Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


2023_09_okt

Felsőpakonyi Agora

A felsőpakonyi önkormányzat tájékoztatója - XXXIII. évf. 9. szám, 2023. október

Lapzárta: október 9.

Szerkesztőbizottsági: folyamatos

Következő lapzárta: november ?? ugyebár a nov-dec összevont szám lesz…

KIVETTEM AZ ANYAGOKAT, INNENTŐL NEM NÉZEK FEL IDE, VÁLTOZTATÁS ESETÉN KÉREM NEKEM SZEMÉLYESEN JELEZNI!
KÖSZÖNÖM: BÉLA

Fedlap

Falunap, hangszerkiállítás, idősek világnapja egyveleg.

Fedbelső

Falunap – 2023

Eshet az eső, fújhat a szél…

Szeptember 23-án, szombaton került megrendezésre a Szüreti felvonulás és hagyományőrző falunap, ahol eseménydús, színes programokkal teli napot tölthettek el a kilátogatók.
Délelőtt tíz órakor még kissé bizonytalanul és félve írtuk ki a település hivatalos oldalára, hogy a felvonulást a rossz idő ellenére megtartjuk, ugyanis az előrejelzés azt mutatta, hogy az eső tart majd egy szünetet, s ez idő alatt megtartható a felvonulás.
Jól döntöttünk, hiszen a lakosok kedvét az esős idő sem szegte, így népes felvonulással indult a programsorozat 11 órakor az állomásról.
Az eső pedig a kezdésre nemhogy elállt, de meleg napsütés kíséretében érkezhettünk meg a Sportközpontba.
A töretlen lelkesedés egész nap kitartott, számtalan színes program közül választhattak az érdeklődők.

Ezúton is köszönjük a szervezőknek, az önkormányzat munkatársainak, a vendéglátó egységeknek, a főzőcsapatoknak, a kézműves sátrakban dolgozóknak, a fellépő művészeknek, a műsorral készülő civil szervezeteknek, hogy egy újabb örömteli napot szereztek a felsőpakonyi lakosoknak, a rendezvényre kilátogató vendégeknek.

+ képek

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A felsőpakonyi közvilágítás korszerűsítése

Az energiaárak nagyfokú emelkedése 2022-ben előtérbe helyezte azokat a fejlesztéseket, melyek csökkentik a rezsiköltségeket. Nem kivétel ez alól az önkormányzat sem.
A település közvilágítása jelentős költség az önkormányzat számára, ezért a 2022-es év első felében a Képviselő-testülettel több lehetőséget is megvizsgáltunk az elavult energia pazarló közvilágítási rendszerünk korszerűsítésével kapcsolatosan.
Eljött az ideje annak, hogy a korábban többször bírált, de mára már magas színvonalra fejlesztett LED-es korszerű technológiára cseréljük az elavult lámpatesteket.
Más településeken is megtekintettük az elkészült LED-es világítás minőségét, így megerősíthetjük, hogy az elmúlt 5-6 év alatt óriásit javult a LED-es lámpák minősége, fényereje és megfelelő tervezéssel felülírják a 20 évvel ezelőtt felszerelt dupla annyi energiát fogyasztó lámpatesteket.
A fejlesztés során a közterületeken korszerű, LED-es világítótestek kerültek elhelyezésre, melynek köszönhetően a felhasznált elektromos áram közel a jelenlegi felére csökkenthető.
Mivel a kivitelező egy kedvező banki finanszírozást felhasználva megelőlegezi a teljes beruházás költségét, az önkormányzatnak jelenleg nem jelent plusz kiadást a kivitelezés. A közvilágítás jelentette költség ugyanakkor a felére csökken, így a megtakarítás fedezi a beruházás törlesztőrészletét. A futamidő lejártával a megtakarítás már az önkormányzat rezsicsökkentését jelenti.
A közbeszerzésen nyertes kivitelező cég szeptember 26-án megkezdte a munkálatokat, melyek az újság kézhezvételekor már befejeződtek.

Bízunk benne, hogy ez az új LED-es technológia beváltja a hozzá fűzött reményeket és hosszú évtizedekig kiszolgálja a települést.


Közmeghallgatás
Együtt – Egymásért - Felsőpakonyért

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi közmeghallgatását október 4-én tartotta a Lagúna rendezvényházban.
A közmeghallgatáson ismertetésre került az önkormányzat 2022-2023. évi gazdálkodása, elhangzottak a 2024. évre tervezett fejlesztések, végül lakossági kérdésekkel, észrevételekkel zárult az este.

Az Önkormányzat költségvetésének főbb számai:
A 2023. évi költségvetési főösszege: 1.623.134 ezer Ft.
Működési kiadások tekintetében jelentős tétel a személyi juttatások és annak bérjáruléka.
Dologi kiadások tekintetében a különféle készlet beszerzések, kommunikációs szolgáltatások ( telefon, internet), szolgáltatási kiadások (vásárolt élelmezés, közmű szolgáltatások, közvilágítás, orvosi ügyelet), ÁFA, és egyéb dologi kiadások.
Az Önkormányzat főbb költségvetési szervei, és működési kiadásai:
Polgármesteri Hivatal: 121 millió Ft.
Mesevár Napköziotthonos Óvoda: 223 millió Ft.
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház: 41 millió Ft.
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: 37.5 millió Ft.
Babóca Bölcsőde: 85 millió Ft.
A működésre fordítható állami támogatás valamennyi intézmény esetében jóval kevesebb, mint a tényleges működési költség, így az önkormányzatnak a helyi adóbevételekből az óvoda költségvetését több mint 60 millió forinttal kell kiegészítenie. A bölcsőde esetében az önrész 30 millió, a szociális intézménynél 33 millió, míg a művelődési ház zavartalan működése 35 millió saját erő biztosításával lehetséges. Vagyis, csak az intézmények esetében 158 millió forint az éves önerő, ehhez adódnak még hozzá a fentebb felsorolt egyéb működési és dologi kiadások.
Ezeknek az összegeknek a javát a helyi iparűzési adó adja, mely összeg a 2023 szeptember 30-ig befolyt adatokat figyelembe véve: 160 millió Ft, plusz 28 millió állami kompenzáció volt.


Témakörökbe gyűjtve az alábbi lakossági észrevételek érkeztek, melyek megoldására az elkövetkező hetekben kiemelt figyelmet fordítunk.

1., Házszámok és postaládák kihelyezése
• Évek óta visszatérő, illetve folyamatos probléma.
A település területén több utcában is problémát jelent az ingatlanok beazonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem, vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. A házszámtábla hiánya, vagy nem látható elhelyezése megnehezítheti a Mentőszolgálat, a Tűzoltóság, a Rendőrség, továbbá valamennyi közszolgáltató munkáját is. A postai kézbesítők munkáját pedig tovább nehezíti, hogy sok helyen postaláda sincs kihelyezve. Fontosak a házszámtáblák - ezek kihelyezésére kér mindenkit az önkormányzat.
A soron következő Képviselő-testületi ülésen tárgyalásra kerül egy egységes arculatú házszámtábla rendelés lehetősége.

