Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2022_08_szept

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. . szám, 2022.

Lapzárta: szeptember 08.

Szerkesztőbizottsági: folyamatos

Következő lapzárta: október 07. Xxxx

Fedlap

teszt

Fedbelső

Önkormányzat

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre XXX szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni
- mindenkiről, aki Magyarországon él,
- azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
- a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
- lakás,
- lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
- közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.
Feleljünk, egymásért!

+logo esetleg egy oldalas plakát… ha sok üres hely van.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a értelmében:

2022. október 19-én, szerdán 18.00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Lagúna Rendezvényház (Petőfi S. u.15.)

Napirendi pontok:
1) Beszámoló az önkormányzat 2021. évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy János polgármester
2) A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területi képviselőjének meghallgatása
Előadó: Feigli Ferenc – Kommunál-JUNK Kft.
3) Hozzászólások, javaslatok

A közmeghallgatáson a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Kérdéseiket előzetesen eljuttathatják a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal részére a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu email címen keresztül 2022.10.12-ig.

Mindenkit tisztelettel várnak a település képviselői!
Kérjük, hogy a közös cél érdekében, tevékeny részvételükkel segítsék elő munkánkat!

Nagy János polgármester

Óvoda

Új nevelési év az óvodában

Ismét egy új nevelési év köszöntött ránk. Új élményekkel tértek vissza a gyerekek a nyári feltöltődésből. Szeptember 1-jén régi óvodásainkat, akik már büszke első osztályos iskolások lettek, átkísértük az évnyitó ünnepségre. Büszkék vagyunk rájuk, s kívánunk minden szépet és jót, sok-sok piros pontot, matricát, elismerést, élményt, ölelést az iskola falai között.
Óvodánkban a szeptemberi hónap a befogadás időszaka. Az új kis óvodásaink szüleik kíséretében ismerkedhettek az óvodával, az óvoda játékaival, helységeivel, szabály és szokás rendszerével. Majd hamarosan a szülők nélkül ügyesen, bátran léptek be a csoport ajtaján. Akik még sem így tettek - hiszen többen a család biztos közegéből érkeztek hozzánk és ez az első intézményi nevelési színtér -, semmi ok az aggodalomra. Ez egy természetes, egészséges reakció, hogy sírunk anya után. Az elválás folyamata nehéz. Normális reakció, ha a nagy váltásra, az óvodába kerülésre a gyermek érzelmileg reagál, ezért sok türelemre és elfogadásra van szükség ebben az időszakban. A szülők bizalommal forduljanak óvodapedagógusaink felé, tanácsaikat megfogadva könnyíthető a befogadás időszaka. Óvodánkban türelemmel, odafigyeléssel, szeretettel nyitottuk ki szívünket, intézményünk „kapuját” az új kisgyermekek felé.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa intézményvezető

képek

Újszülöttek

Stok Károly Áron 06.05.
Rasztik György 08.13.

Iskola

Csibe-délelőtt

Bár szerencsére lassan magunk mögött hagyjuk a járvány által okozott korlátozásokat, mégis a beiratkozást megelőző hagyományos iskolanyitogató foglalkozásainkat a leendő első osztályosoknak nélkülözni kellett. Ezt helyettesítendő ötletként merült fel még májusban a beiratkozott első osztályos gyerekek szüleinek örömére, hogy augusztus utolsó napjaiban, még a tanévkezdés előtt rendezzünk egy iskolai ismerkedési napot. Így született meg a leendő 1.a osztálynak az úgynevezett „Csibe-délelőtt”, amelyen a gyerekek megismerkedtek a tanító nénikkel, egymással, a tantermükkel és nem utolsó sorban az iskola épületével is. Ezen az augusztus 30-i délelőttön – amit a gyerekek is nagyon vártak - játszottunk, mondókáztunk, új éneket tanultunk, kézműveskedtünk és finom hűsító limonádéval frissítettük fel magunkat a nagy melegben.
Ez a délelőtt hozzásegítette a gyerekeket ahhoz, hogy szeptember 1-jén bátran lépjék át az iskola küszöbét.

