

Kérjük, részvételével támogassa a
Vöröskereszt felsőpakonyi szervezetének JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!

Jegyek elővételben
Czirják Józsefnénál, Oláh Istvánnénál és
Füzi Annamáriánál kaphatók.

Vezetőség

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Ismét egy nagy adag kupakot tudtunk Liliéknek átadni!
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki nem dobja ki és elhozza a gyűjtőbe a kupakokat!

Adománygyűjtést szerveztünk az otthonukat elhagyni kényszerülő, hazánkba menekülő, elsősorban kárpátaljai honfitársainknak. Egy polgárőr társunk vállalta, hogy saját költségén a határra utazott teherautójával és elvitte az általa vásárolt, valamint az általunk összegyűjtött adományokat.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult!

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!
Elérhetőségeink: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Mint arról bizonyára értesültek, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának számlavezető bankjának a Sberbank Magyarország Zrt.-nek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) március 2-án visszavonta tevékenységi engedélyét és kezdeményezte a bíróságon annak végelszámolását. A település jelenleg nem fér hozzá pénzvagyonához, így bizonytalanná vált, hogy egyesületünk mikor kapja meg a 2022-éves működési támogatást.
Ebben a helyzetben a működésünkhöz különösen nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel veszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatával közösen támogatói jegyeket is adtunk ki 1000, 2000 és 5000 Ft-os címletekben.
A jegyek megvásárolhatóak a Frankó Csemegében (Rákóczi u. 43), a Nemzeti dohányboltban az állomáson (Kossuth Lajos u. 1) és a Virágüzlet-Lottózóban (Iskola u.23).

Kérjük, aki teheti, támogasson minket bármelyik formában!

Janocha Gábor Zsolt elnök

+logo

Újra bál!

Nagy örömünkre közel 2 év után újra megrendezhettük a Jótékonysági ÖTYE bált. A helyünk sajnos szűkösebb volt, mivel az iskola tornatermét a járványügyi helyzet miatt még nem vehettük igénybe. A Lagúna Rendezvényház állt rendelkezésünkre, de ennek ellenére egy jó hangulatú, vidám estét sikerült rendeznünk.
Bálunk a tavasz jegyében zajlott, de a nőnap közelsége miatt rózsaárus lány kíséretével tisztelegtünk a hölgyek előtt is. A fergeteges hangulatról kedvenc zenészünk, Kerepeszki Norbert gondoskodott. A vendégeknek ismét egy kis táncos műsorral kedveskedtünk, mely táncparkettre csalogatta a bálozó hölgyeket és urakat is.
Köszönjük mindenkinek a részvételt! A befolyt összeget ismét a felsőpakonyi gyerekek javára fordítjuk. Találkozzunk a következő bálon is!

Kérjük támogassa adója 1 %-val a Felsőpakonyi Örökvidám Tyúkok Egyesületét!
Adószám: 19153278-1-13

Csete Melinda

+kép

Köszönet a felejthetetlen nőnapi ünnepért

Ezekben a „gondterhes és vészterhes” időkben (ahogy a régiek nevezték az ilyen megpróbáltatásokat), valamennyiünknek jól esett a már hagyományos nőnapi ünnepségre szóló meghívó. Az elmúlt évtizedek békés nyugalmát idézték a kedves sorok, melyeket egyesületünk férfi tagjai névre szólóan elküldtek nekünk.
Örömteli várakozással készültünk a Lagúna Rendezvényházba március 3-án, hiszen barátainkkal, sors- és lakótársainkkal találkoztunk. Szép és megható volt a látvány ahogy a hosszú asztalon szendvicsek, üdítők és virágok vártak minket, férfitársaink szeretetteljes fogadásával. Olyan jó volt újra látni egymást, hiszen együtt könnyebb a ránk szakadt gondokat, félelmeket elviselni!
Az ilyen összejöveteleink régi hagyománya a közös éneklés, melyet kedves klubtársunk, Mag Kálmán harmónika-kísérete tett vidámabbá. Valamennyiünk nevében megköszönöm Kálmánnak ezt a szép kezdeményezést! A régi népdalok, magyar nóták mind sorra kerültek, visszaidézve szüleink, barátaink emlékét, akik énekelték ezeket a dalokat a régi-régi összejöveteleken.
Vidám zajongás, jókedvű tréfálkozás jellemezte ezt a három órát, mely olyan hamar eltelt!
A régi nőnapi ünnepek (melyeket kötelező volt megtartani a munkahelyeken) emlékeinkben visszatérnek ilyenkor, némi iróniával fűszerezve: de jó nekünk, hogy egyenlőek vagyunk és még dolgozhatunk is!
Kívánom, hogy maradjon meg szép emléknek ez a vidám nőnapi ünnepség! Ezt megszervezni, kivitelezni nem kis munka volt, mi szívből értékeljük és köszönjük a fiúknak!