2., Közlekedés
• Az Eötvös és Petőfi utca csomópont környéken a reggeli gyalogos és kerékpáros közlekedés fokozott figyelmet kíván, a sok gyorsan közlekedő gépjármű miatt.
A gyorshajtások visszaszorítását célozná az a rendőrségi kezdeményezés, mely alapján önkormányzati költségvetésből a rendőrök Felsőpakony Nagyközségben ellátandó önként vállalt túlszolgálatának biztosítására a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési-támogatási megállapodást kötne az önkormányzat. A túlszolgálat ideje alatt traffipax kihelyezése is kérhető.
Szóba került az ún. TrafiBox telepítésének a lehetősége is, viszont ennek kiugróan magas a költsége. A gyáli őrskapitány tájékoztatása alapján az eszköz, a telepítés és az éves fenntartási költség elérheti a 10 millió forintot is.
A közlekedési morál javítását elősegítendő lehetőségek megtárgyalása a soron következő testületi ülésen várható.
• Bekötő útról a Nagykőrösi útra történő kikanyarodás
Az előzni tilos tábla nehezen észrevehető helyen van, a záróvonal felfestés pedig csak Ócsa irányában valósult meg, de nagyrésze már le is kopott. Ennek megoldása érdekében felvesszük a kapcsolatot a Közútkezelővel és kérjük a tábla áthelyezését és a vonalak ismételt felfestését.
Továbbá a bekötő út és a Nagykőrösi út találkozásánál körforgalom létesítése céljából már több ízben is folytattunk egyeztetéseket a Közútkezelő területi vezetőjével, a megvalósításához a jelentős anyagi ráfordítás miatt keressük a megoldást, akár közös pályázati lehetőségeket.
• Az I-es számú Ipari Parkban lévő Major úti lakosok közül már több ízben is érkezett megkeresés az önkormányzat felé a közvilágítás, csatorna hiánya és az oda vezető út rossz állapota miatt.
Mivel az előzetes információk alapján a közvilágítás rendszerfejlesztéssel és kapcsolószekrény kiépítésével lehetséges, ezért a napelemes lámpák felhelyezése idő-és költséghatékonyabb megoldást jelentene. Szakember bevonásával folyamatban van a lehetőségek vizsgálata.
A szolgáltató DPMV Zrt. elmondása alapján a területen a vezetékes ivóvíz ellátás biztosított, az ipari szennyvíz befogadása korlátozott, de csatornára történő rákötés kapcsán lakossági igényt nem utasítottak el.
A Magyar Falu Programban már 3 éve pályázunk ennek az útnak a felújításra, sajnos ameddig több településen még a belterületi nagyobb kihasználtságú utak állapota is hasonló és felújítást igényel, addig ez a külterületi út vélhetően nem prioritás a bírálók szempontjából. Tudjuk, hogy ez az ott lakó néhány családnak nem jelent megoldást, a problémára igyekszünk forrást, megoldást találni.

3., Szelektív és elektronikai hulladékelszállítás
• Még júniusban tartottunk a játszótérrel szemközti önkormányzati ingatlanon ingyenes elektronikai hulladékgyűjtést. Július 1-től a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át a hulladékszállítást, ami szerződés újra kötéseket vont maga után egy erre kialakított elektronikai felületen keresztül, ami az önkormányzatot és az elszállítást végző céget is érinti. Az önkormányzat a szükséges intézkedéseket megtette, egyelőre várjuk a jóváhagyást, ezt követően a cég, aki vállalta az elszállítást, zöld utat kap és teljesítheti kötelezettségét. A folyamat végén járunk, várhatóan a probléma 1-2 héten belül rendeződik.
• A zöldhulladékot és szelektívhulladékot több lakos elmondása alapján egy gyűjtőautóban szállítják el. DTKH-t írásban is megkeressük és jelezzük feléjük az észrevételeket.

4., A közműszolgáltató DPMV Zrt. által üzemeltetetett szennyvíztisztító gépház kéményére szűrő felszerelése a kellemetlen szaghatások elkerülése miatt.
A fejlesztés a DPMV Zrt. gördülő fejlesztési tervének része, amely alapján a szűrő beszerelése 2024-ben lenne esedékes.
A szolgáltatót ismét megkerestük, részükről megerősítést kaptunk, hogy a munkálatok felmérése, a szűrőrendszer megrendelése folyamatban van, a lehető legrövidebb időn belül a kivitelezés is megkezdődik.

5., Közterület karbantartás
• Közterületekre kihelyezett fa, építési anyag, roncs autók stb.. Az Agora legutóbbi számában közzétettünk egy felhívást, amelyben kérjük az érintett lakosokat, hogy az ingatlanuk előtti közterületeket hagyják szabadon a felszólítások és esetleges büntetések elkerülése érdekében. Közös érdekünk a rendezett utcakép.
• Az Eötvös és Kun utca sarkán lévő árkok körül magasabb a föld, emiatt a csapadékvíz nem folyik bele az árokba, ennek megoldási lehetőségeit megvizsgáljuk.
Végül pedig az elhangzottak közül a legérzékenyebb téma egy sajnálatos visszaélési eset volt. Az ügyben az önkormányzat a rendőrségi feljelentést megtette, a nyomozás lezárásáig nem áll módunkban bővebb felvilágosítást adni. Kérjük ennek tiszteletben tartását. Az ügy lezárását követően a nyilvánosságra hozható információkat megosztjuk a lakossággal.

Ezúton is köszönjük a megjelent lakosoknak, hogy aktív részvételükkel segítik a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal településért végzett munkáját.

KÖSZÖNET

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében köszönetünket fejezzük ki Durkó Évikének és a Felsőpakony Jövőjéért Egyesületnek, hogy ápolják a 2013-ban Felsőpakonyért kitüntetésben részesített Varga Imre Lajosnak az emlékét. Az egyesület kiadásában, Durkó Évike tervezésében, saját készítésű illusztárcióival, egy gyönyörű kötetben jelentették meg a 2016-ban elhunyt felsőpakonyi költő és író, Varga Imre Lajos verseit és novelláit összegyűjtő kötetet.
A ,,Hátrahagyva” című könyv az FJE gondozásában megjelent harmadik, immár posztumusz kötet, az eddig nyomtatásban meg nem jelent műveket tartalmazza.
Köszönjük, hogy egy élet művét közkinccsé tették.

Szabóné Szabó Nikoletta szerk.

Önkormányzat

SZOCIÁLIS TŰZIFA TÁMOGATÁS 2023/2024.

Nyertes tűzifa pályázat

A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatán önkormányzatunk 1 915 160 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 116 erdei köbméter lágylombos tűzifa vásárlására van lehetőségünk. A tüzelőanyag beszerzése a nyár folyamán megtörtént, a beszállítás folyamatban van.

A szociális tűzifa támogatás iránti igényeket minden év október 1. napjától következő év február 15. napjáig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatalban (2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.)

A kérelem beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy letölthető a felsopakony.hu honlapról.

A beérkezett igényekről a Szociális és Rehabilitációs Bizottság határoz a szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet alapján.
A házhozszállításról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

Bővebb információ az igénylés feltételeiről a felsopakony.hu honlapon található vagy személyesen (a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében) a +36 29 317-131-es telefonszámon kérhető Balázs Ildikó szociális ügyintézőtől.

Kutak létesítése: az új szabályozás részletei

NEM KELL FENNMARADÁSI ENGEDÉLY a 2024 előtt engedély nélkül fúrt és 50 méternél nem mélyebb háztartási kutakra!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása a mezőgazdasági termelők és a háztáji gazdálkodók számára immáron megnyugtatóan rendezi az engedély hiányában létesített háztartási és a mezőgazdasági öntözési célú kutak helyzetét.

A lakosság számára a legfontosabb jogszabályváltozás az, hogy a 2024. JANUÁR 1. ELŐTT létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó, az első vízzáró réteget el nem érő kutak fennmaradásához NEM SZÜKSÉGES sem vízjogi engedély, sem bejelentés. E fúrt kutak kapcsán az ingatlantulajdonosnak tennivalója nincs és ennek megfelelően természetesen mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól is.

Az Országgyűlés azonban elrendelte, hogy az elkövetkező népszámlálások során a háztartási kutakra vonatkozó adatok is kerüljenek begyűjtésre, illetve rendelkezett a vízkészlet-védelmi országtérkép elkészítéséről is.

A jövőben ez a vízkészletvédelmi országtérkép határozza meg a vízkészlet-védelmi szempontokból kockázatos, illetve kockázatmentes területeket.