Sebestyénné Fehérvári Márta osztályfőnök (1.a)

képaláírás: Iskolára készen! - Iskolara keszen.jpg

Ha szeptember, akkor tanévkezdés

Szorgos kezek dolgoztak szinte egész nyáron, sőt még az utolsó forró augusztusi napokon is azért, hogy a tanévkezdésre iskolánk több tanterme megújuljon, tiszta és barátságos környezettel várja iskolás gyermekeinket. Ezúton is köszönjük a szülőknek, akik erőt és fáradságot nem kímélve tevékenykedtek.
A szeptember 1-jei tanévnyitó a borongós, esős időjárás miatt rendhagyó módon zajlott, amíg a felsőbb osztályosok tantermeikben az osztályfőnökükkel nyitották meg a tanévet, addig a kis elsőseink nem maradhattak ki a tanévnyitó ünnepély élményéből. A csak nekik és szüleiknek tartott ünnepségen bátran mondták el köszöntő versikéjüket, szinte kedvet csinálva elsősorban saját maguknak a sulihoz és azt bizonyítva, hogy már készen állnak az iskolaév megkezdésére.
Matisz Zsolt igazgató iskolánk hagyományaihoz hű maradt, hiszen a szokott módon, kedvenc könyvéből, Micimackó történetéből olvasott fel a kicsiknek egy rövid részletet.
Az iskolakezdéshez további kedvcsinálóként néptáncosaink mutattak be egy rövid kis példát abból, hogy a tanulás mellett mennyi izgalmas elfoglaltságot lehet még iskolánkban csinálni közösen.
Az ünnepélyes fogadalomtétel jelentette igazán a kis elsősök számára a fordulópontot: Immár teljesértékű tagjai lettek a Herman Ottó Általános Iskolának.
Zárásként Lukács Fanni 3.b osztályos tanuló a szóló énekével fejezte ki, hogy az iskolatáska végső soron nem is olyan nehéz.

Sebestyénné Fehérvári Márta tanító

képaláírás:

1.a osztály és 1.b osztály - 1a.jpg és 1b.jpg

Katolikus

A Fájdalmas Anya Temploma hírei

Nagy sikere volt az első alkalommal megrendezett kertmozi estünknek! A templom kertjében felállított kivetítőn a Mennyei csodák című nagyon szép filmet tekinthették meg, akik eljöttek.
Nagyon jó közösségi élmény volt, köszönjük, hogy ennyien megtiszteltek a jelenlétükkel és egy szép estét tölthettünk együtt! Természetesen tervben van a folytatás!

Sok szeretettel várjuk olyan általános iskolás fiúk jelentkezését, akik szívesen ministrálnának a szentmiséken.

A ministrálás közben a fiatalok közelebbről megismerhetik a szentmise menetét, feladatokat láthatnak el az oltár körül, miközben szolgálatot tesznek az Úrnak.

Kik a ministránsok?

A ministráns szó a latin ministrare igéből származik, amely szolgálatot jelent. Ezt a feladatot a becsületes, hallgatásra és cselekvésre egyaránt kész fiatalok látták el. Olyanok, akik teljes szívükből szerették az Urat, és fenntartás nélkül akarták szolgálni. Kezdetben a ministránsok ugyanolyan öltözetben voltak, mint a többi ember, azonban ünneplőre cserélték ruhájukat, hogy ezzel is mutassák feladatuk fontosságát. A ministránsok a papok segítői. A ministrálás nem csakrégen, hanem ma is kitüntetésnek számít.

Aki ministráns lesz, barátokra is lel a többi ministráns személyében, és egy vidám közösség tagja lehet.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket! Jelentkezni lehet a sekrestyében bármelyik szentmise után.

Az év vége közeledtével kérjük a kedves híveket, hogy rendezzék az úgynevezett egyházközségi hozzájárulásukat, korábbi nevén egyházi adót! Az Egyházmegyei Hivatal ajánlása szerint az egyházközségi hozzájárulás összege személyenként az éves nettó jövedelem 1%-a. Ettől eltérni természetesen lehetséges, mindenkinek az anyagi helyzetéhez képest, de az éves összeget minimumot 5000.-Ft-ban határozta meg a Plébánia.

Ezzel hozzájárulnak plébániai közösségünk működtetéséhez: a rezsiköltségekhez, az alkalmazottak fizetéséhez és egyéb hétköznapi kiadásokhoz. Sajnos, a drasztikusan megnövekedett rezsiköltségek miatt erre most különösen nagy szükségünk van.

A befizetéseket lehetőségük van készpénzben, személyesen a szentmisék után vagy átutalással az alábbi számlaszámon:

Római Katolikus Egyház

65500116-30032778-5300008, Takarékbank

Átutalás esetén kérjük feltüntetni a befizető nevét, lakcímét és az egyházadó megjegyzést!

Aktualitásokért és további érdekes írásokért kövessék a Fájdalmas Anya Temploma Felsőpakony facebook oldalunkat!

