Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_04_apr

Felsőpakonyi Agora

KIVETTEM AZ ANYAGOT, HIBAJAVÍTÁS ESETÉN NEKEM SZÓLNI! KÖSZÖNÖM! BÉLA

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: április 08.

Szerkesztőbizottsági: folymatos, online

Következő lapzárta:

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

Tájékoztató az országgyűlési választások és országos népszavazás eredményeiről Felsőpakony településen

A 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselők általános választása és az országos népszavazás Felsőpakony településen rendben lezajlott.

Felsőpakonyon összesen 2925 fő választásra jogosult állampolgár szerepelt a névjegyzékben, melyből 2087 választópolgár élt szavazati jogával és ment el szavazni. Ez Felsőpakony településen 71,4 %-os részvételt jelentett. Rendkívüli esemény nem történt.

Az egyéni jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 2058, melynek megoszlása a következőképpen alakult:

SorszámJelölt neveJelölő szervezetÉrvényes szavazat
1.Balogh IstvánMegoldás Mozgalom55
2.Iván PetraMagyar Kétfarkú Kutya Párt83
3.Fricsovszky-Tóth PéterDK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd608
4.Szabóné Papp KláraMi Hazánk Mozgalom157
5.Bocz DánielNormális Élet Pártja19
6.Dr. Szűcs LajosFIDESZ-KDNP1136


Az listás jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma 2062, melynek megoszlása a következőképpen alakult:

SorszámLista neveÉrvényes szavazat
1.DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd647
2.Normális Élet Pártja14
3.Magyar Kétfarkú Kutya Párt69
4.Megoldás Mozgalom29
5.Mi Hazánk Mozgalom152
6.FIDESZ-KDNP1151

Az országos népszavazás esetében a 2925 fő választásra jogosult felsőpakonyi állampolgárból 2082 fő élt szavazati jogával, mely 71,2 %-os részvételi arányt jelent. A népszavazás országos tekintetben érvénytelen lett, hiszen azon az érvényes szavazatok aránya nem érte el az 50%-ot.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Helyi Választási Iroda tagjainak és a jegyzőkönyvvezetőknek, hogy lelkiismeretesen helyt álltak a választások előkészületeiben és törvényes lebonyolításában.

Emellett köszönöm a szavazatszámláló bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek és további választott és delegált tagjainak is az egész- napos felelősségteljes munkát.

Farkas Renáta HVI vezető


Érkeznek a szelektív hulladékgyűjtő edények

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 2017-ben csatlakozott a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A csatlakozást követően a társulás uniós pályázati lehetőséget felhasználva jutott fejlesztési lehetőséghez. A tervezés ugyan a vártnál több időt vett igénybe, hiszen a támogatásból lerakóhelyek fejlesztésére, eszközök, gépjárművek beszerzésére is fordítani kellett. A legvégére maradt az ígért szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése.

Felsőpakony 1202 db műanyag tároló edényt kap, mely pontosan megegyezik a településen szolgáltatói szerződéssel rendelkező ingatlanok számával.

A szállítás megkezdődött, az első háromszázötven darab kuka már a gázcsere telepen került betárolásra. A DTKH szakemberei rövidesen a szükséges átadás-átvételi dokumentumokat is elkészítik, és megkezdődhet a szelektív tároló edények kiosztása.

A részletekről a szokott fórumokon tájékoztatjuk majd a lakosságot.

+kép

Pályázati sikerek

Civilek háza - Óvoda

Az elmúlt hetek nehézségei után megnyugvásként hatott a hír: miszerint a kormány átmeneti, 150 millió forintos forrást biztosít az önkormányzatnak működési költségekre, és a határozat szerint akár további segítség is érkezhet, mindaddig, amíg a település nem fér hozzá a Sberbank felszámolása miatt zárolt pénzéhez.

Mindezek után érkezett további két nagyszerű bejelentés: a Civilek háza megvalósítására beadott TOP-os, „Élhető település” elnevezésű pályázat sikeres elbírálásban részesült. Az Uniós forrásból, mintegy 300 millió forint támogatással megépülő, 200 m2-es rendezvényteremmel és egyéb kiszolgáló egységekkel megálmodott többfunkciós épületnek a bölcsőde mellett a jelenlegi gázcsere telep adhat helyet.

Szintén TOP-os, Uniós pályázati forrásból 150 millió forintot fordíthat a település a Mesevár Napköziotthonos Óvoda még elmaradt felújítási munkálataira. Az elmúlt évek energetikai felújításait követően az elnyert összegből a hatvanéves épület teljes villamos hálózatának
cseréjére, az alsó szint burkolására, komplett felújítására és étellift létesítésére lesz lehetőség.

Környezetvédelem

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ LEADÁS
Adja le a használt sütőolajat és sütőzsiradékot lezárt csomagolásban Felsőpakonyon, a Herman Ottó Általános Iskola hátsó bejáratánál! (Iskola utca 20.)

Töltse ki a gyűjtést bemutató olajtotót és nyerjen 50 000 forint támogatást támogatottunknak, az Egyenlő Esélyt Közalapítványnak!
Továbbá a legalább 10 helyes választ adók között egy szerencsés játékos 50 000 forint nyereményben részesül.
A játék 2022. április 22-ig tart.

Játék: cseppetsem.hu/olajtoto

+kép

A Kormány segítő kezet nyújtott - Felsőpakony működése biztosított

 • A Magyar Nemzeti Bank március 2-án visszavonta a Sberbank Zrt. tevékenységét, kezdeményezte annak végelszámolását. A bankszámlákat zárolták, így Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata sem férhet egyelőre a pénzvagyonához.
 • A Képviselő-testület a vis major helyzetben az önkormányzat zavartalan működése érdekében új bankszámla nyitását eszközölte az OTP Banknál, ezzel párhuzamosan kiértesítésre került a lakosság, az ügyfelek és a partnerek, így az adóbevételek egy része már az új számlára érkezett.
 • A Képviselő- testület megtette a szükséges intézkedéseket, továbbá határozatban kérte a belügyminisztérium támogatását ebben a rendkívüli helyzetben.