A 2024. január 01. után létesítendő ÚJ kutak esetén négy eljárásrend lehetséges, ezek a következők:

Háztartási kút létesítése:

a) ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül (azaz érzékeny vízkészletet nem érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, akkor minden engedély és bejelentés nélkül létesíthető a kút,

b) ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül (azaz érzékeny vízkészletet érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, akkor a megvalósítást be kell jelenteni a területileg illetékes vízügyi hatósághoz, azaz a jegyzőhöz.

(Háztartási célú kút: a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év (1,5 m3/nap) vízigénybevétel alatti, a kutat épülettel rendelkező ingatlanon készítették el, magánszemély a tulajdonos, a kút házi ivóvízigény és háztartási igények (nem gazdasági célú vízigény) kielégítését szolgálja.)

Gazdasági célú (külterületi) öntöző kutak létesítése:

a) ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül (azaz érzékeny vízkészletet nem érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, és a kút talpmélysége az ötven métert nem haladja meg, akkor bejelentést kell tenni a Nemzeti Földügyi Központhoz a kút létrehozásáról,

b) ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül (azaz érzékeny vízkészletet érint) a vízkészletvédelmi országtérképen, vagy a kút talpmélysége meghaladja az ötven métert, akkor le kell folytatni a vízjogi engedélyezési eljárást, amely a Nemzeti Földügyi Központnál kezdeményezhető.

(Mezőgazdasági célú kút: az üzemeltető művelése alatt álló földterületek haszonnövény-termesztés célú öntözésére és haszonállat-állomány ellátására szolgáló kút. Az üzemeltető felel érte, hogy a felszín alatti vizet csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya megmaradjon, és teljesüljenek a vizek jó állapotára vonatkozó célkitűzések.)

Felsőpakony település övezeti besorolása az országtérkép alapján megoszlik, a település belterülete kockázatmentesnek minősül, míg a külterület bizonyos részei kockázatosnak minősülnek.

A vízkészletvédelmi országtérkép megtekinthető az alábbi honlapon: geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Fentieket összegezve:

- A 2024. január 1. napja előtt létesített kutak tekintetében NEM SZÜKSÉGES a VÍZJOGI ENGEDÉLY LEFOLYTATÁSA ÉS A BEJELENTÉS SEM.
- A 2024. január 1. napja után létesített kutak esetében pedig kérjük a lakosságot, hogy tájékozódjanak az említett országtérképen, hogy a terület kockázatosnak minősül-e, és amennyiben igen, úgy a fentieknek megfelelően indítsa meg majd az eljárást.

Farkas Renáta jegyző

+kútkép

PÁLYÁZZ A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJRA!

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázatra azok a Felsőpakonyon állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. („A” típusú pályázat).

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert, érettségizetteknek) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be. Az EPER-rendszerben kitöltött és kinyomtatott pályázati űrlapot a szükséges mellékletekkel együtt kell az önkormányzathoz benyújtani!

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását önkormányzatunk az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A be nem fogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat benyújtásának helye:

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal,
2363 Felsőpakony, Petőfi S. u. 9.

Hivatali ügyfélfogadási idő:

kedd: 8:00-12:00, 13:00-18:00,
szerda: 8:00-12:00, 13:00-17:00

Pályázati kapcsolattartó: Balázs Ildikó (06-29/317-131)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 5.

A részletes pályázati kiírást megtalálják a felsopakony.hu honlapon.

Farkas Renáta jegyző

A megfelelő tüzelőberendezés, és égéstermék elvezető!

XXX HA SOK AZ ANYAG KIVONATOLHATÓ XXX

A légszennyező anyagok kibocsátása szempontjából a lakossági eredetű szennyezés áll az élen, melynek jelentős része az elavult vagy szabálytalanul üzemeltetett lakossági tüzelőberendezések, illetőleg a helytelenül megválasztott tüzelőanyagok felhasználása következtében kerül a levegőbe.

Ezzel a cselekedettel a légszennyezésen kívül az alábbi két eseményt idézhetik elő:

1. szén-monoxid mérgezést

A szén-monoxid tökéletlen égés során jön létre. A szén-monoxid-mérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak tünetei – rosszullét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság – könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel.

Magas szén-monoxid-koncentráció esetén ájulás, és néhány percen belül halál is beállhat.

A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

1. Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása.Üzembe helyezés előtt mindig SZAKEMBER nézze át!

2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított. – A régi fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe, azonban az új, jól szigetelő nyílászárók légáteresztő képessége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége.

3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés – Saját biztonságunk érdekében a gázfogyasztó-berendezéseket évente javasolt szakemberrel felülvizsgáltatni, mely a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul.

A kémények fokozott igénybevételnek vannak kitéve (korrózió, fagy, dinamikus hőterhelés, lerakódások), emiatt a keresztmetszet-szűkületek előbb-utóbb óhatatlanul kialakulhatnak. Ezért elengedhetetlen a kémények rendszeres ellenőrzése!

Hogyan előzheti meg a szén-monoxid kialakulását?

 • A nyílt lánggal égő tüzelő-, fűtő-, vízmelegítő és főzőeszközök telepítését bízzuk szakemberre!
 • A nyílt lánggal égő berendezések a szoba levegőjét használják az égés során. Biztosítsuk ezen berendezések levegő-utánpótlását!
 • Évente tisztíttassuk ki és vizsgáltassuk felül a nyílt lánggal működő eszközöket!
 • Egyeztessünk időben a kéményseprőkkel, hogy el tudják végezni az időszakos ellenőrzést!
 • Az ajtók, ablakok cseréjénél ügyeljünk rá, hogy legyen résszellőző az újonnan beépített, jól záródó nyílászárókon!
 • Az elszívó és a nyílt lánggal égő berendezés együttes működése is hozzájárulhat a szén-monoxid kialakulásához. Ezeket soha ne működtessük együtt!
 • Az esetek fele a fürdőszobában történik, mert azok légtere általában kicsi, így a vízmelegítő gyorsan elhasználja az égéshez a szoba levegőjét. A szellőzőrácsot soha ne takarjuk le, vagy szüntessük meg!

Érdemes megbízható forrásból szén-monoxid-érzékelőt vásárolni.

2. kéménytüzet

Kéménytűz két okból következhet be: ha a korom gyullad meg, vagy ha a szuroklerakódás kap lángra.

Előbbi esetben a kéményben lerakódott por és a kicsapódott szilárd égéstermék gyullad meg. Szurokégésről akkor beszélünk, ha a porkorom és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd meggyullad.

Hogyan kerülhetjük el a kéménytűz kialakulását?

A kéményseprő által megállapított kéményhibákat mihamarabb, lehetőleg a fűtési szezont megelőzően, szakemberrel javíttassák ki!Életveszélyes hiba feltárása esetén semmiképpen ne használják a tüzelő-, fűtőberendezést és a kéményt a hiba teljes elhárításáig és az új használatbavételi engedélyek beszerzéséig!

A kéménytüzek nagy része a helytelen tűzrakás és nem megfelelő tüzelőanyag használatára vezethető vissza.

Az okok között a második a kémény építőanyagainak elöregedése, az égéstermék-elvezető nem megfelelő műszaki állapota.

Mit tehet Ön?Gondolja meg kétszer is, mit tesz a tűzre! Ne kerüljön az égéstérbe rongy, gumi, műanyag, színes vagy fényes reklámújság, festett, lakkozott fa vagy bútorlap, mert ezek elégetésekor több korom rakódik le a kéményben, tönkre teszik a tüzelőberendezést. Az elszurkosodott korom begyulladását közvetlenül kiválthatja, ha hirtelen elégő tüzelőanyagot – fenyőfatűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb. – használunk. Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, mert nem lehet az ehhez szükséges mennyiségű levegőt biztosítani, ami elégtelen égéshez, rosszabb esetben robbanásveszélyhez vezethet. A tökéletlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így saját otthonunk levegőjét is megmérgezzük.