Szentmisék: vasárnap 8-órakor.

+kép

Református

Ifjúsági kenutúra a Felső-Tiszán

„Jobb oldal húzd meg, bal oldal finoman hátra! Húzd be a fejed! A kanyar után mindenki fürgén, mert ott az a törzs. Sasszem, átférünk? Kapd el az ágat!” – Pár óra után már teljesen megszokottan hangzottak ezek a mondatok. Két napon át az Öreg-Túr keskeny, buja zöld vízi alagútjában kerülgettük kenuinkkal a fölülről és alulról elénk ágaskodó élő akadályokat, a további öt napban pedig a Felső-Tisza érintetlen szépségét élvezhettük. Közben átéltük, hogy összecsiszolódunk: a folyó ritmusával, a körülöttünk burjánzó természet szabályaival, a sátras és kenus élet szokatlan örömeivel, és legfőképpen egymással. Kevés olyan tevékenység van, amely jobban fejleszti a sokrétű figyelmet, az alkalmazkodást, a türelmet, a közösségi szellemet és a felelősségvállalást, mint a kenutúra egy színes, vegyes csapatban. Izgalmas kihívás egy ilyen borulékony járművet a nádas és a belógó fák közötti szűk kanyarokban nem motorral és három pedállal, hanem együttműködéssel irányítani. Együtt mozdulni, tudni a saját szerepünket, viselni az órákig tartó szokatlan mozgásformát, még az egyensúlyunkra is ügyelni – az egész hajó érdekében.

Mi mást kellene megtanulnunk és folyamatosan gyakorolnunk – mindannyiunknak – az embertársaink közötti boldog élethez, mint éppen ezeket?

Nagyszerű élmény volt egész héten át a tiszabecsi Vidám Delfin Kemping vezetőjének és munkatársainak lelkes kalauzolása mellett belerázódni az evezésbe, egészen Vásárosnaményig. A vízen az összekötött hajókban enni a paprikáskrumplit. Homokpadokon strandolni, egymásból homok-sellőt készíteni, a Tisza közepén kikötve vízi futóversenyt rendezni, kikötés után késő estig focizni… És a csendes partokon, vagy a tábortűznél elővenni Isten igéjét, és 2600 éves időutazást téve belehelyezkedni olyan fiatalok történetébe, akik akkor is az összetartozást és a bizalmat gyakorolták. Nagyon várjuk a folytatást. És persze a kalandra vágyó társakat, érdeklődő fiatalokat!

Jövőre veletek ugyanitt!

Csere Mátyás
református lelkész

+képek

Könyvtár

Civil

Eseménydús nyarunk volt

Az idei meleg, aszályos, napsütötte nyár sem telt eseménytelenül a Darumadár Nyugdíjas Egyesület berkeiben.
Voltunk fürdőkúrán, ünnepeltünk, összejártunk, énekeltünk…
Az első élmény, amiről be szeretnék számolni nektek, az a Felsőpakonyon megrendezett augusztus 20-i ünnepség.
Farkas Éva Színművésznő egy tematikus, az alkalomhoz illő, kétrészes darabot tanított be nekünk.
A Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara a második részben vett aktívan részt, ugyanabba a szép ruhába öltözve, amit a falunapon nyert pályázatból vettünk.
A szabadtéri fellépésünket elmosta az eső, így a darabot a Petőfi tér helyett a Lagúnában adtuk elő végül. Ám ez mit sem vont le az előadás értékéből: remek darab volt. A hangos tapsból, humoros részeknél jókedvű nevetésekből kiindulva csodás közönségünk is maximálisan díjazta erőfeszítésünket.
Az előadás végén kenyértörésre is sor került, na ne arra a kenyértörésre gondoljatok, hanem a megszentelt, augusztus 20-i kenyér szétosztására a jelenlévők között. Meghitt, ünnepélyes pillanat volt.