Dr. Szűcs Lajos Képviselő Úr közreműködésével személyesen egyeztettem Varga Mihály pénzügyminiszter úrral, valamint telefonon és levélben többször is egyeztetéseket folytattam Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár úrral.

 • Az egyeztetések nyomán az ígért segítség nem maradt el, Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a működési és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében 149 100 000 Ft támogatást kapott a Magyar Kormánytól.
 • Az egyedi támogatás vissza nem térítendő mindaddig, amíg az Önkormányzat nem fér hozzá a Sberbank Magyarország Zrt-vel szemben fennálló követeléséhez.
 • A kormányhatározat alapján a belügyminiszter és a pénzügyminiszter figyelemmel kíséri az Önkormányzat pénzügyi helyzetét és szükség esetén további átmeneti intézkedések meghozatalára tehetnek javaslatot.
 • Bízunk benne, hogy a Sberbank végelszámolása mielőbb lezajlódik és az önkormányzat újra hozzáférhet a pénzéhez.

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében köszönjük a gyors segítséget Magyarország Kormányának.

Nagy János
polgármester

+kép

Bölcsőde

NYÍLT DÉLUTÁN a bölcsődében

Gyermeküket bölcsődébe beíratni kívánó szülők részére, nyílt délutánt tartunk:

2022. április 28-án, (csütörtökön)
16-18 óra között.

Megismerhetik a bölcsőde személyi és tárgyi feltételeit, feltehetik kérdéseiket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Babóca Bölcsőde
(2363 Felsőpakony, Templom tér 4.)

Személyes beiratkozás a bölcsőde épületében:

2022. május 10. 9-18 óráig
2022. május 11. 9-16 óráig

Szükséges dokumentumok:
- Gyermek TAJ kártyája
- Gyermek felsőpakonyi lakcímkártyája
- Gyermek születési anyakönyvi kivonata
- Szülő munkáltatói igazolása, amelyen a munkáltató megjelöli, hogy mely dátumtól áll újra munkába a munkavállaló

A felvételi értesítő kiküldése 2022. május 30-31-én történik.

Óvoda

Rétegszülői értekezlet az óvodában

A járványügyi korlátozások enyhítése lehetővé tette, hogy zavartalanul megtartsuk rétegszülői értekezletünket nagycsoportos gyermekeink szülei részére. Az iskolaérettséggel kapcsolatban kaptak tájékoztatást, megerősítést a szülők. Már-már hagyománynak tekinthetjük, hogy dr. Dúró Zsuzsa pszichológus osztja meg tanácsait, ismereteit az iskolára való felkészülés, az iskolára való alkalmasság kapcsán. Biztos vagyok benne, hogy tartalmas, lendületes előadása mindenki számára használható, építő jellegű tanácsokkal szolgált. Megismerhették a szülők a leendő elsős tanító néniket is, akik tovább vezetik gyermekeinket a betűk, számok világába!

Gelsiné Zsurka Zsuzsa

„Bimbó-fejtő szép tavasz!
Mint kis gyermek, olyan az:
A mogorva tél után
Fürge, tiszta, friss, vidám!”

A víz világnapja alkalmából és az elnyert Kincses Kultúróvoda pályázat jóvoltából óvodánk egy felejthetetlen élménnyel lehetett gazdagabb márciusban.
A tavaszi láp világát ismerhettük meg, járhattuk be gumicsizmás túráink alkalmával Ócsa gyönyörű tájvédelmi körzetében.
Nagycsoportosaink egy nagy, a középső- és kiscsoportosaink egy kisebb, de élményekben egyformán gazdag túrán vehettek részt.
Várt bennünket a természet ezernyi csodával.
A fák varázsa, rejteke és gyönyörű madárdal mellett, harkályok kopácsolása adta az ütemet, még az apró talpak lépéseihez is.
Kedves és elhivatott kísérőinknek köszönhetően volt mese, dal, játék, csodálatos képek állatokról és növényekről, rengeteg új és hasznos információ a természetről, környezetvédelemről. Megfigyelhették, milyen egy madárgyűrűzés, megtanulhatták, hogyan kell egy ilyen apró, törékeny teremtménnyel, mint egy vörösbegy bánni, természetesen meg is lehetett simogatni, ami még nekünk, felnőtteknek sem mindennapos tapasztalat.
Intézményünk igyekszik minden lehetőséget megragadni, melyek által gyermekeink közelebb kerülhetnek a természethez, annak minden apró-cseprő szépségéhez. Az elmúlt években, sajnos, erre kevés alkalom kínálkozott, nagyrészt csak az óvodán belül volt lehetőségünk élményhez juttatni gyermekeinket. Így már maga a buszozás is egy új tapasztalatot jelentett, főleg a kisebbeknek. A túra pedig olyan kapukat nyitott meg a csepp elmékben, amik mögött még több kérdés, még nagyobb kíváncsiság, s talán elhivatottabb, mélyebb szeretet lakozik a természet, a tágabb környezetük iránt.

Ancsa óvó néni

+képek

Iskola

Március 22. a Víz Világnapja

A víz minden élet alapja, egészségünk feltétele. Felelősek vagyunk érte.
Erre hívják fel iskolánk pedagógusai gyermekeink figyelmét minden év március 22-én. A vízivás fontosságáról, a természetes vizeink tisztaságának megóvásáról minden osztály tantermi keretek között tartotta meg a témához kapcsolódó foglalkozásait a Víz Világnapja alkalmából. Plakátok, tantermi dekorációk készültek ebben a témában.