 • Csak engedélyezett, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni.
 • Szilárd tüzelőanyaggal (fa, szén, szalma stb.) üzemelő berendezés közelébe éghető anyagot nem szabad tenni, a kipattanó szikra felfogására fémből készült és vízzel töltött szerkezetet használjunk. A tüzelőberendezés ajtóit állandóan tartsuk csukott állapotban. A berendezés tisztítását csak lehűlt állapotában végezzük. A hamut és a salakot lehetőleg lehűtött állapotában ürítsük fémkonténerbe. Forró hamut tilos üríteni épületben vagy annak közvetlen közelében, illetve ahol az tüzet okozhat, pl.: száraz aljnövényzet.
 • A tüzelő-, fűtőberendezéshez csak a gyártó által ajánlott tüzelőanyagot szabad használni.
 • A szilárd tüzelőanyaggal üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal gyújtsuk be és üzemeltessük.
 • A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használatakor győződjön meg arról, hogy a szellőzés megfelelő, így megelőzhető a szén-monoxid-mérgezés.

Kéményseprő ügyfélszolgálat 1818 szám, 9.1-es menü

forrás:
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tajekoztatok/kornyved
katasztrofavedelem.hu/388/katasztrofatipusok-teli-veszelyek-a-futesi-eszkozok-biztonsagos-hasznalatanak-szabalyai
katasztrofavedelem.hu/329/a-szen-monoxid-mergezes-megelozheto

Biztonságosan készüljünk az ünnepi időszakokra!

A halloweent eredetileg az angolszász országokban ünnepelték, ám ma már a világ számos pontján átvették. Mindenszentek előestéjén, azaz október 31-én tartják. Erre az időszakra is már sok helyen tökfaragással, töklámpással, a lakások dekorálásával készülnek (fényfüzérek, gyertyák, mécsesek).

A Mindenszentek, mely november 1. és a Halottak napja, mely november 2. a gyertyagyújtás időszaka. Ilyenkor sokan otthon is gyújtanak egy-egy gyertyát, mely ugyanazokat a veszélyeket hordozza magában, mint az adventi időszakban. A legtöbb tüzet a gyertyák és mécsesek okozzák.

Különösen figyelni kell arra, hogy a koszorút, gyertyát ne a terítőre, hanem mindig egy tűzálló alátétre helyezze, és az égő gyertyákat soha ne hagyják felügyelet nélkül.

Fontos, hogy a fényfüzéreket megbízható helyről vásároljuk meg. A rossz minőségű fényfüzér nemcsak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. A korábban megvásárolt díszek sértetlenségét használat előtt mindig ellenőrizni kell. Ha a vezeték vagy a hosszabbító megtört, eldeformálódott, megolvadt, nem szabad többet használni. Éjszakára vagy a távollétünk idejére mindig ki kell húzni a konnektorból.

A karácsonyfára soha ne tegyünk gyertyát vagy csillagszórót, mert a kiszáradt fenyő könnyen meggyulladhat. A karácsonyfát érdemes úgy elhelyezni, hogy legalább másfél méterre legyen a fűtőtesttől, kandallótól.

Az adventi időszak és az ünnepek alatt több időt töltünk a konyhában, elég egy kis figyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett olajjal teli serpenyő, és máris megtörténhet a baj. Fontos, ha a zsír vagy olaj meggyullad, azt soha ne oltsa vízzel! Helyette tegyen rá például fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet .

Érdemes megbízható forrásból füstérzékelőt vásárolni.

A füstérzékelővel a lakástűz hamarabb észlelhető!

Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Óvoda

Az Idősek Világnapján járt a Katica csoport

Már hetekkel előtte sokat rajzoltunk, énekeltünk, beszélgettünk az idősebb emberekről, a gyerekek fényképeket hoztak saját nagyszüleikről, és próbáltuk egy kivételes napként bejelölni a naptárunkba szeptember 29-ét. Ugyanis Felsőpakonyon akkor tartották az Idősek Világnapját az iskola tornatermében.
Célunk az volt, hogy gyermekeink tudják, érezzék az idősek iránti tisztelet mibenlétét.
Tudják, hálával tartozunk nekik, hiszen ők azok, akik irányt mutattak szüleiknek a mai élethez (felnevelték, taníttatták őket), és még ma is tudunk tőlük tanulni emberséget, tiszteletet.
Mi még kicsik vagyunk ahhoz, hogy ezt szóban ki tudjuk fejezni, de rajzban, énekkel, verssel igen. Így mi a szereplésünkkel ajándékoztuk meg őket. S hogy hogyan? Meséljenek róla a képek.
Őszintén remélem, hogy az idősek felé fordulás, a szeretet, a figyelem, nem csak ezen a napon adatik meg számukra.
Éva óvó néni

+képek

Október 4-e, az Állatok Világnapja

Óvodánkban természetesen minden évben megemlékezünk a jeles napról, amelynek alkalmából középpontba kerül az állatok védelme, tisztelete és szeretete.
A gyermekek már meglévő ismereteit szeretnénk bővíteni a környezetükben, a természetben felfedezhető állatokról. Az állatok legjellemzőbb tulajdonságaival is ismerkedünk. Szóba kerül a madár- és vadvédelem, az etetés fontossága és felelőssége, az állatokhoz való pozitív viszony alakítása. Saját élményeik óvodásainknak leginkább a házi kedvenceikről van: kutya, cica, de többen látogatják családjukkal az állatkerteket, vadasparkokat, s ez általános ismereteiket bővíti e témakörben. Óvodánkban hagyománnyá vált az állatok világnapja alkalmából kreatív pályázat kihirdetése. Az állatokkal kapcsolatos alkotásokat bármilyen formában (rajz, festmény, ragasztás, gyurma, barkácsolás) el lehetett készíteni. A határidőig beérkezett alkotásokat már alig-alig tudtuk tárolni. Összesen 84 alkotó, 90 db alkotásából készült el a kiállítás az aulában, ahol minden gyermek és szülő nap mint nap végignézheti a valóban kreatív csodákat. Én is így teszek minden reggel, amikor megérkezem az oviba. Rácsodálkozom, micsoda ötletek! Csodás! A szívet melengető mégis az, hogy együtt tevékenykedett a család. Felidéztek élményeket, mesét vagy verset, a kedvenc állatot. Terveztek, gyűjtöttek, előkészültek, és együtt alkottak örömmel. Csodás! De sok ilyen ünnep kellene! Köszönet minden szorgos kéznek, amely fából, papírból, műanyagból, fonalból, gyöngyből, rajzolva, festve, ragasztva, vasalva, tekerve, csavarva vagy bárhogy, bármiből elhozta a kedves munkát!
Minden alkotót megjutalmaztunk valamilyen formában, a zsűri, a következő rangsort állította fel, s az alkotókra mi is büszkék vagyunk:

Kiscsoportosok közül:
I. Gyenis Bálint (Katica csoport)
II. Tóth Luca (Hétszínvirág csoport)
III. Bense Abigél (Neszepisze csoport)

Középső csoport:
I. Szabó Elza (Katica csoport)
II. Horváth Norbert (Neszepisze csoport)
III. Harmai Dániel (Napraforgó csoport)

Nagycsoport:
I. Horányi Zsombor (Napraforgó csoport)
II. Berki Milán (Neszepisze csoport)
III. Goldner Hunor (Katica csoport)

Különdíj:
Ignácz Norina (Nefelejcs csoport)

Legötletesebb:
Papp Patrik (Hétszínvirág csoport)

Legkreatívabb:
Bednárik Emma (Napraforgó csoport)