A második nagy beszámolóm a kalandos gyulai fürdőkúránkhoz fűződik.
Ugye, köztudott, hogy a gyulai gyógyvíz fájdalomcsillapító hatású, mérsékeli az izomfeszességet, javítja a szervezet regenerációs készségét, mérsékeli az allergiás reakciókat, nyugtatólag hat az idegrendszerre, mérsékli az alvászavart, csökkenti a gyulladásos folyamatokat, plusz még sok-sok más kiváló gyógyhatással is rendelkezik.
Nos, nekünk, nyugdíjasoknak nem árt ezekből egy-egy jó adagot bespájzolni, hogy megújulva, kisimult idegrendszerrel vágjunk neki az előttünk álló, hideg hónapoknak.
A Darumadár Nyugdíjas Egyesület több tagja összefogott, és a Kardos házaspár segítségével sikerült egy remek szállást találnia Gyulán: külön mosdókkal ellátott, komfortos, kényelmes szobákkal, nagy közösségi térrel, rendezett udvarral, bográcsozási, grillezési lehetőséggel, közel a fürdőhöz.
Kivételesen jó társaság, extra jó szállás: tíz napig miénk volt a világ!
Napközben kezelésekre jártunk (a reumatikus fájdalmakat enyhítő és a csontritkulás elleni kezeléseket külön kiemelném, nagyon hatásosak voltak), esténként feledhetetlen programokat szerveztünk.
Volt klasszikus, éneklős, szalonnasütögetős est, egy másik nap Kardos Lajos isteni pörköltet készített nekünk, és olyan is volt, hogy elmentünk mindannyian egy rockkoncertre.
Hát igen, ez egy komoly bátorsági próba volt, elvégre a rockkoncertek nem a mi közegünk.
A székelyudvarhelyi Terra Siculorum zenekar lépett fel a gyulai vár tövében megrendezett Gyulai Nyári Korzó keretén belül, picit félve, ám annál kíváncsibban mentünk ki mindannyian erre a jeles eseményre. Félelmünk alaptalannak bizonyult: a vad zene helyett Wass Albert, Ady Endre, József Attila, és más számos, híres költőnk megzenésített verseit adta elő a Terra Siculorum zenekar picit karcosabb, mai hangzásban, ám rendkívül élvezhető előadásban.
A tíz nap hamar eltelt Gyulán, jókedvűen, kipihenten, feltöltődve érkeztünk vissza kis falunkba.
Szeptember 10-én Berekfürdőre készül a Darumadár Nyugdíjas Egyesület. Ám, mivel most lapzárta, ezekről az élményeinkről majd a következő Agora lapszámban olvashatnak. Addig is, csodálatos őszi napokat kívánok a Darumadár Nyugdíjas Egyesület nevében, kedves Agora olvasók!

Nagy E.

+kép

A közösség, az összefogás ereje

Mint ahogy lapunk hasábjain arról rendszeresen beszámoltunk, csodálatos nyarat zártunk a Felsőpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesületben. Tartalmas rendezvényeink, kirándulásaink, gyógykezeltetéseink ügyes szervezők, segítőkész emberek nélkül aligha jöhettek volna létre.
Milyen jó, hogy a mi csapatunkban sok ilyen van! Vezetőink megosztják egymás között a feladatokat: színházlátogatás, egynapos utazások, fellépések, részvétel a község rendezvényein stb. Mindenki vállalása szerint. És vannak önkéntesek, akik csak úgy, szívességből kapcsolódnak be a szervezésbe, hogy felkarolják az egyedül élő, egyedül kimozdulni nehezen tudó nyugdíjas társaikat, megvidámítsák, élettel töltsék meg azok életét is. Időt, fáradságot nem sajnálva intézkednek, telefonálnak, utaznak, hogy egyszerűbbé tegyék a közlekedést, a szállásfoglalást, a kezeléskiírást. Itt nem hallgathatjuk el a Kardos házaspár, Lajos és Irénke nevét. Nagyon sokat tettek ilyen ügyben a nyár folyamán. Aztán nekik is vannak segítőik: egyesek a jegyvásárlásban, mások az utazásban segítenek. Itt kell megemlíteni azokat, akik vállalják a korai kelést, a közlekedést reggeli csúcsforgalomban azért, hogy minket, nyugdíjasokat buszhoz, vonathoz szállítsanak. Mindig készen állnak erre a Kardos házaspár, gyerekei, valamint Rimbász Zsolt. Hála és köszönet illeti őket.
A csoportokon belül mindenki részt vehet a programszervezésben, együtt ötletezünk, döntünk. Ilyen döntés alapján jutottunk el pünkösdkor Hajdúszoboszlóról Debrecenbe, a református istentiszteletre, a Hortobágyra, a Kilenclyukú hídhoz, augusztusban Gyuláról Újkígyósra, a Wenckheim-kastélyba, Békéscsabára, a Munkácsy Múzeumba. Az összeszokott kis társaság tagjai odafigyelnek egymásra. Hogy csak egy utóbbi példát említsek: a békéscsabai múzeumlátogatást délutánra halasztották, hogy azok is részt vehessenek rajta, akik templomban voltak délelőtt.
Folyamatosan tapasztaljuk az önkormányzat, valamint a könyvtár támogatását is. Az új fellépő ruhákon kívül bevonnak minket is rendezvényeikbe, kirándulásaikba. Legutóbbi gyulai pihenésünk például úgy záródott, hogy kapcsolódtunk hozzájuk. Velük együtt tettünk látogatást az Almásy-kastélyba, a gyulai várba, velük együtt tapsoltunk a Viharsarok táncegyüttes rendhagyó történelem óráján, velük együtt érkeztünk haza, Felsőpakonyra. Együtt, egymást segítve minden könnyebb, minden vidámabb!

