Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: május 09.

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta:

KIVETTEM AZ ANYAGOT DOLGOZNI VELE! jAVÍTÁST KÉREM FELÉM JELEZZÉTEK!

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

A csomagolási hulladékok gyűjtésének szolgálatában

Kedves Felsőpakonyi lakosok!
Régóta ígért kötelezettségünknek tehettünk eleget:
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata közreműködésével megtörtént a DTKH Nonprofit Kft. által biztosított gurulós szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása, melyeket valamennyi hatályos szerződéssel rendelkező felsőpakonyi lakos/háztartás térítésmentesen átvehetett.
A szelektív edényzetek kiosztására az ún. gázcsere telep udvarán (játszótérrel szemben) került sor május 16-19. között. Valamennyi szerződéssel rendelkező felsőpakonyi lakos/háztartás névre szóló kiértesítő levelet kapott az átvétel pontos helyéről és idejéről. Aki az említett időpontban nem tudta átvenni a szelektív hulladékgyűjtőt, illetve az átvétel során bármilyen problémája adódott (haláleset, adásvétel, lakcím stb.) miatt, az június 2-án, a DTkH ügyfélfogadási idejében, a Lagúna Rendezvényházban személyesen rendezheti szerződését a szolgáltatóval és ezt követően egy később kijelölendő pótnapon átveheti az edényzetet.
Nagy János
polgármester

KEHOP projekt keretében biztosított edényzet a csomagolási hulladékok gyűjtésének szolgálatában

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.
Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. ütemezett formában megkezdte az edényzetek osztását. Amennyiben előzetes értesítést követően, már átvette az edényt, azt kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére használja!
A csomagolási hulladék tehát a projekt keretében biztosított sárga fedelű, kék testű szabványos edényzetben helyezhető ki a megadott gyűjtési napon.
Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe? xxx kukakep.jpg xxx

  • papír (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet.
  • műanyag (kiöblítve, laposra taposva): színes- és víztiszta PET palack, kupak (üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech), joghurtos, tejfölös és margarinos dobozok,
  • fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítők dobozai (TetraPack), konzervdoboz


Lapítsd, taposd, tömörítsd! xxx tapossalaposra.jpg xxx

A gyűjtés egyik FONTOS momentuma, hogy lehetőség szerint az edényzetbe a lehető legkisebb térfogattal helyezd el a műanyag palackokat, flakonokat, dobozokat! Lapítsd ki az italos kartonokat, a palackokat is. A műanyag kupakokat nem szükséges visszacsavarni! Mindezek elősegítik, hogy több csomagolóanyag férjen az edényzetbe, ezáltal a gyűjtőjárművekbe is!

Hidd el, jól megférnek egymás mellett!
Ne botránkozz meg azon, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat összeöntjük! Az összegyűjtött csomagolási hulladékokat válogatóműveinkbe szállítjuk, ahol megtörténik a frakciók utólagos külön válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak, illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély mértékben valósult meg, ezért minden esetben így is szükséges volt az utólagos válogatás!

Kiöblítve?! IGEN! xxxesoskep.jpg xxx

Egyes flakonokat, ételes dobozokat és olajos palackokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt az edényzetbe kerülnek. Sokakban megfogalmazódik, hogy a mosogatással azonban vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem azt várjuk el, hogy patyolat tiszta legyen, csupán azt, hogy makacs szennyeződések ne legyenek benne/rajta. Elég, ha például a mosogatás végén a mosogatóvízben átöblítjük, vagy szükség szerint szivaccsal eltávolítjuk a szennyeződéseket!
Különösen fontos mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyanabba az edényzetbe kell rakni az összes szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a műanyag, a papír és a fém együtt) és ha más anyagokkal szennyeződnek, sajnos nem hasznosíthatóak újra!
Az sem elhanyagolható szempont, hogy otthon sem büdösödnek az edényzetben az elszállítás időpontjáig.

Most beszéljük arról is, mit ne tegyél az edényzetbe! xxxstoptabla.jpg xxx

NE tegyél a SÁRGA fedelű edényzetbe üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos üveg) elhelyezésére keresd a településen kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Köszönjük!
Amennyiben mégis előfordult, hogy szennyezett vagy szelektíven nem gyűjthető hulladékot helyeztél a szelektíves edényzetbe, ne aggódj, az utólagosan a válogatás során a hasznosítható anyagoktól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal együtt került ártalmatlanításra!
Segítsd munkánkat, csak az újrahasznosításra alkalmas hulladékokat gyűjtsd szelektíven!

Ne aggódj, hamarosan rutinná válik!
A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól a dtkh.hu oldalon tájékozódhatsz. További kérdések esetén Ügyfélszolgálataink elérhetőségein állunk szíves rendelkezésedre!
Itt a lehetőség, valóban otthon kezdődik a környezet megóvása!
Gyűjtsünk együtt!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

forrás: DTkH Nonprofit Kft.

Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét kérdeztük

(félikész cikk/interjúúúú)

Ismét öt év bizalmat kapott Tamás Katalin, a Felsőpakonyi Szociális Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. Ennek alkalmából az elmúlt időszakról, a jelenlegi helyzetről és a terveiről kérdeztük.

Köszönöm az érdeklődést, nagyon megtisztelő számomra, hogy megbízást kaptam a folytatásra. Remélem, hogy sikerül az elkövetkező 5 évben mindazt megvalósítanom, ami a hosszan tartó pandémia és az azzal járó gazdasági visszaesés miatt halasztani, vagy szüneteltetni kényszerültünk.

Amikor a pakonyi szolgálat vezetője lettél 2017-ben, milyennek láttad Felsőpakonyt? Milyen tervekkel érkeztél?

Budapesten születtem, és ott is dolgoztam 2017-ig. Szociálpolitikát végeztem az egyetem mester szakán, így tanultam és értettem is, hogy Magyarország nem egyenlő Budapesttel, a lakosság 4/5-e „vidéki”. Mégis meglepett, egyben érdekes is volt, hogy ennyire közel Budapesthez egy zárt, nehezen befogadó közösséget, egy „falut” találtam. Nehéz volt megszokni, hogy teljesen másképp működnek nemcsak az emberi kapcsolatok, de a „szolgálati utak” is. Ugyanakkor, semmi sem marad titokban, mindenki ismer szinte mindenkit, és aki „bevándorló” az sokszor élete végéig is, „gyüttment” marad. Nagyon összetartó, egymást jól ismerő, és támogató közösség a pakonyi.
A feladat adott volt: a 2016-ban bevezetett törvényi változások után felépíteni, átszervezni, megerősíteni a Szolgálat működését. A számos hatósági ellenőrzésnek és a lakossági igényeknek is megfelelni, amely bizony, gyakran ellentmondásos helyzetet teremt. Lehetőség szerint új szolgáltatásokat bevezetni.

