Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2023_05_maj

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXII. évf. 5. szám, 2023. május

Lapzárta:

Szerkesztőbizottsági:

Következő lapzárta: JÚNIUS 06.

KIVESZEM AZ ANYAGOT! MÓDOSÍTÁSI IGÉNYT KÉREM NEKEM JELEZNI! KÖSZÖNÖM - BÉLA

Fedlap

Fedbelső

Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

Sikerrel zárult a tavaszi zöldhulladékgyűjtő akció

Április közepén került meghirdetésre a konténeres tavaszi zöldhulladékgyűjtő akció. Az eredetileg három napra tervezett időszakból végül nem várt technikai problémák miatt csak kétnapos, szombati és vasárnapi gyűjtés lett, de így is összesen 32 köbméternyi zöldhulladékot sikerült összegyűjteni és elszállítani a településről.

Az önkormányzat célja az volt, hogy segítséget nyújtson a felsőpakonyiaknak a zöldhulladék eltávolításában. A zöldhulladékot a települési zöldterületekről, illetve a lakossági kertekből lehetett leadni.

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet a helyes hulladékgazdálkodás fontosságára. A zöldhulladék szelektív gyűjtése ugyanis fontos szerepet játszik a hulladék újrahasznosításában, az újrahasznosított anyagokból pedig környezetbarát termékek előállítása is lehetséges.
A következő konténeres zöldhulladék gyűjtés ősszel várható.

Reméljük, hogy ezek az alkalmak, amely a lakosság és az önkormányzat közös összefogásának eredményeként valósulnak meg, hozzájárulnak a helyi lakosok környezettudatosságának növeléséhez.

+ Illusztrációs képet lehet esetleg, valós nincs

Nagyadózói est

Idén először került megrendezésre az önkormányzat szervezésében a nagyadózók estje, amelyre azokat az adózókat hívták meg, akik Felsőpakonyon a legmagasabb adóösszegeket fizették be az elmúlt évben.

Az esemény a Jó barátok vendéglőjében került megrendezésre, ahol a résztvevők egy kellemes hangulatú, vacsorával egybekötött estét tölthettek el.
A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a személyes találkozásra és beszélgetésre, az önkormányzat és a nagyadózók közötti kapcsolatokat szorosabbá tegye, erősítse, valamint megköszönje az adófizetők hozzájárulását a település fejlődéséhez.
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a településen élő adófizetők véleménye és javaslatai is szerepet játsszanak a döntéshozatali folyamatokban.
Az estet Nagy János polgármester nyitotta meg. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntötte a megjelenteket, megköszönte, hogy elfogadták a meghívást.
Elmondta, hogy Felsőpakony történetében idén először került sor arra, hogy egy kellemes, vacsorával egybekötött rendezvény keretében megismerkedhessenek a település nagyadózóival. Az esemény célja, hogy a nagyadózók megismerjék Felsőpakony közösségi-, kulturális életét, valamint tájékozódjanak a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről, illetve képet kapjanak arról, hogy az általuk befizetett adóforintokat a település mire fordítja. Azon túl, hogy közös gondolkodásra invitálták a résztvevőket, bemutatkozási lehetőséget is biztosítottak a vállalkozások számára. Ezek a vállalkozások nem csak Felsőpakony fejlesztéseihez járulnak hozzá közvetlenül, de több száz helyi, illetve környékbéli családnak is biztos megélhetést nyújtanak.
Külön köszönetet mondott azért, hogy 2022-ben több helyi cég is figyelemmel kísérte a Sberbank felszámolása által kialakult helyzetet, és felajánlotta segítségét a rendkívüli helyzetben az önkormányzat számára.
Hangsúlyozta, hogy szeretné, ha az esemény egy új hagyománnyá nőné ki magát.

Ezt követően Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket, örömét fejezte ki, hogy Felsőpakonyon is létrejött ez a kezdeményezés, meggyőződése, hogy a helyi vállalkozások és a település vezetősége együtt még hatékonyabban tud dolgozni a település fejlesztése érdekében.
A köszöntéseket követően Győriné Vajda Zsuzsa, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke egy prezentáció keretében ismertette az önkormányzat 2022. évi költségvetését, majd a résztvevők egy kisfilmen keresztül nyerhettek bepillantást a település elmúlt évi fejlesztéseibe, és kaphattak egy kis ízelítőt a jövőbeli terveiről.
Az est sikerességét mutatja, hogy a jelenlévők jól érezték magukat, és többen jelezték, remélik, hogy jövőre is lesz hasonló rendezvény.

Bízunk benne, hogy a nagyadózók estje hagyományt teremt Felsőpakonyban, és még szorosabbá teszi a kapcsolatot az önkormányzat és a település adófizetői között Felsőpakony fejlesztése érdekében.

+ 3 KÉP

Védősáv kialakítása - fásítás a Vasút utcai lakóterületen

Köszönjük Szabó Máté erdésznek az 1500 db akácfa csemetét, amelynek elültetésével megkezdődhetett a Vasút utcai lakópark mellett tervezett zaj és por elleni védősáv kialakítása.
+ 1 KÉP
Szabóné Szabó Nikoletta pályázatkezelési előadó

Zöldhulladék gyűjtés

Agrárium 2023 Gazdaságszerkezeti Összeírás

Tisztelt Lakosság!

A Központi Statisztikai Hivatal kérésére az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Felsőpakony településen mezőgazdasági összeírást hajt végre Agrárium 2023 Gazdaságszerkezeti Összeírás (egyéni gazdaságok) elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2243.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a 2020. évi Agrárcenzus óta a gazdaságok szerkezetében bekövetkezett változásokat, ezáltal megfelelő minőségű adatok álljanak rendelkezésre a gazdálkodók, illetve a hazai és európai uniós döntéshozók részére. A jó döntések előkészítéséhez pontos, megbízható, hiteles, és naprakész adatok szükségesek.