Dobosné Kerepeczki Mária

+képek

Iskola

Erzsébet táborban jártunk

Sikeresen pályáztunk a zánkai táborozásra az Erzsébet-tábor pályázat keretében. 26 tanuló és 3 kísérő vett részt szeptember 20-22. között a programokon. Teljesen átalakult a néhai úttörőváros (bár a monumentális mérete nem változott). Hihetetlen infrastruktúrával, épületekkel, személyzettel találtuk szembe magunkat. A gyermektábor önálló vasútállomással rendelkezik, ahonnan kisvonat szállítja a gyerekeket és csomagjaikat a recepcióig. Igen! Hasonlít egy hotelra! Segítő animátorok kezei közé kerültünk. Egyenként karszalagot kaptunk, majd bevettük magunkat az épületek dzsungelébe. Mivel a szállás elfoglalása nehézkesen ment, így megkezdtük az általunk kiválasztott programok látogatását. Először is lecsaptunk egy last minute hajókázásra a Balatonon. Jól is jött egy kis ücsörgés és nyugalom, mert a partig jócskán gyűrtük a métereket. A tábor saját kikötővel, no meg stranddal is rendelkezik. A nap folyamán trambulinozni is eljutottunk, aminek az idejét kevésnek találtuk, hiszen huszonhat embernek kellett megosztoznia fél órán (hatosával lehetett felmenni a trambulinra). Ettől függetlenül nagyon élvezte mindenki. A nap végére 22.000 lépésnél tartottunk (okosóra szerint), hiszen a tábor egyik legtávolabbi szegletében kaptunk szállást. Ezzel még nem ért véget a nap teljesen, hiszen még hátra volt egy koncert a főtéren! Több, mint 2000 gyerek egy helyen! (A révfülöpi „laza” 100 fő után csak kapkodtuk a fejünket!) Az itt töltött idő alatt összefutottunk más iskolákból ismerősökkel, barátokkal, megismerkedtünk kollégákkal, diákokkal. Érdekes fizikai és kémiai kísérleteket láthattunk látványos előadás keretében; a súrlódás, a tágulás, a nyomás, a gravitáció közelebb került hozzánk, világosabbá vált számunkra. A Fővárosi Nagycirkusz művészei szórakoztattak és kápráztattak el minket egy órán át egy igazi cirkuszi sátorban – mindez szintén a gyermekváros területén. Igazából nem sok időnk maradt, hogy a szabadidőnkben a gyerekek a kölcsönzőből elhozott játékokkal (társasok, labdák, léghoki, …) játszanak. Utolsó este a táncoskedvűek egy diszkóban rophatták, a többiek pedig beszélgethettek, ismerkedhettek, vagy éppen fagyizhattak. A büfé és a bolt is késő estig a rendelkezésünkre állt. Az ellátásra sem lehetett semmi rosszat mondani, hiszen tényleg kedvünkre valókat főztek, és gördülékenyen zajlott a hatalmas diáktömeg étkeztetése is. A többség maradt volna, de mint tudjuk „A VONAT NEM VÁR”! A szülők viszont annál inkább várják haza gyermekeiket, így végül úgy döntöttünk, hogy hazajövünk! Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a programon és az időjárás is csodálatos volt!

Kocsisné Matusek Diána
osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Olvas az egész suli!

Szeptember 30-án, Benedek Elek meseírónk születésnapján ünnepeljük a magyar népmese napját.
Ennek alkalmából - iskolánk történetében először - „Dobj el mindent, és olvass!” programot tartottunk Gombos Péter író ötlete alapján.
Október 2-án, amikor meghallottuk az élő zeneszót, félbehagyhattuk a munkát, hogy választott olvasmányunkra szánhassuk az időnket. Az elmélyedt olvasásnak a végét szintén felcsendülő dallamok jelezték.
A gyerekek lelkesen készültek választott könyveikkel, és kíváncsisággal figyeltek körbe, milyen könyvet hoztak a többiek. Öröm volt látni, ahogy sokan el tudtak merülni ebben a varázslatos világban! Gondolatban sok-sok helyre utaztunk, és számos kalandot éltünk át ezen a délelőttön a könyvek segítségével. Mindenkinek ilyen csodás utazást kívánunk!

Tóthné Nagy Rita tanár

Állatok Világnapja iskolánkban

Október 4-én a kis házikedvenceké volt a főszerep iskolánk udvarán, hiszen hagyományinkhoz híven ismét megrendezésre került a „Kisállat-szépségverseny”, amikor tanulóink bemutathatták társaiknak hűséges kutyusukat, hízelgő cicájukat, vagy éppen a mindig csendes teknőseiket, a ketrecek, kalitkák biztonságát élvező nyuszikat, és egyéb rágcsálókat. Bár az idén volt olyan, aki a különleges nagyméretű csigáira volt büszke, esetleg a gyönyörű színekben pompázó kaméleonjára vagy éppen a bóbítás tyúkocskájára. Iskolánk hátsó udvarán két ló is megjelent lovagló ruhába felöltözött gazdájával. A Szépségverseny vége felé sokak örömére besétált egy kis fekete kecskegida is. Így ezen a délutánon mindenki kedvére nézelődhetett, „cicceghetett és nyuszoghatott”. A szépségverseny győztesei és gazdáik pedig örömmel majszolhatták a jutalmukat.
A diákönkormányzat által meghirdetett állati portfóliók is szép számban készültek és nehéz döntés elé állították a diák zsűrit, akik az értékelésük során a gyerek kézírással készített, igényes és ötletes formájú plakátokat, portfóliókat díjaztak.
A rendezvényünk célja egyben figyelemfelhívás is volt, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a felelős állattartás és állatgondozás iránti igényességet.

Sebestyénné Fehérvári Márta
Diákönkormányzatot segítő tanár

Felléptünk?.... Felléptünk!

A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola tanulói és felkészítő pedagógusai még augusztus végén úgy gondolták, hogy ők is szívesen hozzájárulnak a hagyományos Falunapi rendezvény színpadi repertoárjához. Lelkesen és kitartóan készültek furulyásaink a gyáli zeneiskola pakonyi citerás növendékeivel egyetemben, a kis néptáncosaink a szép fellépő ruháikban, a 2.a osztály szüreti rigmusokat előadó tanulói, akiknek ez volt az első igazi színpadra lépése. A színpad ott volt, mi is ott voltunk és a kis produkciókat látó és halló közönség tapsa nekünk szólt.
Polgár Aranka, F. Láncz Éva, Sebestyénné Fehérvári Márta felkészítő pedagógusok és a gyerekek

Papírgyűjtés

Október az őszi papírgyűjtés hónapja. Ismét két napon át tolták tanulóink a talicskákat, hogy október 11-12-én telepakolják az iskola udvarán álló konténert. Fáradságos munka a papír gyűjtése, a bepakolásról pedig ne is beszéljünk. Mérni, felírni és minden helyet kihasználni a nagy konténerben nem könnyű feladat, de a szorgos kezek, a kellemes őszi idő és a jókedv mindig segítségünkre van. Az idén X tonna papírt sikerült összegyűjtenünk.

Sebestyénné Fehérvári Márta
DÖK segítő pedagógus

Katolikus

Felsőpakonyi Római Katolikus Egyházközösség

2023. szeptember 17-én megünnepeltük a Fájdalmas Anya tiszteletére szentelt templomunk búcsúját. Dr. Káposztássy Béla plébános celebrálta a lélekemelő ünnepi szentmisét.

Minden évben köszöntünk egy kedves személyt, aki most Kerekné Kocsis Marika, sokunk kiváló mesterfodrásza, hajgyógyásza. Marika Felsőpakonyon 1954-ben született, házasságkötése után sem hagyott el minket, hanem itt maradt férjével, gyermekeivel és Ilonka nénivel, az édesanyjával. Marika rendkívül empatikus, önzetlen, szeretetteljes, gondoskodó és közösséget erősítő, támogató ember. Nagy örömünkre az Egyháztanács tagjaként is szerepet vállalt. Kívánunk ehhez sok erőt, egészséget és számos esztendőt szerettei és a közösség körében! A szentmise záró áldása után a templomkertben ízlésesen megterített asztalokon fenséges szendvicsekkel, finomabbnál finomabb süteményekkel, üdítőkkel vártuk vendégeinket, ahol az egyházközösségünket összekötő szeretet kinyilvánítására és megélésére szeretetvendégséget tartottunk. Az időjárás kegyes volt hozzánk, szikrázó napsütésben és vidáman telt a délutánunk.