A világnaphoz kapcsolódóan iskolánk több osztálya is ellátogatott a helyi vízműhöz, ahol a vízmű szakemberei bemutatták a rendszer működését és nebulóink megismerhették azt, hogyan kerül a tiszta víz a poharunkba.
Fontos, hogy tudjuk: ami nekünk természetes, az sokaknak ritka kincs. A Föld lakóinak jelentős részéhez nem jut el egészséges ivóvíz. Erre hívjuk fel a Víz Világnapján tanulóink figyelmét.

Az ázsiai kultúrákban igencsak elterjedt szokás, hogy reggel, közvetlenül a felkelés után, egy pohár vizet isznak meg az emberek. Diákönkormányzatunk is úgy gondolta, hogy ehhez az ősi keleti egészségőrző hagyományhoz kapcsolódva ásványvízzel várja reggel az iskolába érkezőket.
A kis Dökös-vízirendészek szorgalmasan ellenőrizték reggel az alsós tanulóinkat, hogy ki hozott ezen a napon vizet magával a kulacsában. Munkájuk egész napra szólt és buzgón járőröztek az iskola területén, hogy figyelemmel kísérjék a vízivást. Aki pedig tényleg vizet ivott, aláírásával ezt igazolta is.

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító, DÖK segítő pedagógus

+képek

Futóverseny

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tanulói hasznosan töltötték a március 26-i szombati munkanapot. A hűvös reggeli órák könnyű kis tanulással teltek, de ahogy egyre melegebben sütött a nap, útnak eredtek, és irány a sportpálya. A rövid bemelegítés után megkezdődött a tavaszi futóverseny. Az első igazi tavaszi nap eredményesen zárult. Sok érem került kiosztásra a gyorsaság bajnokainak. Gratulálunk!

Sebestyénné F. Márta

Verset mondani jó!

Bármikor, de áprilisban különösen, hiszen április 11. a Költészet Napja, és ehhez a naphoz közeledve rendeztük meg iskolánkban a versmondó versenyt.

Hagyományainkhoz híven külön versenyeztek az 1-2. és 3-4. évfolyam, valamint a felső tagozat tanulói. Külön örömmel töltött el bennünket, hogy minden korcsoportban számos kisdiák vett részt, így mindenkit emléklappal jutalmaztunk. A versenyre érkezett alsós tanulók és az őket kisérő szüleik a zsűri tagjaival együtt örömmel hallgatták a szebbnél-szebb verseket, amelyeket bátran szavaltak el tanulóink. Felső tagozatos tanulóink is szép számmal jelentkeztek a szavalásra. A legügyesebb versmondóink oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

Minden versenyzőnek szívből gratulálunk!

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

Történetek egy családi albumból

Történelmi kitekintés

A II. világháború egyik legsúlyosabb tette a zsidóság megsemmisítésére irányuló célkitűzés volt. A holokauszt hatmillió zsidó szisztematikus, megtervezett és irányított üldöztetése és megsemmisítése volt, amelyet a náci rezsim hajtott végre, ennek keretében 1941 és 1945 között a magyar zsidóság közel kétharmadát elpusztították. Több mint félmillió ember esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a megszervezett deportálásoknak, az auschwitzi gázosításoknak, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. 1944-ben április 16-án kezdődött meg a gettósítás Északkelet-Magyarországon és Kárpátalján. (Az első gettókat a következő településeken hozták létre: Beregszász, Felsővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, Máramarossziget, Mátészalka, Munkács, Nagyszőllős, Nyíregyháza, Sátoraljaújhely, Técső, Ungvár.)

Magyarországon 2001 óta április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból érkezett iskolánkba a Centropa Alapítvány vándorkiállítása: Történetek egy családi albumból címmel.

A kiállítás archív képek felhasználásával mutatja be a múlt század zsidóságára jellemző életképeket. A hatalmas családi fotóalbum hétköznapi emberekről szól: pékekről, gyári munkásokról, tanárokról, ápolónőkről. Magával ragadó történeteket láthatunk gyermekkorról, iskolás évekről, szerelemről, házasságról, gyermekvállalásról és arról, kinek-kinek hogyan sikerült túlélnie a holokauszt borzalmait, miként tudta újrakezdeni az életét.

A képeket a hozzájuk tartozó személyes történetek, sorsok olvasása teszi teljessé, érdekessé. Találunk köztük mosolyogtató, szívmelengető vagy éppen elszomorító és torokszorító történeteket is.

A Centropa Alapítvány kiállításának célja egy olyan oktatási program megvalósítása, amelyben a személyes történetek és sorsok megismerése kap hangsúlyt, és amelyet gyakorló pedagógusok és oktatók fejlesztettek ki. A kiállítás megnyitását egy, a Centropa Alapítvány által szervezett képzés előzte meg. Ehhez előzetes motivációként a képzésben részt vevő tanulók is fényképeket kerestek saját fotóalbumukból dédszülőkről, nagyszülőkről és saját magukról.

Szilágyi Sára és Lieberman Mária, az alapítvány munkatársai 19 nyolcadikos diákunknak szerveztek egész napos képzést. Ezek a tanulók tartották azután a tárlatvezetéseket iskolánk többi tanulójának egy héten keresztül. A kiállítás és tárlatvezetés elérte célját, ezt a kihelyezett emlékkönyvbe írt gondolatok is bizonyították.

Az emlékkiállítás megszervezése és a 8.b osztályos diákok mozgósítása Wareczki Sándorné pedagógus szervező munkája. Köszönjük!

(A Centropa a Holokauszt Emlékközponttal és a Haver Alapítvánnyal együttműködésben innovatív és interaktív módszerekkel kívánja a zsidóság történetét bemutatni a fiatal korosztálynak.)