Valamennyi adatszolgáltatónak biztosítjuk az önkitöltési lehetőséget 2023. május 15. és 31. között, amely időszak alatt a számukra legalkalmasabb időpontban teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton küldünk névre szóló tájékoztatást.
A kérdőívet május 31-ig kitöltők között 5 darab 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki. Az önkitöltés lehetőségével nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2023. június 1. és július 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló összeírók végzik, akik fényképes igazolványukat az adatfelvétel megkezdése előtt kötelesek felmutatni. A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableteken történik. Az összeírók kizárólag a címlistán szereplő címeket keresik fel.

A Központi Statisztikai Hivatal minden adatot a hazai és az európai uniós adatvédelmi és statisztikai jogszabályok (a 2016. évi CLV. törvény és a 2016/679 EU rendelet) rendelkezéseivel összhangban, bizalmasan kezel, és a válaszadók személyes adatait azoknak megfelelően védi.

A felvétel további részleteiről a ksh.hu/agrarcenzusok_gszo oldalon tájékozódhat.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Farkas Renáta, jegyző

ÁLLÁSHIRDETÉS - kéményseprő munkakör

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)
Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet

kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladatok:
A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Foglalkoztatás: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Amennyiben nem rendelkezik ilyen végzettséggel, ingyenes átképzési lehetőséget biztosítunk, a képzés ideje alatt a betanított kéményseprőknek járó illetményt garantáljuk.

Várjuk jelentkezését, abban az esetben is, ha rendelkezik kéményseprő végzettséggel.

Foglalkoztatási jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Munkaidőrend: Teljes munkaidő (4 havi munkaidőkeret)

Illetmény:
- betanított kéményseprő: bruttó 232.000 Ft
- szakmunkás kéményseprő: bruttó 340.000 Ft
- kéményseprőmester: bruttó 448.800 Ft

Munkabéren felüli juttatások:
- béren kívüli juttatások (cafeteria évi bruttó 200 000.- Ft; szociális, jóléti és kulturális kedvezmények, támogatások)
- lakáscélú munkáltatói támogatás
- kedvezményes üdültetés, rekreációs lehetőségek
- gyermektáboroztatás

Jelentkezési feltételek:
- betöltött 18. életév
- büntetlen előélet
- erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat
- minimum alapfokú iskolai végzettség

Kapcsolat:
Telefon: +3620/8200-462, +3620/8200-718
E-mail: kemenysepro.titkarsag@katved.gov.hu, gek.human@katved.gov.hu

Kormányablak Ügyfélfogadási idejének változása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. május 2-től ügyeiket a főváros bármely kormányablakában intézhetik, kivéve:

A gyáli kormányablak (Gyál, Somogyi Béla utca 2.) a fenti dátumtól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:
Hétfő 08.00 – 18.00
Kedd 08.00 – 16.00
Szerda 11.00 – 19.00
Csütörtök 09.00 – 16.00
Péntek 08.00 – 14.00

Az ócsai kormányablak (Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 26) a fenti dátumtól az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:
Hétfő 08.00 – 18.00
Kedd 08.00 – 16.00
Szerda 11.00 – 19.00
Csütörtök 09.00 – 16.00
Péntek 08.00 – 14.00

kormanyablak.hu

+logo

Óvoda

Föld napja az óvodában

Több éves szünet után végre újra megszervezhettük a földnapi nagy kerékpár túránkat, ami az óvodánk és a vasútállomás között zajlik, joggal mondhatjuk ez az esemény már hagyomány a Mesevár óvodában.

Április 22-én szép napsütéses reggelre ébredtünk, még az időjárás is mellénk szegődött. Aki nem tudta, hogy milyen nap a mai, az is sejteni vélhette, valami készül az óvodánkban. Sok apró kis jármű parkolt az udvaron: kismotorok, rollerek, futó-, pót és kétkerekű biciklik várták a kis gazdáikat. A gyerekek is már nagyon várták ezt a különleges napot. A megelőző időszakban sokat beszélgettünk a természet szeretetéről, megóvásáról, arról a sok kincsről, amit ajándékba kaptunk a föld bolygótól. Megtanultuk és gyakoroltuk is, hogy mi, gyerekek hogyan tudunk vigyázni erre a gyönyörű földre, fák, virágok épségére, a környezetünk tisztaságára. Megtanultuk, mit is jelen a szelektív hulladékgyűjtés fogalma, hogyan kell szétválogatni a már nem használt hulladékokat, (s milyen jó, hogy ebben a felnőttek is példát mutatnak nekünk) mit jelent az újrahasznosítás, hogy nagyon fontos a víz tisztasága, mert víz nélkül nincs élet a Földön. S ha mind ezt betartjuk, s őrzői és vigyázói vagyunk a természetnek, akkor bizony Ő cserében megajándékoz minket sok-sok csodával. Ilyen volt ez a nap is, hiszen verőfényes napsütésben kerekezhettünk végig a fő úton egészen az állomásig. Szívet, lelket gyönyörködtető látvány volt a sok apróságot, ahogy fáradhatatlanul hajtottak a cél felé. Több részletben mentünk, s bevártuk a kicsiket, akik igazi hősként hajtották a kismotorjukat. A vasútállomáson egy rövid időre birtokba vettük a gyönyörűen rendben tartott parkot, ahol igazi piknik hangulatot teremtett az ovi apraja- nagyja. Volt ott móka, kacagás, gyerekzsivaj, még a mozdonyvezető bácsi is vonatfüttyel üdvözölt minket. Jó hangulatban és gyorsan elszaladt az idő, s ahogy jöttünk, úgy kerekeztünk vissza az oviba. S hogy mennyire jól sikerült ez a nap, ékes bizonyítéka a kisgyermekszáj, aki az őszinteségével hitelesen nyilatkozott.” Óvó néni, ez egy csuda jó nap volt, menjünk máskor is!”