Szívből köszönjük mindenkinek a részvételt, akivel együtt ünnepeltünk, köszönjük azoknak is, akik lélekben tudtak velünk lenni. Külön köszönjük polgármesterünknek, Nagy Jánosnak, jegyzőnknek, Dr. Farkas Renátának, hogy megtisztelték közösségünket jelenlétükkel, és hálásan köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnepség megszervezéséhez.

Vitéz Gabriella Egyháztanács segítő

+képek

Református

A bizalom, amit tanulunk

Egy rejtélyes szó: „evangélizáció”. Csak néhányan tudják, mit takar pontosan. Gyülekezeti összejövetel-sorozat, évente egyszer van, izgatottan készülünk rá. A régebbi tagok tudják, mennyi mindent kaptak már ezen keresztül. Egy hétig minden esténk foglalt, ilyenkor igyekszünk minden mást félretenni. Kicsit olyan, mint egy intenzív tanfolyam: aki tanult már így nyelvet, tudja, milyen sokat lendíthet a tudáson és az aktív nyelvhasználaton, ha a hét öt napját rászánjuk, hogy elmélyedjünk az anyagban és egymást támogatva haladjunk…

De mindezek csak körülírják, hogy mi az evangélizációs hét. Mert leginkább találkozás. Azzal az Istennel, aki különleges alkalmakat is készít, hogy magához hívjon. Hogy ő is „intenzíven elmélyedjen” az én életemben, és estéről estére elmondja nekem, hogyan lát engem, mi mindennel szeretne megajándékozni, és főképpen, milyen az a közösség, amelybe hív: milyen ő maga.

Idén októberben az evangélizációs hetünk a bizalom témáját járta körül. Minden este más igehirdető hozta az üzenetet. Aki egységessé tette a hetet, az pedig Isten volt.

Miért bízhatok őbenne? Először is: ő hatalmas bizalmat előlegezett meg nekünk, erről szól a talentumok példázata. Az Úr mindenét a szolgáira bízta. Felhatalmazta őket, hogy gazdálkodjanak uruk hatalmas kincseivel, és gyarapítsák azokat. Ez a felhatalmazás emberré teremtettségünk lényege. A gyarapítás kudarca pedig az egyetemes történelmünk. Mire van szükségünk, hogy mégse pusztítsuk el végképp egymást és magunkat? A bizalom viszonzására. Az ő kincseit csak a tőle kapott lélekkel tudom megőrizni.

Mi történik, ha erre rászánom az életem? Egyrészt tudatában leszek, hogy úton vagyok, sohasem érkezem itt célba, mert nem a földön kell mindent megszereznem és kiaknáznom. De nem is köt gúzsba semmi: sem az elégedetlenség, sem sérelmek vagy veszteségek, de még a halál sem! Aki elhívott, az örökre akar engem, nem csak erre a pár földi évtizedre! Az igazi otthonom odaát van. És különös módon, akik ezt igazán komolyan veszik, azok szokták a legaktívabb és legértékesebb életet élni ezen a földön. Felszabadul a kezük a jó cselekvésére, és van idejük az igazán lényeges dolgokra. Önzetlenül élnek, nem féltik magukat, mert nem kell bebiztosítaniuk magukat. Érdemes kipróbálni!

És aki ezen az úton jár, annak már könnyű? Dehogy! Sokszor nehezebb, mint másoknak. Viszont kézzelfoghatóan tapasztalni fogja a régi hitvallás igazságát: Isten az „összes testi és lelki szükségeimről gondoskodik. Sőt javamra fogja fordítani mindazt a rosszat is, amit e siralomvölgyben rám bocsát. Mert megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya.” S a bizalom látóvá tesz a folytatásra is: az én Atyámmal való szeretetkapcsolatban tudhatom, hogy „eső és szárazság, termékeny és terméketlen évek, … egészség és betegség, gazdagság és szegénység és minden más dolog nem véletlenségből, hanem az Ő atyai kezéből jön.” (Heidelbergi Káté 26-27)

Hogyan lehet mindez az enyém? Hol kezdjem? Ismerd meg Jézust! Személyes kapcsolatba hív, rád kíváncsi. Jobban ismer, mint te saját magadat. A Szentírás egyik legfontosabb képével élve: Ő „a jó pásztor”. Az övéinek minden valódi szükségletéről gondoskodik, védelmet nyújt, együtt él velük. Ők pedig felismerik a hangját és követik. Mennyire ragaszkodik az övéihez? Annyira, hogy az életét adja értük. A vele való személyes szeretetkapcsolatban van az erő gyümölcstermő életet élni, kitartani a hűségben, gyógyulni és gyógyítani.

Miért nyomja le társadalmunkat minden eddiginél több pszichiátriai betegség? Miért borítja el világunkat egyre több öldöklő háború? Miért tesszük lakhatatlanná módszeresen a bolygónkat? Mert elfelejtettünk bízni önmagunkban, egymásban, és a Teremtőnkben.

Hát tanuljuk meg ezt újra! Még ma érdemes elkezdeni. A keresztyén hívők azok, akik erre szövetkeztek. Szeretettel várunk mindenkit!

Csere Mátyás lelkipásztor

+kép

Könyvtár

Szeptember a könyvtárban

Szeptember hónap is minden évben programokkal telített a közösségi házunkban. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az iskola tornatermében köszöntötte a szépkorúakat az Idősek világnapja alkalmából. Oláh Istvánné képviselő-asszony elismerő oklevelet vehetett át a Vöröskeresztben végzett tevékenységéért. A jó hangulatú délutánt Szeredy Krisztina és Leblanc Győző operett dalokból álló műsora zárta. Jó volt látni az idősek meghatottságát, a szemekben megcsillanó könnycseppeket fiatalságukra visszaemlékezve.
Kéthetente csütörtökönként megrendezésre kerülő Rajz- és festőszakkörünk vezetői Kalas Béláné és Gergely Mihályné folyamatosan várja az alkotni vágyókat.
Szeptember 21-én egy már nagyon időszerű kiállításnak adhattunk helyet könyvtárunk nagytermében. Metzker Pál hangszerkészítő népi iparművész vonós pengetős hangszereit hozta el hozzánk és szólaltatta is meg őket. A művész úr rendszeres szereplője települési ünnepségeinknek. Fiaival együtt a zene és a hangszerek világában élnek, és erről tartott érdekes beszámolót a hangszerek mellett. A helyi általános iskola igazgatójával egyeztetve október elején 6 osztályt is fogadtunk e hangszerbemutató megtekintésére.
Programjaink sora átcsúszott már október elejére, 4-5-én Tóthné Nagy Rita pedagógus ellátogatott könyvtárunkba a két 5. osztállyal egy könyvtárismereti foglalkozásra. Sajnos, a mai fiatalok keveset járnak könyvtárba, de amikor eljönnek, érdeklődésük kinyílik, elvarázsolja őket a sok érdekes könyv, és bebizonyosodik, hogy egy 45 perc, az sajnos, nagyon kevés az ismereteik tágítására.
Vida Nikoletta

+képek

Civil

Megemlékezés az Idősek Világnapjáról

2023. szeptember 29-én megemlékeztünk az idősek világnapjáról.
Ezúton a szépkorúak nevében szeretném megköszönni a felsőpakonyi önkormányzatnak, Nagy János polgármester úrnak a hagyományként megrendezett ünnepséget.
Köszönjük a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjének, Vida Nikolettának és munkatársainak a rendezvény szervezését. Nagyon jól sikerült, jól éreztük magunkat! Sokan mondták, ilyen jól még soha nem sikerült!
Köszönjük az óvodásoknak, a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarának a kedves és vidám műsorukat!
Gratulálunk Oláh Istvánnénak a Vöröskeresztes tevékenységéért kapott Ezüst fokozatú kitüntetéséhez, sokat dolgozott érte. És a kívánunk jó egészséget a további munkájához!
Köszönöm még Czirják Jánosnénak, Siska Jánosnénak és Tepszis Józsefnénak az odaadó önkéntes munkáját! Kívánunk a továbbiakban is az odaadó munkájukhoz erőt és egészséget!