Cseh Rózsa

FEBRUÁRI FJE

13-án megtartottuk évnyitó összejövetelünket. Lezártuk a 2021-es évet és új lapokat nyitottunk, meghatározva a 2022. év egyesületi feladatait. Legfontosabb programunk az iskolai gyakorlókert létrehozása, de időrendben legelső a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a megemlékezés, amelyet Mindszenty József bíborosnak szenteltünk.

„Legyőzetve győzni” - volt a krisztusi jelmondata Mindszenty József bíboros hercegprímásnak veszprémi püspökké szentelésekor, mintegy előre látva hivatását a magyar egyházi és világi életben. Sorsának alakulása mintha előre meg lett volna írva. Maga XII. Pius pápa is ezekkel a szavakkal nevezte ki bíborossá 1946. február 21-én: „ A 32 közül te leszel az első, akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.”

2022. február 25-én mi is ennek a vértanúságnak jegyében emlékeztünk meg róla a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Mártírok Parkjában.

A csaknem közrendi sorból érkező Pehm József, aki 1892. március 29-én látta meg a napvilágot Csehimindszenten, olyan magasra ívelő papi pályát futott be, amely csak keveseknek adatott meg. „Amivé lettem, anyám érdemeinek és imáinak köszönhetem” - vallotta egész életében. Annak az édesanyának, aki a megpróbáltatások és kínzások éveiben a végsőkig kitartott fia mellett, s kinek még a temetésére sem engedték ki a fogházból az őt hamis vádakkal börtönbe vető, egyházellenes és emberellenes kommunista erők. Nem volt ismeretlen előtte a börtönök világa, hiszen hasonlóan gróf Esterházy Jánoshoz, tiltakozott a nyilasok zsidóüldözése, az ország tönkretétele ellen, s a papokkal, apácákkal együtt mentette a keresztelt és kereszteletlen zsidók tömegét, amíg csak el nem fogták őt is 26 pappal és kispappal együtt. A sopronkőhidai fegyházból csak a szovjetek bevonulása után szabadult, már betegen. Nem sokáig maradhatott azonban szabad.

A hírhedt „kékcédulás” választással hatalomra kerülő moszkovita kommunisták egyházellenessége hamar kiütközött, és az akkor már szülőfaluja nevét felvevő Mindszenty József határozott politikai kiállása a németajkú lakosság kitelepítése és a keresztény sajtó korlátozása ellen, harca a kereszténydemokráciáért, a keresztényi erkölcsön alapuló társadalomért szembe állította a Rákosi-Gerő-Farkas triumvirátus szovjetizálásával. „Senki nem tilthat el attól, hogy nézeteimet az ország közügyeiről szabadon elmondhassam. Kötelességem az ország jogai és szabadsága felett őrködni!”- hirdette. Nem sokáig. 1948 karácsonyán letartóztatta az ellene hazug propagandát terjesztő rákosi rendszer, és hamis vádakkal koncepciós perben, - testileg-lelkileg megkínozva, meggyötörve - életfogytig tartó fegyházra ítélték. A Vatikán kiátkozta az üldözőket. Az ENSZ-ben állandó téma volt, és az egész világ az ártatlanul elítélt Mindszenty nevétől volt hangos.

Az átélt szenvedések okozta betegsége miatt a fogházból AVH-s házi őrizetbe került. 1956. október 30-án szabadította ki onnan Pallavicini/Pálinkás Antal őrnagy. (Ki is végezték miatta 1957. december 10-én!) 1956. november 3-án mondott rádióüzenete bejárta az egész országot és Európát: „… 1945-től egy vesztett és számunkra céltalan háború után erőszakkal épült ki az itteni rendszer, melynek örökösei most a tagadás, megvetés, undor és elítélés izzó bélyegét ütik annak minden porcikájára. A rendszert az egész magyar nép söpörte el. Az örökösök ne kívánjanak erről még egy bizonyságot. A világon páratlan szabadságharc volt ez, egy fiatal nemzedékkel népünk élén.”