Kádár Rozália

AUGUSZTUS VÉGE ÉS SZEPTEMBER ELEJE AZ FJE ÉLETÉBEN

Örömmel tesszük közzé! Épül az iskolai gyakorlókert!
Amint csitult a forróság, megjött a munkakedvünk is! Most éppen egy 8 négyzetméteres kuckót építünk, hogy legyen hol tárolnunk az eddig beszerzett eszközöket és gépeket. Rövidesen saját kút fúrására, kerítés telepítésére kerül sor. A talaj lazítása már egyszer megtörtént, Mag Kálmán traktorral feltörte az ugart, és most a gyomirtás következik. Szükségünk van termőföld feltöltésre is, az egyenetlenségeket kiküszöbölendő. Igyekeznünk kell, mert október 27-én 8 db gyümölcsfát kapunk Tápiószeléről, amit nagyon szeretnénk a gyerekekkel közösen elültetni! Tavaszra már átadjuk „gazdálkodásra” a terepet az iskolának. Tanáraikkal és aktív közreműködésünkkel akár „valódi kisgazdákká avanzsálhatnak”.
Ezúton kérjük a kedves szülőket: ha egyetértenek velünk és hasznos ötletnek tartják gyermekeik bevezetését a vidéki munkák rejtelmeibe, támogassák erőfeszítéseinket! Több olyan szolgáltatást is igénybe kell vennünk, amire nem kapunk számlát. (Nekünk pedig a pályázat minden fillérével el kell számolni)! Tagdíjunk és saját befizetett adományaink kevésnek bizonyulnak ezek kifizetésére. Ha bármilyen kis összeggel hozzá tudnának járulni, hálás szívvel köszönnénk meg! Mi is tisztában vagyunk vele, hogy az infláció mindenkit keményen érint, eléggé érezzük ezt nap, mint nap. Megemelkedtek minden területen az árak, még hozzá drasztikusan. Nem tudhatjuk, meddig tart ez az állapot, aminek nem vagyunk okozói, csak elszenvedői. Csak a béke hozhat viszonylagos vagy általános visszarendeződést, de addig a mindennapok élete nem állhat le. Folytatnunk kell, és talán ez a programunk pontosan ahhoz járul hozzá, hogy a gyerekek, a fiatalok minden helyzethez tudjanak alkalmazkodni! Talpraesetten, találékonyan, ismeretekkel, tanácsokkal ellátva. Soha nem lehet tudni, hogy ezek a gyakorlati ismeretek mikor és mire lesznek jók! Gyerekként mi is így tanultunk a szüleink nyomán. Figyelve, besegítve, feladatokat elvégezve.

Készülünk a Falunapra is! Hagyományaink szerint: szőlődarálás és préselés tudományával ismerkedhetnek az érdeklődők, akiket bevezetünk a mustkészítés rejtelmeibe. Jutalmuk az édes, ízvilágában összetett és vitaminjaiban gazdag must, ami minden ellenkező híreszteléssel szemben: senkit nem hajt meg, ha mértékkel issza.

Szeptember 4-én végre kirándultunk a rég eltervezett Lakitelekre. A Lezsák Sándor megálmodta Hungarikum Liget már várt bennünket sok szeretettel és gazdag látnivalójával. (Tudnivaló: a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány tulajdonosa a Szeged-Csanád megyei Püspökség, kuratóriumának elnöke Lezsák Sándor, igazgatója Lezsákné Sütő Gabriella. Munkájuk eredménye az a csoda, ami kinőtt a kunhalmokon.)
Ragyogó időben ismerkedtünk apró, gótikus maradványként megtalált kápolnájával, Bibliaházával, éppen snapszer versenyre készülő, pompás Kárpátia termével, gyönyörű, fából faragott műremekekkel, múltidéző jurtákkal, lóillatú lovardával, a korábban tiltott pálinkafőzést bemutató múzeummal és az alföldi boroknak szentelt barlanggal. Bőséges, ropogós csülökkel tálalt ebédünk elfogyasztása után láthattuk hazánk kiváló és világhírű tudósainak hasznos, tudományos eredményeit, különleges alkotások feltalálóinak kiállítását, majd megpihentünk a csillagos eget fölénk táró kupola alatt, megismerve a fölöttünk vonuló csillagképeket, ahogy azt az antik világban a görögök elképzelték és elnevezték. Sajnos, a csobbanás elmaradt, pedig a vadonatúj Gabriella strand nagyon kínálta az élményeit, de többségünk már elfáradt és inkább haza kívánkozott. Hat órára már itthon is voltunk. De beszéljenek inkább a fotók!