Sebestyénné Fehérvári Márta
pedagógus

Tanulmányi kiránduláson járt a 8.b osztály

A magyar történelem és kultúra egyik legkiemelkedőbb jelentőségű emlékhelyén, a Fiumei úti sírkertben járt a 8/b osztály. Március lévén az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó tematikus sétára esett az osztályfőnök Wareczki Sándorné választása, így – egy történész sétavezető segítségével – elsősorban olyan síremlékeket kerestünk fel, melyek a szabadságharc nagyjainak állítanak emléket. Gróf Batthyány Lajos, az első független és felelős magyar kormány miniszterelnökének mauzóleumánál a gyerekek a Batthyány család történetét, a temetési szertartást, a sírrablás esetét hallgatták meg, az Árkádsoron a kupolacsarnokban nyugvó Görgey Artúr honvédtábornok, később fővezér egyszerű vaskeresztje mellett állva elevenítették fel történelemtudásukat. A Deák-mauzóleum, majd a Kossuth-mauzóleum megtekintése közben útba eső híres történelmi személyiségek, írók, költők síremlékénél is időztünk. A séta különlegessége abban rejlett, hogy a mauzóleumok kriptáiba is beléphettünk, belülről is megcsodálhattuk az építészet remekeit, a díszes kupolákat, a nemzet nagyjainak emléket állító festményeket.

A gyászhely felkeresése méltó emlékezés volt március idusán, a nyolcadikosok értő figyelme rávilágított arra, hogy a gyerekekkel érdemes igényes, komoly tanulmányi kirándulást tenni. Kísérőtanárok voltak: Wareczki Sándorné és F. Láncz Éva

F. Láncz Éva

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

Felnőtt hittanos találkozásaink folytatódtak. Április elején a nagyhét eseményeivel foglalkoztunk és a liturgikus változásokat is érintve a családjainkban, rokonságunkban élő szokásokról, emlékekről beszélgettünk. Köszönjük a szervező, Janocha Gábor és lelki vezetőnk, dr. Káposztássy Béla atya szolgálatát. Várjuk szeretettel felnőtt testvéreinket következő alkalmunkra is!
Április 2-án zarándoklaton vettünk részt. Saját gépkocsikkal mentünk. Első állomásunk a Gödöllői Királyi Kastély volt. Tárlatvezetőnk részletes magyarázataival, érdekes történeteivel szinte megelevenedtek a kastély és a benne élők mindennapjai 1735-től, az építtető Grassalkovich I. Antal korától egészen Horthy Miklós kormányzó korszakáig, 1944-el bezárólag. A kastély leghíresebb tulajdonosai I. Ferencz József osztrák császár, magyar király és neje, Erzsébet királyné, a magyarok által annyira kedvelt Sissy voltak. Nem mindennapi élmény volt a korhűen restaurált termekben a korabeli festmények, bútorok, használati eszközök, ruhák között tiszteletünket tenni uralkodóink emléke előtt.
Zarándoklatunk lelki célpontja a közeli Máriabesnyői kegyhely volt. Itt is remek vezetővel ismerhettük meg a kegyhely templomának történetét.
A templom a község régi temploma helyén épült, és éppen a romok eltakarítása közben, csodálatos körülmények között akadtak rá arra a csontból faragott Mária-szobrocskára, mely Besnyőt kegyhellyé avatta. Grassalkovich Antal gróf birtokán a loretói Boldogságos Szűz tiszteletére kápolnát építtetett 1761-ben. 1771-ben szentelték fel a templomot, amely máig a kapucinus szerzetesrend tulajdona. A kegyhelyhez kapcsolódóan sok ima-meghallgatás történt, amit az oltár háta mögött látható, hálából elhelyezett sok kis ezüst szív is mutat. Az altemplomban megtekintettük a Grassalkovich család kriptáját is a maga korában megszokott, nekünk kissé félelmetesnek tűnő, barokk díszeivel.
Ezen a csodálatos helyszínen zarándoktársunk és lelkivezetőnk, Dr. Káposztássy Béla atya celebrált nekünk szentmisét felsőpakonyi fiataljaink segítségével.
Áldott Húsvétot kívánunk minden felsőpakonyi testvérünknek! Krisztus valóban feltámadt!
Imádkozzunk a békéért!
Vasárnaponként reggel 8-kor kezdődnek szentmiséink, melyekre szeretettel hívunk minden testvérünket!

Papp Norbert Katolikus Egyháztanács

+képek

Református

Minden pakonyi gyermeket várnak – a Református Gyülekezet nyári táborai

1. Napközis kalandtábor a református templomnál
Július 4-8., naponta 8-16 óra között.
6-12 éves gyermekeknek.
Sok játék, élmény, egynapos kirándulások, bibliai foglalkozások.
Az örömteli élményről tapasztalt és lelkes szolgáló csapatunk gondoskodik.
Részvételi költség: 12.000 Ft.

2. Erdei vándortábor a Zemplénben
Augusztus 12-18.
Túrázni szerető 10-18 éveseknek.
Bejárjuk a mesés szépségű Zemplén hegyeit és várait: kaland, játék, közösség…
Táborvezetők: Csere Mátyás (református) és Papp Norbert (katolikus) hittanoktatók.
Részvételi költség: 36.000 Ft + útiköltség.

Nemcsak reformátusokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ és jelentkezés:
Csere Mátyás lelkipásztornál: +36 30 409 3323, refpakony.hu