November 4-én bevonultak Kádár hívására a szovjet tankok. Mindszentyt befogadta az amerikai nagykövetség. Kovács Bélát, a Kisgazdapárt elnökét nem. Őt elhurcolták a szovjetek, ennek emlékét őrizzük a Kommunizmus Áldozatainak Napján.
Washington kitartott Mindszenty József mellett a diplomáciai nehézségek ellenére is. Csak 1963 után indult meg az enyhülés a politikában. Megnyíltak a börtönajtók is, bár, mint azt ma már tudjuk: nem mindegyik. A bíboros csak 1971 után hagyhatta el a nagykövetséget, utat engedve a magyar állam és Washington közeledésének, de a felajánlott kegyelmi kérvényt nem írta alá. Ragaszkodott az igazsághoz: koncepciós perben, hamis vádakkal ítélték el.

XII. Pius halála után a Vatikán megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket és Paskai Lászlót nevezte ki bíborossá. Mindszenty sosem fogadta el lemondatását. A bécsi Pázmáneumba vonult vissza, és pasztorációs küldetéseinek eleget téve a világban, csak a betegség győzött fölötte. 1975 márciusának végén az operációs altatásból már nem ébredt föl, megtért az Atyához, akihez mindvégig hű maradt.

Évtizedekkel halála után máriacelli nyughelyéről 1991-ben helyezték el ünnepélyes egyházi és világi megemlékezések kíséretében az Esztergomi Bazilika altemplomában, végre örök nyugalomba. Esztergomban és Szombathelyen állandó kiállítás beszéli el történetét.

Emberi nagysága, példája, szavai és cselekedetei örökké tiszteletet érdemelnek tőlünk! Mint ahogy ezt megadtuk mi is 25-én, Dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó megtisztelő részvételével. Kevesen voltunk bár, de a Himnusszal kezdő és a Szózattal záródó ünnepség minden résztvevője lelkében sokáig visszacsenghetnek Mindszenty József végső gondolatai:
„Hálát adok Istennek, hogy szent nevéért gyalázatot szenvedhettem, amit hazámért szívesen viseltem és ajánlottam fel.”

Durkó Éva FJE

Képaláírások:
20220225_170927 - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján együtt emlékeztünk
20220225_170616 - Mindszenty József bíboros élete és áldozata előtt tisztelegtünk
20220225_173135 - Dr. Káposztássy Béla atya a bíboros krisztusi jelmondatát idézte: Legyőzetve győzni

Sport

Labdarúgás

Utánpótlás:
Kezdődnek a bajnokságok
Korosztályos csapatainknak is elkezdődik a bajnokság, U19-es csapatunk az őszi eredmények után a Délnyugati csoport alsóházában kezdi meg a tavaszi menetelést.

XXX TABELLA01.JPG XXX

U16-os csapatunk is a tavaszi eredmények után csak az alsóházban szerepel, szintén a Déli csoportban.

XXX TABELLA02.JPG XXX

U13-as fiataljaink már hetek óta lelkesen edzenek, de nekik csak áprilisban kezdődik a meg „bajnokáguk”. Tudni kell, ebben a korosztályban nincsen még tabella, oda-visszavágós rendszerben fognak játszani az Inárcs, Táborfalva, Újlengyel csapataival.

U11-U9, illetve U7-es korosztályunknak Bozsik tornák, illetve Bozsik fesztiválok indulnak márciustól.

Remek kezdés után erős visszaesés
Felsőpakony KSE – CSO-KI 4-2 (1-1)

XXX GOLSZERZOK.JPG XXX

Gólszerzők: Oláh Zoltán, Bálint Botond 2, Matyi Mátyás
Megyesi László: „Igazi csapatmunka volt; jobban bírtuk erővel a meccset és a helyzeteinket is nagyobb arányban használtuk ki. Megérdemelt győzelem született.
A 2. fordulóban, a bajnokesélyes Dunaharasztihoz látogattunk. A találkozót jól kezdtük, 10 percen át a hazai csapat térfelén zajlott a játék. Több szögletet és szabadrúgást is elvégezhettünk, de sajnos egyik sem volt igazán veszélyes. A 14. percben egy oldalról beadott labdát a védelmünk elszámolt, a kapusunk pedig nem számított rá, így 5 méterről sikerült megszerezni a vezetést a hazai csapatnak Simon Attila révén. Ezt követően mezőnyjáték alakult ki, majd Bálint Botond szerzett labdát és ziccerben vihette volna kapura, de nem értették meg egymást Béres Krisztiánnal, így a mérkőzés szinte legnagyobb helyzetét mi puskáztuk el. Szintén érthetetlen szituációból kaptunk újabb gólt, hiszen az ellenfél 10 emberrel volt csak a pályán egy sérülés miatt, mégis sikerült gólt szerezniük, ráadásul a félidő előtt. Kapusunk kétszer próbálta kirúgni a labdát úgy, hogy ki is hozhattuk volna játékkal, mivel a hazai csapat visszaállt emberhátrány miatt, a kirúgást persze az ellenfél szerezte meg. Ezt követően támadást vezettek a hazaiak, majd az oldalról beadott labdát Horváth Gyula értékesítette, így 2-0-al mentek szünetre a srácok. Második félidőben kevés dolog történt, volt pár támadás itt, és ott is, viszont gólt megint csak a hazai csapat szerzett, mégpedig egy tizenegyesből. Így a végeredmény 3-0.