Durkó Éva FJE

+képek

„Magyarok égen és földön” Hungarikumok Csarnoka és a Planetárium - 20220904_152854.jpg
Lakitelek - 20220904_152957.jpg
A Hungarikumok Házának kupolái. Háttérben az új szálloda. - 20220904_152930
Kiránduló csoportunk - 20220904_105153
Az alföldi borok múzeuma fölött leng az országzászló - 20220904_113231
A keresztény panteon szobrai közt, háttérben a Szent István kápolna. - 20220904_102705
A fafaragás művészetének magasiskoláját láthattuk - 20220904_104758
Bibliaház és középkori kápolna a szobrok erdejében - 20220904_093212
Jurta szállások levendula ligetben - 20220904_152957
Gyülekező Fedák Sári primadonna padjánál - 20220904_105233
Jurta szállások levedula ligetben - 20220904_110639
Épül az iskola gyakorlókertje - 20220909_182211
Készül a szerszámos kamra a kert végében. - 20220914_105703

KÖSZÖNET

mindazoknak, akik férjemet, édesapánkat, Siska János „Csoszi”-t utolsó útjára elkísérték és osztoztak velünk fájdalmunkban:

a gyászoló család

Hírek a polgárőrség háza tájáról

Ismét egy nagy adag kupakot tudtunk Liliéknek átadni!
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki nem dobja ki és elhozza a gyűjtőbe a kupakokat!
Várjuk mindazon férfiak és nők jelentkezését, akik szívesen lennének felsőpakonyi polgárőrök!

Ha valaki nyitott új ismeretek, élmények és tapasztalatok megélésére és szervezett módon szeretné a települését és lakóközösségünket segíteni, köztünk a helye!

Keressenek minket bármilyen formában!
Elérhetőségeink: 36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu
Támogatási lehetőségek:
Átutalással: 11742300-21447817 OTP Bank
Támogatói jeggyel:

Megvásárolhatóak 1000, 2000 és 5000 Ft-os címletekben a Frankó Csemegében (Rákóczi u. 43), a Nemzeti dohányboltban az állomáson (Kossuth Lajos u. 1) és a Virágüzlet-Lottózóban (Iskola u.23).

Kérjük, aki teheti, támogasson minket bármelyik formában!

kép

Sport

Labdarúgás

Utánpótlás:
Minden korosztályunk számára megkezdődik a bajnokság.
U7-U9, U11: A Bozsik fesztiválok és tornák ettől az évtől Soroksáron kerülnek megrendezésre.
U13: Barta Zoltán csapata győzelemmel kezdte a szezont. A srácok a Gyáli BKSE csapatát győzték le 9-1-re, Bacsó Patrik mester 4-est ért el, mellette még Horváth Dávid 2, Nagy Richard, Horváth Gergő, illetve Budai Barnabás szerzett gólt a mérkőzésen.
U15: A hétvégi találkozó elmaradt, mert Újlengyel csapata nem érkezett meg a találkozóra. Következő hazai mérkőzés:

xxxxtabellaallas1.jpgxxx

U19: A rengeteg kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát, hiszen Nagy Szabolcs csapata csak a hajrában tudott pontot menteni Dömsödön.

xxxxtabellaallas2.jpgxxx

Nagy Szabolcs: „Lejátszottuk első bajnoki mérkőzésünket a Dömsöd csapata ellen. Sok helyzettel kezdtük a mérkőzést, amiből, sajnos nem sokat tudtunk kihasználni, egy szabadrúgás góllal vezetést szereztünk a félidőben. A második félidő elején le kellett volna zárni a mérkőzést, ám a helyzetek kimaradtak, amit az ellenfél meg is büntetett. Gyors, 2 bekapott gól után, már szaladtunk az eredmény után. Végül az utolsó percekben sikerült az 1 pontot elhozni. Remélem, a következő meccseken jobb lesz a helyzet-kihasználásunk. És köszönöm a szurkolóknak, akik eljöttek és végig biztatták a srácokat!„

Átok szállt volna a pakonyi erdőre?