Köszönet ezért a „csuda jó napért” a szervezőknek: a polgárőröknek, a lelkes szülőknek, akik szabaddá és biztonságossá tették az oda s visszavezető utat számunkra, a felnőtteknek, akik vigyáztak ránk s az autósoknak, akik türelemmel voltak irántunk s ebben az időszakban más útvonalat választottak.

Erzsike óvónéni
Neszepisze csoport

+képek

Iskola

Fenntarthatóság hete iskolánkban - április 24-28.

Veszélyben a Földünk! A globális felmelegedés, a vízhiány, a klímaváltozás és a fogyóban lévő energiakészletek jelzik, hogy elég nagy a baj Földünk tájékán. Ezekre a veszélyekre talán még nem késő felhívni gyermekeink és – természetesen– mindenki figyelmét. Változtatnunk kell szemléletünkön, a régi beidegződésinken, környezetünkhöz való hozzáállásunkon, hogy kis apró odafigyelésekkel megtegyük az első lépéseket Földünk védelméért. Ezen elveket figyelembe véve kapcsolódik iskolánk a minden évben megrendezésre kerülő Fenntarthatósági témahéthez, hogy már iskolás korban megismerjék és fogékonyak legyenek gyermekeink a szemléletváltoztatásra.
Így a témahét időszakára szerveztük meg ismét a SuliZSák akciónkat, alsó tagozatos tanulóink különböző újrahasznosítási ötleteikből rendeztünk kiállítást, és vendégünk volt az E-on szakembere is.

„Göncölj a Földért!”, avagy használtruhagyűjtés

A Sulizsák program jelmondatát immár harmadik alkalommal hangoztathattuk iskolánkban. Fenntarthatóság szempontjából nagyon fontos, hiszen a ruhaiparnak súlyosan káros hatásai vannak Földünkre. A cég tevékenységének fő célja egyezik iskolánk környezettudatos nevelésének törekvéseivel, hogy apró, környezetvédő szokások természetessé váljanak hétköznapjainkban. Az idei gyűjtés során több mint 1200 kg használt ruhát, cipőt, lakástextilt hoztak diákjaink, hogy ezek a holmik ne a hulladékfeldolgozóban végezzék, hanem újrahasznosítás során új esélyt kapjanak.
Hálás köszönet a lehetőségért! Köszönjük a közreműködők segítségét, különösen a szülőknek, gyermekeknek a lelkes gyűjtést!
Tóthné Nagy Rita szervező pedagógus

Az E.ON iskolánkban

A Fenntarthatósági témahéten iskolánkba látogatott az E.ON egyik szakembere, aki interaktív előadásokat tartott tanulóinknak alsó- és felső tagozaton egyaránt. Jól átgondolt kérdésekkel rávezette a kicsiket és a nagyokat is a környezettudatos tevékenységek fontosságára. A beszélgetések folyamán előkerültek olyan fontos fogalmak, mint a megújuló energiahordozók fajtái és előnyei, a nem megújuló, azaz fosszilis energiahordozók felhasználási lehetőségei és hátrányai, az akkumulátoros autók használatának előnyei és hátrányai. A szakember kérdéseire a gyerekek aktívan és ügyesen igyekeztek válaszolni és sok-sok példát mondtak a témához kapcsolódóan a mindennapi életükből.
A foglalkozás végéhez közeledve önálló vagy páros munkában oldottak meg tanulóink egy feladatlapot, amelyben a különböző háztartási eszközöket kellett csoportosítani aszerint, hogy mely energia működteti azokat. Sok gyermek számára nagyon tanulságos volt ez a feladat.
Az óra vége egy igazi attrakcióval zárult: a szakember egy robotot mutatott a diákoknak, amely nem csupán lépkedni és beszélni tudott, hanem mindenki legnagyobb meglepetésére még táncolt is zenére. A gyerekek nagy örömmel vették körbe, csodálattal figyelték a bemutatóját, amely végén még a kezükbe is foghatták a robotot.
Ez a foglalkozás sok új ismeret megszerzésével és valódi élménnyel gazdagította tanulóinkat. Köszönjük szépen Wareczki Erika néninek, hogy megszervezte nekünk ezt az élményt!
Haramachné Matheisz Tünde és a 2. b osztály tanulói
kép1 eonos
kép2 kiállítás

Tanulóink sikerei történelmi rajzversenyen

3. b osztályos tanulóink vettek részt az alsónémedi Halászy Károly Művelődési Házban.
Tanulóink közül Lukács Fanni Lili 2. helyezést ért el. Gratulálunk!

VENDÉG VOLTAM AZ ISKOLÁBAN

Ötödikes unokám még április közepén öles betűkkel beleírt az asztali naptáramba: NÉPDALMONDÓ VERSENY LESZ MÁJUS 2-ÁN. GYERE EL! Ki tudna egy ilyen hívásnak ellenállni?

Május 2-án tehát 14 óra 25 perckor felpattantam a drótparipámra és vadul nyargaltam az iskolába. Lezaboltam az iskolakertnél, aztán „usgyi fel az emeletre!”- ahová Dorka meghagyta. A helyszínen izgatott nyüzsgés, kipirult arcok, nyakamba ugró unoka. Dorka édesanyjával, Melindával az élen, egy-két szülővel együtt bevonultunk a terem hátterébe, bepréseltük magunk a jó kemény iskolai székbe, amiket a kislányok szorgosan és kedvesen becipeltek nekünk.