A letelt ciklusodra visszatekintve, mi az amit a terveidből sikerült megvalósítani?

Azt hiszem, örömmel mondhatom, hogy - az idősek otthona kivételével - szinte mindent. A Szolgálat megerősödött, a Képviselő Testület az önálló, helyben működő szolgálat megtartása mellett döntött. A lakosság megismerte és elfogadta az itt dolgozókat, gyakran fordulnak hozzánk, s ha kell segítséget is kapunk az itt élőktől. Megépült és megszépült a hátsó kertben a „kisház” - amelyben két éven át jól működött - az Ifiklub. Hagyománnyá vált, hogy munkatársaink apró ajándékkal köszöntik a ballagó nyolcadikosokat, szükség esetén lelkes segítők csatlakoznak karitatív tevékenységünkhöz. (ukrajnai menedékesek segítése, adomány gyűjtés és szállítás) (Ebben a témában már írtunk 2022. március 3. szám, *a szerk.)
A lakosság segítségével, gyorsan és hatékonyan tudjuk támogatni a településünkön elszállásolt, menedékes családokat.
Bevezetésre került az „Idősek világnapja”, a „Szociális munka napja” megünneplése. Karácsonykor a rászoruló családoknak karácsonyi élelmiszer csomaggal igyekszünk gondtalanabbá tenni az ünnepeket, a szociális étkeztetésben részesülők a többnapos ünnepek alkalmával ún. kisegítő élelmiszer csomagot kapnak.

A koronavírus sok tervet keresztülhúzhatott. Milyen új felismerések, meglátások születtek a változás, változtatás irányát illetően?

A szolgálatot feladatkörönként egy-egy személy látja el, olykor osztott munkaidőben. Nem kivétel ez alól a vezető sem, aki a jolly joker szerepét tölti be. Különösen igaz volt ez a pandémia alatt, amikor azonnal, nagy mennyiségű feladattal kellett megküzdeni, eddig még ismeretlen feltételrendszer mellett.
Mindezek ellenére az egyik legszebb, legtanulságosabb időszak volt, mely alatt sokkal közelebb kerültünk az itt élőkhöz, mint az előző két év során. A szociális gondozottak (gyógyszerfelíratás, beszerzés, napi bevásárlás, személyi gondozási) száma, 5-ről 50-re, azaz a tízszeresére, a szociális étkeztetés iránti igény, a korábbi 20 körülihez képest 50 főre nőtt.
A Polgármester Úr felkérése alapján 2020-2022 márciusa között kb. 200, COVID gyanús, vagy igazoltan fertőzött családot „kerestünk fel”, és ajánlottuk fel a Szolgálat segítségét az alapvető élelmiszerek és a gyógyszerek beszerzéséhez a karantén idejére. Bár az esetek többségében a karanténba nem kényszerült családtagok, a rokonság, vagy a szomszédság megoldotta az ellátást, de nagyon pozitív fogadtatásra találtunk. Tanácsadással, napi ügyek intézésével, vagy épp egy egyszerű segítő beszélgetéssel nyújtottunk támogatást ott, ahol erre igény volt.

A megváltozott helyzetben mi volt a legnagyobb kihívás?

A bejelentett gyermekjóléti esetek száma ugyan drasztikusan csökkent, de a szeparáltság miatt a halasztást nem tűrő esetek felderítése, kezelése sokkal nehezebbé vált. (pl.: átalakult az iskolakerülés jellege az online oktatás alatt)
A felgyülemlett személyes kapcsolattartási adósság feldolgozása, még jelenleg is tart. Senki se gondolja, hogy kevesebb lett a probléma, csak a jellege változott meg, és felderíteni, észrevenni sokkal nehezebb. Szinte folyamatosan családsegítői létszámhiánnyal és a pandémiával küszködve, két fővel próbáltunk helytállni. Nem könnyíti meg a dolgunkat az sem, hogy a gyámhivatali eljárások, gyermekjóléti központi szolgáltatások hosszan szüneteltek, csúsztak, a folyamatos szakember hiány pedig, a szociális ágazat minden területén, megnehezíti a pótlást.
Az egyetlen, ami nem szünetelt, a folyamatos hatósági ellenőrzések, - 2021-22-ben, pl. 3 volt, mely kielégítő eredménnyel zárult.
A korábbi Ifiklub „alapítói” időközben nyolcadikosok lettek és tavaly elballagtak. A hosszan tartó „találkozási tilalom” leamortizálta, de a virtuális támogatással (facebook csoport) életben maradt az amúgy jól működő klub, de a törzstagok kiesését már nem bírta el, újbóli felépítésre szorul. Terveink szerint szeptember 2-án 15 órakor találkozunk ismét, melyről a tanév végén minden felső tagozatos szórólapon is értesülni fog. Reméljük, hogy a pandémia ezen a nyáron végleg kileheli a lelkét!

Milyen keretek között dolgoznál legszívesebben (minimum/optimális)? A kapcsolathálózat átalakítása vagy átszervezés az intézményen belül?

A minimális személyi feltételek adottak, az állandó, főállású családsegítő személyének megtalálása fontos lenne, de a szociális szakma egésze létszámhiánnyal küzd, ez nem lesz könnyű feladat. Jelenleg egy nyugdíj mellett „visszahívott”, nagy gyakorlattal rendelkező kolléganő látja el a napi feladatokat. Természetesen a személye nem tekinthető végleges megoldásnak.
A kapcsolati hálózat jól működik. Az intézmények közötti kommunikáció, bár erősen személyfüggő, de az elmúlt 5 év során megerősödött, a jelzőrendszer kielégítően működik.
Szerencsés lenne - a hihetetlen mértékűre duzzadt adminisztrációs terhek csökkentése érdekében - egy szociális asszisztens alkalmazása a jövőben.
Fontos lenne az Idősek Napközi Otthona szolgáltatás bevezetése, mely az egész nap - többnyire munkavégzés miatt - magára hagyott időseink mindennapjait tartalmasabbá, kevéssé magányossá tenné, helyben gondoskodna az étkeztetésükről, tartalmas programokról, közösségi élményekről.
A Sberbank, önkormányzatunkat is érintő csődje miatt előállt pénzügyi helyzetben, a napi működés fenntartása az elsődleges feladat, melyhez nekünk is alkalmazkodni kell. Fejlesztések csak ennek megoldódása után következhetnek, melyben a majdani Civil Ház felépülésének is jelentős szerepe lehet.