+képek

Könyvtár

Jótékonysági mesemondó verseny

Március 25-én egy mesékben gazdag, varázslatos délutánt töltöttünk a könyvtárban. Megrendezésre került az Örökvidám Tyúkok Egyesülete által korábban meghirdetett mesemondó verseny. Az ÖTYE egy jótékonysági egyesület Felsőpakony közösségi életében. Elmúlt több mint tíz éves fennállásuk alatt, a felsőpakonyi gyerekek támogatását tartották szem előtt. A bálok bevételeiből támogatták a helyi általános iskola mosdóinak felújítását, zongorát vásároltak a könyvtárnak és számos rendezvényen részt vettek támogatóként.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap sikeres pályázata és a márciusi bál bevételéből támogattuk a mesemondó verseny létrejöttét.
A megmérettetést három kategóriában hirdettük meg, három perces mesékkel lehetett Kajdácsi Éva tanító néninél vagy az osztályfőnököknél nevezni. Az ÖTYE tagjaiból összeálló zsűri, Antal Éva elnökletével előre megbeszélt szempontok alapján hallgatta meg a gyerekeket. Ezek a szempontok a gyermek életkorának megfelelő mese választás, a folyamatos mesemondás, és ami szerintem a legfontosabb volt az előadásmód, hogy a gyerekek merjenek együtt élni a mesével, átéljék a mesemondást. Sok kisgyermek először szerepelt közönség előtt, már ez a tény nagy izgalmat okozott némelyiküknél. Az 1-2., a 3-4. osztályos kategóriában összesen 34 gyermek jelentkezett és egy 6. osztályos kislány, Tóth Rege személyében, aki egyedül képviselte a felső tagozatot.
A mesék meghallgatása után 17 órára vártuk vissza a gyerekeket és a szülőket az eredményhirdetésre. Már a mesemondó verseny előtt előre bocsájtottam, hogy nem egy irodalmi, szakmai zsűri előtt szerepeltek a gyerekek, de mindenképpen igyekeztünk igazságosan dönteni. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, a sok kis aranyos gyermek csillogó szemei teljesen elvarázsoltak minket. A szigorú zsűri helyett minden egyesületi tagból az édesanyát varázsolták elő a gyerekek. Nagy izgalom övezte a díjazottak kihirdetését. Antal Éva az ÖTYE elnöke és Barta Ildikó az ÖTYE alelnöke adta át az ajándékokat. 1-2. osztályos kategóriában harmadik helyezést ért el Csitári Máté, második helyezést Hercegfalvi Laura, és a fődíjasunk - itt egyöntetű volt a zsűri véleménye - Hortobágyi Zoé 1.a osztályos tanuló lett.
A 3-4- osztályosok kategóriájában harmadik helyezett Nagy Patrícia, második helyezett Linzenbold Gréta és a fődíjasunk Szabó Anna Lilla 4.b osztályos tanuló lett.
Gratulálunk a díjazottaknak, akik értékes ajándékokkal gazdagodtak. A főnyeremény mindkét kategóriában egy-egy táblagép, majd a további helyezettek fülhallgatókat, oklevelet, könyvet, csokoládét és további értékes ajándékokat kaptak.
Minden résztvevő gyermek ajándékban részesült a délután folyamán, akik nem értek el helyezést, emléklapot, egy mesekönyvet, és egy nagy tábla csokoládét kaptak.
Gratulálunk a gyerekeknek, és akik most nem nyertek ők ne keseredjenek el. Köszönjük a szereplőknek a kitartó munkát, a szülőknek és a felkészítő pedagógusoknak pedig a támogatást.
A cikk elején írtam valóban mesés délután volt, a gyerekek elvarázsoltak minket egy olyan világba, ahol a jó mindig elnyeri jutalmát. Ahogy a mesék is hirdetik az élet minden pillanatában fontos hinnünk abban, hogy a nehézségeket le tudjuk győzni, kitartónak kell lennünk és az igaz ember, az igazságos ügy mindig győzedelmeskedik.
Azzal a tanulsággal és tapasztalattal zártuk a délutánt, hogy hiába a rengeteg munka a gyerekek csillogó tekintete mindenért kárpótol minket. Erőt merítve folytatjuk ezt az utat, már szerveződik is a következő program. Június 4-én KRESZ-napot tartunk a helyi általános iskola udvarában a gyerekek biztonságos közlekedésének fejlesztésére.
Vida Nikoletta

+képek, logo

Áprilisi hírek a könyvtárból

Mozgalmasan telt az április a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Korlátozások nélkül végre megnyílt a rendezvények lehetősége előttünk. Az utóbbi időszak általános drágulásai és a háború következtében kisebb költségvetéssel kalkulálhattunk a programok alkalmával.
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtártól diavetítőt kaptunk, így elindíthattuk a 2-5 éves korosztálynak szóló, alkalmanként szombat délelőtti játékos mesefoglalkozásunkat. A foglalkozás vezetője Császár Réka és Egri Bálint.
Új lakó költözött a könyvtárunkba Bozány Andreának köszönhetően. Andrea felajánlott egy óriási plüss mackót az olvasóterem gyereksarkába. Április 7-én tartottuk a Maci névadó rendezvényünket, köszönet Nagyné Pál Tündének az interaktív foglalkozásért. A beérkezett nevek közül a gyerekek tapssal választották ki a nekik tetsző nevet. A könyvtár új lakója a Szabó Zsemle nevet kapta. Szabó Zsemlével hosszú távú terveink vannak: esetlegesen egy könyvtári mesesorozat főszereplője lehetne.
Április 11-ére húsvéti kézműves foglalkozást szerveztünk, a Tojásfa díszítés kapcsán. Idén 4. alkalommal rendeztük meg a település közös Tojásfa állítását. A Lagúna Rendezvényház előtt álló kopár fácskát díszítettük fel, hogy színesítse településünket. A program alkalmával Rap Zoé elszavalta Péter Erika Húsvétra című versét. Zoé anyukája, Rapné Kiss Andrea volt, aki négy évvel ezelőtt egy posztban felvetette a település közös tojásfájának ötletét. Ezúton is köszönjük Andreának. Majd a könyvtár néptánccsoportja a Felsőpakonyi „Járd ki, lábam!” Néptánccsoport tavaszi játékfűzéseket adtak elő, melybe bárki becsatlakozhatott. A Tojásfa állításának hagyománya német nyelvterületről származik és terjedt el lassan a világ minden részén. A fa Jézus örökké zöldellő fáját, míg a tojás a feltámadás utáni új élet kezdetét jelképezi. Az ország leghíresebb Tojásfája a Somogy megyei kistelepülésen, Kéthelyen található.
Egy könyvtár életében nem múlhat el év, hogy ne ünnepelje meg a Magyar Költészet Napját. Mivel nemrég adott helyet könyvtárunk az Ötye által szervezett mesemondó versenynek, és április 7-én az iskolai versmondó versenyre is sor került, így a könyvtár idézetkereső feladattal készült az érdeklődőknek ez alkalommal. Híres magyar versekből kiemelt idézeteket rejtettünk el a település több pontján. A részlet alapján a költő nevére és a vers címére voltunk kíváncsiak, melyet könyvjutalommal díjaztunk.
Szeretettel várunk mindenkit programjainkra, melyek a könyvtár facebook oldalán, honlapunkon és a kistelepülési portálján is elérhetőek.

Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

Civil

Díjat kapott a felsőpakonyi fogászat

A Turul rangsor azért jött létre, hogy megkülönböztesse a legjobb vállalatokat az átlagostól.
A Turul Fogászat rangsor létrehozása mögött maguk az ügyfelek állnak, akik megosztják véleményüket a közösségi médiában és más weboldalakon, tehát a teljes kutatás az ügyfelek véleményein alapult, értékelésekben kifejezve a népszerű platformokon kívül más, alternatív online forrásokat is felhasználva. A Turul Fogászat keresési eredményeit több, mint 3 384 ellenőrzött vállalat ebben az iparágban; több mint 69 844 ügyfélértékelése és több mint 210 334 ellenőrzött weboldal alapján állapították meg. Ennek az eredménynek köszönhetően a felsőpakonyi fogászatnak minősítést sikerült elérnie. Így csatlakozott az iparági vezetők csoportjához!
És akik mindezt elérték: Dr Davami Seyed Amirhossein fogorvos a hétfőtől, péntekig. A privát rendelőben Dr Csányi Péter fogszakorvos és Dr Lénárth Orsolya fogszabályozó szakorvos, heti egy vagy két alkalommal látják el a fogorvosi feladatokat. Az asszisztensek, dentálhigiénés feladatokat pedig mindkét rendelőben Vajvoda Eszter és Vajvoda Róbertné ügyvezető ig. látja el. Továbbá 30 éve technikusunként Vásárhelyi Attila.

Gratulálunk a DENTPRAXIS KFT-nek! És további sikereket kívánunk!

VBA

+ képek

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Tisztségviselőváltás történt az egyesület vezetőségében. Rap Zoltán elnökségi tag helyére az összehívott közgyűlésen megjelent tagok egyhangúlag Illés Zoltán egyesületi tagunkat szavazták meg.
Leköszönő vezetőségi tagunknak ezúton is köszönjük az elmúlt évek munkáját!
A közgyűlés során a tagok elfogadták az elnökség 2021-es pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint az idei év költségvetési tervét és szakmai célkitűzéseit.

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!

Elérhetőségeink: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Támogatási lehetőségek:

Átutalással: 11742300-21447817 OTP Bank

Támogatói jeggyel:
Megvásárolhatóak 1000 ,2000 és 5000 Ft-os címletekben a Frankó Csemegében (Rákóczi u. 43), a Nemzeti dohányboltban az állomáson (Kossuth Lajos u. 1) és a Virágüzlet-Lottózóban (Iskola u.23).

Kérjük, aki teheti támogasson minket bármelyik formában!

+fotók

MÁRCIUSI FJE

Az elhúzódó, se ilyen - se olyan tél után – bár a csitulni látszó covid megengedte volna –, nehézkesen köszöntött ránk az ifjonc Március. Kiszámíthatatlanul és bolondosan váltogatta a nappali 20 fokokat az éjszakai mínuszokkal, így a szokásos kerti munkák jócskán elmaradtak a szokottól. A földek, kertek dermedt talajába ásót nyomni sem lehetett, rügyek tartották vissza lélegzetüket , és növény-állat-ember egyaránt esőre áhítozott. A túl meleg napsütés még januárban kicsalogatta a hóvirágok fehér csengettyűit, s szegénykék az éjszakai fagyban hol elterültek a jeges földön, hol égnek emelték arcocskáikat a Nap cirógató sugarai felé.

Szégyenszemre locsolni kellett mindenfelé, hogy beinduljon az élet és a tétovázó jácintok, nárciszok végre hajlandók legyenek kibontani szirmaikat. Időnként kilátogatva, mi is megpróbáltuk életre kelteni az emlékparkok és tanösvények szigeteinek ültetett növényeit, ahol elárasztottuk a fák, bokrok tövét, s életre csiklandoztuk az árvácskák haldokló szirmait.

Március 10-én délután a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban a Kardos házaspár által létrehozott kiállítás megnyitóján egyesületünkből is számosan vettünk részt. Mint azt már mindenki hallhatta, olvashatta vagy látta is: Kardos Lajos, helyi lakos több évtizedes gyűjtőmunkája során csodás gyűjteményt halmozott fel korábbi korok mindennapjainak használati tárgyaiból, melyek elődeink találékonyságát, fantáziáját, kézműves ügyességét, ipari-mezőgazdasági munkaeszközeinek praktikus mivoltát és mívességét dicsérik. Felsőpakony értéktárának díszére szolgál mindaz, amit elénk hoztak! Megtelt a nagyterem, az előtér a csodákkal, amit egy teljes héten át Lajos és Irénke tárlatvezetésével tekinthettek meg az érdeklődők, elsősorban az óvoda és az iskola tanulói. Napokig láthattuk a 29-es körzetben a Williams TV riportfilmjét is, benne a megnyitó hangulatos műsorát, a Kardos Lajossal készített riportot, és magát a látványos és gazdag anyagú kiállítást.

Lajos és Irénke évtizedeken át gyűjtötte, gondozta, felújította ezeket a tárgyakat, hogy az egész község kincsévé tegye őket. Úgy érezzük, kötelességünk azon munkálkodni, hogy önálló és állandó kiállító helyet teremtsünk ennek a kincsnek! Az Önkormányzat immár másodjára adott be pályázatot ennek érdekében, és abban reménykedünk, hogy hamarosan célba érünk!