Aranka néni (szeretett Polgár Arink!) vidáman üdvözölt mindenkit és a zsűri: Láncz Vica néni, Papp Norbert és Dobos László bemutatásával a lényegre tért: ismertette az énekverseny szabályait. A szorongástól izgatott kis pofikák a koncentráció tüzében égtek, a suttogva ejtett szavak is elhaltak és megkezdődött a verseny. Előbb a kicsiké, aztán a nagyobbacskáké.

Marosszéki kerekerdőtől a tréfás gyermekdalokig, piros almától a hulló szilváig, de még Vidrócki balladája sem maradt ki a folyamatos repertoárból, amint egyre bátrabban álltak ki a „világot jelentő deszkákra” a versengő gyerekek. Némelyik bátran, csengő hangon, másik kicsit fátyolosabban és halkabban, meghúzódva a kóruskákban, de azért mindegyiket jó volt nézni és hallgatni, mert szívből fakadtak a dalocskák és lelkesek voltak a kis előadók! Sőt, a kórusok mellett csillogtatták tehetségüket a szólisták is!

Oly annyira kedvet csináltak, hogy míg a zsűri visszavonult dönteni, addig mi „hasznosítottuk” a szünetet és Aranka vezénylete alatt mindenki dalra fakadt! Gyerekek,szülők együtt zengtünk a száraz tónak nedves partján kuruttyoló békákról, amit a rosszabb sorsú rántott békák követtek a Virág portán, de szólt a nagytarajú kakas is, hol kánonban, hol a nélkül. Csodás volt! A jól ismert dalok, a móka, a nevetés, az együtt éneklés nekünk visszahozta a gyermekkor vidámságát, az önfeledt játék örömét. Mi is versengtünk kicsit Aranka karmesteri mozdulatait követve, és élveztük, hogy nem kell felnőttnek lenni, egyek voltunk a csemetéinkkel. Milyen jó lenne ezt többször is átélni!

Ezen a versenyen mindenki nyert! Mindenki! Akik bronz oklevelet vagy ezüstöt kaptak semmivel sem élvezték kevésbé ezt a játékot, mint az arany okleveles győztesek! Mindegyikük boldog volt már attól, hogy bátor volt, megmutatta mit tud, társaikkal együtt gyakorolva egymáshoz igazodtak, tanultak összhangban lenni. Ráadásul a magyar nyelv, a magyar dalkincs zengett általuk, aminek mostantól ők is őrzői és gyakorlói a maguk játékos módján.

Én külön boldog lehettem, mert az ötödik A osztály „vegyes kórusa” első lett a „nagyok” közt, és Dorkám szárnyalt az örömtől! Szeretettel ajánlom a többi szülő figyelmébe: ha csak lehet, szakítsanak rá időt, és vegyenek az ilyen és a hasonló eseményeken részt! Kiváló alkalom arra, hogy újra megtanuljuk, mennyire jó együtt izgulni és együtt énekelni a csemetéinkkel.

Köszönet a pedagógusainknak, hogy gondosan és ebben a szellemben nevelik a rájuk bízott palántákat!

Durkó Éva nagymama

+fotók

Az 1. Díjazott 5./A kórusa

Költészetnapi szavaló verseny

„A vers néma, adj neki hangot!” - írta Kosztolányi Dezső. A költészetnapi megemlékezés időpontját a húsvéti ünnepek és a tavaszi szünet kissé eltolta, ezért idén április 17-én ünnepeltük a verseket. Kora délután ünnepélyes megnyitó keretében Petőfi Sándor két megzenésített versét hallhattuk gitárkísérettel Dobos László előadásában, ezután a 2.b osztály tanulói közösen szavalták el magyar költőnk egyik – kisgyermekek által jól ismert – versét, az Anyám tyúkját. Ezt a kis ráhangolódást követően nyitotta meg iskolánk szavaló versenyét Matisz Zsolt igazgató úr, aki szavalásra invitálta az ünneplő ruhába öltözött tanulóinkat, hogy a megtanult verseiket az őket hallgató közönségnek elmondhassák.

Sok szép költemény hangzott el. Gratulálunk a győztes versmondóinknak, és természetesen azokat is megdicsérjük, akik a szabad idejüket nem sajnálva egy-egy vers megtanulásával gazdagabbá tették önmagukat és az őket hallgató közönséget. Reméljük, hogy mindenki örült a szép könyvjutalomnak és az okleveleknek, emléklapoknak!

Győzteseinek az alsó tagozat 1-2. évfolyamán:
1. hely: Csitári Tamás(1. a) Dóka Adrienn (2. b) Hercegfalvi Laura(2. b) N.Fodor Levente (2. a)
2. hely: Kalmár Lili Alíz (1. b) Böőr Zalán János (2. b) és Varró Tamara Vanda (2. a)
3. hely: Kis-Lossó Hanna (1.b) Simon Levente (2. a) Hortobágyi Zoé (2. a)
Különdíjasaink: Berki Barnabás, Bajusz Levente, Boda Elíza, Erdélyi Léna Kornélia
A 3-4 évfolyam győztesei:
1. hely: Berki Gábor Máté (3. a) Lukács Fanni Lili (3. b) és Berki Ágnes Boglárka (4. b) és Nagy Patrícia (4. b)
2. hely: Csitári Máté (3. b) és Bodzán Csinszka (4. b) és Komádi Levente (4. b)
3. hely: Bánki Lola (3. a) Somló Hella (3. b) és Molnár Miklós (4. a) és Tóth Sára Abigél (4. a)
Felsős tanulóink is szép eredményeket értek el:
1. hely: Szabó Anna (5. b) és Dani Alexa (6. o)
2. hely: Komáromi Regina(5. b), Berencsi Dávid (5. b) Gelsi Lujza (6. o)
3. hely: Racher Zoé (5. a), Pál Eszter (5. b), N.Fodor Sarolta (6. o)
Különdíjasok: Kánai János Kornél (5. a) és Antal Fruzsina (7. o)
kép: alsós versmondóink
kép: felsős versmondóink

Sebestyénné Fehérvári Márta
tanító

+fotók

Katolikus

Most nem kapunk anyagot.