Czirják Józsefné
Helyi Vöröskereszt titkára

A mozgás élet, az élet pedig mozgás, körforgás

Minden elismerésünk Krizsa Ferencné Icának, aki 70 éves kora felett is számtalan futóversenyen vesz részt, ahonnan számtalan érmet nyer. Példát mutatva nekünk, (nemcsak) nyugdíjasoknak abban, hogy mozogni jó, kell, hasznos.
Kellemetlen dolog, bár sajnos igaz: amint egyre idősebbek leszünk, az agyunk is egy kicsit ködösebbé, homályosabbá válik. A testedzés idősebb korban fokozza az agyban azoknak a vegyületeknek a termelődését, amelyek támogatják az agyunknak a memóriáért és tanulásért felelős fontos részét, megelőzik annak degenerációját.
Ráadásul tudjuk azt is, hogy a rendszeres mozgás fokozza a szív és a tüdő teljesítőképességét, csökkenti a szívizomzat oxigénigényét, a vérzsír-szintet, a vérnyomást; az izommunka csökkenti a vércukorszintet. Mindezek hozzájárulnak számos betegség – pl. szívbetegségek, koszorúér-betegség, cukorbetegség, mozgásszervi problémák – megelőzéséhez. Ami csoda jó.
A mozgás ugyanolyan velünk született létszükséglet, mint a táplálkozás.
Úgyhogy kövessük Ica példáját, kezdjünk el valamit rendszeresen mozogni mi is (ha eddig nem tettük.)
Az örömtánc tagjai például jól kimozogták magukat a Szabó Magda könyvtár dolgozói által szervezett felsőpakonyi falunapon. Ahogy a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkara is szépen szerepelt a jelenlévők legnagyobb örömére.
A falunapunk idén is csodálatosan jól sikerült, ezúton is hálásan köszönjük a szervezőknek, hogy ilyen jól összerakták a sok remek programot.
A falunap még szinte véget sem ért, amikor ránk köszöntött az Idősek Világnapja.
Szeptember 30-án ünnepeltük ezt a napot az iskola tornatermében, többek között a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekkarának fellépésével.
Kitüntetésben részesültek Vöröskeresztes munkájukért klubtagjaink is: Czirják Jánosné, Siska Katalin és Tepszis Márta.
Ugyanitt szeretnék a Darumadár Nyugdíjas Egyesület nevében köszönetet mondani annak az ismeretlennek, aki jövedelme 1% -át a mi kis falunk nyugdíjas egyesületének adományozta.
Lassan, de biztosan közeleg ennek az évnek is a vége, ám addig még biztos, hogy lesznek programjaink a Felsőpakonyi Nyugdíjas Egyesületben, így lesz még írni- és olvasnivaló szeretett Agoránkban…

Nagy E.

+2 fotó

Hírek a Polgárőrség háza tájáról

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt támogatóinkat, hogy megkaptuk a NAV-tól az adó 1% felajánlásokat, amit kiegészítve egy új elektromos robogót tudtunk vásárolni! Ezzel és a meglévővel két polgárőr tud szolgálatot energiahatékonyan és halkan a település utcáin ellátni, amíg az időjárás ezt megengedi.
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt minket a bizalmával! Nagy öröm számunkra, hogy értékesnek tartják a munkánkat! Továbbra is igyekszünk ezt meghálálni Önök és a településünk felé!

Harmadik alkalommal szerveztünk adománygyűjtést az állatok világnapja alkalmából. Szép számmal gyűltek össze kutya- és macskaeledelek egyaránt. Ezeket a Putrinka Állat és Természetvédő Alapítványnak juttattuk el. Köszönjük azoknak, akik hozzájárultak bármivel is a gyűjtéshez!

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen lennének polgárőrök!
Tegyünk együtt a településért és a lakóközösségünkért!

A Polgárőrség elérhetősége: +36-20/382-9011, polgarorseg@felsopakony.hu

A működésünkhöz nagy szükség van a lakossági támogatásokra is, ezért örömmel vesszünk minden adományt.
Számlaszámunk: 11742300-21447817 OTP Bank

+kép

SZEPTEMBERI FJE

Amíg augusztus nagyobb része a Varga Imre könyv megjelentetésének előkészítésével telt, a lektorálással, illusztrációkkal, szerkesztéssel, addig szeptember eleje azzal, hogy az iskolakerti pajta munkálatait megkezdhessük. Kiderült, hogy korántsem egyszerű sora van annak, hogy csak úgy kedvünkre nekiveselkedhessünk egy egyszerű, kültéri, nyitott, oszlopokon álló, fedett tetejű építmény összeállításának. Bizony, ahhoz szakemberek kellenek! Tervekhez, kivitelezéshez engedélyek sora: önkormányzattól, főépítésztől, járástól, földhivataltól, gyakorlatilag mindenkitől, mindenhonnan. Kiderült, hogy megosztott az iskolakert, a kiszemelt telek önálló helyrajzi számon szerepel, bár csak részeként az egésznek, de épp azért más elbírálás alá esik. Magyarán: ha ezt tudjuk, soha eszünkbe nem jut ekkora terhet a nyakunkba venni. Mert dolgozni tudunk, szeretünk, többnyire értünk is hozzá, no de a hivatalok: az bizony „más tészta”. Ahhoz valóban szakember kell(ene!)

Kerítettünk ugyan hivatásos építészt, akire rábíztuk az általunk készített tervrajzokat, visszanyestük a gyönyörű, terebélyes fát, ami alá a pajta kerül(ne), a kapott földkupacokat is szétterítettük a talaj kiegyenlítésére, de innentől megállt a tudomány, mert tornyosulnak a hivatalos akadályok. Sokkal egyszerűbbnek látszik visszafizetni az erre kapott pályázati összeget.

A gondoktól menekülvén, 17-én végre elmehettünk egy közös kirándulásra. Mezőkövesdet, a matyók földjét céloztuk meg, és ebben legalább nem csalódtunk. Amint odaértünk reggel, a Szent László templom hatalmas áthidalású óriási hajójában kezdtük a látnivalókat, ami arról nevezetes, hogy a matyók zseniális szülötte, a paraszti származású, Istentől áldott képességű Takács István freskói néznek ránk a kupolától kezdve az utolsó kis csegely mezőjéig. Szentek, angyalok és hívek matyó viseletben veszik körül Jézust, születéstől feltámadásig ennek a földnek katolikus hitben erős emberei élik meg a kereszténység legfontosabb eseményeit. Szerencsénkre, a magyar kultúra tiszteletére nyitva találtuk a vasárnap egyébként zárva lévő Galériát is, ahol pontosan e templomfestő Takács István életművének kiállítása várt ránk. Két és fél órán keresztül jártuk a termeket avatott tárlatvezetőnk kalauzolásával, aki képről képre hatalmas ismeretanyagot zúdított ránk, s még aki nem túl gyakran jár múzeumba, az is csodálattal adózott a látottaknak, hallottaknak. A szülőföld és népe szeretetéről, az irántuk való hűségről, odaadásról, magyarságról, mélységes istenhitről, kitartásról, egyenességről, mesterségbeli tudásról és tehetségről, becsületről kaptunk olyan példát, amihez nem minden nap juthatunk hozzá. Bár fotók sokaságát készítettük, de csak néhánnyal tudjuk ezt itt bemutatni:

Fotók:

Bekukkantottunk a Hadas nevű óvárosi részbe is, ahol a híres-neves matyó motívumfestőről, Kisjankó Boriról elnevezett utca néhány kézműves műhelyét látogattuk meg. Mézeskalács és bútorfestő műhelyek után a Hajdú Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban bámuldoztunk az óriási gyűjtemény látnivalóin, amelyről nem is gondolta volna az ember, hogy a legegyszerűbb eszközöktől a legbonyolultabbakig, mekkora tudással és fantáziával művelték eleink a földet, amely a mindennapi betevőt adta.