Köszönöm a bizalmat, és a támogatást a Képviselő Testületnek, a település vezetőinek.
Külön köszönet illeti a két kolléganőmet, Vajdáné Kopasz Máriát és Ujfaluczkiné Billik Editet, akik az elmúlt 5 évben végig társaim, olykor bajtársaim voltak, és remélem, azok is maradnak az elkövetkező időkben is.

VBA

+logo

Magyarország kormánya 2022. május 31. napjától feloldotta a koronavírus miatti veszélyhelyzetet.
A Felsőpakonyi Szociális Szolgálat nyitva tartási rendje 2022. június 1. napjától:
Hétfő: 8-16-ig
Kedd: 12-16-ig
Szerda: 8-18-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-14-ig
A Szolgálat telefonszámai:
Szociális ügyekben (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás): +36 20 946 8039
Gyermekjóléti és családsegítési ügyekben: +36 20 297 1515
Vezetői ügyekben: +36 20 297 2044

Tűzoltó toborzó plakát

Komplex műszaki rendszer kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására

THERMOKOMP

A BERGER Házak Zrt. konzorciumvezetésével a NEBRASKA-HÁZ Építési Kft., a Természettudományi Kutatóközpont és a THERMOFOAM Csomagolástechnikai Kft. konzorciumi tagokkal támogatási kérelmet nyújtott be „Komplex műszaki rendszer kifejlesztése könnyűszerkezetes házak hőgazdálkodására (THERMOKOMP)” címmel 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati program keretében. A 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00287 azonosító számon regisztrált kérelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt több telephelyen, többek között Újfehértón, Káván, Felsőpakonyon és Veszprémben valósul meg 2021.09.01-2025.08.31. közötti időszakban. A projekt összköltsége 845,7 millió forint, melyből 551,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
A projektet az egyre növekvő piaci igény a közel nulla energiaigényű épületek kifejlesztésére hívta életre, melyek használati értéküket és piaci versenyképességüket tekintve nagy előrelépést jelentenek a már hagyományosnak tekinthető szerelt-, vagy szárazépítési technológiával készült épületekhez képest. A belső terekben alapvető követelmény a külső időjárási körülményektől független, komfortos élet- és munkakörülmények biztosítása. A projekt a megújuló természeti erőforrások évszakoktól és napszakoktól, az átmeneti időjárási körülményektől jórészt független hasznosítását tűzi ki célul. A nem mindig a legalkalmasabb napszakban rendelkezésre álló erőforrásokat terveink szerint a kifejlesztett magas színvonalú épületgépészeti rendszer részét képező fázisváltó hőtároló anyagok tárolják. A szárazépítési technológiával készült épületek fűtésére vagy klimatizálására kifejlesztendő komplex innovatív épületgépészeti rendszer révén jelentős megtakarítás érhető el mind a felhasznált építőanyagok és hőszigetelő rendszerek beruházási költségeit, mind pedig az épületek energiafelhasználási költségeit tekintve. A rendszer háromféle „okos” épületpanelből épül fel: az épület belső terében elhelyezett látens hőtároló panelekből vagy egyéb hőtároló rendszerekből, az épület hőszigetelő burkolatán kívül elhelyezett radiációs hűtőpanelből, és a napsugárzás hőjét begyűjtő napkollektor panelből, valamint ezek közötti, intelligens módon vezérelt, termikus csatolást biztosító, egyszerű gépészeti rendszerből. A kitűzött célok megvalósítására egy négytagú konzorcium jött létre. A konzorcium vezetője a BERGER Házak Zrt., új generációs, környezetbarát lakóházakat gyárt és épít magán és közületi megrendelői számára nagypaneles készházgyártási technológiát alkalmazva. A Nebraska-Ház Kft. favázas könnyűszerkezetes épületei az üzemi előregyártással biztosítják az épületek rövid, akár néhány napos helyszíni szerelési idejét. A Thermofoam Kft. a projektben a fázisváltó hőtároló mikrokapszulák gyártója és az épületpanelek fejlesztője együttműködésben a negyedik konzorciumi taggal, a Természettudományi Kutatóközponttal. A három ipari konzorciumi tag fejlett technológiáik, magas szakértelmük révén és eredményeik alapján megfelelő piaci tapasztalattal és innovációs potenciállal rendelkeznek a tervezett projekt megvalósítására és az annak révén kifejlesztett technológia gyakorlati alkalmazására ezzel kiemelkedően magas műszaki tartalom és minőség elérésére az építőiparban.

Egy kutatás fejlesztés pályázatunkhoz kellene megjelentetni egy sajtóközleményt a helyi lapban. Csatolom szerkeszthető változatban a szöveget.

Köszönettel,

Üdvözlettel

Perdy Zsuzsanna
projekt vezető

Óvoda

Újszülöttek:

Muntean Sebastian György - 04.11.
Szabó Szofia - 04.14.
Fórizs János - 04.14.
Jászka Boglárka - 04.19.
Gaál Barnabás - 05.04.

Nyusziváró tojáskeresés április 13-án

A húsvét előtti héten már hagyomány óvodánkban a nyusziváró tojáskeresés. A húsvét előtti héten beszélgetünk a gyerekekkel a húsvéti hagyományokról. Locsolóverset tanítunk a fiúknak, köszöntő verset pedig a lányoknak. Eljátsszuk a gyerekekkel a locsolkodást. A lányok a fiúkat megajándékozzák. Készítünk a nyuszinak rajzokat, elolvassuk a nyuszi levelét. Nyuszis énekeket, verseket, mondókákat mondunk. Nyuszis körjátékokat játszunk. Elmondjuk a gyerekeknek, hogy a nyuszi ajándékokat készített nekik. Ezt kell megkeresniük az óvoda udvarán. Csoportonként ilyenkor a gyerekek kimennek az óvoda udvarára és elindulnak megkeresni az elrejtett csokitojásokat.

Föld napja április 22.

Óvodánkban már hagyomány, hogy ezen a napon kerékpáros felvonulást szervezünk. Sajnos, a rossz időjárás miatt ezt nem tudtuk megrendezni.