Református

Minden pakonyi gyermeket várnak – a Református Gyülekezet nyári táborai

XXX SZÖVEG MELLÉ BALRA A 01 napközis.jpg XXX

1. Napközis kalandtábor a református templomnál
Július 10-14., naponta 8-16 óra között.
6-12 éves gyermekeknek .
Sok játék, élmény, sport, egynapos kirándulások, bibliai és kreatív foglalkozások.
Az örömteli élményről hozzáértő és lelkes csapatunk gondoskodik.
Részvételi költség: 17.000 Ft.

XXX SZÖVEG MELLÉ JOBBRA A Tihany legi szines.jpg XXX
2. Erdei vándortábor a Bakonyban,
Július 3-9.
A természetet szerető 10-18 éveseknek.
Tihanytól Pannonhalmáig: a kalandok és kihívások útja. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki velünk tart: be kapcsolódik!
Részvételi költség: 36.000 Ft.
(Teljes programmal, csomagszállítással együtt!)

Nemcsak reformátusokat, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ és jelentkezés:
Csere Mátyás lelkipásztornál: +36 30 409 3323, refpakony.hu

Könyvtár

TeSzedd - Tiszta Pakonyért

„Önkéntesen a tiszta Magyarországért” szlogenű országos programhoz minden évben csatlakozik könyvtárunk. Általában a kiírás alapján megadott egy hét alatt próbáljuk úgy kijelölni a szemétszedések időpontjait, hogy mindenkinek, aki önkéntesként részt szeretne venni, módja legyen rá. A cél, hogy egy meghatározott napon együtt, közösen kisebb csoportokban bejárjuk településünket és összeszedjük a kommunális hulladékot. A védőfelszereléseket az országos program szervezői biztosítják. A szemétszedés előtt a gumikesztyűket, zsákokat és a kötözőket kiszállítják minden évben a közösségi házba.
Az idei közös szemétszedési napot április 22-ére szombatra szerveztük meg, ahol az önkormányzat mellett több helyi, civil szervezet is képviseltette magát: a Darumadár Nyugdíjas Egyesület, az ÖTYE és a Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete is. Jó látni, hogy többen jó kezdeményezésnek tartják megtisztítani településünket, mert számos felajánlást kapott könyvtárunk a lelkes szemétszedők számára. Faragó Melindától lángost, a nagycsaládos egyesülettől pedig burgonyát kaptunk, melyből az önkormányzat további támogatásával az „öregfiúk” focistái nagyon ízletes paprikáskrumplit varázsoltak.
Harmadik alkalommal került megrendezésre a TeSzedd program. Látható, hogy az önkéntes szemétszedési kedv csökken, évről évre kevesebben jönnek, de a településen eldobált szemét mennyisége is kevesebb, a begyűjtött zsákok alapján. Sajnos ebben a programban csak a kommunális hulladék gyűjthető össze és szállítható el, az erdőkben illegálisan lerakott gumiabroncsok, építési törmelékek, autó alkatrészek NEM. Ezek elszállítására már az önkormányzat keresi a megoldásokat, így idén is lesz elektronikai hulladék gyűjtés, mint ahogy önkormányzat által biztosított zöldhulladék konténer is volt nemrégiben a gázcseretelepen.
Köszönjük szépen mindenkinek a közreműködést és a felajánlásokat!
Vida Nikoletta intézményvezető
+képek

Tánc világnapi gála

Minden évben nagyszabású táncestet tartunk április 29 körül, a Tánc világnapja alkalmából. Ezen a napon a világ mindenféle táncát ünnepeljük. A költő a tollával, az énekes a hangjával, a festő az ecsettel, a táncos a lábaival jelenít meg érzelmeket, gondolatokat. Mindezt ritmikus, zenére történő mozgással. A világon mindennek van ritmusa: a természetnek az évszakok váltakozásával, az emberi testnek, a beszédnek, a táncnak is, és még sokáig sorolhatnám.
Kicsiny településünkön számos tánccsoport működik, akik szívesen mutatják be az elmúlt évben tanult táncokat. Minden évben az iskola tornatermét kérjük kölcsön e rendezvény megtartására, amit köszönök szépen a Monori Tankerületnek és Matisz Zsolt igazgató úrnak.
Szóval, idén 11 tánccsoport, kb. 200 gyermek és 50 felnőtt mutatta be táncát. A legkisebbek balerina ruhában kápráztatták el a közönséget Tavasztáncukkal. Megjelentek a modern táncok, a latin táncok, az akrobatikus rock&roll, mazsorett és a néptánc is, melyből idén már nemcsak gyermek, hanem felnőtt néptánccsoportot is láthattunk. A latin táncosok lehengerlő ruhakölteményekben, igazi táncos testtartással, dívákként vonultak fel a tánctéren. A megszokott, rendszeresen együtt táncoló tánccsoportok mellet, egy osztály is vállalta az esten való szereplést. A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2. a osztálya, osztályfőnökük Verbovszkyné Illés Andrea vezetésével a régi polgári időkből való - A pozsonyi sétatéren megy a villamos című - dalra mutatták be táncukat. Idén az idősebb - 50 év feletti - korosztály is bátran képviseltette magát a gálán. Minden évben vannak lelkes gyerekek is, akik szívesen kipróbálják a hastánc klasszikus csípőmozdulatait az Orientalent hastáncoktatója, Kovács-Szávics Tímea vezetésével. Minden rendezvényükkel a gyerekek támogatásáért tevékenykedő ÖTYE elnevezésű civil szervezet is idén újra színpadra lépett és a Monti csárdás feldolgozására mutatták be koreográfiájukat.
Remélhetőleg, így már a covid-járványt jócskán magunk mögött hagyva, visszatér az emberek lelkesedése, érdeklődése a mozgás ezen formája iránt. A tánccsoportok is újra régi létszámukkal tudnak működni tovább, és még több táncot tanulhatnak, amivel minket, nézőket elkápráztatnak. A gálán fellépő mindegyik tánccsoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni, és akár a jövő évi Tánc világnapon már személyesen, lábainkat ritmusra téve részesei lehetünk a rendezvénynek.