Március 15-én délelőtt együtt ünnepeltünk a községgel és elhelyeztük az emlékezés és tisztelet koszorúit a Petőfi téren. Délután pedig Budapesten, az Országház előtt vettünk részt kis csoportunkkal a központi ünnepségen, csatlakozva a többszázezres Békemenet soraiba.

Egész hónapon át az előttünk álló, országos parlamenti választás lázában égett az ország. Pro és kontra győzködtük egymást olyan vehemenciával, ami minden eddigit felülmúlt. Erősen befolyásolta az érzelmeket a február végén kirobbant orosz-ukrán háború, s így a béke, a biztonság igénye mindent felülírt. Április 3-án a voksolók részvétele minden eddigi mértéket meghaladt. Eredményeképpen a FIDESZ-KDNP magas szavazatszámmal kapott bizalmat és folytatja munkáját. Községünk országgyűlési képviselője ismét Dr. Szűcs Lajos lett, akinek segítségével a község fejlesztésében komoly eredményeket értünk el eddig, és hinni szeretnénk, hogy továbbra is gyümölcsöző lesz, különös tekintettel a Falumúzeum létrehozására is, ami szívügyünk!

Felsőpakony polgárai is igyekeztek a sok tízezrével érkező ukrán menekültek segítségére sietni. Mikolay Henriett és barátai már az első napokban indítottak segélyszállítmányt, amit sokan mások is követtek. Pénzben és természetben adakozhatunk továbbra is az egyházi és civil misszióknál, mert amíg a háború tart, addig a segítőkészségünkre is szükség lesz.

Durkó Éva FJE

+képek

Sport

Labdarúgás

Utánpótlás:

U7-U9-es csapataink sikeresen részt vettek a hónapban megrendezett Bozsik-fesztiválokon, a gyerekek élvezték a játékkal töltött perceket és számos pozitív élménnyel lettek gazdagabbak.

U11-es csapatunk szintén Bozsik-fesztiválon vett részt, a gyerekek több mérkőzést is nyerni tudtak. Kapus poszton Zalán jó formában védett. A védekezés is nagyjából rendben van. Nyitrai Ádám nagyon megbízható teljesítményt nyújt. Kevés gólt kapott a csapat. A támadásokat, ha pontosabban fejezzük be, akkor sokkal jobb eredmények születnének. Sokat fejlődtek a srácok – értékelte az aktuális hónapot Bánki Zoltán. A torna legjobb játékosa Ferenc Laczkó lett. Valamint a február legjobb játékosa Budai Barnabás, március hónapban viszont Zalán bizonyult a legjobbnak a fejlődése szempontjából.

U13-as csapatunk magabiztosan, 2 sikerrel kezdte el a bajnokságot. Barta Zoltán csapata először Újlengyelen nyert főlényesen, majd hazai pályán egy szoros mérkőzésen múlta felül az Inárcs csapatát.

A két mérkőzés alatt Göndör Milán volt a leggólerősebb játékos, hiszen 3 góllal segítette a csapatot. A hónap legjobb játékosa Horváth Dávid lett.

U16: 2 mérkőzés 4 pont. A Nagy Szabolcs által irányított U16-os csapatunk egy igazi rangadóval kezdte a bajnokságot, hiszen míg a felnőtt csapatban csapattársak Simon Benedekkel, ő most ellenfélként tűnt fel az Astra kispadján. A mostani csatát Szabolcs fiataljai nyerték egy sima 3-0-s előnyt nehezítettek meg a srácok , de így is magabiztos 3-2-es győzelmet arattak az Astra-Üllő ellen!

Örkényen viszont már hiányzókkal és az időjárással is küzdöttek a fiúk. Kapus nélkül, szakadó esőben értek el 4-4-es döntetlent fiataljaink, Molnár Péter betegség miatt nem tudott a kapuban állni. Zay Bence szintén nem ált Szabolcs szolgálatára, így bravúrnak mondható az 1 pont a srácoktól.

Hónap legjobb játékosa Szabó Máté lett.

U19- eddig győzelem nélkül. Fülöp Tamás csapata eddig 1 vereséget és 2 döntetlent ért el az elmúlt 3 mérkőzésén.

A Tököl elleni mérkőzést így értékelte a vezetőedző: Úgy érzem, hogy mi kezdtük jobban a mérkőzést, ám a tököliek jól jöttek ki ebből. Sikerült megszereznünk a vezetést, ám egy szép egyéni alakítás végén egyenlítettek a vendégek. A második félidőben továbbra is két hasonló képességű csapat játszott egymás ellen. Úgy érzem, hogy mi közelebb álltunk a győzelemhez, de összességében igazságos volt a döntetlen. A mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy nagyjából másfél - egy arányban nyertük meg a mérkőzést. Sportszerű mérkőzés volt.”

A hónap legjobb játékosai: Orsós Csaba (Március), Barta Zsolt (Február)

Felnőtt csapat: 190 percig kapott gól nélkül

Felnőtt csapatunk ugyanolyan rosszul kezdte a márciust, ahogyan a februárt abbahagyta. Sima 4-0-as vereséget szenvedett Megyesi László együttese a Biatorbágy ellen. A 3. mérkőzést játszották le a fiúk gól nélkül, nem volt könnyű ezek után felállni, de Lacinak sikerült össze- raknia a csapatot, hiszen a következő mérkőzésen az éllovas Gödöllő ellen kétszer is vezetést tudtunk szerezni, de sajnos, a végén elbuktunk 3 pontot, de legalább is 1-et biztosan. Majd Maglódra utazott a csapat, ahol egy igazi rangadót vívtunk. Egyáltalán nem volt mindegy ez után a mérkőzés után, hogy a középmezőny felé halad a csapat, vagy újra a kiesés elől kell menekülni az együttesnek. Szerencsére nagyon szerevezett volt a csapat az egész mérkőzésen, így 4-0-ás győzelmet értek el, tehát igen is a középmezőny a cél 8.-10. hely! Ezt követően egy nagyon erős Dunavarsányt fogadtunk hazai pályán. Már az első percben megmutattuk itt is: győzelem a cél, hiszen Oláh Zoltán révén sikerült megszerezni a vezetést már a 2. percben, ezt követően mezőnyjáték alakult ki, majd ahogy Maglódon, itt is a két bomba cserénk hozta meg a 2. gólt, Nagy Tamás és Veibl Viktor. Előbbi gólpasszt, utóbbi pedig a gólokkal járult hozzá a csapat győzelméhez. Sikerült végre 2 mérkőzést lehozni a csapatnak kapott gól nélkül. Reménykedünk a hasonló jó eredményekben a jövőben is.