A föld napjához kapcsolódóan óvodánkban kreatív pályázatot hirdettünk a gyerekeknek az április 22 – ei héten. A gyerekek rajzokat készíthettek, és újrahasznosított anyagokból készíthettek különböző játékokat otthon szüleik segítségével. Majd behozták ezeket az alkotásokat az óvodába. Ezeket Edit óvó néni és Ancsa óvó néni elrendezte az óvoda aulájában. A földnapi kiállítást április 22 – én Gelsiné Zsurka Zsuzsa, az óvoda vezetője nyitotta meg. Itt a gyerekek megtekinthették társaik alkotását és meghallgatták az eredményhirdetést.

I. kategória

  1. helyezett – Licz Simon
  2. helyezett – Kovács Áron
  3. helyzett – Gaál Boglárka

II. kategória

  1. helyezett – Farkas Lilla
  2. helyezett – Csányi Balázs
  3. helyezett – Bednárik Emma

Különdíj: Bitter Vince Vitálij és Katica csoport

Gézengúz együttes április 26.

Április 26 – án a Gézengúz együttes tavaszi koncertjét nézhették meg a gyerekek a tornateremben. A koncert elején az énekesnő, bevonva a gyerekeket is, egy szép dalt énekelt. Ezután egy vidám dalos bábozás következett a két kecskéről. Majd egy zenés interaktív meseelőadást nézhettek meg a gyerekek. Címe a Három kívánság volt. Ebben több kiválasztott gyerek szerepelhetett. Volt ebben a mesében fa, tündér, szegény asszony, szegény ember. Az előadás nagyon tetszett a gyerekeknek, a szereplők nagyon ügyesek és bátrak voltak. Az előadás végén még egy közös táncos dal következett. A gyerekek a koncert végéig csillogó szemekkel figyeltek. Csendben hallgatták az énekesnő szép fuvolajátékát is. A táncolás során aktívan közreműködtek kicsik és nagyok egyaránt.

Ibolya óvó néni

Iskola

Mozgalmas napok az iskolánkban

Dalol az ifjúság!
Az idei népdaléneklési versenyt most mint külső résztvevő, a közönség soraiban elvegyülve tudtam meghallgatni. Nem volt egyszerű munkája a zsűrinek, hiszen sok szép és különleges énekkel álltak a hallgatóság elé diákjaink. Csengő hangú leánykák csoportban és egyénileg is szívhez szólóan daloltak. A bátrabbak egyedül is meg merték szólaltatni hangjukat. A szép énekléshez nem csupán a hangunkat kell felkészíteni, hanem a lelkünket is. Ezt a csillogó szemek is tükrözték. A fellépő kis énekesek öltözetükkel is megadták a kellő tiszteletet a magyar népdalok szépségének, a tiszta forrásból származásuknak.
A zsűri tagjai közt köszönthettük iskolánk igazgatóját, Matisz Zsoltot és a már örökösnek mondható tiszteletbeli tagunkat, Dobos Lászlót, akiknek nem volt könnyű dolga az értékelésnél. A legszebben éneklő diákjaink helyezést értek el, de emellett minden gyermek jutalomban is részesült. Várjuk őket jövőre is, hiszen az ének szép és jó dolog.

Április a fenntarthatóság jegyében
Iskolánk minden évben kapcsolódik a fenntarthatóság hetéhez. Ennek keretében mind az alsó, mind a felső tagozatos osztályok különböző projektekben vettek részt. Az alsós tanulóink most az újrahasznosítást választották fő csapásiránynak. Az osztályok azon kívül, hogy megismerkedtek ezzel a fogalommal, - vagyis hogy miből mit lehet újra feldolgozni, vagy újra gondolni mások által már kidobásra ítélt anyagokat - saját maguk is készítettek tárgyakat, képeket, játékokat.
A szorgos kezek által készített tárgyakból kis kiállítást is rendeztünk. A felsősök vetélkedővel, plakátkészítéssel, néhányan pedig különleges és érdekes, újrahasznosított dolgok készítésével foglalatoskodtak, sőt begurult iskolánk udvarára egy elektromos meghajtású autó is, és annak működésével, előnyeivel is megismerkedhettek tanulóink.
Ehhez a témához kapcsolható az április 22-i Föld napi megemlékezés is, ahol tanulóink Földünkkel kapcsolatos rejtvényeket, totókat oldottak meg. Vigyázz a Földre, ne csak ezen a napon, hanem az év minden napján, mert csak egy van belőle!

Herman Ottó Nap - Madarak és fák napja
Újra együtt! Május 9-én, hagyományinkat ápolva ismét különböző kézműveskedés színterévé vált iskolánk épülete és udvara. A foglalkozások közül voltak mozgalmasabbak, sportosabbak és olyanok is, amelyek az apró ujjakat mozgatták meg. Ha már madarak és fák napjáról van szó, akkor mindenképpen szerepet kaptak ezen a napon a papírmadárkák, csuhévirágok és rongybabák Emellett az íjászat és néptánc is ehhez a naphoz köthetően vált szinte elmaradhatatlan tevékenységgé iskolánk életében. A csigatészta készítését hallva ne gondoljuk, hogy olyan egyszerű ez, mint ahogy azt a profi nagymamától látjuk otthon. A kis kezek bizony-bizony megdolgoztak vele. Régi korok játékai, mint a rongybaba vagy csuhévirág kötözése sem olyan könnyű foglalatosság, mint azt első látásra gondolnánk. De pedagógusaink felkészültsége és előkészülete lehetővé tette azt, hogy a kisgyerekek boldogan vigyék magukkal az általuk elkészített játékokat.
Felsős tanulóink reggel megnyitó ünnepi műsorral kezdték a napot, majd osztályonként különböző helyszínekre mentek, ahol egy-egy rövid programon vettek részt. Hét helyszínen forgószínpadszerűen a következő foglalkozásokon vettek részt: origami/pólófestés, madarakkal kapcsolatos szólások és közmondások, madárhatározó, röplabda, növényhatározó, Herman Ottó totó és aszfaltrajz.
Egyet biztosan elmondhatunk: Ezen a napon kicsik és nagyok egyaránt kellemesen érezték magukat, sok érdekes és izgalmas tevékenységben vehettek részt, és ezzel egy kis hagyományt sikerült csempésztünk a modern, rohanó, technikai világunkba.
Sebestyénné Fehérvári Márta

+képek

Fenntarthatóság témahetében...