Dunaharaszti MTK – Felsőpakony KSE 3-0 (2-0)
Megyesi László: „Küzdelmes mérkőzés volt, sok párharccal és rengeteg felrúgott labdával. Döntő tényező volt ellenfelünk klasszis támadóinak a teljesítménye, míg a mieink a második félidőre különböző okokból elfogytak. Gratulálok a DMTK-nak!”
Egy 6 pontos találkozó következett a Pilis ellen. A mérkőzésen rengeteg párharc, fejpárbaj alakult ki. Kevés játék volt ezáltal az összecsapáson, mindkét csapat célfutballt játszott, a Pilisnek elég volt a döntetlen a mutatott játék alapján viszont a hazai csapat szerette volna megnyerni a találkozót. Utolsó 20 percben jobban játszott a csapat kapuja elé szegezte a vendég együttest, akik csak kontrázni tudtak. Az ellenfél kapus kirúgásából felrúgott labdát a védőnk szögletre csúsztatott, amit a Pilisi csapat a 88. percben győztes gólra váltott ezzel, megnyerte a mérkőzést.
Megyesi László: „Küzdelmes mérkőzés volt, melyen magunkhoz vettük az irányítást. Úgy érzem, akár a győzelmet is megérdemeltük volna, de egy szögletrúgás utáni gól végül megpecsételte a sorsunkat. Jól dolgoztunk a mérkőzés során. Gratulálok ellenfelünknek.”
270 perce gól nélkül. Sajnos a 3. mérkőzésünket játszottuk le úgy, hogy nem szereztünk gólt. Pedig a Biatorbágy ellen rengeteg helyzetünk volt arra, főleg a második félidőben, hogy gólokat szerezzünk. Ellenfelünk könnyedén szerzett 4 góllal megnyerte a találkozót.

Viadukt Biatorbágy – Felsőpakony KSE 4-0 (1-0)
Megyesi László:…

6 hetes felkészülés alatt a csapatunk legjobbja Nagy Szabolcs Lett.
XXX SZABI.JPG XXX

H.P.: Szabi, szerinted mivel érdemelted ki a hónap legjobbja címet?
N.SZ.: Először is szeretném megköszönni a hónap játékosa díjat. Szerintem, amivel megérdemeltem a hónap legjobbja díjat, az a hozzá- állásom volt. Nagyon keményen beleálltam az edzésekbe és próbáltam kihozni magamból a maximumot.
H.P.: Mi motivált, hogy a sérülésed után újra ilyen remek formába kerültél?
N.SZ.: Az volt a célom, hogy minél jobban teljesítsek, és hogy újra vissza kerüljek a kezdőbe, mert igazából ez volt az első komolyabb sérülésem, ami elég hosszú volt, és sajnos, pont a felkészülés végén történt, ezért nehéz volt már az ősszel újra játékba lendülnöm. Ez volt a fő motivációm.
H.P.: Hogyan értékeled a saját eddigi teljesítményedet a szezon során?
N.SZ.: Igazából újra vissza kellet szoknom egy régi-új szerepkörbe, mivel újra a belső védő pozíciót töltöm be. Az edzőmérkőzések során sikerült a legjobbat kihozni magamból, ami meg is hozta az eredményt.
H.P.: Mit vársz a tavaszi szezontól?
N.SZ.: Minél több meccset játszani, és minél többet megnyerni. Remélem a szezon végére sikerül az 5.-10. hely között végezni. Köszönöm a kérdéseket. Hajrá, Pakony!