Vida Nikoletta intézményvezető

+képek

Költészet napja a könyvtárban

Április 14-én megtartottuk a Magyar költészet napja ünnepségét a könyvtárunkban. A Magyar költészet napja alkalmából minden évben irodalmi előadásokkal, könyvbemutatókkal, szavalóversenyekkel tisztelegnek a közösségi házak, színházak, könyvtárak a magyar líra előtt. 1964-ben József Attila születésnapjához kapcsolták a költészet e jeles napját. Hagyományaink szerint a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tanulói szavaltak nekünk az ünnepségen, és idén vendég művészeket is meghívtunk a rendezvényre. Mező Zoltán a Madách Színház színésze és testvére, Mező Márió, akik megzenésített verseket adtak elő. Egyik szemfüles nézőnk rögtön felismerte a fiúkat, akik mint kiderült a 2011-es X-Faktor című televíziós műsorban Rock Tenors nevű csapatként indultak. A Mező fivérek Petőfi 200 emlékév alkalmából Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra című verse megzenésített változatával nyitották meg a rendezvényt. A szavaló gyerekek mindig joggal elbűvölik a közönséget, ez most is így volt. Gratulálunk nekik, köszönjük szépen a felkészítő pedagógusok, szülők együttműködését. Minden szereplő kisgyermek egy könyvjutalommal, emléklappal; Hegedűsné Kertész Tünde felajánlásával, egy tábla csokoládéval és a szavalás élményével gazdagabban távozott. Mi, a közösségi ház dolgozói, reméljük, hogy ezek az esték közelebb viszik - legalább ilyenkor - az emberekhez a verseket, költészetet.
Idén a „Posztolj egy verset az utcára!” kezdeményezéshez is csatlakoztunk, a felhívásunkra április 11-től 14-ig érkeztek a szebbnél szebb versek! Köszönjük!

Vida Nikoletta intézményvezető

+fotók

Civil

Vöröskeresztes bál volt

Tisztelt Olvasók!

2023. 04. 22-én a Vöröskereszt jótékonysági bált szervezett, ami nagyon jól sikerült.
Köszönjük az önkormányzatnak, a könyvárnak, hogy biztosította a rendezvényházat.
Köszönjük a szervezőknek a sikeres munkájukat, Oláh Istvánnénak, Mikolai Henriettának, Szatmári Juliannának, Gombos Gabriellának.
Segítség több felől érkezett. A vendégváró pogit Oláh Szilvia, adományozta. Tombolákat: fogászati kezeléseket Vajvoda Róbertné, fitneszbérletet Albrecht Róbertné, ajándék kosarakat Tamás Tamásné és Matusek Krisztián, tortát Dani Erika, virágokat Németh Tamás, asztali díszeket Molnár Ágnes, ajándék csomagokat Czirják Jánosné, autógumi cserét a gumiszerviz, autókozmetikát Hortobágyi Róbert, lángosjegyeket Faragó Melinda és Kovács Ferenc adományoztak.
Talpalá a zenét Bucsa Erdélyi Csaba szolgáltatta.
A támogatói jegyeket Siska Jánosné árusította sikerrel.
Köszönöm mindenkinek, hogy részvételével támogatta és ezzel hozzájárult a Vöröskereszt helyi szervezetének munkájához!

Czirják Józsefné
Helyi Vöröskereszt titkára

képaznincs

Tavaszi szél sok remek programot áraszt…

“Amikor kimész az erdőbe, és megnézed a fákat, látod a különféle formákat. Némelyikük hajlott, némelyik egyenes, van, amelyik örökzöld, és van, amelyik nem is tudom milyen. És ránézel a fára, és megengeded, hogy legyen. Látod, miért van ez így. Valahogy megérted, hogy nem kapott elég fényt, és ezért így fordult. És nem lesznek különösebb érzéseid emiatt. Csak megengeded. Elismered a fát.

Abban a pillanatban, amikor az emberek közelébe kerülsz, mindezt elfelejted. És folyton azt mondod: „Te túl ilyen vagy, vagy én túl olyan vagyok.” Megjelenik ez az ítélő elme. Szóval én azt gyakorlom, hogy az embereket fákká változtatom.
Ami azt jelenti, hogy azt értékelem bennük, amilyenek.”