Március hónap legjobb felnőtt játékosa Oláh Zoltán lett!

H.P.: Mire írható ez a nagyszerű teljesítmény, amit előző hónapban láthattunk tőled?

O.Z.: Elsősorban szeretném megköszönni az elismerést, nagyon nagy megtiszteltetés, és jó érzéssel tölt el, hogy elismerik a munkámat a klubnál. Röviden a kérdésedre válaszolva csak annyit mondanék: Munka! Minden edzésen, minden meccsen igyekszem a legjobbat nyújtani, hogy a csapat sikeres legyen, és kifizetődött, amit beleraktam, de itt nem állok meg!

H.P.: Hogyan latod az előző mérkőzéseket, hónap elején meg 2 bosszantó vereséggel kezdett a csapat, de a gödöllői vereség után valami új szint mutatott?

O.Z.: Azt mondom, sokszor a szerencse faktor is közrejátszik a labdarúgásban . A hónap nehezen indult, pláne a Biatorbágy elleni blama után, de teljesen sikerült rendezni a sorainkat mentálisan, és mindenhogyan, így sikerült majdnem egy bravúrt elérnünk a bajnokesélyes ellen, és abból merítettünk erőt a továbbiakban.

H.P.: Milyen szerepet töltesz be a csapat életében?

O.Z.: Elég sok fiatal van ugye nálunk a csapatban, szóval már én is az idősebbekhez sorolhatom magam, habár még nem vagyok olyan öreg. Mindig a csapat az első számomra , és igyekszem segíteni a fiatalokat , mindenkit bátorítani, hogy sikeresek legyünk. Meg igyekszem feldobni a csapattársaim hangulatát, hogy jól teljenek az edzések.

H.P.: Mik a terveid a jövőben?

O.Z.: A jövőmet illetően nem gondolkodtam még, ez nem csak tőlem függ. A mostanra koncentrálok, de nagyon szeretem Pakonyt, mind a csapattársakat, mind a szurkolókat egyaránt. Nagyon kevés ehhez hasonló klub van, ahol ekkora összetartás lenne.

H.P.: Milyen Oláh Zolit fognak látni a szurkolók a következő hónapban, hány gól van még benned, hogy érzed?

O.Z.: Számokban inkább nem beszélnék, de remélhetőleg minél több! Én, ahogy eddig is, azon fogok tovább dolgozni, hogy örömet szerezhessünk a szurkolóknak, és a csapat elérje a kitűzött céljait! Hajrá, Pakony!

Hátbelső

Hátlap

JOKER ANYAG amennyi bele fér belőle

A szabadtéri tüzek megelőzése közös érdekünk!

Tisztelt Lakosság, Gazdálkodók, Munkaadók és Munkavállalók!

A nagy kiterjedésű gaz és avar tüzek felszámolása, illetve a szabálytalanul - nem megfelelő időben, a szükséges védelmi intézkedések hiánya, stb - a lakóingatlanok udvarán, létesítmények szabad terein történő égetés olyan indokolatlan tűzoltói igénybetételt jelent, mely más helyszínen történő ténylegesen emberi életet veszélyeztető káreseménytől vonja el az erőket.

Az ebből adódó vonulási időveszteség súlyos anyagi kárt, legfőképpen azonban akár emberi életet is követelhet!

A tűzesetek megelőzése érdekében az alábbiakat - jogkövető magatartással - KÉRJÜK TARTSÁK be:

 • a kül-és belterületen fekvő termőföldet a közhiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő művelési ágnak megfelelően szükséges tartani,
 • a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásított terület, erdő, stb területek gondozott vegetációval rendelkezzenek,
 • amennyiben szükséges a művelési ág változtatását kérvényezzék,
 • a termőföld vagy annak egy részének más célú hasznosítása eseténben az engedélyeztetés lefolytatása,
 • már az év első két hónapjában a száraz vegetáció kaszálása, termőföld rendbetétele történjen meg, mivel ha gondozatlan, akkor potenciális veszélyt hordoz száraz, aszályos időben a tűzesetek helyszínéül.

Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogszabály másként nem rendelkezik (jelen információk alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak maradhatnak a meglévő és még hatályos régi önkormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol van Önkormányzati rendelet, ott annak megfelelően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyesedékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni a megadott napon és időtartamban. Amennyiben nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az égetés.

Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevékenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megengedett a szalonna sütés, bográcsozás saját belterületi ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik, a szükséges védelmi intézkedések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szükséges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt azonnal el kell oltani.

A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet tájékozódni: katasztrofavedelem.hu és a erdotuz.hu weboldalon.

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről az interaktív erdőtérképen találhat további információkat.

Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehetővé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan kártevő jelent meg a területen, amit csak égetéssel lehet semlegesíteni), külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, és a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Betakarítási munkák - a kalászos termény betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni, és a learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.

Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos.

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzó helyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező

a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,

b) egyéb építményektől legalább 100 méter,

c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,

d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és

e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos vezetéktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább 20 méter

tűztávolságot kell tartani.

A mezőn összerakott szálastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.

A kalászos termény betakarítási, bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B jelölésű tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető. A kazalozást végző erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

2022_04_apr.txt · Utolsó módosítás: 2022/04/13 15:10 szerkesztette: bavegh