Február legjobb játékosa a Felsőpakonyi Lőrincz Botond lett!
XXX BOTI.JPG XXX

H.P.: Pakonyi ifi csapatból kerültél fel a felnőtt kerethez, számítottál rá, hogy ilyen hamar alapemberré válsz?
L.B.: Nem, egyáltalán nem számítottam rá, de úgy látszik, hogy az edző bízik bennem és számol velem a szezon során.
H.P.: Február legjobb játékosa lettél, minek köszönhetjük ezt a fantasztikus teljesítményt?
L.B.: Köszönöm szépen. Én az edzést mondanám, mint okot a jó teljesítményre.
H.P.: Hogyan értékelnéd a mostani és az ifista Lőrincz Botit?
L.B.: Fizikálisan mindenképpen erősebbnek érzem magam, mint ifiben voltam, jobban átlátom a játékot és próbálok fegyelmezett maradni a mérkőzéseken, valamint betartani a taktikai utasításokat.
H.P.: Mi vagy kik szoktak neked segíteni a csapaton belül, ha éppen rossz napod van?
L.B.: Mi mindig biztatjuk a másikat, hiszen nincs olyan játékos, akinek nincs rossz napja vagy nem hibázik a mérkőzésen, edzésen. Szóval mind a csapattársaim, mind az edzőm segítőkészek, és lehet hozzájuk fordulni.
H.P.: Mik a terveid a jövőben?
L.B.: Most kicsit inkább az érettségire koncentrálok, most ez a fontosabb, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.
H.P.: Hogy látod, mint fiatal játékos, a csapat mire lehet képes a tavaszi szezonban?
L.B.: Szerintem győzelmekre és a nagy csapatok ellen bravúrokra is képes lehet a csapat.

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

POLITIKAI HIRDETÉSEK

Fricsovszky-Tóth Péter

1/2 oldalas hirdetés megrendelése. Egyben küldte, valóban fél oldal. Közös csevegőbe fogom küldeni.

Szűcs Lajos

Kedves Felsőpakonyiak!

Lakóhelyünk Budapest szomszédságában, az agglomerációban sok kihívást, de még több lehetőséget tartogat az itt élőknek. Közös munkával sokkal élhetőbbé varázsolhatjuk az egymáshoz szorosan kötődő 8 település életét, mindennapjait. A választási kampányidőszak megerősíti bennünk a vágyat a tudásra, arra a tudásra, amellyel a jövőre gondolunk. Mi fog történni, ha így vagy úgy döntünk? Mi lesz a gyermekeinkkel, az idős szüleinkkel, velünk, saját magunkkal, akik egyszerre számos területén próbálunk megfelelni az életnek. Gondosan tervezünk, és reménykedünk a biztonságos, erős, kiszámítható holnapban. Országgyűlési képviselőként erre esküdtem fel minden alkalommal, hogy úgy képviseljem a választókörzetem településeit és az ott élőket, hogy egy kiszámítható, biztonságos jövő megteremtésében legyek minden itt élő partnere.

Lehetőségeimhez mérten, de mindig teljes erővel és elszántsággal harcoltam és harcolok a 8 település fejlődéséért, közöttük Felsőpakonyért is. Az elmúlt 8 évben Nagy János polgármester úrral kiváló munka- és emberi kapcsolatot alakítottam ki. Hiszem azt is, hogy egy jó országgyűlési képviselőnek a képviselt településen élők a legfontosabbak, Felsőpakonyon a felsőpakonyiak. Országgyűlési képviselőjükként mindig, minden ügyét felvállaltam Felsőpakonynak, sosem adtam fel, és ha sikerült, a siker mindannyiunké lett, mindannyiunk érdemévé vált. Így biztosan sikerülni fog az elkövetkező időszakban megépíteni a tervezett Civilek házát, megépítenünk az új sportcsarnokot az általános iskola udvarán, vagy a Falumúzeumot, megoldásra vár az esővíz elvezetése is a település bizonyos részein, és a Vasút utcai lakóterület útjainak aszfaltozása is ránk vár.

Ehhez kérem a támogatásukat. Felsőpakony egy jó hely, ahol jó élni, tegyünk közösen róla, hogy ez így is maradjon, és tegyünk róla közösen, hogy még jobbá válhasson! Április 3-án számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám.

Köszönöm a támogatásukat!

Dr. Szűcs Lajos
Felsőpakony országgyűlési képviselője

+fotó

2022_03_marc.txt · Utolsó módosítás: 2022/03/18 10:00 szerkesztette: bavegh