Eddig szinte alig lehetett hallani sérülésekről Pakonyon, most pedig, 2020-óta sorra történik egy-egy nagyobb sérülés. A frissen igazolt Török Máténak egy rossz kitámasztásnál reccsent meg edzés közben a lábközépcsontja, 3 hónapos kényszerpihenő vár rá. Támadónkat várjuk vissza minél előbb.

xxxTorokMate.jpgxxx

4 Meccs 3 pont, nem teljesen erre számítottak a szurkolók és Megyesi László sem.

A tavalyi évhez képest, most jóval szerényebb képességekkel rendelkező csapatokkal kezdte a szezont felnőtt csapatunk. Első útja Tököl volt, akikkel minden évben ki-ki meccset játszottak. Tavaly, például a hazai pályán 0-0, Tökölön pedig, 1-1 volt az eredmény. A mostani találkozó se a gólokról volt emlékezetes, többnyire mezőnyjáték alakult ki a mérkőzés folyamán, első félidőben akadt pár helyzet a srácok előtt, amit nem tudtak kihasználni, a 2. félidő szinte helyzet nélkül csordogált, a mérkőzés 78. percében a Tököl megszerezte a vezetést, erre a későn kapott gólra a csapatunk már nem tudott reagálni így vereséggel kezdtük a szezont.
Tököl – Felsőpakony 1–0 (0–0)

FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 5 – Nagy Tamás 5, Hegyes P. 5, Szabó Á. 5, Soóky Zs. 5 – Major P. 5 (Nagy Sz. 0, 75. p.), Hajdu B. 5, Cipf D. 5 (Hajdu P. 0, 75. p.), Béres K. 5 – Matyi M. 5 (Oláh Z. 0, 61. p.) Török M. 5 (Kordé K. 0, 68. p.).

Megyesi László: „Nem volt túlságosan izgalmas mérkőzés, szinte helyzet sem adódott, igazi egygólos találkozóról beszélhetünk. Csapatomban nem akadt kiemelkedő teljesítmény, így eldönteni sem tudtuk a meccset. A döntetlen igazságosabb lett volna. Természetesen gratulálok ellenfelünknek!”

Következett a Pilis elleni hazai derbi, hangulattal nem volt baj, hiszen a hazai szurkolókon kívül Pilisről is rengeteg szurkoló érkezett, és buzdította lelkesen a csapatát. Az első félidőt végig támadta a hazai csapat, esélyt sem adott a Pilisnek, hogy átjöjjenek a térfélen, de ez, sajnos, a gólok terén nem mutatkozott meg. AÍ 43. percben még emberelőnybe is került Megyesi László csapata. A fordulást követően meglepően az ellenfélnek akadtak helyzeteik, amiket a védők rendre hatástalanítottak, Hegyes Péter és Szabó Achim rendkívül magabiztosan védekeztek hátul. Az ellenfélnek is köszönhető, hogy a győzelmet csak a 95. percben sikerült megszerezni, hiszen állandó jelleggel húzták az időt. A frissen igazolt fiatal védőnk, Rainer Máté, aki egy szöglet után nagy erővel fejelt a kapuba, megszerezte a vezetést.
Felsőpakony – Pilis 1–0 (0–0)

FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 7 – Nagy Tamás 8 (Rainer M. 0, 64. p.), Hegyes P. 7, Szabó Á. 8, Soóky Zs. 7 (Fülöp T. 0, 64. p.) – Major P. 7, Hajdu B. 7 (Farkas D. 0, 82. p.), Cipf D. 8, Béres K. 8 (Nagy Sz. 0, 85. p.) – Matyi M. 7, Kordé K. 7 (Oláh Z. 7, 58. p.).

Megyesi László: „Már a mérkőzés elején is jól játszottunk, irányítottuk a találkozót, majd emberelőnyben később inkább már csak erőlködtünk. A helyzeteink alapján hamar eldönthettük volna a mérkőzést, de valahogy úgy érzem, csapatomnak jót fog tenni ez a nehézkesen kivívott győzelem.”