Április utolsó hete a Fenntarthatóság témahete. Ennek kapcsán számos foglalkozásnak, programnak örülhettünk az iskolánkban, hiszen fontosnak tartjuk tanulóink hatékony környezeti nevelését. Iskolánkba látogatott az E.ON Áramszolgáltató Kft. munkatársa, Somlai Róbert. Felsős diákjainknak olyan alapvető fogalmakról bővülhettek az ismereteik az interaktív tanóra során, mint megújuló energia, környezettudatosabb energetikai megoldások, energiahatékonysági innovációk. Érintettek aktuális problémákat is a témával kapcsolatban. Nemcsak jó válaszokat adott sok diákunk, de okos kérdéseket is tettek fel az előadónak, amire készséges, empatikus felelet volt a válasz. Tanulóink végül egy kérdőívvel tehették próbára tudásukat, az óra végén pedig kis ajándékot is kaptak. A legnagyobb érdeklődést mégis az elektromos autó váltotta ki, melyet kívül-belül megfigyelhettek, megnézegethettek az iskolaudvaron a tanóra után.
Öröm volt tapasztalni, hogy számos gyermek nagyon tájékozott, és egyre többüknek válik szívügyévé környezetünk fenntarthatósága.

Tné N. Rita

képek

Katolikus

A Felsőpakonyi Katolikus Közösség hírei

Május első vasárnapján óvodás és iskolás hittanosaink anyák napi műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Furulyáztak, énekeltek, verseket mondtak. Köszönjük felkészítőik, Bánki Erzsébet és Polgár Aranka munkáját.
Májusi felnőtt hittanos találkozónkon a helyi közösség megújulási lehetőségeiről beszélgettünk. Ferenc pápa fontos kérdéseket tett fel a 2023. őszére tervezett püspöki szinódus kapcsán.
A Püspöki szinódus előkészítéséhez kapcsolódó kérdőívből ötletet merítve a gyáli Szent István Plébánia felsőpakonyi katolikus közössége egy kérdőív kitöltését kéri Felsőpakony lakosságától. A kérdőívek átvehetőek a felsőpakonyi Római Katolikus templomban (Felsőpakony, Eötvös József u 26.) vasárnaponként 07:30 -09:15 között a templom előterében. A kérdőíveket a felsőpakonyi Római Katolikus templom előterében elhelyezett gyűjtődobozban a fentebb említett időpontokban, vagy a templom Eötvös utcai bejáratánál található postaládába lehet elhelyezni.
További lehetőség a kitöltésre: a Fájdalmas Anya Temploma Felsőpakony facebook oldalon található linken, illetve az alább látható QR kód használatával is lehet válaszolni a kérdésekre.
XXX kerdoiv qrkod.jpg XXX
Kitöltési határidő 2022.06.15.
Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítik munkánkat!

PÜNKÖSD GYÁLON
Június 6-án, Pünkösdhétfőn Gyálra, a Római Katolikus Templomba hívjuk a kedves testvéreket.
A program:
8.30 Közös ima, dicsőítés a plébánia gitáros közösségével
9.00 Előadás Jézus csodálatos személyiségéről (Sipos Gyula)
9.30 pünkösdi gyógyító mise (dr. Káposztássy Béla atya), utána közbenjáró imaszolgálat

Imádkozzunk a békéért!
Vasárnaponként reggel 8-kor kezdődnek szentmiséink, melyekre szeretettel hívunk minden testvérünket!

Papp Norbert
Katolikus Egyháztanács

Református

Nyári kirándulás meghirdetése. Pdf-ben jött.

Könyvtár

Tánc világnapja és a TeSzedd! akcióhét a könyvtár szervezésében

Minden év április 29-én ünnepeljük a nemzetközi táncnapot vagy más néven, ahogy többen ismerik, a tánc világnapját. Ezen a napon a világ mindenféle táncát ünnepeljük.
Egy francia balettművész, koreográfus születésnapjához kötötték ezen jeles napot, melynek célja a tánc népszerűsítése.
A tánc az emberi kultusz része, folyamatosan alakul, mindig újabbak jönnek létre. Nagy örömünkre 2 év után újra megtarthattuk ehhez a naphoz kapcsolódó programunkat az általános iskola tornatermében.
Településünk szerencsés helyzetben van, mert olyan helyi tánccsoportok működnek már több éve, melyek országos hírnévre is szert tettek.
Az idei tánc világnapi rendezvényünket a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 8.b és 7.a osztály tanulói méltóképpen bécsi keringővel nyitották meg. Nagyon megható pillanat volt látni a koncentráló, izguló gyerekeket és az értük izguló, meghatott betanító pedagógusokat N. Fodorné Láncz Évát és Verbovszkyné Illés Andrea tanítónőt.
A járvány miatt zárva tartott táncterem ajtók nem hagytak mély nyomott a táncos csoportok bemutatóin. Nagyon ügyesen, rutinosan adták elő táncaikat a Jamland, a néptánccsoport, az akrobatikus rockendrollosok is. Végre bemutatkozhatott Kovács-Szávics Tímea az Orientalent hastáncoktatója, aki még a lelkes közönség csípőjét is megmozgatta. A közeli településen, Ócsán működő latin táncokat oktató Flashdance tánciskola is vendégünk volt.
Örömmel állapíthattam meg, hogy kinőttük ezen programunkkal az iskola tornatermét. Köszönöm szépen minden szereplőnek a közreműködést.
Hasonlóan az előzőekhez, két év után újra tudtunk csatlakozni ezen országos rendezvényhez, és hirdethettük meg a Te Szedd! szemétszedő akcióhetet. Felsőpakonyi egyesületek és magánemberek csatlakozásával 57 db TeSzedd zsákot sikerült megtöltenünk a településünkön eldobott hulladékokkal. A zsákok az önkormányzat közreműködésével beszállításra kerültek a könyvtár udvarába, ahonnan már másnap el is vitték az illetékes hulladékkezelők.
A következő időszakban tavaszi kézműves-foglalkozással és nyári könyvtári kalandtáborral várjuk a pakonyi gyerekeket.

Vida Nikoletta
intézményvezető

Civil

VERS MINDEGYKINEK

VITÉZ OTTÓ:
Szinesztézia tavasszal,
avagy: itt a Sentlélek?

Használati utasítás:
„Akinek füle van, hallja meg!”… (Biblia)
„Akinek szeme van, lássa meg!” (Vitéz Ottó)
(És érezze is át! -
Másképp nem lehet!) :)
És most jöjjön a vers…

… Megcsendülő új meggylevél!
Aranyló-zöld, te fényes!
Pici csengője a Tavasznak -
Ezüst -hangú és édes.