Hamar eltelvén a délelőtt, nem sok időnk maradt a szemlélődésre, mert várt bennünket egy órakor a Turul vendéglőben megrendelt, bőséges ebéd. Igaz, telt gyomorral leginkább egy jóízű ejtőzést kívánva tértünk be a Matyó Múzeumba, de hamar átálltunk a látnivalókra, ahol a viseletek sokszínűsége és a lakástextíliák, festett bútorok szépsége ragadta meg, s kötötte le figyelmünket.

Íme, közülük néhány:

Fotók:

Fél négy tájt keveredtünk ki a múzeumból. Bár én szerettem volna a Zsóry Liget gyógyfürdőjével folytatni, de a társaság nagyobb részének a hazamenetel járt a fejében. Sok volt az élmény. Lemondva a kénes melegvíz jótékony hatásáról, hazafelé vettük az irányt, eltelve és feltöltődve a látnivalókkal, hogy ott folytassuk itthon, ahol egy parányi időre abbahagytuk. Planírozással az iskolakertben és készülődéssel a Falunapra, amelyet megbolygatni látszott az időjárás. 22-én Ecsődi Jánossal felállítottuk sátrainkat, másnap reggel pedig berendezkedtünk, hogy bemutassuk a nyomdából frissen, ropogósan elhozott Varga Imre-könyveket, úgy, ahogy azt szerettük volna. Nem préseltünk szőlőt ugyan a hagyományőrző napon, mint szoktuk, de mint tapasztaltuk: senki nem is érdeklődött a must után. Nem hiányzott a szüret maga. Volt helyette szüreti felvonulás zeneszóval, szépen beöltözött menyecskékkel és helyre legényekkel cifrázva a hangulatot, és éjszakába hajló program, amelyben mindenki talált magának csemegét. Talán csak a Herman Ottó Általános Iskola tanulói és felkészítő pedagógusai vehették volna rossz néven, hogy nem kedvező időpontban szerepelhettek és a nevük is kurtán-furcsán hangzott el: Herman Ottóként. (Lehet, hogy híres-neves természettudósunk kikelt volna nyugodalmas sírjából, hogy táncra perdülhessen a kedvünkért?!) Egyesületünk is lehangolódott kissé, mert a tombola reklámozása ugyan unos-untalan elhangzott a kisbírótól, de nem sikerült felfedeznünk, hogy Varga Imre Lajos vadonatúj HÁTRAHAGYVA című könyvének ajánlása egyszer is elhangzott volna a nap folyamán. Pedig megérdemelte volna.

Durkó Éva

Sport

Felsőpakony Sporteredmények

LABDARÚGÁS

FÁJÓ VERESÉGEKET SZENVEDETT FELNŐTT CSAPATUNK, AMI VÉGÉN SOKAT JELENTHET MAJD!
Nagykátai sikert három vereség követte ebből sajnos kettőt hazai pályán szenvedett el csapatunk. Matyi Mátyás hiányát nagyon megérzi a csapat, csatárunk Alsónémedi ellen megnyert kupamérkőzésen szenvedett bokasérülést. Mátyás mezőnymunkáját senki nem tudta pótolni, pedig nagy szűkség lett volna rá, hiszen 3 olyan mérkőzésen van túl csapatunk ahol nem túlozva 9 pontot, de minimum 7-et kellett volna szerezni látva ellenfeleink játékát. Az eredmények nem tükrözik azt a munkát amit srácok és a szakmai stáb tagjai hétről hétre bele tesznek, hogy a Felsőpakonyi klub ne a kiesés ellen küzdjön ebben az évben. Ez sajnos elkerülhetetlen lesz, hiszen csapatunk jelenleg sereghajtó 3 ponttal, viszont egy gőzelemmel el lehetne kezdeni felkapaszkodni a tabellán és úgy elmenni a téli szünetre, hogy nincs a kieső helyen szeretet csapatunk.

Csapatunk eredményei:

Felsőpakony KSE – CSO-KI Sport 1-2 (0-0)
MEGYESI LÁSZLÓ:- „Úgy érzem, az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, a másodikban viszont kiütközött a rutintalanságunk. Igazából egy Kenesei-villanás döntött, van még mit tanulnunk. Gratulálok a CSOKI-nak!”

Perbál - Felsőpakony KSE 4-1 (2-1)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „Nyílt sisakos mérkőzésnek indult, amiből még az elején úgy tűnt, mi jöhetünk ki jobban, ám ezután súlyos egyéni hibákat vétettünk. A helyzetek alapján akár egy vízilabda mérkőzés eredménye is kialakulhatott volna, ha a kapu előtt pontosabbak vagyunk. Természetesen gratulálok a Perbál csapatának! Még egy dologról szeretnék szót ejteni: már nem az első eset, hogy a helyzetével visszaélve valaki sértegeti, hecceli a játékosaimat – ezt nem tartom fair dolognak. Arról már nem is beszélve, hogy úgy tudom, ez nemcsak velünk fordul elő.”

Felsőpakony KSE – Vác 2-4 (1-1)
MEGYESI LÁSZLÓ: – „A mérkőzés előtt kihangsúlyoztam, mennyire fontos lesz a türelem és a rutin, ami egyben a győzelem kulcsa lehet. Sajnos egyik sem volt meg nálunk. Sikerült kétszer is vezetést szerezni, majd egy – szerintem– véleményes büntetővel másodszorra egyenlített ellenfelünk. A mérkőzés későbbi részében az is kiderült, csapatomnak még várnia kell, hogy az első büntetőnket végre megítéljék ebben a szezonban. Történt még egy kiállítás olyan ”reklamálásért”, amelyből, úgy gondolom, csak ezen a meccsen ötven hasonló hangzott el. Nehéz helyzetben vagyunk, ezen elsősorban mi változtathatunk. Gratulálok a Vácnak!”

16. NEMZETI VÁGTA

Nagy Regina képviseli már évek óta Felsőpakony színeit a kishuszár vágtáin. Eddig mindig a Hősök terén zajlott az esemény most először volt Szilvásváradon.
Nemzeti Vágtának ez volt a vége! 16 elővágta volt 16 különböző településeken. 11 Magyarországi és 6 határon túli verseny volt! Innen lehetett bejutni 32 Kishuszárnak a Szilvásváradon rendezett döntőre. 8 db 4 fős elődöntő volt, melyből az első kettő tovább jutott a középdöntőbe. A középdöntő 4db 4fős versenyből állt, de innen már csak az első jutott tovább a döntőbe
Regina az előfutamot megnyerte! Sajnos a középfutamban összesorsolták a 3 másik vágta nyerővel, de így is a 2. helyet érte el a középfutamban, Felsőpakonyt kiejtő versenyző végül megnyerte a Vágtát is. Egyébként mindent összevetve a harmadik legjobb időt futotta Regina. Két másik középdöntőt megnyert volna, és a döntőben is jó lett volna az ideje a harmadik helyre!

+képek

Hajrá, Pakony!

Hajdu Patrik

Hátbelső

Hátlap

ADVENTI PROGRAMOOK, STB

2023_09_okt.txt · Utolsó módosítás: 2023/10/13 08:42 szerkesztette: bavegh