Ram Dass


Ez az idézet nemcsak azért kívánkozik ide, mert sokan vagyunk sokfélék, hanem mert április 21-én a Föld napja volt.
A Föld napjának egyik fő jelmondata:
- Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
A Szabó Magda könyvtár is tett azért, hogy változtassunk, és szebb, tisztább környezetben éljünk: immár sokadjára megszervezte gyönyörű kis falunkban a TeSzedd önkéntes szemétszedést. A TeSzedd szemétszedő akción öt lelkes nyugdíjas társunk is részt vett.
Kardos Irénke, Szabóné Éva, Szabó István, Horváth Károlyné és Krizsa Ferencné. Hálás köszönet nektek, hogy képviseltétek eme nemes ügyben a Darumadár Nyugdíjas Egyesület tagjait! (És jövőre igyekszünk még többen ott lenni, ahogy egészségünk megengedi.)

„Mindenkiben ott van egy maraton, csak van akiben egy kicsit mélyebben” - mondta egyszer Sipos István ultrafutó. Büszkén újságolom el hát azt is, hogy bár mindannyiunkban, itt a Darumadár Nyugdíjas Egyesületben ott lapul pár néma maraton, aktív futók is vannak nyugdíjastársaink között. Krizsa Ferencnének (Icának) gratulálunk a sok szép jelvényért, amelyeket különböző futóversenyekről hazahozott. Legutóbbi büszke szerzeménye a Vivicittán nyert érem.

Április 28-án a tánc világnapja volt. És ha tánc, hát legyen tánc!
A tánc tiszteletére rendezett előadáson a szenior örömtánc tagjai is lelkesen kivették a részüket. Olyan sokan voltunk jelen, hogy képtelenség lenne mindenkit név szerint felsorolni. Velünk együtt az ócsai szeniortánc tagjai is felléptek. Hálás köszönetünk nekik a közös táncért: nagyon jól sikerült.

Hamarosan részt veszünk majd a felsőpakonyi sportpályán rendezett összejövetelen, ahol a kellemest a hasznossal fogjuk összekötni.
Közös evéssel összekötött tornán veszünk majd részt. Hogy mennyire finomat eszünk majd, és hogyan sikerül a tornánk?
Erről majd csak egy következő cikkben tudok beszámolni.

Nagy E.

+képek

ÁPRILISBAN AZ FJE

Rutin feladatok közt töltöttük ezt a hónapot. Ahogy az idő engedte, nekiveselkedtünk a kerti munkáknak. Kisebb-nagyobb változtatásokkal bíbelődtünk a tanösvényeknél, ahol kellett ástunk, trágyáztunk, ültettünk. Új, színes virágokat vásároltunk a Mártírok Parkjába, az állomáshoz és a Petőfi térre, elköltve 50 ezer forintot. Sajnos, az árak az Oázis Kertészetnél is megfutottak, és a 30 ezer forintos bónuszra igencsak rá kellett még fizetni, holott alig vásároltam. Igyekeztem évelő, igénytelenebb virágokat venni, amelyek jobban alkalmazkodnak az időjárás hektikájához. Sajnos, alig kezdték megszokni a helyüket a Mártírok Parkjában a szegfűk, valakinek annyira megnyerte a tetszését, hogy „háziasította őket”. Nemes egyszerűséggel „lenyúlták” őket, kiemelve a sorból a kis növényeket. Észbe kapva kettőt megmentettem, de hogy a levendulákkal mi lesz?! Nem tudom.

Tekintve, hogy mindeddig tiszteletnek örvendtek ezek a kis virágos szigetek, amelyeket próbálunk meghonosítani és életben tartani községünkben, bevallom: nem számítottam erre. Ha sokat nem is tehetünk lakóhelyünk szépítéséért, mert egyre jobban meghaladja erőnket a vele járó kiadás és munka, azért mindeddig megpróbáltunk megküzdeni a nehézségekkel és igyekeztünk megőrizni, amit már életre hívtunk. Sőt! Jó érzéssel töltött el, hogy az itt élők méltányolják ezt az igyekezetet. Volt, hogy oda jöttek hozzám beszélgetni, amikor a locsolással bajlódtam. Lovagiasan segítségemre jött a Dzsókerben társalgók közül egyik-másik jóérzésű férfiember, kivették kezemből a teli kannákat, s megálltunk szót váltani, ami önmagában is jó dolog. Kutyás hölgy kedvencével kötöttem barátságot a Petőfi téren, amikor arra sétáltak. Életszerű és kedves jeleneteknek lehettem részese munka közben és ezért szeretem is ezt csinálni, holott a térdem egyre kevésbé akar már szolgálni. Hazaérve melegséggel tölt el, hogy Laky Irénke már megint nem engedte, hogy cipeljek, Cseh Rózsika pedig évek óta hűséges „csendestársam” az öntözésben! Apró, de szívbéli örömök.

Azonban megrendítettek a Mártírok Parkjában történtek. Szégyellem magam az elkövetők helyett.

Az iskolakertet már a gyerekek rendelkezésére bocsátottuk, akik szépen, csöndben átvették a terepet. Ágyásokat alakítottak ki, osztályonként művelgetik „kertecskéjüket”, s némelyiknél a borsó már magasabb, mint itthon, nálam a kertben. Hagymasorok váltakoznak salátával, retekkel, s itt-ott bokorka az elvetett babból – örömteli látvány! Megeredtek a gyümölcsfák is, az egres és ribizli cserjék is új hajtásokat hoztak a tövüktől. Némely szőlődugvány ugyan feladta, nem látok rajtuk rügyet sem, de sebaj, majd pótoljuk.

Sajnos, a pályázati pénz még nem érkezett meg, így pajta-építésünk is a „jövő zenéje”, de türelemből őrzünk a raktárunkban eleget. Kivárjuk! Addig is megpróbálunk még adományokat gyűjteni, hogy a rávaló pénzt kipótoljuk. Ehhez kérjük mindenki segítségét!