Köszöntelek csöpp meggy-levél,
ártatlan újszülött!
Ne csodálkozz, hogy imádlak
háborús gondunk között.

Élő csodám, kis szerelmem, -
semmiről se tehetsz!…
Ilyen lettél… Vigasz, ajándék,-
annak, ki észre vesz!…

Felsőpakony, 2022.04.28.

Ha végre itt a nyár...

Év elején jött a jó hír, hogy a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara a Faluprogram keretén belül pályázatot nyert gyönyörű fellépőruhák elkészítésére. Boldogan-sürögtünk forogtunk, amikor méreteket vettek rólunk, hogy mindenkinek testre szabottan készüljön el az új cipője, szoknyája, blúza, nadrágja, mellénye. Kész ruhatár! Az új fellépőruhák hamarosan vállfákra téve, vagy gondosan bőröndbe hajtogatva zötykölődtek az egyesület által fogadott, Karcag felé tartó buszon. Az énekkart, természetesen, a Darumadár Nyugdíjas Egyesület több tagja, illetve néhány felsőpakonyi lakostársunk is elkísérte. Hogy hová is?
A karcagi nyugdíjas találkozóra, ahol egyesületünk énekkara fellépésre kapott tiszteletteljes meghívást. A találkozóra a híres karcagi gyógyfürdőben került sor, így összeköthettük a hasznost a kellemessel.
Amikor ránk került a sor, minden lakostársunk lelkesen tapsolt a Darumadár énekkarának, amit ezúton is hálásan köszönünk.
Nincs találkozó eszemiszom nélkül, így vessünk az ételekre is egy pillantást: a színpad mögött hatalmas üstökben rotyogott a híres karcagi birkapörkölt, az ízletes toroskáposzta, és a zamatos csülkös pacal.
A gyógyfürdőhöz meleg vizes élménymedence, illetve uszoda is tartozik, így a gyerekekkel, unokákkal érkezők is megtalálták azt a helyet, ahol a legjobban érezhették magukat.
Bár a lehető legcsodálatosabban telt a nap, mindenki fegyelmezetten, időpontra érkezett a buszhoz a megbeszélt időpontra a visszaúthoz.
Ezért itt és most külön-külön dícséretet érdemel mindenki: remek csapat voltunk!
Mondani sem kell, hogy mindenki csodálatosan érezte magát, így örömmel mondtunk igent a jövő évi meghívásra is.
Köszönjük a szép élményeket és a meghívást, Karcag! 2023-ban is lelkesen érkezünk majd!

Nagy Erzsébet, A Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarának tagja

+képek

ÁPRILISI FJE

Az április 3-án lezajlott országgyűlési választások után lecsendesültek a kedélyek, lassan visszatérünk a hétköznapok nyugodalmas, munkás világába. Esős napok után végre mi is nekiláthattunk a kertészkedésnek a tanösvények mentén és kiderült, parkjainkban is sok a felújításra váró tennivaló.


Árvácskákat vásároltunk Virág Annuskától, és kicsit felvidítottuk színes fejecskéikkel a Petőfi tér és Piac tér tanösvényeinek hangulatát hármasban Kovács Évivel és Barkóczy Gyöngyivel. De jutott virág és néhány új bokor az állomáshoz is, a tanösvény és a Mártírok Park környezetébe. Vettünk díszfa gyanánt bíborszín virágú almafát az iskolakertbe és a sportpályánál lévő tanösvény táblához, néhány új díszbokorral együtt. Reméljük, mind az iskolások, mind a sportpálya „harcosai” felfigyelnek rájuk és 2-3 naponta meglocsolják őket, hogy életben is maradjanak!

Sor került az Emlékpark rendbehozatalára is. Új diófa csemetét kaptunk a kipusztult helyébe Sultisz Mikitől. Három a magyar igazság – mondja a szólás: ennek meg kell maradnia!

Áprilisunk másról is szólt! Mint a népmesékben az öreg királyé: egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Egyik szemünk sír a szomorúságtól, mert a beharangozott hírekkel ellentétben, megint nem nyert az Önkormányzat újfent beadott Falumúzeum pályázata. Igaz, közösségi ház megvalósítására nagyon komoly összeget kap a község, de nekünk a Falumúzeum volt a szívügyünk! Kardos Lajossal és Irénkével olyan nagyon hittünk benne! Régi álmunkba vetett reményünk foszlott semmivé ismét!


Másik szemünk pedig azért nevet, mert a 2021-ben beküldött civil pályázatunkkal ismét nyertünk 1 millió 990 ezer forintot, amelyen mezőgazdasági célszerszámokat, digitális eszközöket, sőt kerékpárt is vásárolhatunk az egyesületnek, megkönnyítve a parkok karbantartási munkáit és az iskolakert megművelését. Mag Kálmán már felszántott egy darabot az erre kijelölt földterületen, de rengeteg munka áll még előttünk ahhoz, hogy előkészítsük az iskolai tankertet a diákok számára.

Tervezünk egy kirándulást is a nyáron egy olyan helyre, ami úgyszólván a semmiből sarjadt ki, és növekedett csodává az Alföld szívében, a kunhalmok szomszédságában. A lakitelki sátor eszmeisége nyomán egy álom vált valósággá a Népfőiskola Alapítványban! Két végtelenül önzetlen, nagyszerű hazafi: Lezsák Sándor és felesége jóvoltából lépésről lépésre alakul ki nemzetünk képzeletének, tudásának, akaratának és teljesítményének temploma, a Hungarikum Liget! Mongol jurtasátraktól a Zenepavilonig, a Gyarmati Dezsőről elnevezett tanuszodától az újonnan épülő Hungarikum Szállodáig, gyógyfürdőtől a lovardáig, pálinka- és bormúzeumtól a golfpályáig minden- minden a látogatók rendelkezésére áll ezen a különleges helyen. A középkori templom romján felépült kis kápolna s a Bibliaház parkja egyházi és világi nagyságok szobraival tele, tudományos életünk büszkeségeinek külön múzeum, sőt, csillagda épült. Külön palota a magyar kultúrának, de a növénytermesztésnek is! Aki eddig nem látta volna mindezt, oda el kell zarándokolnia! Mi ezt szeretnénk tenni, de jószívvel hívunk másokat is!