Ezt követően Veresegyházára utazott a csapat, ahonnan pontokkal szeretett volna távozni. A hazai csapat nagyon erősen kezdte a mérkőzést, beszorították a fiúkat a kapujuk elé, nem nagyon maradt erő a csapatban, hogy támadásokat vezessen, ekkor jött a 33. perc, amikor az ellenfél egy emberrel megfogyatkozott, így esély volt arra, hogy támadni is tudjon a csapatunk, illetve helyzeteket dolgozzon ki. Szünetben meg lett beszélve a taktika, hogyan kéne játszani ember előnyben, de ez, sajnos, nem látszódott, pontatlanul játszottak és sokszor rossz döntéseket hoztak a fiúk. Az ellenfél a cseréi megint sokkal jobban szálltak be, mint a pakonyi cserék. Ez, sajnos, meccsek óta így van: a Laci által beállított cserék nem hozzák azt a lendületet, amit elvárna tőlük. Így egy szép egyéni megoldás után a hazai csapat megszerezte a vezetést, majd 10 perccel később meg is duplázta előnyét. Ezután nem sok esély maradt a győzelemre, de még a döntetlenre se.
Veresegyház – Felsőpakony 2–0 (0–0)

FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 4 – Nagy Tamás 4 (Rainer M. 0, 62. p.), Hegyes P. 4, Szabó Á. 4, Soóky Zs. 4 – Major P. 4 (Farkas D. 0, 62. p.), Hajdu B. 4 (Fazekas N. 0, 77. p.), Cipf D. 5, Béres K. 5, Fülöp T. 4 (Hajdu P. 0, 71. p.) – Oláh Z. 4 (Nagy Sz. 0, 77. p.).

Megyesi László: „Voltak rossz előjelek a mérkőzés előtt, de a kiállítás után mégis biztatóan mentünk be a szünetre. Ami utána történt, az nagy csalódás volt, türelmetlenül és pontatlanul játszottunk, amit a hazai csapat cserejátékosai megbüntettek. Gratulálok ellenfelünknek!”

A Pest Megyei Kupa 2. fordulójában szerdán Üllő csapatával játszottak a srácok. Üllő a Pest megyei 2. osztályban szerepel, egyértelműen a továbbjutás volt a cél. Ennek megfelelően kezdődött a találkozó, hiszen fél óra után már 2-0-ra vezetett a csapat, szünet után is dinamikusan játszottak, kevés esélyt adtak az ellenfélnek arra, hogy labdát birtokoljanak, illetve támadásokat vezessenek. A félidőt követően további 5 gólt szereztek, ami egy magabiztos győzelmet hozott.
Üllő-Felsőpakony 1-7 (1-2)

FELSŐPAKONYI KSE: Szilágyi G. – Nagy Tamás, Rainer M., Szabó Á., Major P, Farkas D., Cipf D. (Soóky Zsolt), Béres K. (Hajdu B.) Fülöp T.(Kordé K.), Nagy Sz. (Fazekas N.), Matyi M. (Tóth R.)

Hajrá, Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

teszt 2

Hátlap

JOKER ANYAG

Kisállat ivartalanítás támogatása kérhető 2022 év 2. félévben

Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi felelős gazda van, ez is oka, hogy a kóborrá váló állatok száma nem csökken. A felelőtlen állapotoknak, a gazdátlan kutya, cica egyedszámának csökkentésére ivartalanítással van esély. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2022 második felében 300 állat ivartalanítását támogatja. Ennek köszönhetően több ezer potenciálisan túlszaporított állattal lesz kevesebb.

XXXFOTOXXX

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemelte: évek óta szélmalomharcot vívnak az állatvédők a felelős állattartásért, sajnos legfőképpen falvakban, illetve városok külső területein szabadon szaporodhatnak az állatok. Az állatmenhelyek, a gyepmesteri telepek felelőtlen emberek miatt nehezen működnek. 2022 év elejétől az állatok szaporítása egyébként is büntethető cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló állatok számának csökkentése érdekében az állatok ivartalanítására buzdítunk.

Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének támogatását?
Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költségek támogatását. Jelentkezni 2022. november 10-ig (vagy a támogatási keret kimerüléséig) a 36209298181 telefonszámon (munkanapokon 9-11 óra között) név, pontos cím, email megadásával lehet. Az állatvédelmi támogatásról bővebben a zug.hu Állatbarát Web Kuckó oldalon lehet informálódni.


Orpheus Állatvédő Egyesület
XXXLOGOXXX
ebangyal.hu - Gazdikereső
zug.hu - Állatbarát Web Kuckó
sinter.hu - SintértNE! állatmentő program
Sajtókapcsolat: 36-20-99-59-409

2022_08_szept.txt · Utolsó módosítás: 2022/09/26 09:13 szerkesztette: bavegh