Készülünk a Nagycsaládosok Egyesületének május 13-i rendezvényére. Mikolay Heni kiosztotta a feladatunkat: mi dekorációval járulunk hozzá és helyi segítséggel. Már itt is van a nyakunkon, bőven van mit tennünk, hogy minden jól sikerüljön kint, a Sportpályánál. Reméljük, az idő sem cáfol rá, és igazi gyermeknapi játékok, felnőttes vidámságok részesei lehetünk!

Durkó Éva FJE

+fotók

Tanösvény az állomásnál
A Petőfi tér új virágai

XXX KERETBEN XXX

JÚNIUS 4. A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Június 4-én, vasárnap délután 16 órakor

mindenkit szeretettel vár a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület

a Mártírok Emlékparkjába!

Emlékezzünk Trianonra,

de ünnepeljük együtt a magyar nemzet összetartozását !

MŰSORUNK: ELÉGIA 11 RÉSZBEN

Sport

Labdarúgás

U19: Csapatunk 4 mérkőzést játszott a hónapban, amit két győzelemmel indítottak, majd következett egy döntetlen az Üllő csapata ellen, a végén pedig egy vereséggel zártak Nagy Szabolcs fiai. Akik egyébként a 3. helyen állnak a bajnokságban.

XXX U19.jpg XXX

Három mérkőzés, három győzelem. A bentmaradás a cél!

XXX Bentmaradas a cel.jpg XXX
A Felsőpakonyi KSE felnőtt csapata nem túl jó hónapot tudhat maga mögött, hiszen az elmúlt időszakban 4 mérkőzést játszottak, ebből 3-at elveszítettek és csak egyetlen döntetlent értek el. A hónap első mérkőzésén, amelyen a Dunaharaszti csapatával mérkőztek, 3-4 arányban maradtak alul. Sok helyzetet alakítottak ki, de a 2 „öngólt” nem bírta el a csapat, így sajnos nem sikerült megnyerniük a mérkőzést, pedig nagyon megérdemelték volna legalább azt az egy pontot.
A második mérkőzést a hónapban a Budakalász ellen játszotta a csapat, ahol 1-1-es döntetlen született. Ezen a mérkőzésen, sajnos, több nem volt a fiúkban. A megszerzett vezetést 30 percen át próbálták tartani, de a 85. percben egalizált a hazai csapat, így a győzelem újra elmaradt. A harmadik mérkőzés sokkal izgalmasabbra sikerült, hiszen mindkét csapat a kiesés ellen küzd a bajnokságban. Igazi kiesési rangadó volt, a Felsőpakony-Gyömrő mérkőzésen a Felsőpakony csapata emberhátrányba került a 8. percben. Egy középpályán eladott labda után egy gyömrői csatár tört ki ziccerben, amit Sásdi akadályozott meg 18 méterre a kapujától kézzel beleérve a labdába, így egyből piros lapot kapott. Ennek ellenére is több lehetőségük volt, mint a vendégeknek. A fiúk nagyon akarták a győzelmet, de sajnos, a szerencse nem állt melléjük.

Az utolsó mérkőzésen, a csapat a Biatorbággyal találkozott, a srácok ismét harciasan léptek pályára, és nagyon jól játszottak. Bár ismét kimaradtak a helyzetek, így végén az ellenfél jogosan kapott egy büntetőt, amely végül döntőnek bizonyult a mérkőzésen.

A csapatnak mindent egybevetve nagyon jó mérkőzései voltak, jó teljesítményt mutattak a mérkőzéseiken. Bár nem mindig sikerült pontokat szerezni a meccseken, a fiúk mindig küzdöttek és keményen dolgoztak a pályán, és az edzéseken is kitesznek magukért. A sikerért meg kell küzdeni, a küzdőszellem már megvan, most már több koncentráció és szerencse fog kelleni a maradék 3 mérkőzésen, hogy a csapat jövőre is a Pest vármegyei I. osztályban tudjon indulni. A csapat május 21-én játszik majd a Pest vármegyei kupa döntőjében, így minden bizonnyal izgalmas időszak elé néznek a srácok, és mi biztosan szorítunk nekik a továbbiakban is! A mérkőzés nem mindennapi esemény klubunk történetében!

XXX Innentől kivett rész, mert 21-ig nem lesz terítve a lap. XXX
így arra gondoltunk, hogy egy emlékpólóval tesszük emlékezetesebbé. Aki szeretne rendelni a pólóból az több módon meg tudja rendelni/vásárolni:
- Írjon privát üzenetet facebook-on ifj. Barta Zoltánnak. Vagy a +36 30 847 5752-es telefonszámon.

- Döntő hetén a Sportpályán délutánonként.

A póló ára: 3.500 Ft

Ahogy ígértük szurkolóinknak, megszervezésre került a közös busszal történő utazás a Pest Megyei Kupa döntő helyszínére, Ceglédre! Egyesületünk azzal szeretné meghálálni az egész éves szurkolást, hogy mindenkinek díjmentesen biztosítja az oda-vissza utazás lehetőségét erre a nem mindennapi mérkőzésre!
Mérkőzés időpontja: 2023.05.21 17:00, helyszíne: Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep
Indulás: 14:00
FONTOS, a buszos utazás előregisztrációhoz kötött!
Az alábbi telefonszámon:
+36308575752
Amennyiben egy utánpótlás játékosunk szülő nélkül jönne, abban az esetben is szükséges feliratkozni.A helyek végesek, mindamellett, hogy minél több buszt szeretnénk indítani!
Jelentkezz időben! Mindenki Ceglédre!

XXX Eddig kivesszük. XXX

Hajrá, Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

2023_05_maj.txt · Utolsó módosítás: 2023/05/17 09:03 szerkesztette: bavegh