Durkó Éva FJE

KÉPALÁÍRÁSOK:

Lakitelekről fotókban
20220211_154117
20220402_154529
20220211_153609
20220211_114603

Sinkovics Imre szobra a Kölcsey Nyomda előtt
20220211_153043

A Hungarikumok Csarnokában nemzeti büszkeségeinket találjuk
20220211_122501

Tudomány és fantázia harmóniájában
20220211_122535

Eötvös ingától a csillagokig
20220211_122850

A sportpályánál
20220509_114145

A Petőfi téren
20220509_115651

MEGHÍVÓ

Múltunk s a magyar szó összeköt.
Egyek vagyunk jó- és balsorsban.
Határon innen s túl, mi mind testvérek vagyunk!

JÚNIUS 4. TRIANON és a NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA!
17 ÓRAKOR emlékezzünk együtt a MÁRTÍROK PARKJÁBAN!
Mindenkit szeretettel várunk!

VIRÁGOS PEST MEGYÉÉRT VERSENY INDUL!

Benevezünk!

2021-ben Felsőpakony is részt vett a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által meghirdetett nemes versenyben a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület közvetítésével. Mint azt múlt év végén közzétettük Agoránkban is:
az első díjat Kerekné Kocsis Mária dús virágú kertjével nyerte meg!

Az egész megyében szeretett „fodrász Marikánk” udvarának virág - zuhataga tarolt a beküldött fotók nyomán! A fődíj oklevele mellé kerámia emléktábla és 30.000.- Forint jutalom társult. A szintén gyönyörű, zöld kertjét bemutató másik induló: Tóth Lajosné is gazdagodott egy szép kerámia emléktáblával!

Feltételek:
Jelentkezési lap kitöltése
– megkapható a Deák Ferenc utca 1-ben Durkó Évánál (06 20 333 3986) vagy a Szabó Magda Könyvtárban! Saját készítésű fotók készítése a kertről (családiház, társasház): dísznövényes, fűszernövényes, zöldséges, gyümölcstermő jellegű is lehet! Ezekből a helyi zsűri kiválaszt 6 darabot és továbbítja a megyéhez!
Leadási határidő: szeptember 30.
Örömmel várjuk jelentkezésüket a versenyre, amelyben mindenki csak nyertes lehet!
FJE

+kép

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Idén is nagy örömmel vállaltuk a Katolikus Egyházközség által szervezett húsvéti adománygyűjtés keretein belül összegyűjtött élelmiszer adományok eljuttatását az érintetteknek.

2022. május 6-8-án rendezték meg a GIRO d’Italia Grande Partenza 2022 kerékpáros körversenyt Magyarország területén.
A verseny biztosítása jelentős terhet rótt a Pest MRFK állományára, ezért a polgárőrök jelenléte a feladat végrehajtásában jelentős segítség volt részükre.

Egyesületünk is részt vett ezen a nagyszabású eseményen.

Akinek szimpatikus a munkánk, szeretne egy jó közösséghez tartozni, és szeretne tenni a településért, várjuk jelentkezését polgárőrnek. Keressenek minket bármilyen formában!
Elérhetőségeink: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

Támogatási lehetőségek:
Átutalással: 11742300-21447817 OTP Bank
Támogatói jeggyel:

Megvásárolhatóak 1000 ,2000 és 5000 Ft-os címletekben a Frankó Csemegében (Rákóczi u. 43), a Nemzeti dohányboltban az állomáson (Kossuth Lajos u. 1) és a Virágüzlet-Lottózóban (Iskola u.23).

Kérjük, aki teheti támogasson minket bármelyik formában!

Janocha Gábor Zsolt elnök

+képek

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki azon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik ismerték, szerették és elkísérték Gavló Jánosnét utolsó útjára április 26-án, és osztoztak gyászunkban.

A gyászoló család

Sport

Labdarúgó hírek

Utánpótlás:

U13
XXX U13.JPG XXX

Barta Zoltán kis csapata sikeres hónapot tudhat maga mögött, hiszen a 4 mérkőzéséből 3-at meg is megnyertek a fiúk. Tudni kell, ennél a korosztálynál még nincs tabella, itt csak mérkőzések vannak a gyerekeknek, amiből hátra van még a Inárcsi vendég, illetve a táborfalvai hazai mérkőzés, reméljük ilyen sikeresek tudnak lenni Zoliék az utolsó 2 mérkőzésen is.

U16
XXX U16.JPG XXX

Nagy Szabolcs csapata 2 mérkőzést játszott csak az előző időszakban, először is egy nagyon szép győzelmet arattak Táborfalván. Igaz, az elején picit döcögősen indult a játék, de a második félidőben sikerült az ellenfél fölé kerekedni, így sikerült megnyerni a mérkőzést. Majd hazai pályán szenvedtek 2-0-s vereséget a Astra csapatától, sok kimaradt helyzet jellemezte a játékot, ahol nem érdemeltek vereséget a fiúk, következő mérkőzéseken eredményesek tudnak lenni Szabolcs tanítványai a 2. hely is meglehet a tabellán.

U19

Fülöp tamás csapata szereti a gólgazdag mérkőzéseket, hiszen mind a két mérkőzésen 4-3-as sikert értek el, először is a Ráckeve csapatát multák felül majd a Dunavarsány csapatát is 4 góllal küldték haza a Pakonyi erdőből. Tamásék ha sikeresen veszik az utolsó 3 mérkőzést, még meg is nyerhetik a bajnokságot.

Felnőtt Csapat:

„Izgulniuk kell-e a szurkolóknak idén is?”
Sajnos, megint nem úgy alakultak a mérkőzések, ahogy azt előre eltervezte Megyesi László és csapata. Emlékezhetünk, hogy tavaly az utolsó 2 fordulóban vívta ki a csapat a biztos bentmaradást, most egy picit jobban álnak a fiúk, de jó lenne nem megint az utolsó 2 mérkőzésre hagyni ezt a dolgot. Előző hónapban nem volt túl sikeres a csapat, Tökölön sikerült a hajrában megmenteni egy pontot Béres Krisztiánnak köszönhetően, aki egy óriási gólt szerzett, de ez az öröm is csak arra volt elég, hogy ne pont nélkül távozzon a csapat. Majd Peregre látogatott a csapat, ahol elég hamar előnyben kerültünk Matyi Mátyás révén, de nem sikerült megtartani a vezetést, és 2 beívelt labdát nem tudott a csapat levédekezni, így megfordította a Pereg az eredményt. A végén mindent egy lapra feltéve támadott Megyesi László csapata, ami Tökölön sikerült, Peregen már nem, a végén egy kontrából megkapta a csapat a 3. gólt is, ezzel véget is ért találkozó. Taksonyban mindig jó futballhangulat szokott lenni, és ezt most sem volt másképp. Újra a védelem tengelyébe került a két jóbarát Nagy Tamás és Hegyes Péter, akik Nagy Tamás sérülése miatt 2 éve nem játszottak együtt a csapatban, talán ez miatt is hibázták mindketten a mérkőzés 5. percében, mikor Hegyes Pétert kiállította a játékvezető, mert utolsó emberként szabálytalankodott az ellenfél játékosával szemben, nem álltak elég közel a csatárhoz, aki ezt kihasználta és rutinosan a zuhany alá küldte a csapatkapitányt. A mérkőzés ezután úgy alakult, ahogy azt 11 játékossal tervezték. Sikerült vezetést szerezni Oláh Zoltán remek góljával, ezt követően is nekünk voltak helyzeteink. A 44. percben egy érthetetlen jelenet történt a pályán, hiszen a 2 csatárunk összefutott 4 méterre a kaputól és egymást zavarva sikerült mellé- rúgni a labdát. Ez a jelenet annyira benne maradt a csapatban, hogy a 2. félidő elején 70 mp alatt 2 gólt is sikerült az ellenfélnek rúgnia, így hiába nyújtott minden játékos kiemelkedő teljesítményt 10 emberrel az első félidőben, megint nekünk jutott az a helyzet, hogy fussunk az eredmény után. 10 emberrel meg is próbálta a csapat, de szintén egy kontra után a Taksony szerzett gólt, így beállították a 3-1-es végeredményt is. Következett végre 3 idegenbeli mérkőzés után a hazai derbi a Gyömrő ellen, ahol egy magabiztos jó játékkal sikerült otthon tartani a 3 pontot, így talán nem kell izgulni az utolsó fordulókban.

Tököl-FELSŐPAKONYI KSE 1-1 (1-0)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „A mérkőzés elején domináltunk, majd hátrányba kerültünk. Egyik oldalon sem alakult ki sok helyzet, végül egy bombagóllal egyenlítettünk. Összességében igazságos döntetlen született!”

Pereg SE- FELSŐPAKONYI KSE 3-1 (1-1)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Nem könnyű Peregen játszani, ezt most mi is a saját bőrünkön megtapasztalhattuk. Az erőszakosabban és agilisabban futballozó hazaiak megérdemelten nyertek.”

Taksony SE-FELSŐPAKONYI KSE 3-1 (0-1)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Csupa „HA” jut eszembe a mérkőzésről. HA, nem kell 85 percet játszanunk emberhátrányban…. HA a nagy helyzetünk bemegy, még így is 0–2-vel megyünk be félidőre… HA nincs az a két perc kihagyásunk…. De ugye, jól tudjuk, a HA a futballban nem játszik. Meg kell találnunk magunkat a következő fordulókban. Gratulálok a Taksonynak!”

FELSŐPAKONYI KSE-Gyömrő 2-0 (1-0)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, tulajdonképpen minden úgy sikerült, ahogyan elterveztük. Visszatértünk a győzelem útjára, de még oda kell figyelnünk az utolsó pár fordulóra.”

Április legjobb játékosa Hegyes Péter lett
XXX Hegyes Peter
.jpg XXX

H.P.: Mikor idekerültél Pakonyra, számítottál-e erre, hogy csapatkapitány és húzó embere leszel a csapatnak?
Hegyes Péter: őszintén szólva nem, mert sokat hagytam ki előtte, viszont gyorsan ment a beilleszkedés, jól fogadtak a többiek, már akkor is egy nagyon jó brigád volt itt, Pakonyon.

H.P.: Milyen most a hangulat az öltözőben egy ilyen rossz széria után?
Hegyes Péter: nyilván megvisel mindenkit, hogy nem úgy alakul a szezon, ahogy terveztük, mindenki érzi belül, hogy több van a csapatban. Reméljük, ez meg is fog mutatkozni a következő meccseken.

H.P.: Miben lehet szerinted a hiba, miért nem tud a csapat eredményes lenni a riválisokkal szemben?
Hegyes Péter: Nem tudnék hibát mondani, mert azt érzem, mindenki megtesz mindent a pályán. Sajnos, a szerencse se volt mindig mellettünk… Dolgozunk tovább, és jönni fognak az eredmények.

H.P.: Mit vársz az utolsó fordulóktól?
Hegyes Péter: Természetesen meg szeretnénk nyerni az összes meccsünket. Magam részéről szeretnék még gólt, gólokat szerezni és jó játékkal segíteni a csapatot.

H.P.: Lesz-e Dömsödi túra ebben az évben is?
Hegyes Péter: Terveztem Dömsödi túrát. Kedves Oláh Zoli barátunknak nem adunk mikrofont, így nem tud majd egész éjszaka énekelni a parton, és akkor mehet is.

XXX zaro tabella.JPG XXX

Hajrá Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

JOGSEGÉLY

Tisztelt Szerkesztőség!

Fegyveres Krisztina vagyok az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványtól.

Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára, akiket a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk óta sok ezren kerestek fel minket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós segítséget nyújtani, hogy az őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait.

Szeretnénk a segítségét kérni, hogy jogsegélyszolgálatunk elérhetőségei eljussanak azokhoz, akiknek szüksége van rá. Megkérnénk, segítsen, hogy a lentebb küldött rövid bemutatkozó ismertető cikkünk megjelenhessen a Felsőpakonyi Agórában.

A cikk közzétételével Önök is segítenek a rászoruló embereknek. Az elmúlt években a hozzánk fordulók közül jó néhányan jelezték már, hogy ha hamarabb tudomást szereztek volna az alapítvány létezéséről, gyorsabban pontot tehettek volna ügyük végére.

Amennyiben szükséges, adományigazolást is ki tudunk állítani a megjelenés árának összegéről, és azt költségként el lehet számolni. Kérem, jelezze, hogy szükségük van-e ilyenre.

Segítségét ezúton is köszönöm! Várom visszajelzését!

További szép napot!

Üdvözlettel:
Fegyveres Krisztina
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
1461 Budapest Pf.: 182.
06-1-342-63-55
06-70-330-5384
promo@cchr.hu
www.emberijogok.hu
https://www.facebook.com/AllampolgariBizottsagAzEmberiJogokert/


JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI JOGSÉRTÉSEK ESETÉN

Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.


Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.


Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.


Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén nyújt segítséget.


Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu

www.cchr.emberijogok.hu

2022_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2022/05/19 16:26 szerkesztette: bavegh